Hopp til innhold
jallaman

Se her, vill eller oppdrett

Recommended Posts

Ang sprøsmål om DNA prøver jeg forklare på en enkel og kortfattet måte: DNA er bygget opp med ulike baser. Det finnes fire ulike baser: Adenin, Tymin, Guanin og Cytosin (Se wikipedia under Deoksyribonukleinsyre (DNA)). Ved mutasjoner forandrer rekkefølgen for de ulike basene seg i DNA, og det er dette som har ført til at hvert vassdrag i dag (stort sett) har ulike populasjoner. Basert på rekkefølgen av basene i DNA kan det analyseres hvor nært i slekt ulike individer, populasjoner eller arter er hverandre. Basert på variasjon, kan inn- eller utavl også beregnes (mangel på variasjon kan tyde på innavl og innblanding av feilvandrere eller oppdrettsfisk = utavl). Naturlig vil det alltid forekomme variasjon innen populasjoner eller arter også, det er selve grunnlaget for teorien om naturlig seleksjon. Siden oppdrettsfisk stort sett enten stammer fra kryssninger av ulike norske populasjoner eller annen kjent opprinnelse, kan man basert på analyse av baserekkefølgen i deler av DNA hentet ut fra fisk i mange tilfeller sannsynliggjøre hvor fisken stammer fra ved å sammenligne med kjente data.

Innterresant:)

Spørsmål?

Har laksen i ulike elver ulik DNA?

Vi hører om feilvandringer, hvis da dette har forekommet siden manns minne, vil ikke da Laksen ha ulik DNA i mange/fleste elver?

Hvis en oppdrettslaks kan formere seg i en elv, vil vel avkommene tilpasse seg den elven den er født i, og da sannsynlig returenere til samme elv?

Da oppdrettslaksen har DNA fra ulike villaksstammer, har den vel " villlaks" DNA, vil ikke denne da tilpasse seg den elven den "havner" i, og på sikt da bli "stedegen"?

Hvis noe av dette er riktig, så sitter vi igjen med et eneste problem, og det er sykdommer/lus som resultat av mæredrift?

?:)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvis noe av dette er riktig, så sitter vi igjen med et eneste problem, og det er sykdommer/lus som resultat av mæredrift?

Det er neppe så enkelt. Iflg Dirnat er dette problemstillingen i kortform:

"På sikt vil rømt oppdrettslaks, som blander seg med ville laksebestander, føre til at den ville bestanden utslettes. Den blir erstattet av en hybrid som er mer ensartet enn dagens varierte og tilpasningsdyktige villaksstammer. Undersøkelser viser at for mye oppdrettsfisk i vassdragene fører til betydelig lavere smoltproduksjon og overlevelse fram til fisken blir gytemoden."

Oppdrett av laks startet på 1970-tallet. Siden da har et utall smolt og større laks rømt og vandret til elvene. Det er vel en av flere grunner for meg til å være svært tvilende til at landet har en så god og detaljert oversikt at en kan fastslå hvor fisk stammer ifra og om den er opprinnelig villaks eller egentlig stammer fra et oppdrettsanlegg. Det skal solide fakta og argumentasjon til før jeg tror at det er tilstanden i mødrelandet.

Når en smålakselv et år brått får store mengder mellom- og storlaks som et engangstilfelle, tror jeg lite på skjellprøvene som i og for seg sier at dette er villfisk. Da tror jeg at det må mye grundigere undersøkelser til før en kan være rimelig sikker. Når det gjelder dna, er det sammenligningsgrunnlaget som er det helt viktige. Er det tvil eller mangler i dette, er en slik prøve ingen ting verdt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Sånn sett så tror jeg elvene i Agder kan være en god referanse for å eventuelt bevise nevte teorier. Elvene i Agder var jo svært rike på laks frem til 60 tallet men døde så fullstendig ut som laksevassdrag. Det fantes vel knapt laks i Agder-elvene fra begynnelsen av 1970 til midten av 90 tallet. Altså en periode på godt over 20 år uten velllykkete laksegyting. Årsaken kjenner vi kortfattet som lav PH grunnet sur svovelholdig nedbør. Når så denne sure nedbøren avtok samt at det ble kalket litt sporadisk og senere kalket i hht. program først og fremst for å beholde den litt mere surhetstolerante sjøauren så klaffet jo dette rimelig bra med rømningene fra oppdrettsnæringen som var i full ferd med å ta av på norskekysten. Flere av de elvene på Agder som i dag huser flott og grovvokst laks har ALDRI engang hatt utsettinger av lakseyngel med tanke på bestandsetablering. Laksen har ganske enkelt etablert seg selv og virker så langt til å ha etablert seg godt med tanke på naturlig reproduksjon. Som en lokal oppdretter derfor sa, " hva bedre fisk kan man egentlig ønske seg en oppdrettsfisk som er bevist avlet frem med tanke på vekst når man ønsker nyetablering i et vassdrag som i utgangspunktet er 100% laksetomt". Har han rett i sin påstand her..?

Selv tror jeg Agderlaksen har sin majoritet av gener via oppdrettsavl og stemmer det som Vegard skriver(forøvrig meget intresanne innlegg) så skulle man anta at flere av Agderelvene burde være veldig interesanne i forskningsøyemed.

Skulle det være debatanter som igjen ønsker å misforstå det jeg skriver så vil jeg alikevel tydeligjøre at jeg på ingen måte er noen forsvarer av å fylle opp våre elver med oppdrettslaks men heller prøve å ha et mest mulig objektivt syn på saken inntil bevisene foreligger i vitenskapelig form.

Endret av Salaren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Laksen har ganske enkelt etablert seg selv og virker så langt til å ha etablert seg godt med tanke på naturlig reproduksjon. Som en lokal oppdretter derfor sa, " hva bedre fisk kan man egentlig ønske seg en oppdrettsfisk som er bevist avlet frem med tanke på vekst når man ønsker nyetablering i et vassdrag som i utgangspunktet er 100% laksetomt". Har han rett i sin påstand her..?

Hvis denne karen har rett, noe neppe noen som helst kan vite sikkert slik det er i dag, så har vel disse elvene status som villakselver og er med på å danne et grunnlat for kunnskap om og rutiner rundt forvaltningen av laks.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Sy inn kapsel med 1000,-kr i gull/diamanter fra madrassen til oppdrettsmogulene inn i hver oppdrettssmolt. Da rømmer nok ikke mange fiskene lenger.

Og man har visst sett stutte gjellelokk på fisk fra organiserte smoltutsett i enkelte laksevassdrag, så det kan jo være oppforet villfisk, eller bare en natulig anomalitet (litt som mopsehode og denslags)

Send inn huet so får du nok svar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Sy inn kapsel med 1000,-kr i gull/diamanter fra madrassen til oppdrettsmogulene inn i hver oppdrettssmolt. Da rømmer nok ikke mange

Mener du disse som sprer sykdommer og annen skit, og "mister" hundretusenvis av laks hvert år :)

Tanker:

Eksempelvis ei elv som Driva, hvor det taes en del laks, undersøkelser viser at det hovedsaklig er feilvandring og/eller oppdrettslaks. Mange av de laksene som tas har prima kondisjon og letefrie. Naturlig?

Er feilvandring et nytt fenomen, eller har dette alltid forekommet? Jeg velger å tro at dette har forekommet i alle tider?

Det står på den lille brune konvolutten et avkrysningsfelt nederst til venstre hvor en skal krysse av for villfisk, oppdrett etc, jeg må si at jeg er i tvil om jeg skal krysse av for villlaks, selv om laksen ser alldeles fin ut. Noen andre somreflekterer over dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det står på den lille brune konvolutten et avkrysningsfelt nederst til venstre hvor en skal krysse av for villfisk, oppdrett etc, jeg må si at jeg er i tvil om jeg skal krysse av for villlaks, selv om laksen ser alldeles fin ut. Noen andre somreflekterer over dette?

Det må jo unektelig føles som en nedtur å krysse av for tamfisk på en slik skjellkonvolutt og så viser det seg at det er 100% villfisk når skjellanalysen foreligger. Spesielt når man har klubbet laksen i ei elv som vill orginal fisk er sterk mangelvare.

Nei dette er ikke lett for noen, det er sikkert. Dessuten er sikkert mange redde for å dumme seg ut vedr. bedømmelse etter at fangsten er klubbet. Til og med fjøslaks lar seg desverre ikke vekke til live etter at priesten har gjort jobben.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Boye:

Jo, laksen i ulike elver har ulik DNA. Laksene i ei eneste elv har ulik DNA. Akkurat som du og jeg (ulik DNA gjør f.eks at vi ser ulike ut og fremmedfolk kan se forskjell på oss). Så også med laksen, hvor ofte hører en ikke "Ja, dette var en typisk Gaula-laks - slik og slik i kroppsfasong". Dette fordi fisken i et enkelt, friskt, vasdrag har mindre variasjon i DNA innad i elva, enn variasjonen er mellom ulike elver. Litt som at du og dine nærmeste slektninger nok ligner hverandre mer enn du og jeg gjør.

Feilvandringer har nok alltid forekommet, og ved å blande inn litt av sine gener bidrar feilvandreren til variasjon. Blir det for lite variasjon mellom individene, kan det bli snakk om enn innavlsdepresjon som kan føre til større fare for at sykdommer gjør seg gjeldende. Altså er feilvandringer til en hvis grad sunt. I den andre enden har du utavl, der de særegne genene til en populasjon vannes ut i så stor grad at de ikke lengre er så tilpasset sitt lokale vasdrag at de overlever i stor nok skala til at bestanden opprettholdes. Rømt oppdrettsfisk i allerede svekkede bestander er et godt eksempel på dette. Er halvparten av fisken i elva oppdrettsfisk, tar det ikke lang tid før hundrevis av år med naturlig seleksjon (som har ført til at laksen i dette vassdraget har akkurat de egenskapene og utseendet som den har) er vasket bort.

Oppdrettsfisken har sine gener fra fødselen av, og de forandrer seg ikke uansett hvilket vassdrag den vokser opp i. Så også med avkommene. De arver sine gener (DNA) direkte fra foreldrene, ikke ut ifra hvor de blir født. Oppdrettslaksen har vel til en stor grad en miks av DNA fra ulike villakspopulasjoner, blandet siden næringens barndom for å finne de som vokser best (raskest avkastning). Om en Tana-laks forviller seg opp i Bjerkreim og finner på å formere seg med en lekker siddis, har dette KANSKJE like stor innvirkning som om èn oppdrettslaks roter seg opp her. Problemet er jo bare at Tana-laksen stort sett har vett nok til å svømme nordover slik at det ikke blir tusenvis av de på feil plass..

Tilbake til tråden. Jeg tørr ikke å si om det er oppdrett eller villfisk på bildene her. Jeg liker ikke gjellelokkene, men lite prikker, og villaksfinner kan jo også bli slitt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Boye, jeg ser at Vegard PS har kommet med et veldig godt svar om balansen mellom å beholde de unike genene for elven og fordelen med noe friskt blod (les: feilvandring).

En annen ulempe med rømt oppdrettslaks som ikke har vært nevnt her, er at de ofte gyter senere enn villaksen. Det innebærer at når fjøsfisken gjennomfører sin gytelek ødelegger de rognen fra villfisken når de graver nye gytegroper og graver opp befruktet rogn fra villfisken som har gytt tidligere. Det er noen studier som har vist at oppdrettsfiske har dårligere gytesuksess enn villfisk, men dersom oppdrettsfisken gyter senere og vasker ut/ødelegger befruktes villaksegg, så vil det forskyve konkurransen i favør av oppdrettsfisk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...