Hopp til innhold
svensvik

En særegen norsk høstningskultur?

Recommended Posts

Guest Asbj.R.

En meget god artikkel skrevet av Steinar Karlsen.

Uttrykket PK erstatter CR. Makes sense.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Med så få fisk som blir tatt i elvene, så har altså denne personen to år på rad sett fiskere som har fått stor laks, latt den ligge flere minutter på land og så ta skrytebilder før "den slippes på elva død og vraket". Dette virker som om han har bestemt seg for at C&R er noe dritt, og så serverer han usannsynlige egenobservasjoner som støtter dette. Ja, drit i forskning og dokumentasjon som viser 95%+ overlevelse, høstingseksperten Steinar Karlsen vet jo selvfølgelig bedre. Og dersom ikke alle fisker med samme innstilling og formål som Karlsen, ja da kan likegodt elvene stenges. Ikke rart laksen er i trøbbel med slike "venner" langs elvebredden.

  • Like 5

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Argumentet om hvor riktig folk praktiserer C&R kjøper jeg til en viss grad. Her kan sikkert mange, ink meg selv, bli bedre. Resten blir jeg bare oppgitt over.

Det er synd at ikke fiskere er villige til å dra det ekstra lasset når fisket er som det er om dagen. Vi må bidra der vi kan, så får det heller legges vekt på å gi fiskere den nødvendige kunnskapen for å drive skikkelig C&R.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvilke lakseelver i verden har et virkelig godt laksefiske..?  Meg bekjent så er det altså Island, Russland, Canada, Amerika og til dels Skottland.  Hva slags fiske praktiseres der?  Hva er årsaken til at Skotske og Islandske elver har kommet seg opp igjen fra tilnærmet dødt vann?  C&R er fellesnevneren her..  Og ikke sånn pingle C&R som praktiseres her i landet, men tilnærmet full C&R.  Dette sikrer nok gytefisk på elva, noe som jo er alfa og omega..  Luseplagen i Norge har selvfølgelig svært mye å si, men allikevel tror jeg at C&R vil bli akseptert på sikt etter hvert som den eldre garde sportsfiskere dør ut...

  • Like 4

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

I psykologien snakker man om de fem sorgstadiene: fornektelse, sinne, forhandling, depresjon, og aksept. 

 

Den gode Steinar Karlsen er vel i stadie nummer to.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er mange fiskere her hjemme som har en fast oppfatning om at C&R er en trussel mot norsk kultur. Karlsens artikkel er et godt eksempel på dette, man har kunnet lese lignende innlegg i alle fall så lenge jeg har brydd meg om laksefiske og sikkert før det også. Det vil ikke være det siste vi får høre fra C&R motstandere heller. Ordet "høsting" kommer til å stå sentralt i mange diskusjoner i årene som kommer, sammen med klassiske dommedagsprofetier om pengesterke utlendinger som presser ut den jevne nordmann osv osv.

 

Karlsens artikkel er forøvrig er velskrevet på mange måter og høster garantert stort bifall fra flere hold. Hvorfor ser han seg nødt til å smøre så godt på i sin beskrivelse av hvordan han anser på C&R i praksis? Om dette er virkelig hva han tror skjer hver gang noen slipper tilbake laks eller om det er tatt godt i for å være sikker på at uvitende lesere vil støtte hans synspunkter, er vanskelig å vite. Sikkert er det at store deler av den ikke-fiskende befolkningen, og ikke minst mange av de tradisjonelle laksefiskerne som Karlsen selv kaller seg og sine, gjerne har samme oppfatningen. Vi som har sluppet tilbake laksen etter fangst i en del år vet at i de aller fleste tilfeller fungerer dette svært godt. Men det ligger et stort ansvar på oss som utøver C&R, riktig håndtering og utførelse kan ha avgjørende betydning for hvordan laks (og andre fisker) klarer seg etter å ha vært på kroken.

 

Gå foran med et godt eksempel denne sommeren, vis andre hvordan det kan gjøres på en forsvarlig måte. Kulturer er alltid i utvikling, på tross av folks iherdige forsøk på å konservere, dette gjelder også den norske laksefiskekulturen. Begrepet utvikling er ikke nødvendigvis synonymt med framskritt, men i dette tilfellet er jeg ikke i tvil. Det vil overraske meg stort om ikke C&R er enda vanligere og akseptert i større grad om vi ser noen år framover. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvilke lakseelver i verden har et virkelig godt laksefiske..?  Meg bekjent så er det altså Island, Russland, Canada, Amerika og til dels Skottland.  Hva slags fiske praktiseres der?  Hva er årsaken til at Skotske og Islandske elver har kommet seg opp igjen fra tilnærmet dødt vann?  C&R er fellesnevneren her..  Og ikke sånn pingle C&R som praktiseres her i landet, men tilnærmet full C&R.  Dette sikrer nok gytefisk på elva, noe som jo er alfa og omega..  Luseplagen i Norge har selvfølgelig svært mye å si, men allikevel tror jeg at C&R vil bli akseptert på sikt etter hvert som den eldre garde sportsfiskere dør ut...

 

Er enig med deg i at C&R kommer til å bli vanligere, og jeg støtter dette. Tror likevel at årsaken til godt fiske i noen andre land er mer sammensatt enn at de har praktisert C&R i større grad enn i Norge. Noen eksempler kan være: mange elver i fjerne villmarksområder med minimal påvirkning fra menneskeskapte faktorer (Russland), lite eller intet sjølaksefiske (Island), minimalt med kraftverk (både Russland og Island), andre oppvekstområder i havet, osv. Skottland vil jeg si ikke kommer i samme kategori, fisket der er ikke spesielt godt sammenlignet med Norge selv om de har kommet mye lenger med tanke på C&R. 

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Leser SKarlsens innlegg litt annerledes enn andre. Ser det fra kommertarer her og andre steder. Forstår han slik at han framhever laksefiske som en livsstil og at det er helhetsopplevelsen som teller. Oppfatter det ikke slik at det er c&r han primært besværer seg over, mer at det er utviklingen i antall oppvandrende laks (her: I Gaula). Leser det mer i den retningen at han mener det er feil å å se på c&r som et forvaltningstiltak. Hvis jeg leser/tolker SK rett, deler jeg langt på vei hans oppfatninger.

Dessverre reduserer han verdien av innlegget med å uttrykke seg nedlatende om c&r. At det finnes personer som ikke håndterer metoden, er så selvsagt at det kan være unevnt.

Merker meg at det er få som kommenterer at det er tilbydere av vald og fiskefaciliteter som promoterer den kjappe løsningen c&r. Ikke noe galt i det, men er det egen formuesforvaltning og forrentning som da er agendaen, eller laksens antall og overlevelse i framtiden som er greia? Liten tvil om at antall laks i turistelvene ville stige ved en tvungen c&r.

Det er i dag alminnelig enighet over hva som har minimert laksen over flere 10-år. Er det rett at en utvalgt gruppe laksefiskere i utvalgte elver skal bøte på det?

Endret av svensvik
  • Like 4

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nei, det er ikke riktig at laksefiskere i elv skal bøte på dette. Alle (nesten) er enige om årsakene til det reduserte innsiget man ser i store i store deler av landet, men jeg synes likevel at vi sportsfiskere må bidra med det vi kan. Sette tilbake størstedelen av laksen og sjøørreten vi fanger er for meg et selvfølgelig alternativ.

 

Skal man se C&R som et forvaltningstiltak? I realiteten ja, hvis vi sportsfiskere setter tilbake tilstrekkelig med fisk vil dette være med på å nå gytemålet. Derfor er det viktig at flest mulig fiskere er klar over sammenhengene, og ønsker å bidra. C&R betyr likevel lite for fiskebestandene sammenlignet med faktorer som lakselus, oppdrettsrømlinger, kraftverk, forurensning, dårlige kår i havet osv. Vi må aldri tillate at forvaltningsmyndigheter, forskermiljøer og politikere vil forsøke å bruke C&R som et tiltak for å redde stumpene isteden for å rette innsatsen mot de områdene som virkelig har betydning.   

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er ingen tvil om at mer laks i elvene hadde løst de fleste problemer. Ingen hadde giddet å krangle om millimeterrettferdighet på smulefordeling når det er nok kake til alle. Men når smulevelde er en realitet, er det provoserende at begrenset uttak gjennom C&R fremstilles som uetisk og dyreplageri ispedt litt anekdotisk fridiktning om usannsynlig lav overlevelsesrate. Hadde det vært nok laks, hadde nok de aller fleste C&R-utøvere gladlig tatt noen deilige delikatesser hjem til middagsbordet, forhåpentligvis med noen uskrevne unntak om man får i land et virkelig prakteksemplar hvis gener fortjener videreføring. Men samtidig skylder vi en stor takk til alle som setter ut laks for bestandens skyld, det må vi ikke glemme, selv om fiskere av Karlsen-kaliber ikke evner å reflektere lengre enn sin egen fryser.

 

Ellers kan det jo se ut som simuleringsmodellene for totalt innsig, fangst og gytebestand ikke nødvendigvis har påfallende stor korrelasjon. Iallefall klarer ikke jeg å se en åpenbar sammenheng mellom nedgang i innsig 2013/2014 og nedgang i gytebestand ved et tidligere tidspunkt.  Men så er det også store huller i modellene på hva som skjer fra en anslått gytebestand til nyklekket kull utgjør innsiget noen år senere.

 

 

u3LfLyJ.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Er enig med deg i at C&R kommer til å bli vanligere, og jeg støtter dette. Tror likevel at årsaken til godt fiske i noen andre land er mer sammensatt enn at de har praktisert C&R i større grad enn i Norge. Noen eksempler kan være: mange elver i fjerne villmarksområder med minimal påvirkning fra menneskeskapte faktorer (Russland), lite eller intet sjølaksefiske (Island), minimalt med kraftverk (både Russland og Island), andre oppvekstområder i havet, osv. Skottland vil jeg si ikke kommer i samme kategori, fisket der er ikke spesielt godt sammenlignet med Norge selv om de har kommet mye lenger med tanke på C&R. 

 

Helt enig med Cascade at årsakene ikke bare er basert på manglende C&R men av mange sammensatte årsaket.

 

Eksempler fra Norge:

1. Numedalslågen (ytterpunkt), en av de større lakselvene i Norge. (Bor i nærheten og kjenner til elva, tall hentet fra artikkel av Morten Harangen) Ca 40% av fangsten blir tatt på "kulturhistoriske" fiskeredskaper (teine, gip, mælkast, flåtefiske og 2x drivgarn). Snaut 12t laks totalt i 2013. Kvoter: 7laks per fisker per sesong, 400-500kg per sesong per kulturhistorisk redskap. Sportsfiskerne er også delaktige. C&R rate: Av 2550 sportsfiskede laks ble 51 gjenutsatt. Dvs av snaut 12t fanget er snaut 12t slaktet. Her er det kulturen rundt elveforvaltningen som ikke lever i 2014. Kanskje er det så viktig å ta vare på tradisjonene men eneste grunnen til at jeg har løst 1 eller 2 fiskekort i løpet av de siste årene er pga avstand fra hjemmet fordi at det å betale flere hundre kroner for et fiskekort i Brufoss og kjempe om en laks sammen med 20 fiskere når laksen går forbi og rett i teine ovenfor føles helt meningsløst. Det er ikke noe som tiltrekker meg.

 

5. Statens syn på oppdrettsnæringen.

6. Fiskekulturen i folk flest

7. Kraftverk

8. Elveforvaltning mtp kvoter og regler er kanskje ikke i forkant av en bestandsnedgang. Føler det ofte blir innskjerpinger "etter skaden er skjedd".

osv

 

Eksempler Island:

1. Langt strengere kvoter og regler rundt fiske

2. En fisketjuv er vel i beste fall på nivå med gamledagers hestetjuver

3. En fiskekultur som generelt praktiser C&R til det fulle når evt. kvote er oppnådd (finnes selvfølgelig folk som ikke følger regler eller er 100% imot "moderniseringen" innen laksefiske)

4. Du må ikke avslutte fisket selvom kvote er nådd, kan fiske C&R etterpå (motsetning til Gaula f.eks)

5. Et planlagt oppdrettsanlegg ble nylig avblåst pga store protester.

6. En 2km elv som er ødelagt av en lastebilvelt for mange år siden (husker ikke hva den transporterte) blir all laks fanget i munningen og flyttet til annen elv i nærheten som ikke klarer å produsere stor nok laksestamme. (laksen ville dødd i elv nr 1 men kan fiskes på i elv nr 2.

7. Mange elver har gått over til rene flueelver som helt sikkert føles diskriminerende for mark/slukfiskere. Så alle blir ikke alltid like fornøyde..

8. Færre stenger per kilometer lakselv på Island enn i Norge, langt større krav til fiske/hviletid. Du kommer aldri til en høl på første fiskedag som er banket gul og blå rett i forkant. Føles langt mer eksklusivt men selvfølgelig også dyrere å fiske enn ved den gjennomsnittlige norske elva.

 

Elveforvaltningen på Island er streng! men de har ikke GS, de fleste ca 200 lakselvene er åpne og bestanden er generelt sterk. En islandsk hest får aldri komme tilbake til Island etter en utreise. De verner om sitt eget og det er selvfølgelig lettere når det er på en øy men jeg ville ikke vært den mannen som infiserer en Islandsk lakseelv med GS for å si det sånn:)

 

Tror altså det er mange ting som henger sammen men C&R er selvfølgelig en stor del av det.. Må innrømme at jeg driver mye med dyreplageri (i følge mange hvertfall) og fisker for å slippe ut i 95% av turene mine.)

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Leste hans innlegg flere ganger uten helt å se noe annet enn å fortsette i samme tralt som før. En høstingskultur for Norge og Nordmenn ble beskrevet som pm vi alltid har vært moderate. Historisk sett har vi vel vært alt annet enn det? Hval, torsk (som nå er på vei opp igjen) ulv, makrell størje er vel bare noen eksempler. Nå i moderne tid har laksoppdretten som kjører 3:1 prinsippet og utryddet annet hav. For meg er dette et tegn på at vi nordmenn har lite kunnskap eller feil holdning til forvaltning av våre ressurser.

Når det gjelder laksen i elvene er nok problemene flere. Lus, sjølaksefiske, gyteområder, manglende kultivering og uttak/holdninger hos sportsfiskere som oss...

Det er lett å peke på alt annet men har valget å jobbe med det siste. Registrerer at fortsatt velger å iignorere at vi må begrense oss så lenge vi ikke vet om bølgedalen er varig eller forbigående...

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Når det gjelder laksen i elvene er nok problemene flere. Lus, sjølaksefiske, gyteområder, manglende kultivering og uttak/holdninger hos sportsfiskere som oss...

 

Men kan en velge bort noe av dette lengre? Har ikke den "moderne sosialistiske bestyrelse" av det-store-nye-vi eller disse 4.5 mill nordmenn bestemt at ikke bare skal en sikre seg selv et rikelig liv, men disse 4.5 mill nordmenn skal vel også frelse resten av verden. Norge lever ensidig av å høste fra naturen (neida, en kan ikke leve av å klippe hverandre), og hvis en i fortsettelsen også skal drive omfattende frelseri så må trykket på naturen selvsagt øke.

Typisk dette er Norge utpekt til å bli Europas grønne batteri og skal sende vannprodusert elektrisitet ut av landet. I samme ærendet er ble det inngått en evigvarende avtale om "grønne sertifikater" som nå har motivert til at det ligger ca 500 nye konsesjonssøknader om el-kraftproduksjon i NVE?

 

Hvis noen klokere enn jeg kan vise til at dette ikke ikke er riktig, blir jeg bare glad. For selvsagt vil en del av disse nye kraftverkene være lokalisert til vassdrag med laksefisk.

 

I så fall kan også være i en slik situasjon at mens en har høyt fokus på skadevirkninger av o-industrien og sportsfiskere sender ordpiler til hverandre om c&r, foregår det en stille omlegging av elkraftproduksjonen i norske (lakseførende) vassdrag.

 

Skulle gjerne hatt helt pålitelig informasjon rundt dette.

Endret av svensvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er ingen tvil om at mer laks i elvene hadde løst de fleste problemer. Ingen hadde giddet å krangle om millimeterrettferdighet på smulefordeling når det er nok kake til alle. Men når smulevelde er en realitet, er det provoserende at begrenset uttak gjennom C&R fremstilles som uetisk og dyreplageri ispedt litt anekdotisk fridiktning om usannsynlig lav overlevelsesrate. Hadde det vært nok laks, hadde nok de aller fleste C&R-utøvere gladlig tatt noen deilige delikatesser hjem til middagsbordet, forhåpentligvis med noen uskrevne unntak om man får i land et virkelig prakteksemplar hvis gener fortjener videreføring. Men samtidig skylder vi en stor takk til alle som setter ut laks for bestandens skyld, det må vi ikke glemme, selv om fiskere av Karlsen-kaliber ikke evner å reflektere lengre enn sin egen fryser.

 

Ellers kan det jo se ut som simuleringsmodellene for totalt innsig, fangst og gytebestand ikke nødvendigvis har påfallende stor korrelasjon. Iallefall klarer ikke jeg å se en åpenbar sammenheng mellom nedgang i innsig 2013/2014 og nedgang i gytebestand ved et tidligere tidspunkt.  Men så er det også store huller i modellene på hva som skjer fra en anslått gytebestand til nyklekket kull utgjør innsiget noen år senere.

 

 

u3LfLyJ.jpg

Litt artig å se den grafen og infoen i den bør selv en laksefisker kunne lese.  Egentlig har beskatning i elv og sjø fulgt hverandre proporsjonalt og likeså har gytemålsbestanden også fulgt samme andel av totale lakseinnsig.  Hva som ikke vises er hvor ble det av økning i elvefangst eller gytemålsbestand i de 5 år med notoppkjøp?  Ei heller kan leses noen ensidig nedgang i sjøfisket for samme periode.

Grafen må være et solid bevis for at fellesforvaltningenes tiltak og hele ERT opplegget var ren svada.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Helt enig med Cascade at årsakene ikke bare er basert på manglende C&R men av mange sammensatte årsaket.

 

Eksempler fra Norge:

1. Numedalslågen (ytterpunkt), en av de større lakselvene i Norge. (Bor i nærheten og kjenner til elva, tall hentet fra artikkel av Morten Harangen) Ca 40% av fangsten blir tatt på "kulturhistoriske" fiskeredskaper (teine, gip, mælkast, flåtefiske og 2x drivgarn). Snaut 12t laks totalt i 2013. Kvoter: 7laks per fisker per sesong, 400-500kg per sesong per kulturhistorisk redskap. Sportsfiskerne er også delaktige. C&R rate: Av 2550 sportsfiskede laks ble 51 gjenutsatt. Dvs av snaut 12t fanget er snaut 12t slaktet. Her er det kulturen rundt elveforvaltningen som ikke lever i 2014. Kanskje er det så viktig å ta vare på tradisjonene men eneste grunnen til at jeg har løst 1 eller 2 fiskekort i løpet av de siste årene er pga avstand fra hjemmet fordi at det å betale flere hundre kroner for et fiskekort i Brufoss og kjempe om en laks sammen med 20 fiskere når laksen går forbi og rett i teine ovenfor føles helt meningsløst. Det er ikke noe som tiltrekker meg.

 

5. Statens syn på oppdrettsnæringen.

6. Fiskekulturen i folk flest

7. Kraftverk

8. Elveforvaltning mtp kvoter og regler er kanskje ikke i forkant av en bestandsnedgang. Føler det ofte blir innskjerpinger "etter skaden er skjedd".

osv

 

Eksempler Island:

1. Langt strengere kvoter og regler rundt fiske

2. En fisketjuv er vel i beste fall på nivå med gamledagers hestetjuver

3. En fiskekultur som generelt praktiser C&R til det fulle når evt. kvote er oppnådd (finnes selvfølgelig folk som ikke følger regler eller er 100% imot "moderniseringen" innen laksefiske)

4. Du må ikke avslutte fisket selvom kvote er nådd, kan fiske C&R etterpå (motsetning til Gaula f.eks)

5. Et planlagt oppdrettsanlegg ble nylig avblåst pga store protester.

6. En 2km elv som er ødelagt av en lastebilvelt for mange år siden (husker ikke hva den transporterte) blir all laks fanget i munningen og flyttet til annen elv i nærheten som ikke klarer å produsere stor nok laksestamme. (laksen ville dødd i elv nr 1 men kan fiskes på i elv nr 2.

7. Mange elver har gått over til rene flueelver som helt sikkert føles diskriminerende for mark/slukfiskere. Så alle blir ikke alltid like fornøyde..

8. Færre stenger per kilometer lakselv på Island enn i Norge, langt større krav til fiske/hviletid. Du kommer aldri til en høl på første fiskedag som er banket gul og blå rett i forkant. Føles langt mer eksklusivt men selvfølgelig også dyrere å fiske enn ved den gjennomsnittlige norske elva.

 

Elveforvaltningen på Island er streng! men de har ikke GS, de fleste ca 200 lakselvene er åpne og bestanden er generelt sterk. En islandsk hest får aldri komme tilbake til Island etter en utreise. De verner om sitt eget og det er selvfølgelig lettere når det er på en øy men jeg ville ikke vært den mannen som infiserer en Islandsk lakseelv med GS for å si det sånn:)

 

Tror altså det er mange ting som henger sammen men C&R er selvfølgelig en stor del av det.. Må innrømme at jeg driver mye med dyreplageri (i følge mange hvertfall) og fisker for å slippe ut i 95% av turene mine.)

Midtsesong evalueringen i Numedalslågen har besluttet at fjerning av kvoter er tilrådelig.  http://www.lagenlaks.no/nyheter/2014/Midtsesongevalueringen.htm

 

Undres på om slikt noen gang kommer til å skje i Tøndelagselver om neste år skulle vise seg å bli et lakserikt år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Grafen må være et solid bevis for at fellesforvaltningenes tiltak og hele ERT opplegget var ren svada.

Fellesforvaltninger som snakker mer om lus enn sin egen elv, der 3 grunneiere sitter å bestemmer og der penga kun rår kan vel knapt kalles et forvaltnings organ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Kanskje på tide at det ikke ensidig fokuseres på gitt mengde laks som kan fiskes av de mange men mer på hvor mange skal få tilgang til å fiske laks.  Jeg er faktisk der at en reduksjon i laksefiskere er vel så effektiv som kvoter på antall laks pr person og størrelse / kjønn sorteringer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Kanskje på tide at det ikke ensidig fokuseres på gitt mengde laks som kan fiskes av de mange men mer på hvor mange skal få tilgang til å fiske laks. Jeg er faktisk der at en reduksjon i laksefiskere er vel så effektiv som kvoter på antall laks pr person og størrelse / kjønn sorteringer.

Er langt på vei enig men tror du må kombinere dette med kvotebegrensninger så lenge bestanden er som den er. Man kan feks si du kan ta to laks om dagen under 3 kilo. Dette sikrer at de store med viktige gener får gytt. Kombiner dette med utsetting av smolt og rydding og renovering av gytegrunner...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg er langt på vei enig i hva Karlsen skriver og oppvoksende generasjon laksefiskere som i overtall velger å sette tilbake sin fangst har med sikkerhet også sitt syn på oss C&K fiskere, -om dette skyldes at de ikke liker fisk som barn ofte ikke gjør vet jeg ikke.  Eller muligens er deres oppfatning den at fisk er fisk og pizza, pølser og kylling er mat.  Uansett så har de funnet seg en sunn hobby hvor også toleranse for andres utfoldelse av samme aktivitet må være like gjensidig akseptert som å se fiskere velge å frislippe sin fangst.

 

Det å sette tilbake laks i varm sommerelv er slettes ikke tilrådelig hvilket også er presisert i all tilgjengelig info.  Når man har slike regler som at all hunnfisk skal settes tilbake vil det også medføre stor dødelighet.  Jeg har selv sprengt et antall laks i mine år som laksefisker og forstår godt hva Karlsen skisserer.  Med dagens regler velger mange fiskere å kutte fortommen og lar bløende hulaks eller laks som man ikke har anledning til å ta seile nedover elva i stedet for å ha alt heft med innlevering på et helsetun oppe i dalen. Hvorfor slippe en fisk man vet ikke kommer til å overleve, er det ikke mer realt å avslutte fisket om bestanden ikke taler beskatning.

 

Hvorfor kan det ikke tenkes rasjonelt av rettighetshavere gjeldende laksefiske?  Grunneiere og eiere av skianlegg kan da ikke holde åpent når det ikke finnes snø, ei heller er det i så fall tilrådelig å anlegge lange smale løyper for kun en ski grunnet snømangel.  Med kortere bredere løyper så fikk man i det minste en meningsfylt skitur.

 

 

 

 

Endret av Nobody

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Er langt på vei enig men tror du må kombinere dette med kvotebegrensninger så lenge bestanden er som den er. Man kan feks si du kan ta to laks om dagen under 3 kilo. Dette sikrer at de store med viktige gener får gytt. Kombiner dette med utsetting av smolt og rydding og renovering av gytegrunner...

Jeg vet ikke om alt dette prek om viktige gener i stor fisk har hold i virkeligheten.  Tror heller ikke marinbiologer og forskere støtte teoriene enkelte sportsfiskere og andre har diktet opp om stor fisk avler stor fisk.  En kjent forsker arresterte med på denne påstand med å forklare at fisk vokser i takt med hva den tar til seg av føde og størrelsen øker så lenge den lever.  Den stopper altså ikke og vokse (i lengde) slik vi mennesker gjør. Han var også meget bestemt på at vi ikke skal tillegge fisk menneskelige egenskaper.  Konklusjonen var altså; all fisk har mulighet til å bli stor om forholdende ligger til rette.  At en stor hunnfisk er mer produktiv enn en liten hunfisk er innlysende, men er den ene mer produktiv enn 3-4 små hunnfisker?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Leste hans innlegg flere ganger uten helt å se noe annet enn å fortsette i samme tralt som før. En høstingskultur for Norge og Nordmenn ble beskrevet som pm vi alltid har vært moderate. Historisk sett har vi vel vært alt annet enn det? Hval, torsk (som nå er på vei opp igjen) ulv, makrell størje er vel bare noen eksempler. Nå i moderne tid har laksoppdretten som kjører 3:1 prinsippet og utryddet annet hav. For meg er dette et tegn på at vi nordmenn har lite kunnskap eller feil holdning til forvaltning av våre ressurser.

Når det gjelder laksen i elvene er nok problemene flere. Lus, sjølaksefiske, gyteområder, manglende kultivering og uttak/holdninger hos sportsfiskere som oss...

Det er lett å peke på alt annet men har valget å jobbe med det siste. Registrerer at fortsatt velger å iignorere at vi må begrense oss så lenge vi ikke vet om bølgedalen er varig eller forbigående...

Først dette med oppdrettsnæringen og 3:1.  Dette er et gammelt forhold fra O-næringens spede barndom.  Med litt leting så vil du også finne at O-næringens føde for laksefisk i dag består av 70% vegetabilsk protein.  Fisk som er kaldblodig utnytter proteinet langt bedre i sin tilvekst enn fks varmblodige (gris, kylling, mv).  Landbruket benytter i dag til sin produksjon langt mer marint protein enn hva O-næringen benytter i sin produksjon.

 

 

Hvorfor utelates det å opplyse om at kystfisket etter sei, makrell og sild er på et lavmål sammenlignet med tidligere tider?  Denne predatorfisken (sei, makrell) som beiter godt på utvandrende smolt finner ingen det økonomisk forsvarlig å fiske på grunnet lave priser på fangsten.  Ser her på lokale butikker at sei og makrell selges for under kr 30,- / kg.  Sild er heller ikke spesielt i skuddet og det finnes store mengder sild langs kysten som beiter på marflo.  Dette er nettopp hva laksesmolten også må beite på den første tiden i sjøen fram til den kan selv beite på et større bytte (som småsild, krepsdyr).  Om smoltutgangen er sein så blir nåløyet for laksen trangere.  Predatorfiskene er kommet langt inn i Trondheimsfjorden og marfloa er for det meste spist av sild.  En tidlig smoltutgang øker overlevelsen hos smolten, men dette styrer naturen selv og ingen C&R fisker eller grunneier kan styre dette.  Hva som kan gjøres for å bedre på laksens overlevelse er ikke ensidig fokusere på luseproblematikken men i tillegg beskatte predatorfisk og sild i langt større grad enn hva som gjøres i dag.  Dette med utsetting av yngel / smolt som ikke har sin naturlige tilhørighet i elva er håpløs naturforurensning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...