Hopp til innhold
Grouse

Tidlig laksefiske, hvorfor ikke?

Recommended Posts

Det ser ut til at resten av verden er i gang med laksefisket for lengst. Bare i Norge må vi vente

til Juni selv om det garantert står store sølvblanke rugger i elvene, i alle fall sør i landet.

Jeg er ny på forumet , så ha meg unnskyldt om dette er diskutert til døde tidligere.

Hvis sesongen bare skal vare noen få uker ,uvisst av hvilken grunn, måtte det da være bedre

å fiske laks av toppkvalitet enn  brune gytefisk?

Mvh

Grouse

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hei og velkommen på forumet

Jeg har også tenkt i de baner i åresvis og aner ikke hvorfor det egentlig er sånn. Spesielt når man tenker på dages C&R kultur som brer seg om i landet så burde det kunne greit la seg forene å begynne fisket gjerne i mai og kanskje til og med enda tidligere.

Med å følge "føre var" prinsippet og fiske med f.eks små enkeltkroker på tubene så burde ikke bestanden skades nevneverdig om man kroker og gjenutsetter en kelt. Og tillates det så knekkes neppe bestanden om man klubber en sølvfeit nygått mailaks kontra den brune man får i slutten av August. 

Kanskje dette er noe som kan luftes med http://lakseelver.no/ og høre om det kan være interesse for en høring mot forvaltningsorganene.

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Laksefisket begynte tidligere før, i Driva var det på 50 tallet og 60 tallet tilatt å begynne den 15 april.

Så ble det den 1 mai og senere den 15 mai og sånn som vi har det i dag, den 1 juni.

Det var vel for og unngå fiske på vinterstøingene at fiskestart  ble flyttet til den 1 juni vil jeg tro.

For I april og tidlig i mai var det mye vinterstøing å få.

Endret av guru33

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

For I april og tidlig i mai var det mye vinterstøing å få.

Det hevdes nå at langt mer av gytelaksen overlever enn det som har vært vanlig å tro/mene, og vandrer tilbake til havet for å så å komme tilbake som flergangsgyter. Hvis disse nye teoriene stemmer, er bare det en stor grunn til fredning i alle fall til godt uti mai.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Å finne død laks og SØ under og etter gytesesong i elvene her i sør hører absolutt til sjeldenhetene men det skjer. Jeg er og en av de som siden tidlige 80 tall har ferdes svært svært mye langsetter bekker, åer og elver også etter at fiskesesongen er over så jeg mener å ha hold for det som nevnes. Men i fiskesesongen derimot, altså Juni, Juli og August så ser man stadig en og annen død eller døende laks eller SØ som kommer drivende i elva. Ligger de på bunn og jeg får tak i dem så kaster jeg dem helst på land så de ikke forpester elva. Derfor tror også jeg at svært mye av gytefisken kommer tilbake og gyter flere ganger i løpet av livsykluset men pga. uheldig fremstilling i artsliteraturen i de bøker som fantes for noen tiår siden så kunne man lese at langt over 90% av fisken døde rett etter gyting. Altså de reneste Alaskatilstander, og der ligger vel og mye av misforståelsen da Stillehavslaks Oncorhynchus stort sett dør etter gyting mens Atlanterhavslaks Salmo normalt ovelever.

Det praktiseres da sannelig elvefiske på de britiske øyer i fra tidlig vår til sein høst og de klarer å lande mang en kelt også selv om disse jo skal settes ut. Det som for meg er merkelig er at britene ikke da anvender fluer som fisker selektivt, altså fluer til springere, summersalmon og automn. Her i Norge er vi jo enestående på dette da jo forvaltningen har innført både størrelse og kjønnskvotebegrensninger fordi vi har krokredskaper som f.eks hannfisk mindre enn 3 kg lar seg kroke på mens alt annet ikke enser krokredskapen. I noen elver er det sågår helt forbudt å kakke en hunnlaks og siden vi er så gode til å fiske selektivt så gies det tilogmed dispensasjon til å kunne fiske helt uti September enkelte år, og det til og med uten å sette redskapsrestriksjoner. Fisk men hva pokker dere hvil av krokredskap, men nåde dere hvis man skader en hunnfisk slik at den dør.

Det er her jeg mener føre var prinsippet bør få komme komme inn eller tror dere andre på dette med at det er virkelig er mulig å fiske selektivt..?

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Å finne død laks og SØ under og etter gytesesong i elvene her i sør hører absolutt til sjeldenhetene men det skjer. Jeg er og en av de som siden tidlige 80 tall har ferdes svært svært mye langsetter bekker, åer og elver også etter at fiskesesongen er over så jeg mener å ha hold for det som nevnes. Men i fiskesesongen derimot, altså Juni, Juli og August så ser man stadig en og annen død eller døende laks eller SØ som kommer drivende i elva. Ligger de på bunn og jeg får tak i dem så kaster jeg dem helst på land så de ikke forpester elva. Derfor tror også jeg at svært mye av gytefisken kommer tilbake og gyter flere ganger i løpet av livsykluset men pga. uheldig fremstilling i artsliteraturen i de bøker som fantes for noen tiår siden så kunne man lese at langt over 90% av fisken døde rett etter gyting. Altså de reneste Alaskatilstander, og der ligger vel og mye av misforståelsen da Stillehavslaks Oncorhynchus stort sett dør etter gyting mens Atlanterhavslaks Salmo normalt ovelever.

Det praktiseres da sannelig elvefiske på de britiske øyer i fra tidlig vår til sein høst og de klarer å lande mang en kelt også selv om disse jo skal settes ut. Det som for meg er merkelig er at britene ikke da anvender fluer som fisker selektivt, altså fluer til springere, summersalmon og automn. Her i Norge er vi jo enestående på dette da jo forvaltningen har innført både størrelse og kjønnskvotebegrensninger. Mao. i noen elver er det sågår helt forbudt å kakke en hunnlaks og siden vi er så gode til å fiske selektivt så gies det tilogmed dispensasjon til å kunne fiske helt uti September enkelte år, og det til og med uten å sette redskapsrestriksjoner. Fisk men hva pokker dere hvil av krokredskap, men nåde dere hvis man skader en hunnfisk slik at den dør.

Det er her jeg mener føre var prinsippet bør få komme komme inn eller tror dere andre på dette med at det er virkelig er mulig å fiske selektivt..?

Bare kjapt, hvorfor kaste død laks på land ?? den bidrar vel strengt tatt med næring til elva ?

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Bare kjapt, hvorfor kaste død laks på land ?? den bidrar vel strengt tatt med næring til elva ?

Klart du har rett i det men årsaken til at jeg gjør dette sommerstid er at elvene jeg jeg fisker i blir ganske varme, spesielt når vannføringen minker og varmen slår inn over vakre Agder. Og elvene brukes på da som man skjønner ikke bare av fiskere men også av folk som liker å bade. Da synes jeg det er litt ufyselig at det ligger døde råtnende fiskekropper i elva, kanskje rett i nærheten av de som bader og svømmer så det er derfor jeg yter denne servicen :-)

Men som du nevner, f.eks i Alaska hvor elvebunnen er dekket av død og råtnende laks så er jo det lokale biologiske mangfold helt avhengig av nettopp det årlige dødelighetsfenomenet og til og med skogen og det som gror på land langs elvene er avhengig av den gjødsel som laksen representerer når bjørnene drar disse langt opp på land og lar restene råtne til jord eller organisk masse. Leste faktisk at som en følge av en kraftig bestandsreduksjon siste årene av gytefisk i noen av Alaskas elvesystem så fikk man mere erosjon og utglidning av elvebredden. Hvorfor det lurer man da på..? Jo fordi kantvegetasjonen er tilpasset å få årlig gjødsling av død laks og når det blir mindre av den så gror ikke skogen som tidligere og da ryker elvebreddene. Naturen er og blir spennende dere.

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Når det gjelder dødlighet etter gyting i sørlandselvene så er det i hvert fall i Kvina registrert død ho og hannlaks hvert år så lenge jeg har ferdes i elva etter at den ble kalket.

Jeg sier ikke at det er mye,men hvert eneste år kan man finne flere døde fisk.

Flergangsgyting i sørlandselvene er helt klart en viktig faktor,og her spiller klimaet inn.

Før var det kalde tørre vintre.Da var elva liten etter gyting og ble fort islagt.Dødligheten i den kalde elva tror jeg var større før en det vi ser i dag.Da måtte fisken stå til vårflommen i mai før den kunne bevege seg til havs igjen.

I dag ser vi at elvene gjerne kan ha både 2 og 3 store flommer mellom desember og mars.Regn og snøsmelting.Jeg er sikker på at fisken bruker disse til å komme seg raskt til havs igjen.Tidligere utvandring,større overlevelse og større tilbakevandring av  andre og tredjegangs gytere.

Vårt klima i sør ligner mer på Skottland sitt og det skulle ikke forundre meg om vi ser oppgang i elvene her sør i både April og Mai.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Men kunne noen her tenke seg å begynne fisket f.eks. 1 Mai eller har vi simpelthen ikke disiplin nok enda som på de britiske øyer..?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Men kunne noen her tenke seg å begynne fisket f.eks. 1 Mai

For egen del, jeg vet ikke helt. Har fisket noen sesonger fra 1. mai. Det ene året var løvet litt grønt og smeltingen hadde startet med reell sjanse for å hale en fisk. Og noen ble tatt utover måneden. Ett annet år mer som om denne våren, til tross for varme på gradestokken kom smeltingen ikke i gang og med tørre elver ingen oppgang. Eller de verste 1. eller 5. maidag, med "svarte" løvtrær, +2 og sluddbyger som aldri tok slutt. Søkkvåt til skinnet og iskald, fast bestemt på å kaste uten stopp de neste 24 timer.

Kanskje ville det ha vært annerledes nå, jeg vet ikke.

Fiskemessig sett og med flue som eneste alternativet, syns jeg det mer enn tidlig nok å starte 1. juni, og helt de siste årene har det blitt oppstart 15. juni. For meg er det rikelig tidlig nok når sesongen varer ut august. Fikk jeg tilbud om å kaste 1. mai (i Norge), ville jeg ganske så sikkert takke nei.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Var det opp til min frue så ville neppe økning på sesonglengde blitt vel tatt i mot. Det indikeres at i de måneder laksefisket varer så er det sannelig intensivt nok. Og det er da jeg tenker at hadde sesongen vært lengre. f.eks oppstart 1 Mai så ville det bety at fisket begynner i god tid før det store innsiget av laks av laks finner sted og man får dermed en noe "mykere" start på sesongen, både for laks og fiskere. Slik at når det "egentlige" fisket begynner 1 Juni så er vi allerede litt "mette" av å sette ut kelt og annen nylaks som ikke passer inn i det oppsatte respektive beskatningsregimet for den elv det måtte gjelde.

Likeså på høsten så synes jeg det er synd å ikke kunne fiske SØ slik som man kunne her i Sør på 80 tallet. Da hadde man elvene åpne til 15. September og oppgangen av blank frisk SØ ble bare bedre og bedre jo nærmere sesongslutt man kom. Selvfølgelig hendte det at man i tussmørket stod der med en brunsvart rognsid SØ i håven men vi hadde faktisk vett nok til å sette disse tilbake i elva da de oftest var greit kroket. Man fisket jo mye med enkeltkroker så utsettelse var fult mulig også i de tider lenge før dette med krokredskaper med selektive krokingsegenskaper ble "oppfunnet" av beskatningsforvaltningen". 

Men så kom laksen tilbake og Septemberfisket etter SØ ble historie. Svært mange av dagens moderne tohåndsvingere kjenner ikke engang til dette med kvelds og mørkefiske etter SØ med enhåndstang da de naturlig nok kun har gått etter laksen. Jeg vet at i Alta så foregår det målrettet fluefiske etter SØ etter at laksesesongen er over i de nedre deler av elva. Man kan jo sannelig spørre seg hvordan det kan vært mulig å få til i Alta og ikke i andre av landets elver. Jeg tipper årsaken er at Altafolket er mye bedre disiplinert enn oss andre fiskende borgere over det ganske land.

Så min egen konklusjon er at en sesong som varer fra 1. Mai til 15. september som ville gitt 6 uker lengre fisketid ville vært ønskelig. Ordningen med evalueringer underveis i sesongen er jo allerede etablert så skulle behovet tilsi dette så kan jo vassdragene endres vedr. beskatningsreglement på timen om nødvendig, og alternativt stenges helt skulle forholdene tilsi det. 

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Personlig kunne jeg slettes ikke tenke meg å fortsatt fiske svartlaks slik en hadde anledning til for noen ti-år siden i en elv på østlandet.  Fisket startet 1. mai gjerne på flomelv med tømmerfløting og vi hadde anledning til å fiske til 10. oktober i de øvre deler av elva.  Dette fordi det tok litt tid før laksen kom dit opp, gjerne ikke før i månedsskiftet juni-juli.  Tenke seg at vi sto på hver helg pluss et par kvelder i uka, hele sommerferier ble brukt i jakten på ”sølv”.  Sølvglinset på fisken var totalt fraværene fra midt-slutt av august, men det var jo laks vi fanget men svart og glatt.

Nå syntes jeg fisket etter laks er helt greit med fiske kun i den tiden hvor fisken har meget høy kvalitet og jakter kun nystigen fisk og prioriterer dette framfor andre gjøremål i den tiden dette pågår.   Andre gjøremål utføres i tidsrommet hvor utsikter til fangst av nystigen fisk er ytterst liten eller fraværende.  Altså kortere og mer intens sesong for denne aktiviteten er nå mitt valg.

Er nok enig med Salaren i at om man begynner for tidlig fisker man seg lett lei slik at man får en down periode når det virkelig stiger fisk.  Deretter skal man forsøke å ta igjen det tapte på høsten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...