Hopp til innhold
Nobody

Orkla 2014, nye kvoter

Recommended Posts

Nye regler og kvoter Orkla 2014   http://www.orklaguide.com/nyheter.asp

 

Ikke lenge til det blir straffbart å fiske i denne regionen.  Visst kan vi for framtiden velge å legge igjen våre penger i et annet dalsøkk hvor det finnes laks og rettighetshavere som tar imot oss med åpne armer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nå blir det nok til at en tar sine fisk for så å benytte resten av fisketiden til å fange ny kvote i nabo elva eller i de elver som ligger lenger vest. Skal man kun få anledning til å mosjonere laks så kan det egentlig være det samme, da vil jeg heller arbeide for at elva stenges.

Endret av Nobody

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Fy fader for en holdning Nobody! Du bør holde deg hjemme eller som du sier finne deg en annen elv å drive yrkesfiske i!

5 laks er 35 kilo mat noe som holder til ca 25 middager ink røykelaks. Kan ikke være noe annet argument du har for å ville kakke alt du får! Eller?

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Bare for å legge til en ting til så er det svært få som har gleden av å få 5 laks i løpet av en sesong der oppe så reglene treffer vel stort sett ikke allmenheten bortsett fra om du har god tro på at kunna ha fylt kvota på en dag!

Dette ihvertfall om man skal tro fangstatestikken samt stole på at ikke majoriteten er kjeltringer og lar være å rapportere in laks de får!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Fy fader for en holdning Nobody! Du bør holde deg hjemme eller som du sier finne deg en annen elv å drive yrkesfiske i!

5 laks er 35 kilo mat noe som holder til ca 25 middager ink røykelaks. Kan ikke være noe annet argument du har for å ville kakke alt du får! Eller?

 

 

Bare for å legge til en ting til så er det svært få som har gleden av å få 5 laks i løpet av en sesong der oppe så reglene treffer vel stort sett ikke allmenheten bortsett fra om du har god tro på at kunna ha fylt kvota på en dag!

Dette ihvertfall om man skal tro fangstatestikken samt stole på at ikke majoriteten er kjeltringer og lar være å rapportere in laks de får!

 

Ikke godt å sitere deg TJT da du tydelig har slettet ditt inlegg, men jeg skal svare på noe som sto avslutningsvis i innlegget.

 

 

Ja da var vi visst der igjen C&R eller C&Eat og du fornekter deg ikke.  Ja du må gjerne ha dine tanker om mitt fiske likeså får jeg ha mine tanker om dine sysler.  Likevel skal jeg ikke akseptere dine ytringer om at jeg burde utestenges fordi jeg ønsker å ta min lovlige kvote og ikke bare mosjonere laksen fordi dette ligger nærmere dine ideale tanker om denne fritidssyssel. 

 

Jeg fisker ca 5 uker pr sesong i denne elva og har bekjente som fisker innpå 12 uker her hver sommer derfor syntes ikke jeg at 5 laks fordelt over dette tidsrom er rettferdig at betraktes som hva du kaller yrkesfiske.  Så langt meg bekjent er det heller ingen av disse jeg fisker sammen med (lokale og ferierende) som omsetter fangst i penger / verdier, og kan således ikke beskyldes for slik aktivitet.  Mange av oss som du betraktes som ”yrkesfiskere” er ferdige med ”bleieunger” og har således mer tid til sin hobby som i dette tilfellet er sportsfiske etter laks.  Er det da riktig at det tildeles en kvote på 5 laks når man kun skal fiske 5 døgn eller en uke, burde det ikke da etter ditt tenkesett vært satt en grense på 1 fisk pr uke, og gjerne maks 2 ved C&R?

 

Ja jeg setter pris på å nyte min fangst og nyter den gjerne grillet på bål ved elva i stedet for pølser, koteletter, kylling eller annen mat fordi da er jeg i alle fall ikke i tvil om matens opprinnelse.   Du og ”testosteronfylte wannabees” med og uten snusleppe burde faktisk prøve dette en gang.  En slik 4-kilos fisk forsvinner utrolig fort blant et fiskerlag på 3-4mann når denne nytes ved bålet.  

 

Jeg trives godt med min aktivitet ved elva og stiller store spørsmålstegn ved dine påstander om yrkesfiske og om at din agenda ved slik tankegang muligens kan ha sin sammenheng i misunnelse over at andre har mer tid til denne aktivitet enn hva du selv har.  Forøvrig tror jeg nok det å beregne 35 kg laks på en personkvote i 2014 er ”vel” optimistisk estimat.  Om det under / overrapporteres fangst får bli en sak mellom oppsyn og den enkelte, selv har jeg rapportert min fangst til rettighetshaver og føler derfor at jeg har oppfylt min plikt.  C&R føler jeg som meningsløs rapportering som kun har som formål å selge flere kvoter (kort) og bidrar ikke i positiv retning for å redusere uttaket.  Håper for øvrig vi kan holde videre meningsutveksling på et nivå som ikke er rettet personlig, men mer rettet mot det å kunne nå et felles mål at vi kan fortsette å utøve vårt fluefiske etter laks også i framtiden…

 

Om målet til fellesforvaltningen er å redusere uttaket av laks, så velger de med sikkerhet helt feil retning for å nå dette målet ved å redusere størrelsen på kvoter i stedet for å redusere antall kvoter.  (antall kvoter x kvotestørrelse  = forventet uttak)  Det skal faktisk ikke så mye fantasi til for å analysere denne formelen i målet om å få ønsket resultat  enten det er redusert uttak eller mer penger.  Deres ”genistrek” i å skvise ut sesongfiskere slik at det kan selges flere døgn / ukeskort bidrar i alle fall ikke positivt for å redusere det totale uttak av fisk fra vassdraget, snarere motsatt virkning.  Sett fra annet ståsted så gir jo dette klart mer penger i kassa så lenge etterspørselen er tilstede.  Jeg tror slettes ikke ”lakseklemmere  / idealister” skal lære bønder å telle eller regne.

 

Annet som er motiv for deres redusering av kvoter er et ønske om å få mer gytelaks i de øvre områder av elva.  Hvorfor gjøres det ikke undersøkelser på hvorfor laksen ikke gyter der oppe og hva som kan være årsak til at dette har endret seg?  Det nytter ikke å sitte i den tro at all laks skal til Rennebu for å gyte, det blir liksom like med å tro at alle fra Osloområdet må reise til Trondheim for å ha seg bare fordi at veien ligger der…

 

Om fellesforvaltningen virkelig ønsker svar på slike spørsmål må de i det minste begynne å lete etter årsaker.  Vi leverer skjellprøver av hver laks som fanges, disse skjellprøver blir kun analysert for innblanding av oppdrettslaks og jeg har forstått det slik at det er O-næringen som bekoster denne analysen.  Noe annet resultat fra disse prøver utføres ikke fordi dette ikke er bestilt.  Fellesforvaltningen kunne med letthet bestille analyser på; smolt alder, tilvekst, og hvor lenge fisken har vært i sjøen, samt at dette også kunne sorteres på om dette differerte på hvor i elva laksen hadde sin oppvekst gjennom å anta utifra hvor den var fanget og hvor nærme gytetid den ble fanget.   Likeså kartlegging av endringer i nærmiljøet i denne delen av elvedalen, og om gyteforholdende fortsatt er tilfredsstillende eller om gytegrusen er nedslammet grunnet avrenning fra landbruk.  Om dette i så fall skyldes omlegging av gårdsdrift eller har årsak i avrenning grunnet tilfeller med stor nedbør, endringer grunnet annen næringsvirksomhet.  Slike analyser koster penger men slik informasjon er det vel kanskje unødvendig å bruke penger på?

 

Fylkesmannen har satt rammebetingelsene for åpning i fredningsbestemmelsene slik at laksebestanden i elva kan beskattes inntil satt GMB.  Videre har FM gitt rettighetshaverne tillatelse til å sette lokale regler innenfor det gitte regelverk for vassdraget.  Altså her overlater FM ansvaret for dette viktige arbeid til pattenappere og til potet / kornbønder i stedet for hos egen fiskeriforvalter.  Disse rettighetshavere leier bort sin fangstrett til oss sportsfiskere, de kan om de ønsker så forlange at vi setter tilbake all fisk.  Vi har tross alt ikke kjøpt fisk av rettighetshaverne men leid retten til å fange fisk.  Ved at vi løser fiskekort / leier vald aksepterer vi også vilkårene.  Om du og jeg ikke vil leie finnes det alltids en fisker som bor såpass langt unna at det å ha med seg illeluktende bagasje hjem er uønsket.  Elva kommer da i så fall til å fylles opp av såkalte C&R fiskere hvis eneste motiv for å fiske laks er for å mosjonere gytelaksen.  Om ikke dette skulle være nok ønsker de også åpning for å komme og mosjonere laksen selv etter den har gytt slik at den holdes i god trim gjennom vinteren.  Dette og at de også ved samme anledning får sørget for å få vasset hensynsløst rundt i gytegropene er for dem uten betydning bare de også kan jevnlig få mosjonert vinterstøinger og gjellfisk.  

 

Slike ”trenere” påberoper seg til overmål å vite at slik mosjon (C&R) av laks er god forvaltning av en svekket laksebestand og kan ikke begripe at tykkskallete sportsfiskere som høster av overskudd ikke fatter såpass.

 

Sportsfiskerne gikk en gang tidligere på limpinnen akkurat slik som fellesforvaltningen ønsket, den gang gjaldt det notoppkjøp hvor sportsfiskerne betalte hele gildet for å få sparket liv i en ellers døende næring.  Eneste rette er å la FM alene ved sin fiskeriforvalter styre dette med åpning i fredningsbestemmelsene og forvaltning av bestanden ihht fastsatt regelverk. Bøndene får heller holde seg til det de er gode på som; å telle penger, poteter, patter eller what ever. 

 

 

 

 

 

  

  • Like 4

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Etter å ha tenkt meg om en halvtime og lest Marius sine innlegg på nytt slettet jeg innlegget mitt. Med den tonen som var satt bruker jeg ikke tid på å forklare hva jeg mener og hvorfor.

 

Godt skrevet Nobody, tror det hadde vært veldig trivelig å sitte ved bålet sammen med deg :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Oj Nobody blir du fornærmet av klar tale det overrasker meg litt...

Dette har ikke noe C&R å gjøre dette har med tingenes tilstand å gjøre. Uavhengig hvor mange uker du er der eller om du bor der må det vises moderasjon. Dette har ingen ting med rettferdighet og gjøre og det er ingen som snik innfører C&R. Kvotene er der for å sikre laksens ve og vel, det å utvise en sånn holdning som du gjorde i ditt første innlegg med så mye ballast som du har er skuffende! Klart stenging er et meget effektivt middel men er rett og slett for ego for å gå for støtte sv det. Utestenging hvem har sagt det? Og når jeg sier yrkesfiske skjønner du veldig godt hva jeg mener har ingen ting med økonomisk vinning å gjøre.

Nei Nobody ikke vri dette til din fordel gjennom å dra frem "kjernekar kortet" ikke det dette handler om. Dette handler om at en med sykt mange år på baken og tilsynelatende god standing undergraver forvaltningstiltakene/reglene i et vassdrag du selv utad liker godt! Det synes jeg rett og slett er ugreit.

Det er helt fair å være uenig men da får man reise seg og engasjere seg. Elveeierlaget er ansvarlig for forvaltninga og de setter intil videre premissene og synes jeg vi fiskere bør akseptere og forfekte hvis ikke kan vi bytte vassdrag.

Igjen så har dette ikke noe med deg som person å gjøre men rett og slett hvordan du ordla deg. Nå har du skrevet en god avhandling og sikkert vist en annen side som sikkert hadde vært hyggelig å treffe i elva men er ikke dette saken er og det tror jeg du egentlig veit!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Faen det var surt med de strenge kvotene, også akkurat i år!

Ser ut som gutta på Agdenes drar inn laks til den store gullmedaljen: http://www.nina.no/Forskningsogfagtema/Arterogartsmangfold/Fisk/Lakseinnsigtilfjordene/LaksiTrondheimsfjorden.aspx

Får nesten håpe de har en fått en inn autistisk Rainman-type som kan ta tellingen i hodet, så resten ikke blir sittende halve dagen og kalkulere.

Økende trend også, dette blir bare bedre og bedre, sammenlignet med midten av mai er det 3x ganger så mye laks nå, Herregud, hvor skal dette ende?

Her er det bare å booke vald og forhåndsinvitere til røykefisklag utover senhøsten.

I tillegg er fjellene fulle av snø som vil holde elva fin og frisk og laksen bitevillig utover hele sommeren.

Den dramatiske nedgangen i fjor blir fort et glemt minne, merk mine ord!

 

2014 blir året!!!

  • Like 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg personlig har lært av GudBody at man ikke trenger brems på snella når man fisker laks. Jeg tar selvfølgelig dette til meg og bytter ut alle sneller med bra brems nå. Derimot skulle jeg ønsket at GudBody kunne hatt sin store og følsomme finger på bremsen min i juli 2013 da en toillat storlaks prøvde å motbevise den helliges teori om at brems er tull. Laksen og steinen vant btw..

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Selv om prognoser i notfiske og snømengder ser dystre ut får man i det minste ha litt optimistiske tanker om lakseinnsiget.  –om ikke kan man egentlig heller holde seg hjemme hos gullfisken.  Det er slettes ikke første gang at ”toget” litt ute av rute med noen forsinkelser som resultat.  Det forbauset meg heller ikke at det allerede har steget laks i Orkla, men at den har giddet å passere Bjørset er vel heller tvilsomt.  Mine kilder har i alle fall observert nystigen laks på elva så sjansene for fangster på åpningsfisket er så absolutt tilstede.  Selv venter jeg en uke med fiskestart slik at jeg står på perrongen til riktig tid.  Det er også slettes ikke enstydig at snøfattig vinter gir dårlig oppgang av laks.  Det er bare å bla tilbake i ”historieboka” så finner man dokumentasjon på naturens variasjoner.  Om manglende evne til å lande laks skal skyldes manglende snellebrems er med sikkerhet tvilsomt.  De langt fleste lakser tapes med sikkerhet grunnet ”tokbremsing”.  Om man ikke vet hvordan å bruke fingrene er det nok best å gjemme dem godt i lomma.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg syntes det begynner å fortone seg mer og mer som 2001.  http://www.nina.no/Forskningsogfagtema/Arterogartsmangfold/Fisk/Lakseinnsigtilfjordene/LaksiTrondheimsfjorden.aspx

 

Etter hva jeg kan huske så var det slettes ikke noe dårlig år.  Lav vannføring ja, men da gjelder det også å ha fiskeplass som er egnet for slike forhold.  Idag 33m3  og 11grader i Orkla, reine sommerføret.  Plutselig så kommer det en regnbyge så er den oppe i 150.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hörde idag att det snackes om ett stormöte inom elverna i tröndelag. Tydligen skall det beslutas om

att införa C/R inom elverna. Vi (6 pers) har fiskat i tröndelagselverna och elver i Möre og romsdal sedan slutet av 70-talet.

Med andra ord, så är laxfiske för oss en aktivitet och inte mat på bordet.

Vi är absolut inte emot C/R, men det förändrar inte situationen.

TA TAG I PROBLEMET ISTÄLLET !!!!

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...