Hopp til innhold
svensvik

Gaula og bøter - må sikkert til

Recommended Posts

Guest Asbj.R.

Så bra at de iverksetter slike tiltak, og så trist at det har blitt nødvendig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ja det kan sannelig nå se ut som at riset bak speilet nå er tatt ut. Nå regner jeg jo med ut i fra avisartikkelen at politiet kun gir bøter bøter når det gjelder brudd på sentrale bestemmelser og ikke lokalt private satte regler fordi det da er en privatrettslig affære som det er opp til domstolene å bedømme i hvert enkelt tilfelle. Politiet må mao. kjenne reglene i sin rolle som påtaler og aktor i slike saker. Og det vet vi jo ikke alltid er tilfelle.

Men i artikkelen leser jeg også noe annet interessant nemlig dette her:

 Målet for gytebestanden i Gaula er at det skal være rundt 4500 hunnlaks i elva om høsten. Ingen får ta opp på land hunnlaks etter 1. juli, etter det er den fredet. Det var ikke mange nok gytefisk i elva i fjor høst, og det er dette det nå ønskes en endring på. 

Jeg hadde planer om en tur til Gaula i Juli - August og spør nå i beste mening om noen her kan gi meg et sikkert tips på fluer som IKKE fanger hunnlaks. Ser ut som regelsetterne har glemt å fortelle om hva type redskap som kan brukes slik at kun hannlaks havner på land nemlig. En kollega ønsker forøvrig å fiske med både mark, wobblere og sluker med mange kroksett og lurer også på hvilke agn som hunnlaks IKKE biter på. 

Og så lurer vi på hvis en laks som ikke er helt sikker på egen legning og kjønn(regnbuelaks :) )men som når fiskeren fikk den på land skulle vise seg å være en 10 kilos hunnlaks da skal settes ut uansett hvordan kjeft, gjeller og svelg måtte se ut etter "krokbehandlingen". Har f.eks markroken, flua eller woblerkroken fått revet av en gjellestav slik at den blør noe infernalsk, skal man da som uheldig fisker bryte dyrevernlovgivningen å sette ut en slik laks som med 100% sikkerhet dør i løpet av minutter eller skal man ta den med til dyrlegen å sørge for behandling slik at den overlever i det minste frem til gytingen..? For det er vel bare levende laks som gyter, er det ikke..? Håper da inderlig forvaltningsregimet har tenkt på overnevnte scenario, hvis ikke er det sannelig på tida da fiskere som skulle få "feil" laks på kroken ellers kan bli anmeldt for brudd på dyrevernloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Her står det blant annet: Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. 

 

La det være sagt, observerer jeg noen som setter ut en fisk som åpnenbart ikke vil overleve eller bærer preg av å ikke lengre fungere så ringer jeg politiet eller SNO umiddelbart og jeg oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Jeg ville sett frem til å vitne i en rettsal hvor en slik prinsippiell sak kunne vært tilfellet, altså brudd på dyrevernloven ved utsetting av livstruende skadet laks.

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Syntes deler av innlegget ditt er tøvete og virker mot sin hensikt. Man kan like eller ikke like lokale fiskeregler så mye man vil, men leser du lover og regler som andre leser Donald Duck så blir det hele nokså krevende.

Fiskereglene i f.eks Gaula er som øvrige vassdrag satt med hjemmel i lovverket og leser du nøye vil du også se at "kameraten din" bør gjøre seg kjent med redskapsbruken før han i det hele tatt begynner å engste seg for fangsten han kan risikere å få. http://www.gaula.no/sider/tekst.asp?side=92

Dessuten er det ikke bare politiet som kan ilegge sanksjoner for brudd på fiskebestemmelsene i et vassdrag, men det visste du sikkert fra før.

 

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Syntes deler av innlegget ditt er tøvete og virker mot sin hensikt. Man kan like eller ikke like lokale fiskeregler så mye man vil, men leser du lover og regler som andre leser Donald Duck så blir det hele nokså krevende.

Fiskereglene i f.eks Gaula er som øvrige vassdrag satt med hjemmel i lovverket og leser du nøye vil du også se at "kameraten din" bør gjøre seg kjent med redskapsbruken før han i det hele tatt begynner å engste seg for fangsten han kan risikere å få. http://www.gaula.no/sider/tekst.asp?side=92

Dessuten er det ikke bare politiet som kan ilegge sanksjoner for brudd på fiskebestemmelsene i et vassdrag, men det visste du sikkert fra før.

 

Da spør jeg deg, hvis du ser noen som setter ut en laks som åpenbart er livstruende skadd og vil dø i løpet av kort tid, vil du gjøre noe for å hindre dette hvis du befinner deg i umiddelbar nærhet altså..?

 

Ellers så er vel ingen modne for å ta debatten som jeg skisserte i mitt forrige innlegg antar jeg. Har vel sett litt for mye på fluefiskefilmer mange tror jeg. Da ser man nemlig aldri skadet fisk som settes ut.

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Da spør jeg deg, hvis du ser noen som setter ut en laks som åpenbart er livstruende skadd og vil dø i løpet av kort tid, vil du gjøre noe for å hindre dette hvis du befinner deg i umiddelbar nærhet altså..?

 

Ellers så er vel ingen modne for å ta debatten som jeg skisserte i mitt forrige innlegg antar jeg. Har vel sett litt for mye på fluefiskefilmer mange tror jeg. Da ser man nemlig aldri skadet fisk som settes ut.

Vi kan vel snu det da. Hvis folk som deg og kameraten din ikke gidder sette seg inn i hvilket utstyr som er egnet for skånsom fiske så er det like greit at dere holder dere vekk fra elver med strenge regler. 

Innse at man må lære seg C&R for å kunne fiske i Norge fremmover

 

Joda, vi tør ta debatten. Men vi har også insett at noen prosent svinn må man regne med. Og at vi faktisk plager dyr for underholdningens skyld. Og det faktumet endrer seg ikke om du kakker fisken

Ser man mye filmer så ville man sett avkrokingsmatter, store håver med knuteløst nett, sirkelkroker, release takler til tuber og effekt av kullsyre på blødende sår hos fisk.........

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Vi kan vel snu det da. Hvis folk som deg og kameraten din ikke gidder sette seg inn i hvilket utstyr som er egnet for skånsom fiske så er det like greit at dere holder dere vekk fra elver med strenge regler. 

Innse at man må lære seg C&R for å kunne fiske i Norge fremmover

 

Joda, vi tør ta debatten. Men vi har også insett at noen prosent svinn må man regne med. Og at vi faktisk plager dyr for underholdningens skyld. Og det faktumet endrer seg ikke om du kakker fisken

Ser man mye filmer så ville man sett avkrokingsmatter, store håver med knuteløst nett, sirkelkroker, release takler til tuber og effekt av kullsyre på blødende sår hos fisk.........

Se det ja. Vel vær ikke forbannet på meg. Jeg setter bare lys på det som ingen tør å prate om. Du er ivertfall kar nok til å si det som det er.

Det som er merkelig at ikke forvaltningen tar inn over seg at det forekommer svinn og omtaler dette, og med det innrømmer at reglene er svært vanskelige å etterleve. Og da mener jeg altså med tanke på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Selv om du blander kortene er det prisverdig at du står ved ditt standpunkt, men jeg er allikevel ikke sikker på om du er på rett vei.

Fangstredskap og kunnskap er nøkkelen for at skånsomt fiske skal kunne utøves. Det er ingen tvil om at "fang og slipp" er omdiskutert, men gjøres dette på en skikkelig måte, så viser også forskning at fiskens nervesystem (som forøvrig ikke kan sammenlignes med menneskets) ikke tar skade av "smerten" som fisket medfører.

Gitt at denne fangstmetoden utøves skånsomt, så tenker jeg også at motviet - om å bidra til bevaring av en utrydningstruet laksestamme - er den beste forvaltning som den enkelte fisker kan bidra med, samtidig som laksefisket som næringsbidrag i lokalsamfunn kan opprettholdes. Alternativet vil jo måtte være at lakseelvene reguleres ennå strengere (les fiskeforbud).

Lovanvendelsen du viser til er i hovedsak tiltenkt kommersiell omgang med dyr og du finner neppe omfattende praksis i lovanvendelsen som styrker påstanden din. For laksefiske er det i hovedsak andre regler som gjelder. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

 

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Trådstarter får tilgi at tråden tar en litt annen vei men med så lite liv på forumet for tiden så burde vel det gå greit.

Det nevnes at slike som meg og kompissen som ikke evner å bruke riktig fiskeutstyr med dertil krokredskap heller burde holde seg vekke fra elvene. Ja kanskje heller det da for verken jeg eller ham eller alle andre jeg kjenner for den saks skyld har formell kompetanse til å hverken fiske eller sette ut fisk levende og på korrekt måte. Det nytter ikke at vi begge som straks runder de femti og har drevet med fiskekultivering helt siden guttedagene sier at dette kan vi for vi kan ikke dokumentere det på skikkelig måte.

En annen friluftskar jeg kjenner fant lykken i godt voksen alder med å begynne med jakt på vilt, både storvilt og småvilt. Men vet dere hva, han fikk ikke lov til å utøve sin hobby og lidenskap før han kunne dokumentere at han var kompetent til oppgaven og måtte gjennomgå en myndighetspålagt jegerprøveoplæring etterfulgt av en krevende eksamen. Der kan lese mer selv om hva jegerprøven består i. En annen viktig ting å legge merke til vedr. jakt og spesielt jakt på storvilt er at det stilles krav til at jeger skal ha tilgjengelig sporhund dokumentert før jakten kan iverksettes. Om noen lurer på hvorfor så er det pga. at de som står for regelverket innforbi viltforvaltning godt vet at skadeskytning godt kan forekomme og da skal sporhund være tilgjengelig for å finne viltet og få dette avlivet på en korrekt og human måte. Det innrømmes altså at skadeskytning kan forekomme!

Men i lakselvene innrømmer ikke forvaltningen at skader kan forekomme men sier at man er kompentent fisker så fremt man klarer å betale fiskekort og fisketrygd og har fått fiskeutstyret gyrosprøytet og stemplet av ei inkompetent småjente som selger pølser på bygdas lokale bensinstasjon.

Jeg klarer bare ikke å ta norsk lakseforvaltning seriøst når det fremsettes så latterlige regler som det man leser og hører. Skal regler lages å følges så må det kunne etterleves og det mener jeg ikke er mulig slik som det er i dag vedr. elvefiske etter de anadrome fiskeslag. Mye mere kan skrives om dette men jeg bruker ikke sommeren på det, vel vitende om at debatten den vil komme den og ser ikke bort i fra at en god begynnelse kan være at man som fisker må gjennomgå en nasjonal fiskeprøve på like linje med jegerprøven. Jeg mener å ha hørt at noe slik ble innført i Tyskland for en god del år siden og det høres riktig ut i mine ører all den tid man som fisker faktisk ikke kan velge selv den fisk som skal bite på kroken men tvinges til å lande det man får.

Kan dere andre dokumentere at dere kan dette med fiske, redskapsbruk og gjennutsetting da..? Og igjen, hva gjør dere etter 1.Juli i Gaula når dere holder på å iverksette avkroking av en 10 kilos hunnlaks og ser at Loops double nickel tubekrok at medført et dypt rift dypt i kjeften og det blør noe grusomt. Aner jeg en busklaks her..? Bare innrøm det, ingen kan være så inkompetente at de hiver en døende laks uti elva. Forskjellen legger i det om man har vitner eller ikke nemlig. Har man vitner man ikke kjenner så blir det uhyre vanskelig å opptre korrekt, både med respekt for laksen man står ved siden av og loverket man også skal følge. Klarer bare ikke å se at det går an og skjønner ikke at ingen andre ser utfordringen jeg her prøver å beskrive.

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Er det så vanskelig? Om fisken blør mye og har skader setter du den ikke ut igjen. Mange vassdrag har spesifisert hva du gjør i slike tilfeller, det vil ofte medføre å kontakte elveeierlaget og innlevere laksen.

Er bekymringen din reell kan du fjerne mothaker og benytte enkeltkroker ved både sluk og fluefiske.

Anbefaler også å lese artiklene hos NINA hva gjelder gjenutsetting, statistikk og overlevelsesrater.

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Salaren har selvsagt mye rett i det han skriver. Men dette med fordeler kontra ulemper med fang og slipp har vært diskutert i ulike tilstander av temperament over mange år. Og konklusjonenene er så langt at kvoter og gjenutsetting nytter. Det er flere gytelaks i en del elver nå enn det var før reguleringene startet.

Liten tvil om at det settes ut fisk som dør grunnet skader eller inkompetanse, men jeg tror at denne andelen vil minke etter hvert som årene går i de elvene hvor fang og slipp lar seg gjennomføre iom at teknikkene blir bedre kjent. Innbiller meg likevel at det er en større fare forbundet med overfisking av kvotene, eller at en del gir blaffen i kvotene og fisker fritt. Og det er vel tiltak mot dette som har vært etterlyst, og som det ser ut som at man setter inn i Gaula. Et eksempel til etterfølgelse, syns jeg. Det er lenge siden man burde slutte med å betrakte laksefiske som edel matauk, så godt som alle kjenner nedgangen i antall laks inn til kysten. Men matauk-tanken henger sterkt igjen. Så lenge det er slik, må det føres et lite liberalt tilsyn med (en del) fiskere.

Og skulle man være så uheldig å måtte drepe en laks som skulle settes ut, så er det ikke særlig mer komplisert enn å varsle oppsynet og bli kvitt laksen på beskrevet måte.

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

 

Kan dere andre dokumentere at dere kan dette med fiske, redskapsbruk og gjennutsetting da..? Og igjen, hva gjør dere etter 1.Juli i Gaula når dere holder på å iverksette avkroking av en 10 kilos hunnlaks og ser at Loops double nickel tubekrok at medført et dypt rift dypt i kjeften og det blør noe grusomt. Aner jeg en busklaks her..? Bare innrøm det, ingen kan være så inkompetente at de hiver en døende laks uti elva. Forskjellen legger i det om man har vitner eller ikke nemlig. Har man vitner man ikke kjenner så blir det uhyre vanskelig å opptre korrekt, både med respekt for laksen man står ved siden av og loverket man også skal følge. Klarer bare ikke å se at det går an og skjønner ikke at ingen andre ser utfordringen jeg her prøver å beskrive.

Er jo folk som er så inkompetente at de faktisk tar å fjerner død laks som ligger i elva i steden for at den skal tilføre nødvendig biomasse da .

 

Personlig så fisker jeg ikke på steder med hunnlaksregel, men kun døgnkvote. Og jeg sparer da alltid en fisk på den når jeg fisker C&R tilfelle jeg skulle få en som har skader. Men det er jaggu sjelden det skjer. Fisker stort sett med flyteline og tørre fluer , eventuelt rifling hitch og da sitter kroken stort sett langt ut i munnen. Og selv på en stor bomber bruker jeg krok 18 treble som etter min mening gir utrolig små krokskader i forhold til endel normale laksekroker.

Samme gjelder semisirkel og sirkelkrok til Markfiske. 

Eneste Laksen jeg kan huske som jeg har vært i tvil om burde settes ut igjen var en 3 kg som hoppet borti en stein under ett utras, den vaklet en stund før jeg slapp den. Skulle den dø lever JEG godt med det nå i ettertid.

 

PS :  kollega av deg kan ikke i følge loven du referer til bruke levende mark som agn :smile:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

God morgen

Også jeg ønsker å fortsette med å fiske etter anadrome sølvfisker og siden jeg kun fisker med flue på artene av den anadrome sorten så anvender jeg enkeltkrokfluer eller enkeltkrok på tubene hvis det er reguleringer å ta hensyn til. Men hva pokker hjelper da det når man ser folk med wobblere og devons fulle av kroker som også fisker etter laksen, og som river i stykker kjeften på fisken for så å sette den ut. Jeg mener derfor at når man iverksetter kvotereguleringer typIsk spesielt ved selektivt uttak av kun hannfisk så må man samtidig iverksette redskapsbegrensninger f.eks at et agn uansett type utstyres med en enkeltkrok ikke mindre enn en viss størrelse.

Somrene tidlig på 90 tallet tilbrakte jeg store deler av på Alaskas vestkyst hvor det renner ut mange småelver. I alle disse små elvene så var chinnok eller kongelaksen totalfredet. Men som man vet så er det jo mange arter stillehavslaks som svømte opp elvene i hopetall sammen med de få kongelaksene som det var lov å fiske etter, samt beskatte. Fiske i Alaska er populært akkurat som her hjemme og Amerikanerene er gode til å iverksette system som fungerer så de gjorde fiskereglene enkle ved å innføre "føre var systemet". Dvs. all fisk som kom på land skulle betraktes som kongelaks og dermed i utgangspunktet settes ut, med mindre fisken skulle vise se å være en lakesart som det var lov å beskatte. Så siden Amerikanerne tidlig forstod at skulle dette være praktisk mulig med tanke på overlevelse så kunne man ikke bare la det være opp til fiskeren å velge krokredskap, det måtte forbud til. Og forbudet gikk ut på at et agn, sluk etc. ikke skulle veie mere enn 3/4Oz samt kunn ha en stk. enkeltkrok. Når man tok en tur på de lokale fiskeutstyrsjappene så hang det sluker hvor det i pakken også lå en enkeltkrok slik at treblekroken kunne byttes ut. Alle fluer var av type enkeltkrok og fiske med levende agn, reker o. lign. mener jeg å huske var forbudt.

Et av forhenværende statsminister Bondeviks kjente sitater var at fordi om andre land og riker gjorde noe som kunne oppfattes som smart og lurt, så trengte jo ikke lille Norge å gjøre det samme, nei vi vet så mye bedre og vil heller finne ut av ting selv, gode og stolte folk som vi jo er.

Burde ikke forvaltningsmyndigheten når reguleringer innføres samtidig iverksette begrensninger på redskapstype, altså i vårt tilfelle forby bruk av agn som man vet i mye større grad medfører livstruende kroking sammenlignet med bruk av enkeltkrok..?

Altså at man fisker etter speilvendingsprinsippet som her menes at all fisk man får på land i utgangspunktet skal gjennutsettes levende og i god form, med mindre fangsten er innenfor en kategori som betyr kakking middag og røkelaks..?

.................FØRE VAR PRINSIPPET..............

 

Ellers til deg som lurer på hvorfor jeg kaster på land døde råtnende fiskeskrotter som ligger rett ved badeplassene til barna på varm liten sommerelv, leste du hele settingen eller tror du jeg er en som tråler elvelangs med kikkert og polaroidbriller og spotter døde lakser som jeg deretter hiver opp fra flommelvene,,? De råtnende Laksene havner jo tross alt på land og blir tatt vare på av de organismer som der finnes og som senere i næringskjeden ender opp som insektmat hvor insektet deretter havner i magen på f.eks en laksunge. 

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nye og gode poenger fra Salaren. Altså, i elver hvor man styrer mot et fang og slipp-regime i framtiden, eller hvor cr forutsettes i forbindelse med regelsettingen, hvorfor settes det ikke inn begrensninger på utstyret? Mange elver har dette allerede, makkefiske uten søkke og bare flyteliner er eksempler på slikt. Jeg gjetter at det har med inntjening/økonomi å gjøre. De ganske romslige grensene som nå er satt i kjente turistelver og oftest kombinert med et liberalt tilsyn, har i seg selv ført til at mangeårige fiskere, gjerne kombinert med emosjonelle fy-innlegg i avis(er) har forlatt disse elvene for godt. Å ikke kunne fiske bare etter eget smak og behag og et ubegrenset antall fisk, ble for mye for enkelte. Det er nok gjort forsøk på å balansere ulike hensyn fra elveeiernes side slik det er nå. 

Med nye generasjoner fiskere med endrede holdninger, tror jeg at også begrensninger på redskapsbruk kommer i flere elver og blir stort sett akseptert som det vanlige, etter hvert.

Man må også ha i minnet at laksefisket i norske elver er mangfoldig. Det er ikke slik at det ligger godt til rette for fang og slipp i alle. Regelverkene må derfor ikke være statiske og like overalt, men hensynsta de naturgitte forholdene, lokal redskapsbruk og fiskeferdigheter.

Ellers har jeg ikke støtt på noen enda som ikke innser realitetene i at av og til skades fisken slik at den ikke kan gjenutsettes, selv i de best nivellerte/flate elver. Det må da være et oppsyn som sørger for at slik fisk ikke øker kvoten ut over den fastsatte. Litt anekdotisk og ment som et ordbilde, husker fra min første tur til Kamsjatka at oppsynet var utstyrt med hver sin Kalashnikov. Vil vel tro at det var på grunn av bjørnefaren, men oppsynet ble likevel sett til med respekt. Setter også dette bildet inn i den sammenhengen som Salaren nevner, ulovlig redskapsbruk med for mange kroksett. Slikt fiske bør kontrolleres og stoppes snarest råd.

Og så syns jeg fortsatt at noe av det rareste som finnes, er at såkalt "kultur-fiske" med stengsler, feller og garn fortsatt tillates. Likeledes et ubegrenset sjøfiske. Generelt syns jeg ikke at man har tatt det synkende lakseinnsiget på særlig alvor i Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
Gjest

Move to a new player inside field and still have your current class lover CSGO knives decide on anyone out and about to the excellent headers. Brand-new Fee Leg techinques: Transfer quickly as part of your manage high on your basketball, tactic via distinct views along with in distinct rates, along with placed a number of figure on the expenses to look at command through the place.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...