Hopp til innhold
TommyL

Er sjøørreten totalfredet?

Recommended Posts

Jeg har bedt Johansson forklare seg. Venter på e-post, så får vi se hva innholdet der er.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg har bedt Johansson forklare seg. Venter på e-post, så får vi se hva innholdet der er.

Ryddig.

Det er vel fjoråret sammenstilt med årets uavgrensede overskrifter som lager ugreie logikker, trolig. Her sitat fra Njff 2011:

"Husk nye sjøørret-regler!

Direktoratet for naturforvaltning (DN) innførte på overtid nye regler nylig for fiske etter sjøørret: På store deler av strekningen fra Ryfylke til og med Trondheimsfjorden, blir det forbudt å fiske sjøørret mellom 1. mars og 30. april - men reglene trår i kraft først 1. mai...

De nye reglene ble offentliggjort 1. april - altså en måned etter at fiskeforbudet skulle vært innført. Forsinkelsa skyldes ikke en aprilspøk, men at reglene for fisket etter anadrom fisk har vært gjenstand for langvarig tautrekking mellom miljø- og fiskerimyndighetene."

Så får en avvente kanskje litt mer nedkortet og presise verbaliteter fra dirnat.

Endret av svensvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er ikke så lett å si hva meningen med den bestemmelsen er. Det kan se ut som om det ikke er meningen at elveos skal totalfredes, men at det er åpent for fiske så lenge elva er åpent for fiske etter sjøørret. Det er forsåvidt en regel som her unødvendig å forskriftsfeste da det allerede lot seg utlede av annet regelverk. Dog kan det være pedagogoske hensyn som gjør at man likevel har valgt å skreve regelen i klartekst. Det samme kan man ikke si om andre settning i punkt 1 fordi denne bringer inn noe nytt.

Jeg har tittet litt på notatet fra DN iløpet av dagen. Det er vanskelig å forstå at Johansson snakker om totalfredning i sjø og elv.

:) :)

Det er som følger: Munningssonen er 100 meteren utenfor elva som følger fisketidene i den aktuelle elva. Og som er frdet resten av året..

I de tilfellene som det er flere elver eks. i Steinkjer, skal tiden følge den strengeste.... Det vil si hvis Figga hadde hatt en fisketid og Byaelva hadde hatt en annen. Nå vet jeg ikke om dette var et godt eksempel, når det ikke fiskes inne i fjorden der. Men legger min lit til at debatantene skjønner..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er som følger: Munningssonen er 100 meteren utenfor elva som følger fisketidene i den aktuelle elva.

Munningsonen, eller fredningsonen, er som oftest på 100m. Den kan imidlertid være opp til 2 km.

Videre var ikke dette poenget mitt når jeg skrev at bestemmelsen er uklar. Det jeg ment var at fredningsonene ikke gjelder i åpningstiden for elva. Det er iallefall slik jeg tolker regelverket for Oslo, Akershus, østfold osv. Dermed er det ikke nødvendig å skrive en egen regel for dette i forskriften.

:) :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

For de som forvalter elva er det kjempeviktig med munningssone. Innenfor denne sonen selges fiskekort/fredning.

I de elvene som har tidsfredning (eks. 12-17) i sessongen, er det forskriften som sørger for at det ikke blir anarki.

Det er riktig at det varierer det som defineres som munningssone, men den er der. Det er denne sonen som berger oss fra at fiskeflåten ikke setter makrellgarn(flytegarn) i disse sonene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det som er mer enn viktig nå, før høringsfristen, er at alle som er med i lokale foreninger, elveierlag etc, må komme seg på banen og komme med de innvendinger de måtte ha!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ja det er kjempeviktig at folk kommer på banen.. Her har det vært stille i mange år.. Jeg tror mange har sett på forslag som vedtak og at det ikke er vits i å sende inn synspunkter i saken.. Go ahead punk's... skriv så penna blir varm...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det viktigste i denne runden ligger ikke under denne trådens navn. Nå tror ikke jeg at fredningsbestemmelsene for 2012 og sjøaure blir nevneverdig strengere en fra midtveis 2011. Jeg ser ikke hvor det er beskrevet, men avventer uansett akkurat det.

Det vesentlige er at sjøfisket etter laks økes noe - slik jeg forstår dokumentene. I mitt hode blir det helt feil, kanskje bør sjøfisket fases helt ut. Og her må de tunge aktørene med poltisk tilgang på banen hvis det skal monne noe. Hva jeg mener og tenker som enkeltperson vil ikke bli enset. Men jeg har enda ikke sett noe fra eksempelvis elveeierhold eller njff. Det kommer nok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Da sier dirnat dette om sitt høringsforslag:

”Det som gjelder eller er foreslått når det gjelder fiske etter sjøørret i sjøen på strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag er følgende:

- Sjøørret som fanges i kilenøter skal settes ut igjen. Dette er et nytt forslag.

- I munningssoner følger fisketiden for fisket etter sjøørret fisketiden i det aktuelle vassdraget. Dette innebærer at det ikke tillatt å fiske sjøørret med stang og håndsnøre i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag hvor det ikke er åpnet for fiske etter sjøørret. Dette ble innført i 2011.

- I noen utvalgte områder, bla annet i trondheimsfjorden, er det ikke tillatt å fiske sjøørret i sjøen i perioden 1. mars til 30. april. Dette trådte i kraft 1. mai 2011 (og blir dermed innført først i 2012). ”

Gjeldende forskrift: § 3. Fisketid for fiske med stang og håndsnøre

Fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt er tillatt hele året, jf. imidlertid § 2.

Det åpnes imidlertid ikke for fiske etter anadrome laksefisk fra land eller båt i perioden 1. mars–30. april i følgende områder:

Ryfylke i Rogaland, unntatt i Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua.Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes til Ystadnes ved ølve i Kvinnherad kommune. Fjordområdet Sunndal/Tingvollfjord til Krifast og i fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal. Hele Sør-Trøndelag fylke samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.

Så da skal jeg også ha noen sporadiske fjærevandringer så snart dagene blir litt lengre, også denne vinteren/våren.

Endret av svensvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Da sier dirnat dette om sitt høringsforslag:

”Det som gjelder eller er foreslått når det gjelder fiske etter sjøørret i sjøen på strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag er følgende:

- Sjøørret som fanges i kilenøter skal settes ut igjen. Dette er et nytt forslag.

- I munningssoner følger fisketiden for fisket etter sjøørret fisketiden i det aktuelle vassdraget. Dette innebærer at det ikke tillatt å fiske sjøørret med stang og håndsnøre i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag hvor det ikke er åpnet for fiske etter sjøørret. Dette ble innført i 2011.

- I noen utvalgte områder, bla annet i trondheimsfjorden, er det ikke tillatt å fiske sjøørret i sjøen i perioden 1. mars til 30. april. Dette trådte i kraft 1. mai 2011 (og blir dermed innført først i 2012). ”

Gjeldende forskrift: § 3. Fisketid for fiske med stang og håndsnøre

Fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt er tillatt hele året, jf. imidlertid § 2.

Det åpnes imidlertid ikke for fiske etter anadrome laksefisk fra land eller båt i perioden 1. mars–30. april i følgende områder:

Ryfylke i Rogaland, unntatt i Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua.Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes til Ystadnes ved ølve i Kvinnherad kommune. Fjordområdet Sunndal/Tingvollfjord til Krifast og i fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal. Hele Sør-Trøndelag fylke samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.

Så da skal jeg også ha noen sporadiske fjærevandringer så snart dagene blir litt lengre, også denne vinteren/våren.

Det er omtrent slik jeg tolket notatet også. Det viktigste er at munningsonene også er fredet i de vassdrag der det ikke åpnes for sjøørret fiske. Videre er endel områder i sjøen (utover munningsonene) fredet i mars og april.

Sånn ved første øyekast så virker kanskje ikke forslaget så bra og det er heller ikke snakk om noe totalfredning i sjøen. Likevel er det sånn at de mest sårbare stammene får et veldig godt vern (hvis dette blir vedtatt). De sjøørretstammene som er langtvandrene er det uansett veldig vanskelig å fange i sjøen for sportsfiskere (les sognefjorden).

Det er også et poeng å ikke frede mer enn nødvendig.

Oppsummert synes jeg forslaget er godt, men jeg sitter igjen med en følelse av at DN undervurder beskattningen fra sportsfiskere i sjøen og den virkningen det kan ha på de forskjellige stammene. Et godt eksempel på hvordan det kan gå, er stammen(e) som holder til i elva renner ut innerst i Nærøyfjorden. Her oppdaget et knippe lokale fiskere at sjøørreten kunne fiskes i sjøen også. De, og mange andre, opplevde et fantastisk fiske som vedvarte noen år. Idag er dette fisket betydelig dårligere. Jeg mener ikke at sjøfisket forklarer hele tilbakegangen, men jeg mener at det er sannsynlig at det er hovedårsaken.

Når det er sagt så er jeg helt imot flere regler for fisket i sjøen. Det frie fisket i sjøen er en verdi i seg selv som også må vernes. For å bevare dette fisket har også vi sportsfiskere et ansvar mtp å sette ut fisk, vise magemål og ikke minst følge de regler som blir gitt av myndighetene.

:) :)

  • Like 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg er ikke enig i at sportsfiskere i sjø er med på utrydde bestanden av Sø. Jeg tror dette enkelt kunne blitt bevist med frivillig rapportering.

Jeg er brennsikker på at dette hadde gitt en rimelig grei tilbakemelding. Slik som Dirnat nå har gjort det, freder de også der det er bra bestand av Sø.

Fisket etter Sø i sjø, med frivillig rapportering, kunne gitt Dirnat en tilbakemelding på hvordan det står til med Sø. Hvis vi går mot fredning av fisken vil de gå glipp av disse opplysningene.

Sø er fredet i elvene, men det er det vel ingen som har sagt det til Sø personlig, når ei markklyse kommer og som slukes så langt at den kan ses i gatte..

De som tyv-fisker er det ikke gjøre noe med og ei heller de såkalte makrellgarnene til de som skal leve av fiske.

Det ansvaret vi kan ta er å veilede de som fisker "steikfisk" (under minstemål), rapportere ulovlig garn, fivillig C&R og ikke minst ta tak i bekkene rundt om.

Det er utrolig lite som skal til for at Sø-bekker igjen kan produsere fisk. Det finnes masse penger å søke på, for å få dekt utgifter til slikt arbeid.

Med bekk mener jeg alt som er større en ei grøft.

Oppdretsnæringen snakker ikke om Sø, fordi de vet at dette er mye verre for en Sø i disse tider. Det blir etter min mening veldig viktig at alle snakker havets kardinal sin sak, da dette bevist underkommuniseres av næringen. Til og med statsråden farer med usanheter, når hun påstår at "Sø bare kan gå opp i elva å avluse seg"

Oppsumert: Frivillig rapportering av sjø-fiske etter Sø, frivillig C&R, Ta tyv-fiskere, gjør noe for oppvekst vilkårenen for Sø, Informer alle du kjenner hvordan næringen behandler spørsmålet.

Tight lines..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Kan hende den her er litt utenfor diskusjonen her.

Blei litt urolig når eg såg de her hørings grejerne,så eg tok fatt i telefon og ringde til Gry Walle på hordaland fylkesman kontor. Eg stillte eit spørsmål. Blir det lov å fiske sjøaure i Eidfjordvassdraget i 2012? Svar frå Gry, Ja det blir åpnet for fiske etter sjøaure i Eidfjordvassdraget i 2012. Så då går eg utifrån at det blir sån. Då er det bare å fylle ventetiden med nye inkjøp og pussing av utstyr. :biggrin:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg er ikke enig i at sportsfiskere i sjø er med på utrydde bestanden av Sø.

Det er ganske stor enighet om at sprotsfiske i sjøen er med på å sette enkelte bestander i fare. Det hadde ikke vært grunnlag for å feks frede sjøørreten i trondheimsfjorden i mars og april om sjøfiske ikke hadde bidratt.

Spørsmålet er heller hvor stor grad sjøfiske bidrar sett i forhold til elvefisket, faststående redskap, lus, med mere. Det kan vi godt diskutere.

:) :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

For egen regning - så har jeg ikke behov for å ta opp SØ i det hele tatt.

Problemet som oppstår - er at man blir kjeppjaget/tilsnakket når man fisker med flue :angry: - hvor det ikke er ukjent at det er SØ-forekomster.

Selv om det også er torsk og lyr i området.

Men - det er tidevannsstrØmmer der - som gjØr at det enda oftere går på SØ - enn andre fiskeslag.

Dvs:

Jeg har lov til å fiske - men må ta i mot drittkjeft/fØle at man gjØr noe ulovlig.

Og da blir lysten til å dra dit - veldig liten.

Og skal ikke legge skjul på at det er SØ jeg har fisket etter.

Men - mer enn skånsomt - har jeg satt ut SØ der i tiårsvis.

Da vil selvsagt spØrsmålet bli:

Hvorfor fisker du der det er mest sannsynlig å få SØ da??

Og da blir man jo svar skyldig :closedeyes: .

Hvis det hadde vært strØmmende vann - og like mye torsk/lyr som har gått på kroken - ville jeg syntes det var like moro.

Det som man heller bØr bekymre seg over - er dorgerne som fyller opp en kasse eller to med "blankfisk" ilØpet av en tur.

I elvene - har det jo vært begrensninger i flere år.

Har det vært det for dorgerene?

Tjuvfiske med garn - er vel også noe som tar mer enn en Winston i AFTM 6 :msn-wink:.

Men tjuvfiske får man jo ikke gjort noe med - uansett mengde begrensninger/forbud som måtte vedtas

Endret av Sam

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Fisk torsk, flynde og lyr. Ikke alltid like visuellt, men men...

Synes slike bestemmelser burde omfatte flere brukergrupper av miljøet. Hva med å regulere all forstyrrende aktivitet i de utallige marinaer som ligger lunt og beskyttet oppover flerfoldige gode sjøørret vassdrag? Særlig natteaktiviteten burde vel sees litt på her, da disse fiskene lett blir skremt idet de bytter miljø og i tillegg gjerne må passere munningsterskler. Kan nok fort setter kursen rett ut i dypet igjen om de blir forstyrret....

Oslofjorden blir vel fortsatt åpen, så kanskje noen kan utvikle noe kommersielt sportslig fiske her og således inspirere resten av flokken til å slutte med matauk. (Slakter jeg fisk til mat er det for å spise den fersk. Trenger dermed ikke mange eller digre fisk. Ellers ser jeg.)

-Langs den svenske vestkysten er det vinterfredning, og de har også mnstemål på 50cm. (Kanskje fangstvindu på 45-50cm og maks 2 fisk pr uke hadde funket....

Må nok snart ta "LAPPEN" for å ferdes i natur ettersom så mange ikke respekterer den godt nok :msn-wink:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Stangfiske har betydning for SØ-bestanden. På våre kanter står folk i utkanten av 100-metersona og drar haugevis av SØ i mars/april på sluk og mark, og bærer hjem plastposer fulle av fisk under minstemål og fisk over minstemål som har kroppsform som ei lange. Jeg har forsØkt meg med fluestanga i et av disse områdene noen ganger, og registrert at iallefall fram til medio april er 80% av fisken radmager. Jeg er klar over at gjennomsnittlig kondisjon på SØ på kysten og lenger ut i fjordsystemene vil være bedre, men i mitt distrikt blir det fisket mest i brakkvannsområder som tydeligvis har stØrst bestand av fisk som nettopp er utvandret, som er skrubbsulten, og som derfor hiver seg over alt som minner om mat.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Stangfiske har betydning for SØ-bestanden. På våre kanter står folk i utkanten av 100-metersona og drar haugevis av SØ i mars/april på sluk og mark, og bærer hjem plastposer fulle av fisk under minstemål og fisk over minstemål som har kroppsform som ei lange. Jeg har forsØkt meg med fluestanga i et av disse områdene noen ganger, og registrert at iallefall fram til medio april er 80% av fisken radmager. Jeg er klar over at gjennomsnittlig kondisjon på SØ på kysten og lenger ut i fjordsystemene vil være bedre, men i mitt distrikt blir det fisket mest i brakkvannsområder som tydeligvis har stØrst bestand av fisk som nettopp er utvandret, som er skrubbsulten, og som derfor hiver seg over alt som minner om mat.

Det er nok ganske vanlig rundt omkring i landet. Det fiskes mye i nærheten av elveos. Der er det lett å få fisk. I Sverige har de lang på vei forbudt slikt fiske ved å ha strenge vernebestemmelser feks om hØsten og vinteren. Det åpnes vel fØrst for fiske 1. april?

å fiske utgytt sjØØrret er ikke sportfiske, slik jeg ser det. Og det er mye mer utfordig å fiske lengre unna elveosene. Det er gjellfisken som gjelder!

:) :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg har sjekket begrepet munningsone nærmere, og disse har ikke noe med hundremetersona å gjøre, men er individuelt fastsatt for hver elv, og kan i noen tilfeller være over en kilometer fra os. Fra Rogaland til Trondheimsfjorden kan det fiskes sjøørret her kun når det er lov å fiske i angjeldende elv. Fylkesmannen har kart der sonene er inntegnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...