Hopp til innhold
svensvik

Fra ikke Driva-sperre til Driva-sperre

Recommended Posts

Da ble det altså ikke startet gyrobehandling av Driva ved denne anledningen heller. Ikke penger! Så langt jeg har fått med meg, spruter det millioner og milliarder i alle himmelretninger og til ulike formål som ikke alltid er like lette å forstå formålet med.

 

Lite greit at en ikke kan prioritere vedlikehold av naturen som samtlige nordmenn i utgangspunktet lever av. Og ofringen av Driva på 1970-tallet har vel tilført landet uhorvelig mye mer penger enn hva denne sperrekostnaden er.

 

http://www.driva.no/nyheter/article10216448.ece

 

 

Endret av svensvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg har nå alltid vært motstander av denne såkalte fiskesperra de har snakket om i 10 år nå.

Håper at det ikke blir bevilget noen penger til å realisere bygginga av den heller

Har blitt møkka lei av å høre om den sperra som skal bygges hvert år og til nå har ingen ting skjedd.

Endret av guru33

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg har nå alltid vært motstander av denne såkalte fiskesperra de har snakket om i 10 år nå.

Håper at det ikke blir bevilget noen penger til å realisere bygginga av den heller

 

 

Kan jeg spørre hvorfor? Ei sperre vil forenkle ei behandling av Driva vesentlig. Mener du at hele Driva fra Oppdal skal behandles? Eller mener du at Driva ikke skal behandles, men ligge der full av gyro som en smittekilde til nærliggende elver? Hadde det bare vært Driva selv og den lokale bestanden der det hadde gått ut over, hadde det vært en ting. Problemet har et annet omfang når faren for at smitten dras til andre elver også er til stede.

 

For hvert år bygginga av sperre, og dermed behandling, treneres, øker risikoen for at andre elver skal bli smittet fra gyrokilden i Sunndal. Nå var det vel kanskje ikke forventet at blå-blå kom til å prioritere miljøet og villaksen vår veldig hardt, men her er det faktisk snakk om en langvarig kamp mot en parasitt som ruinerer lakseelvene den infiserer som snart kan fullføres.

Endret av Vegard PS

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Om jeg har forstått deg riktig så jobber du kanskje innen de såkalte forsker miljøene og at det er derfor du så bombastisk med dine uttalelser.

Å drepe alt liv i elva med gift er jeg det sverre ingen tilhenger av.

Det ble på flere gyro møter som jeg har vært på fremhevet om hvor vellykket behandlinga av Rana har vært.

Men i år så ble det påvist gyro der igjen,så jeg ser hvor vellykket det ble.

Nei, la naturen ordne opp selv for det har den bestandig gjort .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hei Guru33

 


Nei, la naturen ordne opp selv for det har den bestandig gjort .

 Hva tenker du når det blir? om 10 år, 100 år, 10000 år, 1000000 år? Selv om Driva-stammen ble resistent så er den jo fortsatt en smittekilde for andre elver. Jeg skjønner ikke at det finnes motstander mot fiskesperrer/rotenon blant sportsfisker.  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nei

 

Hei Guru33

 

 Hva tenker du når det blir? om 10 år, 100 år, 10000 år, 1000000 år? Selv om Driva-stammen ble resistent så er den jo fortsatt en smittekilde for andre elver. Jeg skjønner ikke at det finnes motstander mot fiskesperrer/rotenon blant sportsfisker.  

Nei ,Men da skjønner du ikke mye!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvorfor haster det plutselig så inn i h.. med å påbegynne dette arbeidet, og at det måtte bevilges penger på 2015 budsjettet? Driva har antagelig vært smittet siden 1976 men påvist på yngel i 1980 altså 34 år.  34 år er gått uten at det kan stadfestes at den har vært smittekilde for naboelver eller andre elver i regionen.  Avstanden til Surna er ikke stor men her trues vel laksestammen mer av helt andre årsaker som er styrt av mennesker og fattede beslutninger.  34 år er gått med skiftende regjeringer av ulik farge og sammensetning men nå for en gang skyld er det en blå regjering som skal få så hatten passer for tiltak som tidligere regjeringer heller ikke påbegynte.  Nei jeg tror slettes ikke dette haster og slettes ikke før man vet omfanget av totale kostnader og påliteligheten av om ønsket resultat er mulig å oppnå.  Om naturen evner å rette på dette selv har jeg ingen kunnskap om, men unektelig syntes Driva og atter glimte til som en god lakseelv.  Om dette skyldes høy innblanding av O-laks eller om den reproduserer seg er det vel bare undersøkelser som gir svar på.  Når en tar antall laks som er rømt ifra anlegg i betraktning så ville det være håpløst naivt å tro at ikke en del av disse blander seg med villaks stammene.  
Kanskje betimelig å stille spørsmålet:  Har vi egentlig noen genetisk rene laksestammer igjen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Øvre Driva ligger litt over 30 min fra Gaula og Orkla

Og med 30 minutter mener du da bilkjøring?  Da laksen ennå ikke har disse evner, ei heller førerkort må i så fall svømme.  For meg er det ukjent at det er vannforbindelse mellom disse vassdragene som gjør dette mulig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er noe estetisk galt med elver som bare renner der, uten at det er litt liv og røre rundt dem sommers tid. Altså elver som normalt skal være en del av livsløpet til laks og ørret og skal inneholde betydelige bestander av stedegen laksefisk. Med et slikt utgangspunkt, mener jeg at trusler mot disse artene skal motarbeides og om mulig bekjempes slik at elvene ligger der på mest mulig autentisk måte.

 

Mulighetene for dette synes å svinne litt for hver generasjon iom at jeg får et stadig sterkere inntrykk av livsfjernhet og dermed manglende kunnskap og forståelse for hvordan de ubønnhørlige livets regler fungerer. Altså, frisøren kan ikke få betaling før fx torsken fra Barentshavet eller oljen fra Nordsjøen er solgt og pengene via kronglete veier har funnet veien til lommen til frisørbetaleren som kanskje er en taleskriver i fiskeridepartementet.

 

Hvor stort laksefisket i en gyrofri Driva kunne ha vært, er det neppe bare bare å anslå. Men at det ville ha ligget høyt over dagens nivå, er en varsom tilnærming. Mest sannsynlig ville en betydelig andel av fisketurister ha stoppet der i stedet for å ta turen til fx Orkla. Og kanskje Gaula.

 

At det hefter stor tvil og sterke meninger rundt særlig en rotenonbehandling av Driva, er lett forståelig. Det ble en stor oppblomstring av sjøørret der og "kludd" er blitt et kjent ord. Hvert år går det en del laks opp i elva, hvor denne egentlig kommer fra er mer uvisst. I tillegg er dette et veldig langt og kronglete vassdrag som gjør en slik behandling vanskelig og risikoutsatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Øvre Driva ligger litt over 30 min fra Gaula og Orkla

 

Ikke mange minuttene å fly for Siland og Laksand det der. Og ingen fugler jeg kan komme på har større potensiale for å kunne spre Gyro. Nevnte fugler utgjør stor risiko som gyrospredere ettersom de nettopp jakter lakseyngel som gjerne kan ha gyro. Ei siland fyller magen med gyromsmittet lakseyngel, flyr deretter over vanskillet og lander i ei foreløpig gyrofri lakselev 8-10 minutter senere. Silanda gulper så litt gyrobefengt mageinnhold i vannet langs elvebredden slik at en gjeng frisk lakseyngel eksponeres og så var det altså gjort..

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Er det egentlig noen som vet hvorfor Surna, Gaula og Orkla ikke har blitt smittet? Ingen silender som har gulpet Gyro fra Driva ved andre elvebredder i løpet av 40 år? Ingen våte filtsåler som har blitt transportert i bil fra Sunndalen til Trøndelag?

 

Laksefisket i Driva har tatt seg opp betraktelig i løpet av de siste 20 årene, uten at noen helt vet hvorfor. Laksebestanden er selvfølgelig klart redusert sammenlignet med "gamle dager", noe som selvsagt handler om Gyroens innvirkning men også en annerledes situasjon i sjøen, feks tilgang på mat og lakselus.

Utsagnet om at det ble en stor oppblomstring av sjøørret og kludd i Driva når laksen gikk kraftig tilbake, gir lite mening. Driva hadde flotte bestander av sjøørret og kludd når laksebestanden var god. Dessverre har sjøørretbestanden gått kraftig tilbake, noe som med stor sannsynlighet til stor del har sin grunn i oppdrettsnæringens lakselusepidemi. Altså ikke grunnet Gyrodactylus.

 

Det er vanskelig å forstå og akseptere at myndighetene planlegger å bruke så mye penger på sperre og rotenonbehandling når det er så stor usikkerhet og så mange ubesvarte spørsmål knyttet til prosjektet. Jeg tenker da på ovennevnte ubesvarte spørsmål, men blant annet også følgende: at Rana er infisert på nytt, at det ikke er mulig å bli kvitt Gyro på landsbasis (Drammenselva), at vi foreløpig ikke har valide resultater av behandlingen i Vefsna, at planen er å lyfte sjøørreten og kludden over fiskesperren i Driva, at problemet med oppdrettsnæringen gjenstår.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

At noen lakseender eller Silender skulle smitte andre vassdrag med gyro har jeg liten tro på.

Før det ble snakk om å desinfisere utstyr så kjørte jeg og mange andre fra Driva til Surna Orkla Gaula på en dag, tror ikke vi smittet noen av disse elvene.

Det snakkes hele tiden om hvor  stor risiko at Driva kan smitte andre elver.

Bøvra som er naboelva til Surna var smittet med gyro og disse elvene ligger bare et steinkast fra hverandre,Men Surna ble ikke smittet.

På 80 og 90 tallet fantes det nesten ikke laks igjen  i Driva bare Kludd, Men fra mitdten av 2000 tallet begynte laksen å komme tilbake igjen.

Det viser seg også på skjellprøver at mesteparten av fisken som kommer tilbake til Driva er villfisk.

http://www.tk.no/nyheter/article7313451.ece

Jeg har en teori om at det er kanskje er metallene i grunnen rundt Orkla og Gaula som er årsaken at disse elvene er fri for gyro,

Surna er også en humus farga elv, og om det har noen betydning kan en jo saktens spekulere på.

Årsaken til at Kludden  holder på å forsvinne fra  Driva kan vi nok takke oppdrettsnæringen for.

Endret av guru33

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ikke mange minuttene å fly for Siland og Laksand det der. Og ingen fugler jeg kan komme på har større potensiale for å kunne spre Gyro. Nevnte fugler utgjør stor risiko som gyrospredere ettersom de nettopp jakter lakseyngel som gjerne kan ha gyro. Ei siland fyller magen med gyromsmittet lakseyngel, flyr deretter over vanskillet og lander i ei foreløpig gyrofri lakselev 8-10 minutter senere. Silanda gulper så litt gyrobefengt mageinnhold i vannet langs elvebredden slik at en gjeng frisk lakseyngel eksponeres og så var det altså gjort..

Det er klart det er hypotetisk tenkning bak mitt tidl. innlegg. Men like hypotetisk virker det å være alt som ligger til grunn for både forebygning og bekjemping av gyro. 

F.eks er det jo ikke lengre nødvendig å klore eller kjemikalievaske fiskeutstyet ettersom vi jo ikke tror på fiskeandteorien heller. 

 

Her virker det åpenbart at forskning må til. Man kan ikke bare fortsette å tro, man trenger i mye større grad å vite før vi tukler videre med vår kjære natur. 

 

Men hva er det som egentlig koster her..? Er det selve rotenonbehandlingen eller er det tapte inntekter for lokalsamfunnet i karantenetiden..?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nei

 

Nei ,Men da skjønner du ikke mye!

Generellt sett skjønner jeg egentlig ganske mye. Men desverre skjønner jeg ikke hva du mener her, ja. Kan du være så snill og utdype det for meg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg skjønner ikke at det finnes motstander mot fiskesperrer/rotenon blant sportsfisker.  

 

 

 

 

Da er det mye du ikke skjønner, var mitt svar.

Det finnes tross alt andre som ikke har noe til overs for dette gift regimet som driver med sine eksperimenter i våre vassdrag

Endret av guru33

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Om jeg har forstått deg riktig så jobber du kanskje innen de såkalte forsker miljøene og at det er derfor du så bombastisk med dine uttalelser.

Å drepe alt liv i elva med gift er jeg det sverre ingen tilhenger av.

Det ble på flere gyro møter som jeg har vært på fremhevet om hvor vellykket behandlinga av Rana har vært.

Men i år så ble det påvist gyro der igjen,så jeg ser hvor vellykket det ble.

Nei, la naturen ordne opp selv for det har den bestandig gjort .

 

Har ikke for vane å legge ut om privatliv på nett, men ok - et unntak: Jeg er ikke forsker og har ingenting jeg skulle ha sagt i saken på et høyere nivå enn et nettforum. Jeg er student. I et miljø hvor det daglig diskuteres alt fra matematikk og psykologi til konstruksjon av broer eller bevaring av gjøk i Kina.

Derimot er jeg, som de fleste andre her tipper jeg, engasjert i bevaring av villaksen. Formeningen om at menneskeheten burde ta vare på naturen, har jeg hatt siden godt før konfirmasjonsalder. I gyro-saken har jeg gjennom årene prøvd å få plukke opp det jeg kan finne av informasjon, både den ene og andre veien. Og jeg finner fortsatt ikke noe som forteller meg at naturen er i ferd med å ordne opp selv. Så virker det vel kanskje "bombastisk" når jeg ikke helt klarer å forstå hvorfor det er ønskelig å risikere at 450 lakseelver i Norge må ligge med knukket gyro-nakke i uoverskuelig fremtid mens en håper på at naturen fikser ting vi mennesker har føkka opp. Når vi samtidig ser fler og fler eksempler på at det går an å få bukt med faenskapet. Har jeg oversett noe, så er jeg ytterst mottakelig. 

 

 

Hverken aluminium- eller rotenon-behandling tar livet av ALT i elva. Aluminium dreper parasitten og noen følsomme insektarter i det vannlevende stadiet (nymfer eller larver). Rotenon tar livet av fisken (og dermed parasitten, som ikke lengre har en vert å leve på - en vert den er avhengig av) og noen følsomme insektarter i det vannlevende stadiet. Andre arter eller grupper av arter overlever, og det samme gjør andre stadier av de berørte artene. Undersøkelser jeg har funnet viser meg at det tar kort tid før livet i elva er tilbake igjen til der det var før behandling. Hvilket ikke har skjedd i de elvene det ikke har blitt gjort noe.

 

 

Vassdragene i Rana-regionen var friskmeldt i flere år. I denne perioden har elvene hatt en frisk laksestamme som har vært til glede for mange. I høst ble parasitten igjen påvist. Slik atlantisk laks reagerer på gyro, ville gyro'en ha blitt registrert igjen i elva for 6-8-10 år siden om ikke gjennomføringen av behandlingen hadde vært vellykket. Og med det lave antall parasitter som har blitt funnet pr. lakseunge i høst, har ikke gyro'en vært til stede på anadrom strekning av Rana før for kort tid tilbake. Behandlingsmetoden har altså fungert, men slik jeg forstår det har gyro'en dukket opp igjen fra et sted utenfor området som ble behandlet. Gud vet fra hvor og hvordan, men jeg antar at muligheten for at den hadde dukket opp igjen hadde vært langt mindre om det ikke fantes gyro i Norge.

 

 

Og nei. Naturen ordner ikke alltid opp. Iallefall ikke på den måten en ønsker å forestille seg. Hverken dronter eller geirfugler har dukket opp igjen av seg selv etter at mennesket fant det for godt å innta holdningen at de kunne gjøre som de ville, siden moder jord tålte hva som helst og fikset dette igjen på egenhånd. Skal vi la den atlantiske villaksen gå samme vei, når det finnes metoder som fungerer? I høst ble tre nye elver friskmeldt. Tre nye skritt på veien mot et gyrofritt kongerike. På den veien var det en gang 49 skritt å gå. I dag er det 10 igen - Ranaelva, Skibotn-, Driva- og Drammensregionen.

 

 

Før det ble snakk om å desinfisere utstyr så kjørte jeg og mange andre fra Driva til Surna Orkla Gaula på en dag, tror ikke vi smittet noen av disse elvene.

Det snakkes hele tiden om hvor  stor risiko at Driva kan smitte andre elver.

Bøvra som er naboelva til Surna var smittet med gyro og disse elvene ligger bare et steinkast fra hverandre,Men Surna ble ikke smittet.

På 80 og 90 tallet fantes det nesten ikke laks igjen  i Driva bare Kludd, Men fra mitdten av 2000 tallet begynte laksen å komme tilbake igjen.

Det viser seg også på skjellprøver at mesteparten av fisken som kommer tilbake til Driva er villfisk.

http://www.tk.no/nyheter/article7313451.ece

 

 

At ingen av de elvene ble smittet den gang, er det en garanti for at det ikke skjer neste gang?

Bævra ble behandlet kort tid etter at gyro'en ble påvist. Kan det være en medvirkende faktor til at Surna ikke ble smittet?

 

 

Av smolten som går ut av Driva, er det registrert en større andel hybrider mellom laks og ørret, enn det er påvist "ren" laks. Av den lille andelen ren laks, er altså en viss prosentandel oppdrettslaks. Jeg leser i artikkelen at den resterende villaksen ikke lengre har sine genuine Driva-gener, men er så påvirket av genetikk fra nærliggende elver at det ikke er mulig å skille stammene fra hverandre. På samme måte som at allerede svekkede bestander lettere blir påvirket av rømt oppdrettsfisk (Finnes det 100 villaks i elva, og det kommer 5 oppdrettsfisk opp på høsten, utgjør rømlingene en mindre andel og påvirker ikke så mye. Er den lokale stammen redusert med 90% og bare 10 villaks går opp for å gyte, vil de samme 5 oppdrettsfiskene påvirke i en helt annen grad), gjør hybridisering og feilvandring seg mer gjeldende om den lokale laksebestanden har fått seg en knekk av f.eks gyro. I Norges internasjonale forpliktelser til å ivareta det biologiske mangfoldet vi har her i landet, ligger også forpliktelsen til å ta vare på hver enkelt laksestamme vi har. Uten utavl med rømt oppdrettsfisk, uten å la lokale stammer ligge på et lavmål og vannes ut med andre lokalt ikke-tilpassede stammer, og uten å velge ut en bitteliten andel av laksen som tåler gyro innført fra et annet land bedre enn den opprinnelige stammen.

 

Dette ble vel også delvis svar til deg, Nobody:

 

Hvorfor haster det plutselig så inn i h.. med å påbegynne dette arbeidet, og at det måtte bevilges penger på 2015 budsjettet? Driva har antagelig vært smittet siden 1976 men påvist på yngel i 1980 altså 34 år.  34 år er gått uten at det kan stadfestes at den har vært smittekilde for naboelver eller andre elver i regionen.  Avstanden til Surna er ikke stor men her trues vel laksestammen mer av helt andre årsaker som er styrt av mennesker og fattede beslutninger.  34 år er gått med skiftende regjeringer av ulik farge og sammensetning men nå for en gang skyld er det en blå regjering som skal få så hatten passer for tiltak som tidligere regjeringer heller ikke påbegynte.  Nei jeg tror slettes ikke dette haster og slettes ikke før man vet omfanget av totale kostnader og påliteligheten av om ønsket resultat er mulig å oppnå.  Om naturen evner å rette på dette selv har jeg ingen kunnskap om, men unektelig syntes Driva og atter glimte til som en god lakseelv.  Om dette skyldes høy innblanding av O-laks eller om den reproduserer seg er det vel bare undersøkelser som gir svar på.  Når en tar antall laks som er rømt ifra anlegg i betraktning så ville det være håpløst naivt å tro at ikke en del av disse blander seg med villaks stammene.  

Kanskje betimelig å stille spørsmålet:  Har vi egentlig noen genetisk rene laksestammer igjen?

 

 

 

Men hva er det som egentlig koster her..? Er det selve rotenonbehandlingen eller er det tapte inntekter for lokalsamfunnet i karantenetiden..?

 

Ja, hvor mye penger har lokalsamfunnene tapt (og stadig taper) pga gyro i Norge? Jeg kommer gjerne en tur til Driva og fisker når elva er frisk igjen. Utrolig vakre omgivelser i dalen, så det skulle ligge godt tilrette for flotte opplevelser der nede.

 

Skal jeg legge alt jeg finner av informasjon til side, er ellers mitt siste spørsmål: Hvor skal jeg fiske mens 450 elver ligger nede og venter på å utvike toleranse for gyro? Ja, toleranse. Ikke resistens. Svensk østersjølaks er fortsatt infisert med et par hundre parasitter pr fisk. Den toleransen har tatt mange sportsfisker-generasjoner å utvikle. Så selv om vi en gang skulle få atlantisk laks som overlever gyro i ei elv, er det fortsatt gyro nok der til å kunne smitte våre resterende elver før eller senere. Tror vi alle norske laksestammer er robuste nok til å overleve en slik parasittinfeksjon?

Endret av Vegard PS
  • Like 5

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Til Vegard

 

Du gir utrolig gode og utfyllende svar for oss vanlige lekfolk og det har du min dypeste respekt for. Men hva tror eller mener du ligger som mest sansynlige årsak til spredning her..? Tror du f.eks. på min hypotetisk fremsatte fiskeandteori tidligere. nevnt i tråden..? For det er jo fullt mulig med slike hyppige forflytninger ettersom fiskendene er svært hurtige flygere. Og her i Agder hvor elvene stort sett renner i Nord Sydlig retning og med typisk 15-20km luftlinje i mellom så ser man stadig fiskender som krysser de lakseførende elvene når man befinner seg på heiene i mellom dalførene. Spesielt vår og høst. Disse endene flyr som kjent svært hurtig og rekker neppe å bli tørre engang på fjærdrakten før de lander i et nytt vassdrag. Tipper slike krysninger er unnagjort på 10-12 minutter. Og ja, jeg jakter på dem og vet godt viktigheten av kraftig forhanhold skyter man i flukt, fort som de flyr.

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Vegard hadde mange gode poenger i sitt opplysende innlegg. :smile:

 

Her er kanskje litt mer info å gruble over.

 

Generelt later det til at forståelsen er fraværende over hva en slik fiskesperre egentlig er og hvor omfattende tiltak dette medfører i både midlertidige og permanente anlegg og konstruksjoner.  Det man i realiteten bygger er i prinsipp det samme som for et mindre damanlegg.

http://www.miljødirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/arter_og_naturtyper/sweco-KU.pdf

Dette damanlegg er kostnadsberegnet etter enhetspriser for større damanlegg og kostnadene for drift av anlegg i bekjempelsesperioden og kostnader vedr fjerning av anlegg med tilbakestilling av naturområdet ikke medregnet.  Damfundamentet blir permanent og blir heller ikke vurdert fjernet.. Kostnadene i estimatet taler vel egentlig for seg selv og legger her opp til en kjempesprekk.

Helt klart at det er en samfunnsøkonomisk gevinst for regionen om man lykkes å utrydde Gyrodactylus i Driva.  Dette med forbehold om at det gjenskapes en sterk laksebestand som kan beskattes og at dette trekker til seg sportsfiskere og overnattingsgjester utenifra til dalen. 

 

http://www.miljødirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/arter_og_naturtyper/sweco-samfunns%C3%B8k.pdf

Lokalt kan det sees som en god anvendelse av midler men nasjonalt er det kanskje andre mer presserende oppgaver som bør løses. –derfor heller ikke denne gang blitt bevilget nødvendige midler.

Dette med egen laksestamme for elva syntes allerede de lokale å ha forkludret med å årlig sette ut en stor mengde prøverørslaks (35.000 stk/år) fra andre stammer som Surna mfl.   Likeså at det later til at det er blitt stor andel av hybrider i elva.  –kanskje dette er den nye ”resistente” Drivalaksen?  Siden stammen allerede er såpass ”forurenset” tenker man kanskje bare laks er laks og hvor dens opphav nedstammer fra er uinteressant.  Den lille genbanken som er igjen av Drivalaks kan umulig gjenopprette stammen etter en behandling av elva.

http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=28b036ba-ac1e-4fd7-a8b4-1f02a9b8428b&groupId=10476

Så kan man til slutt stille spørsmålet; hvilke garantier har man for at man lykkes med behandlingen og hvor lenge skal man egentlig måtte holde på?  Hvilke av dagens metoder for bekjempelse vil fungere i et såpass vassdrag som Driva.  Det er kanskje for mange usikkerhetsmomenter som er grunnen til at ingen tiltak er foreløpig blitt iverksatt for denne elva.
Dette med smittespredning syntes ikke å ha vært reell selv om trusselen ligger der.  Likeså har vi hatt det samme trusselbildet på Østlandet i like mange år.  Her er det ikke en gang vurdert tiltak.

Endret av Nobody
  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Da satser regjeringen på at Brende ikke greier å bruke opp statsbudsjettet neste år.

 

http://www.auraavis.no/lokale_nyheter/article7704508.ece

 

I denne sammenhengen kan en vel uansett neppe ta i bruk ordtaket "den som lever, får se."

Dette var overraskende, utrolig hva man kan få ut av ”posepenger” og muligens hadde disse en miljøgevinst likevel.

Det skal bli langt mer interessant å følge bevilgningene når detaljprosjektering er unnagjort og de tallene som foreligger ved anbudsåpning.  Trolig så har mye endret seg politisk når dette foreligger slik at det kan raskt gå ytterligere noen sosialistiske perioder før oppgaven fullføres.   Men bevares ”hope in hanging snore”

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...