Hopp til innhold
FLuefiskerene

Kultur for C&R i forskjellige deler av landet

Recommended Posts

Her er jeg i et litt skjørt tema, men sier det som jeg ser det.

 

Hvordan er kulturen for C&R i Midt-Norge/Vestlandet i forhold til Nord-Norge?

 

Vis man ser på statistikker så er Nordland og Troms mye bedre enn resten av landet på C&R. Hvorfor det? Finmark har noen elver der de begynner å komme seg litt på det området men er enda langt ifra der de burde være. I Troms og Nordland oppfatter jeg folk som mye mer bevist på at hvis man vil fortsette å kunne fiske laks i framtiden så må man innføre C&R sammen med andre tiltak for sjøfiske og oppdrett. 

 

I Trøndelag har jeg sett og registrert at det er ekstremt mange som fisker med makk og dupp og da er det vel vanskelig å slippe ut en fisk som strengt tatt skulle fått vandre tilbake, fordi fisken ofte sluker kroken. Rapportene fra elvene viser også at det er veldig få fisk som blir sluppet ut igjen. På vestlandet er det litt det samme, men makk og dupp er ikke like utbredt.

 

Finnes selvfølgelig mange enkeltpersoner som tar alt de får uansett om det er i nord eller sør. Men hvorfor er det sånn at C&R fiske ligger langt bak i andre deler av landet enn i Nordland og Troms?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Helt sørpå ligger høstetradisjonene dypt for svært mange. Mange sier rett ut at de fisker laks for matens skyld. Og kan ikke komme på noen av disse som fisker med flue. Det går helst i mark og litt sluk og det fiskes i fosser og stryk med krokredskap som umuligjør utsetting ikke bare pga. krokskade men like mye etter heisingen langs bratte berg der hvor fiskerne sitter høyt over fallet. Det er rått synes jeg men man må vel bare akseptere dette inntil videre. Så i Agder og Rogaland hvor jeg fisker mest opplever jeg at C&R står jevnt over svakt sånn i snitt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

En kan kanskje bli litt nærsynt i en slik sammenheng som dette. Dagen i dag er preget av at en skal leve her og nå og ikke tenke verken på gårs- eller morgendagen.

Jakt- og fisketradisjonene her til lands har som utgangspunkt å bidra til mat i husholdningen eller som næringsaktivitet. Så sent som da jeg var barn og ungdom, var jakt en høstingsaktivitet. Og det er det nok fortsatt, selv om aspekter som friluftsliv og rekreasjon har kommet til de helt siste ti-årene. Det samme gjaldt og gjelder fiske. Garn og annen faststående redskap i elv benyttes den dag i dag som fangstredskap for laks.

En kan neppe avlære 100-årige reflekser på noen få ti-år. Særlig ikke når det ikke foregår noen læring, mange elvefiskere vet ikke hva cr er i praksis. De har knapt hørt om det, mange har i det hele tatt ikke hørt om det.

Norge er et fjelland, bare få områder ligger ganske flate. Dette gir et høyt antall elver som er bratte og mer fosser av garde enn de flyter. Dette inviterer til redskapsbruk og fangstmetoder som er mindre egnet til å gi laksen størst mulig overlevelsesevne etter utsetting. Det har liten/ingen hensikt å sette ut en fisk som er så skadet at den reker på land i neste sving.  Å ta i bruk annen redskap (som fluefiske) er ikke fristende fordi antall fangede fisk går mye ned i slike elver. Det er også krevende og dyrt.

Av og til får jeg inntrykk av at personer som har hatt lakseutryddelsen nær innpå seg, lettere innstiller eller omstiller seg i tenkningen rundt hva et sportsfiske. kan være Kanskje fikk de god tid til å tenke seg om mens elven(e) ventet på rotenon og deretter flere år på at fredningen skulle opphøre. Ikke vet jeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Er det statistikk for gjenutsetting av laks du tenker på FLuefiskerne?

 

Jeg er av den oppfatning at høstekulturen i Norge står mye sterkere nordpå enn sørpå. Dette antar jeg at kommer av at ressursgrunnlaget er mye høyere i nord enn i sør. Det er så mange fiskevann i Nord-Norge der det bare er å hale opp dusinvis av ørreter og røye.

 

Gitt at ressursgrunnlaget er tilstrekkelig så er ikke den norske høstekulturen noe å skamme seg over i det hele tatt. Det er en flott kultur, nedarvet over generasjoner og som skal føres videre til kommende generasjoner. Kulturen for å skaffe seg mat (fisk, vilt, bær) fra naturen gir folk et nærmere og mer naturlig forhold til naturen, i tillegg til fantastiske naturopplevelser og førsteklasses råvarer på middagsbordet. Jeg har registrert at massevis av fluefiskere prøver å framstille den norske kulturen for å høste av naturen, spesielt for å steke fisk i stekepanna framfor å gjenutsette den, som noe som hører fortida til. Dette kan jeg si meg enig i når det gjelder lett tilgjengelige elver som fort fiskes tom, men når det gjelder de mange tusen fjellvannene så er denne urgamle kulturen slettes ikke noe avleggs på noen som helst måte. Den kommer nok til å vedvare i flere generasjoner framover.

 

Jeg har bare ved ei enkelt anledning møtt et par fluefiskere oppe på fjellet i Nord-Norge som satte ut mesteparten av ørretfangsten sin. Personlig så setter jeg aldri ut fangsten min når jeg er på fisketur på fjellet, og det er ikke få kilo ørretfileter jeg årlig bærer ned fra vidda! Ingenting er så godt som å spise sjølfanget ørret om høsten og vinteren.

Endret av Storingen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Tenkte på statistikk og den erfaringen jeg har gjort meg.

 

Vil ikke si at høstekulturen er større i Nord-Norge, Troms og Nordland har kommet en lang veg med C&R selv om det selvfølgelig finnes unntak. Jeg kan tenke meg at du er fra Finmark Storingen?

 

Finmark derimot vet jeg om mange som fyller både sin egen og naboens fryser av Sø å Laks og som fisker på plasser som jeg ikke vil nevne her, men bare de "lokale" vet om at er lov å fiske. For eks, står de i munningen til en elv der det selges fiskekort til 100 kroner og 50 meter lenger oppe selges det til 400-1000 og er trekning om dem. På disse plassene er det normalt bare lovt til å fiske Sø, men her står de hele sesongen med makk å søkke å kakker det dem får. Alt fra 100 gram å oppover. Vet også om folk som setter garn ulovelig i Reisafjorden og litt andre steder, har sagt nøyaktig hva jeg syns om det til dem men kan ikke gjøre stort mer med det, heldigvis er de av den gamle sorten og blir ikke å holde på stort lenger :P 

Erfaringsmessig når det kommer lenger sør i landet så er C&R lite utbredt fordi redskapene det stort sett fiskes med ikke muliggjør utsetting.

 

Men ja Storingen, hvis du fisker på vann der du kan høste overskuddet av så har jeg ingenting i mot at du fyller fryseren med fisk derfra. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Du finner ikke en dårligere statistikk på C & R enn her..: 

 

Sikkert ikke så enkelt å sette ut fra drivgarn. Men hva i all verden er gip og mælkast?

Nei da, jeg prøver ikke å avspore tråden. Greier bare ikke helt å styre nysgjerrigheten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

http://www.lagens-framtid.no/post/gytebestandsmalet-ikke-nadd-i-2013

 

Ikke rart det fortoner seg slik med årets regler, men det betyr vel mindre for det er vel snakk om 5 av 10  eller 2 av 3 år som teller.  :shock:   Forøvrig ser jo info fra børsen ut til at C&R var særdeles lite utbredt i denne elva.  Min lågalaks, skinn og rogn på 6-7kg ble satt pent tilbake og heller ikke nevnt i statistikken.  Sikkert mange med meg som syntes det å inkludere frisluppen laks i fangststatistikker er tøys.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Helt klart et dagsaktuelt tema, og man må gjøre tiltak for å skape en holdningsendring blant folk. kan ikke bare gå å vente på at tida skal endre holdninga, selv om det klart tar tid å endre en gammel urholdning til høstefiske og god gammel matauk.
Største problemet er at enkelte gir sæ god fan. folk bryr sæ ikke, har ikke interesse og kjærlighet for naturen og fisket. Det er disse som sperrer elva med garn og tømmer vannene for fisk. Og dem som bare gir sæ god fan er vanskelig å gjøre noe med, bare glem og skap en holdningsendring der. Der må det iverksettes bøter (som det er idag), men høye bøter og fengsel i verste tilfeller. Det er jo miljøkriminalitet på det verste og sperre elva med garn eller tømme et lite fiskevann med garn. Disse må straffes hardt. MEN politiet idag har ikke ressurser å etterforske et ulovlig garn i elva og derfor er det nærmest fritt frem... Jeg har i så mange tilfeller de siste årene opplevd fiskevann, vassdrag bli ødelagt eller tape seg kraftig grunnet overfiske spessielt med garn, men også overfiske med sluk og oter. Er fiskepresset høyt nokk, og uttaket av storfisk er høyt (dvs alle som fisker der tar storfisken å kakker den i hodet) forsvinner storingene til slutt. Men disse fiskerne som tar alt av storfisk dem får og kakker alt i hodet ønsker jo ikke ta knekken på et vassdrag eller et vann, det er bare mangel på forståelse og folk tenker ofte slik at man må jo kunne ta en og anna fisk med sæ hjem, jo så klart kan man det, men om alle tenker slik og fiskepresset er litt høyt itelleg vil du ta ut de største og fisket blir dårligere over tid. På laksefisket er det på riktig vei, myndighetene griper inn å bryr seg. Jeg føler at laksefiskerne er kommet lengere enn ørretfiskere på dette området, selv om mange laksefiskere fortsatt føler c&R er meningsløst. De klarer ikke se helheten i det, tenker kun på denne ene fisken og hva skal det skade et vassdrag og ta opp denne fisken? Men om samtlige andre også gjør det samme, blir totalmengden stor til slutt. Her må det skapes et holdningsendring, og strenge kvoteordninger, og det er det jo kommet igang med i enkelte elver. Hjelper ikke å snakke om det, holdninger må endres på den harde måten, først da åpner folk øyan og har mulighet for å forstå situasjon.
På ørretfiske føler jeg vi står stille, vann etter vann tømmes, vassdrag tømmes. Fisken er ikke i nærheten av samme størrelse som i gamle dager. Selv i min tid har jeg opplevd flere vassdrag bli merkbart dårligere. Det skyldes, ofte garnfiske, men hjelper ikke på at vi stangfiskere også tar ut all storfisken vi får. I min verden ser jeg nærmest på storørretbestand i Finnmark som truet, hvorfor, fordi kjente vassdrag på ifjordfjellet og laksefjordvidda der jeg har fisket mye de siste årene nærmest er ødelagt idag. Det skal jo ikke være slik. Her må myndighetene gripe inn, om det er en fuggelart som er truet og har hekketid blir scooterløypene stengt på grunn av det! Men ørreten under vann bryr ingen seg om. Jo klart ørreten forsvinner ikke, men storørreten forsvinner sakte men sikkert. Da sikter jeg til ruggene på 2 kg oppover. I slekta mi blir jeg sett på som en gærning som helt har mista grepet når vi er på fisketur og jeg slepper ut fisk. Folk evner ikke forståelse, men når jeg spørr hvorfor vassdragene blir dårligere og fisken mindre og mindre har de ikke noe godt svar. Det skylder rett og slett overfiske! og da må vi enten vi trur på det eller ikke, forstå at hver storfisk vi får er en i mengda, skader ikke å ta opp 1, men om mengden av fiskere er stor og alle tar 1 storfisk hver vil mengden av storfisk også være borte til slutt!
Dette ble kanskje offtopic og verre enn det, tastaturet ryker varmt når jeg begir mæ inn det temaet hær. Trådstarter for ha mæ unnskyldt for at jeg mistet hodet og laget en artikkel omkring C&R men jeg har opplevd altfor mange vann og vassdrag gå dunken grunnet overfiske og mangel på måtehold!!

Avslutter med en liten historie fra et vann vi fant og besøkte for 2 år siden. Det var noe av det drøyeste fisket jeg har oppevd, vi fikk fisk på halvanna kilo, og det var masse av dem. Så flere rugga som velta seg som garanter må ha vært tett opp under 4kg. (dette var under vårflue sprutklekking, aldri sett så stor fisk velte sæ i overflata nån gang!!). Fisket var helt magisk, vannet kokte av storfisk. Denne turen var ganske seint på høsten, så det ble bare med en tur dit ifjor sommer. Jeg gikk hele vinteren og tenkte på opplevelsen av å se det beistet på 4kg velte sæ i overflata, og når sommeren kom og tida strakk til tok vi turen inn. Stemninga var helt magisk når vi ser vannet, vi tenkte på drømmefisket vi hadde her ifjor, og nu skulle vi ligge hær i 3 døgn og roe ned. Første dagen var rar, vi ser ikke en fisk, det klekker litt, ikke mye, men nokk til at det burde vist seg litt fisk. Dag 2 blåser det litt, det klekker vårfluer, men ingen vak. Jeg begynte å stusse.. vi hadde jo opplevd tidenes sykeste fisket hær i ifjor. Jeg bestemmer meg for å bruke hele ettermiddag og kveld på å blindfiske med streamere og nymfer. synk, flyt, intermediate. alt ble prøvd. Ikke en fisk. utpå kvelden fisker jeg meg rundt vannet, der oppdager jeg et spikket trestokk plantet i vannkanten med blått tau rundt. vi pakker sakene å går ned. det skal ikke være slik! Miljøkriminalitet. men hva kan man gjøre....

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det går helt fint, helt enig med deg i det du sier. Hvis alle hadde engasjert seg så mye som deg så hadde man kanskje klart å snu den dårlige holdningen blant enkelte folk i fremtiden! Selv om man gjør seg litt upopulær på enkelte fisketurer der man er med folk som er litt "uviten" på dette området ;)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...