Hopp til innhold
Anne

Laksebørsen – ei forvirrende ugangskråke?

Recommended Posts

Laksebørsen for Stjørdalselva, Forra og Sona framstår som en vits for meg. Nå kjenner vi elva, vi kjenner masse mennesker der og vi kjenner da naturlig til en del av fiskene som blir tatt av hvem og hvor. I alle år har det vært flere feil på denne børsen – og vi har gitt tilbakemeldinger fra tid til annen når det har gjeldt oss selv. I år er det verre enn noen gang, slik vi har fått med oss opplysninger. Vi vet om flere fisker som er oppført i feil sone og fisk som er oppført på børsen til tross for at det er oppdrettslaks. Denne skal naturligvis ikke stå der og inngå i fangststatistikken. Når så vi kan plukke ut 8-10 feil på noen øyekast og vi kjenner til en liten del av fangsten, hvor mye annet er da feil?

Det er ille feil at oppdrettslaks inngår i statistikken på børsen!

Det er heller ikke bra at laks oppføres under feil sone og på feil vald!

Hva er hensikten med en slik laksebørs når den er så lite riktig og lite til å stole på?

:nono: Vekk med børsen! Offentliggjør tall når sesongen er ferdig, når tallene er til å stole på. Så er vi tilbake til før i vær'n da laksefiskere dro på laksefiske kun med kunnskap om fangst og forhold etter noen telefoner til grunneiere og bekjente.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Dette med innmelding av fangst på laksebørser er jo høyst frivillig. Rapportering av fangst til utleier har jeg forstått er pliktig. At rettighetshaver seinere rapporterer disse fangster korrekt har ikke fisker noe ansvar for. Ikke alle liker å annonsere sine fangster, tror faktisk ikke det er pålagt at rapportering skal knyttes til navn på fisker heller. I grunnen blir dette liksom litt rart med personlige kvoter når man leser at; Pål fikk en laks på 5,36kg og Espen en på 7,2kg mv. Vanskelig da å plassere kvoter på rett person. Dette med c&r inngår jo også i fangst rapportene og danner grunnlaget for hva som blir fisket opp i vassdraget. Dette mht hva som elva beskattes ihht gytebestandsmål blir heller ikke korrekt.

Skal vi stikke fingeren i jorda, så er vel faktisk store deler av laksen vi tar med hjem i realiteten O-laks. Altså laks som har rømt i ulike stadier (smolt, småfisk, slaktefisk) eller forurenset vildlaks og kan således vanskelig identifiseres som O-laks av den jevne fisker. Man kan jo saktens spørre om hva er den egentlige forskjellen som sportsfisk?

Dette med fangstbørser er vel bare fiskere og utleiere som har glede av, dette mht til indikasjoner på fiskeforhold og ren reklame for diverse vald med dertil hørende prisdrivende faktor.

Fisker jeg ”vaktmester vald” havner som oftest fangsten på børsen med et eller annet navn på fangstmannen, har sett de underligste alias (misoppfattelser av mitt navn). På privat leide vald rapporterer jeg som pålagt til utleier. Moralen får være at vi holder oss til kvotene som gjelder for vassdraget, og at vi ikke drar med oss mer fisk en vi kan nyttiggjøre oss av.

Jeg syntes vi bør beholde laksebørsene selv om de ikke gir korrekt bilde, men de gir i alle fall en indikasjon på forholdene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg var oppe i Stjørdal og fisket noen dager i midten av juni og hørte flere som klaget på laksebørsen allerede da(feil vald/sone, fangst som ikke kom på børsen osv). Hva er det du egentlig sikter til? Er det O-laks som medregnes eller uteblir fangster ( da tenker jeg ikke på en enkelt laks men at det er blitt en vane)? Hva konkret går igjen i disse "titalls" feilene som dukker opp ved første øyekast? Er det så ille at det ikke en gang gir indikasjonpå fisket? Jeg fisker i andre elver og vet at andre børser er langt mer diskutable og ukorrekte og ikke minst dårligere oppdatert. Eksempelvis inngår C&R i noen elver samt at jeg vet enkelte har innrapportert O-laks fordi de trodde den gikk på kvota!? Jeg spør av interesse da jeg følger med på børsen og skal oppover å fiske 2-3 uker i juli/august. Ser jo at det har vært innrapportert bra med fisk de siste 2 ukene og det har jo gitt meg forhåpninger om noen bra dager der oppe!... Dessuten vil jeg tro at prosenten av bekreftet oppdrettslaks fortsatt ikke utgjør vesentlige mengder i Stjørdalselva?! ...eller tar jeg feil? Nå må jeg jo ta en ringerunde...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Når det gjelder rapportering, har jeg inntrykket at Stjørdalselva er i en litt annen posisjon enn de fleste andre elvene jeg kjenner til. Her står det klart og tydelig på kortet at all fisk SKAL rapporteres til børsen, eller at grunneier har plikt til å rapportere videre til børsen. Totalfangsten på børsen skal således være lik den totale mengden fisk tatt i elva. Sammenlign med Gaula. Tallene som står på børsen kan trygt dobles for å beregne totalfangst. For 10 år siden var tommelfingerregelen å gange det med tre. Grunn? Endel partier av elva leverer ikke ut fangsttall til børsen i det hele tatt, fordi de ikke ønsker at folk skal strømme til området i gode perioder og holde seg unna når fangsttallene er lave. Andre vald er veldig flinke til å rapportere alt som er tatt, og figurerer slik på topp 10 vald på fangststatistikken. God reklame for plassen det?

De hadde problemer med tlf etter et lynnedslag på børsen i Stjørdal tidligere i år, og slik var det vel en naturlig forklaring på hvorfor ikke alle fiskene kom på børsen med en gang.

Når jeg vet at det er døgnkvote på 1 fisk i døgnet i Stjørdal, så reagerte jeg også veldig på at enkelte fiskere sto oppført med to fisk pr dag for litt siden. Etter å ha lest adressa.no, under overskriften "Stjørdalselva invaderes av oppdrettslaks", forsto jeg jo hvorfor enkelte hadde avlivet flere fisk i døgnet. Gjenutsatt fisk står jo under eget punkt på børsen der... Blir likevel feil å føre opp oppdrettslaksen sammen med laksen her, spør du meg...

Men at børsen for Stjørdalselva er rotete, mangelfull eller fremstår som en vits, sammenliknet med andre elver, det er jeg ikke enig i Anne! Jeg vet ikke av noen som er mer oversiktlige en børsen for Stjørdalsvassdraget i farta, selv med feilene du nevner.

Vel, nå begynner jeg å bli ferdig pakket. Dure oppover en tur i morra (dvs senere i dag). Om ikke annet får jeg drive litt genetisk rensing i elvene, så har jeg reveåte til vinteren om det biter på en rømlig også.. Dog, reven er vel smartere enn folk og spiser vel ikke greiene.. Katter er betydelig mer begeistret for villfisk enn kjøpfisk iallefall.

Endret av Vegard PS

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er mye feil på børsen fra Gaula også. Gjerne i favør av utleier. Vet eksakt på grammet hvor mye laks som er tatt på mitt vald for å ta ett eksempel. Ett av de største i Gaula. Det er fangstbøkene på hver side av elva som er fasiten. Og fangsttallene skal være deretter. Noe annet har man ikke å gå etter. Men merkelig at det hvert år blir rapportert inn noen hundre kilo ekstra på børsen :blush:

Har selv sett endel dobbelrapporteringer samme dato. Som jeg vet i utg.punktet ikke er døgnkortfiskere som jo selvsagt kan ta 2 laks på ett spesifikk døgn i og med at det er klokkeslett som gjelder. Sesongfiskere kan kun ta en laks fra midnatt til midnatt og her er det altså dobbelrapportert. Om det er natursenteret eller grunneier som roter er ikke visst.

Vet også at natursenteret ikke liker, eller rett og slett boikotter enkelte vald (de samme går igjen) hvis de er for sene til å rapportere (oppdatere). De tar seg ikke bryet å etterrapportere da det tar for mye tid. Børsen har jo heller aldri vært noe utg.punkt for fangster i vassdraget. Kun til info for fiskere og reklame for grunneier. Alle grunneiere er pålagt å rapportere totalfangst etter endt laksesesong. Det er dette som er grunnlaget for hvor mye fisk som er tatt. Når det gjelder Gaula så har man likevel en viss pekepinn på hvor mye laks som er tatt hvert år ved å regne ut antall laks/kg. på alle de tunge valdene. Alle de andre valdene har omtrent prosentvis fangst av disse spesielle valdene totalt sett. Blir det f.eks. tatt 40 tonn i Gaula ett år ut ifra børs, er det vanlig at man kan plusse på ca. 10 tonn. Diise valdene står jo ikke på børsen og de blir rapportert inn på høsten. Dobbelt så mye er å ta vel hardt i synes jeg hehe. (ut ifra børs)

Hører stadig at fiskere er fly forbannet over at samme navn står på børsen samme døgn, når det er kvote på en laks pr. FISKEDØGN ! Nettopp: fiskedøgn, ikke døgn :biggrin:

Nå må de begynne å lære dette systemet hehe.

Endret av mylaks

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Dette med innmelding av fangst på laksebørser er jo høyst frivillig. Rapportering av fangst til utleier har jeg forstått er pliktig.

Det er ikke det i Stjørdalselva, der det står på kortet og oppslag på private vald (varierer nok fra vald til vald) at fangst skal rapporteres fortløpende (husker ikke eksakt teksten). Slik det står skrevet kan man ikke vente med dette til fx sesongslutt.

Ikke alle liker å annonsere sine fangster, tror faktisk ikke det er pålagt at rapportering skal knyttes til navn på fisker heller.

Nei, det har vi sjekket opp før. Så lenge grunneier eller utleier forlanger fortløpende innrapotering av fangst, må vi forholde oss til det, men du er ikke pliktig å skrive navn. En børs med NN, Mr. X, Madam Q hadde fortalt like mye om fangst. Så hvorfor legger de opp til børser med navn på fisker når dette er helt uinteressant informasjon for forholdene i elva? Antar at det er det de vil vise og ikke leke Se & Hør.

Skal vi stikke fingeren i jorda, så er vel faktisk store deler av laksen vi tar med hjem i realiteten O-laks.

:scared: Hæ? :clapping: Fisker du i ei merde...

Man kan jo saktens spørre om hva er den egentlige forskjellen som sportsfisk?

Som sportsfisk er det viden forskjell. Villaksen er et vakkert skue – flotte former, kraftige finner, normalt utseende og uten leter og skavanker. Den er ikke oppvokst på pellets, sprøytet med antibiotika og har sammenvokste innvoller. Som matfisk kan de ikke sammenlignes. Jeg verken kjøper eller eter fjøsfisk, som hovedgrunn av at jeg ikke vil gi ei krone til oppdrettsveldet og når man er vant til villaks fra barnsbein av, synes jeg at det feite, grove og lause kjøttet på oppdrettslaksen er lite delikat.

Dette med fangstbørser er vel bare fiskere og utleiere som har glede av, dette mht til indikasjoner på fiskeforhold og ren reklame for diverse vald med dertil hørende prisdrivende faktor.

Jeg syntes vi bør beholde laksebørsene selv om de ikke gir korrekt bilde, men de gir i alle fall en indikasjon på forholdene.

Men det slår motsatt vei under dårlige forhold og lite fangst. Jeg tror nok flere ville reist på laksefiske om fangstene er lave, forholdene skralle om ikke børsene blottla alt. Nysgjerrighet pirrer.

Når det har vært gode forhold stimer det inn fiskebiler som okkuperer elva = dessertfiskere. Hvorfor skal disse prioriteres? Hadde de ikke visst forholdene, hadde de måtte reise på lykke og fromme. Fiskerne hadde fordelt seg bedre utover sesongen. Det hadde jevnet seg ut uten børs og summen for grunneier og utleier hadde blitt den samme – tror jeg.

De gir en indikasjon på forholdene som har vært, ikke hvordan forholdene er eller er forventet.

Hva er det du egentlig sikter til?

Oppdrettslaks som noteres som fangst på børsen – og det mener jeg ikke er bra. Det er kun villaks som skal stå der.

Feil sone, feil vald, feil vekt, feil navn, feil dato – men dette er meg revnende uinteressant.

Det handler mer om summen av feil som gir liten tillit til fangsttall. Hvor vanskelig kan det være å notere opplysninger riktig egentlig?

Dessuten vil jeg tro at prosenten av bekreftet oppdrettslaks fortsatt ikke utgjør vesentlige mengder i Stjørdalselva?! ...eller tar jeg feil?

Stjørdalselva har vært lite plaget med oppdrettslaks. I år er situasjonen en helt annen og den foreløpige andelen av fangsten kan du se HER. Tallene vil nok være høyere når skjellprøver er klare og sesongen er over.

Men merkelig at det hvert år blir rapportert inn noen hundre kilo ekstra på børsen :blush:

Er vel etterrapportering fra vald som ikke melder i løpet av sesongen – eller?

Vet også at natursenteret ikke liker, eller rett og slett boikotter enkelte vald (de samme går igjen) hvis de er for sene til å rapportere (oppdatere).

:shock: For dumt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Dette er ikke etterrapportering nei Anne :blush: Ut ifra en spesifikk dato, (just idag f.eks.) så vet jeg nøyaktig hva som er tatt på valdet der jeg fisker. Av egeninteresse har jeg alltid notert alle fangster i alle år på mitt vald, Borten/Losen. De pleier jo å ha noen tonn hvert år, men det blir det langt fra i år. Og grunneierene har jo heller ikke noe annet utg.punkt enn disse bøkene som er lagt ut der fiskerne skriver fortløpende inn sine fangster. Og når jeg sjekker opp mot børsen så skal det ihvertfall ikke være 150-200 kilo mere der samme døgn jeg sjekker ! Helst litt mindre, hvis det er snakk om etterrapportering eller at de henger etter noen dager.

Slik er det hvert år, og jeg lurer på hvorfor. Nå er det murring for at det selges så "lite" kort. Kanskje derfor ? Er jo viktig å havne langt opp på top 10. Helst øverst !

Har faktisk vært vitne til at enkelte fiskere blir truet med å bli pælmet ut fra valdet for de sitter bare og drikker rødvin. Og fisker for lite. Så det er utrolig viktig for enkelte grunneiere tydeligvis nok at det er dyktige fiskere der som kan å fiske. For å opprettholde gode fangsttall fra valdet. For her er det virkelig snakk om markedsføring, så alt er ikke så rosenrødt som man tror. Helt utrolig ! Så jeg stoler ikke 100% på det enkelte grunneiere oppgir :blush:

Endret av mylaks

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det med dyktige fsikere på valdene er litt artig. Noen karer som du kjenner Silver.. Frode og Stenseth guttene fisket visst en del år i Frøsethølen, men tok så mye fisk og fisket så hardt at gruppen etter dem bestandig fisket dårlig.. De ble visst "kastet" ut av valdet av nevnte grunn. Så det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal tilfredsstille grunneierne...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det med dyktige fsikere på valdene er litt artig. Noen karer som du kjenner Silver.. Frode og Stenseth guttene fisket visst en del år i Frøsethølen, men tok så mye fisk og fisket så hardt at gruppen etter dem bestandig fisket dårlig.. De ble visst "kastet" ut av valdet av nevnte grunn. Så det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal tilfredsstille grunneierne...

Du traff nesten spikeren :biggrin:

Skal ikke si hvem, eller hvor denne "rødvinsepisoden" kom fra, men tampen brenner. Tror ikke de er "kastet" ut fra Frøset nei. Ellers er det blitt trivelig med ukeskortfiskere på gamlevaldet hører jeg, som fisker nærmest døgnet rundt :blush: Fine greier gitt, nesten bare å glemme for gutta å gå ut i elva. Og de er ikke fra Norge, gjett hvilket land ? Du trenger ikke å svare, Gaula kalles ikke for danskeelva uten grunn :blush: Så røpet jeg det.

Artig med utlendinger hehe, det er ikke slik vi fisker i Norge. Men greit å gå uti elva av og til og slippe å gå i ræ..a på en danske uansett tid på døgnet :blush:

Jeg fikk jo også en henvendelse fra Kjellemann. Via en danske det også ! Som skulle fiske på mitt vald, alle skal visst fiske der :blush:

Om jeg kunne guide de og vise de godplassene på alle vannstander !

Da kan du be dem kysse meg en viss plass, si det, sa jeg. Glem det ! Får ikke betalt for å være snill guide i elva, og har egentlig nok fiskere i elva som skal ha info om det ene og det andre :blush:

Endret av mylaks

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er ikke det i Stjørdalselva, der det står på kortet og oppslag på private vald (varierer nok fra vald til vald) at fangst skal rapporteres fortløpende (husker ikke eksakt teksten). Slik det står skrevet kan man ikke vente med dette til fx sesongslutt.

Nei, det har vi sjekket opp før. Så lenge grunneier eller utleier forlanger fortløpende innrapotering av fangst, må vi forholde oss til det, men du er ikke pliktig å skrive navn. En børs med NN, Mr. X, Madam Q hadde fortalt like mye om fangst. Så hvorfor legger de opp til børser med navn på fisker når dette er helt uinteressant informasjon for forholdene i elva? Antar at det er det de vil vise og ikke leke Se & Hør.

:scared: Hæ? :clapping: Fisker du i ei merde...

Som sportsfisk er det viden forskjell. Villaksen er et vakkert skue – flotte former, kraftige finner, normalt utseende og uten leter og skavanker. Den er ikke oppvokst på pellets, sprøytet med antibiotika og har sammenvokste innvoller. Som matfisk kan de ikke sammenlignes. Jeg verken kjøper eller eter fjøsfisk, som hovedgrunn av at jeg ikke vil gi ei krone til oppdrettsveldet og når man er vant til villaks fra barnsbein av, synes jeg at det feite, grove og lause kjøttet på oppdrettslaksen er lite delikat.

Men det slår motsatt vei under dårlige forhold og lite fangst. Jeg tror nok flere ville reist på laksefiske om fangstene er lave, forholdene skralle om ikke børsene blottla alt. Nysgjerrighet pirrer.

Når det har vært gode forhold stimer det inn fiskebiler som okkuperer elva = dessertfiskere. Hvorfor skal disse prioriteres? Hadde de ikke visst forholdene, hadde de måtte reise på lykke og fromme. Fiskerne hadde fordelt seg bedre utover sesongen. Det hadde jevnet seg ut uten børs og summen for grunneier og utleier hadde blitt den samme – tror jeg.

De gir en indikasjon på forholdene som har vært, ikke hvordan forholdene er eller er forventet.

Oppdrettslaks som noteres som fangst på børsen – og det mener jeg ikke er bra. Det er kun villaks som skal stå der.

Feil sone, feil vald, feil vekt, feil navn, feil dato – men dette er meg revnende uinteressant.

Det handler mer om summen av feil som gir liten tillit til fangsttall. Hvor vanskelig kan det være å notere opplysninger riktig egentlig?

Stjørdalselva har vært lite plaget med oppdrettslaks. I år er situasjonen en helt annen og den foreløpige andelen av fangsten kan du se HER. Tallene vil nok være høyere når skjellprøver er klare og sesongen er over.

Er vel etterrapportering fra vald som ikke melder i løpet av sesongen – eller?

:shock: For dumt.

Dette var F.. til oppstykking ved sitering av andres innlegg. Stygg uvane du har i dette. :angry:

Hvorvidt Stjørdalselvas elveeierlag tolker regelverket riktig vet jeg ikke, men slik det er ment å forstås er som det står; all fangst skal rapporteres til utleier / rettighetshaver. Hvorvidt denne gjør dette ved å klistre en lapp på låveveggen, rapportere til en børsordning, eller noterer fangsten i en fangstjournal er meg knekkende likegyldig. Fangsttallene skal etter hva jeg har forstått samles for hele vassdraget til fastsatte tider. (sesongslutt, evt midt sesong)

Dine skriverier hvor du refererer til Se og Hør har jeg lest men ikke forstått.

Nei jeg fisker aldeles ikke i noen merd, men mange av våre lakseelver begynner å fortone seg slik at innholdet begynner å være mye likt.

Ja du utbasunerer at det er viden forskjell som sportsfisk, jeg deler ikke ditt syn om O-laksen rømte som smolt eller ungfisk og tok min flue som mellom eller storlaks. Du skal saktens være god om du ser, kjenner og smaker forskjellen på denne og vill fisk. Hvordan kjenner du forskjell i fluestanga at storlaksen du kjører ble vaksinert som smolt, og med det resultat at den hadde en sammengroing av vev i bukhulen? Hvordan kjenner du smaken av oppdrett når fisken har levd meste av sitt liv som vill?

Klart vi reiser på lykke og fromme, de langt fleste av oss må planlegge sitt fiske og overnattingssted ved at dette må bookes på forhånd, og bør passe inn med fridager / ferie fra daglig virke. Riktig det at fangstrapporter er basert på fortid, men de langt fleste av oss forstår slike rapporter slik; når mye fisk har passert et punkt i elva fortsetter den gjerne oppover i vassdraget slik at utsiktene for fiskeplasser lenger opp kan være interessante, og mest trolig vil gi fangst.

Jeg vil ikke gå så langt som deg i å antyde at lokalbefolkningen i elvedalene er evnesvake. De er kanskje mer fokusert på andre oppgaver enn denne rapporteringen. Enig i at det må være underordnet hvem som har fått fisk, og om fisken veide 5,1 eller 5,3.

Siden du fisker i Stjørdalselva er jo sjansene store for at selv du drar med deg en fjøsfisk hjem. :P Jeg er imidlertid spent på resultatene av skjellprøvene når disse foreligger en gang utpå seinvinteren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Du traff nesten spikeren :biggrin:

Skal ikke si hvem, eller hvor denne "rødvinsepisoden" kom fra, men tampen brenner. Tror ikke de er "kastet" ut fra Frøset nei. Ellers er det blitt trivelig med ukeskortfiskere på gamlevaldet hører jeg, som fisker nærmest døgnet rundt :blush: Fine greier gitt, nesten bare å glemme for gutta å gå ut i elva. Og de er ikke fra Norge, gjett hvilket land ? Du trenger ikke å svare, Gaula kalles ikke for danskeelva uten grunn :blush: Så røpet jeg det.

Artig med utlendinger hehe, det er ikke slik vi fisker i Norge. Men greit å gå uti elva av og til og slippe å gå i ræ..a på en danske uansett tid på døgnet :blush:

Jeg fikk jo også en henvendelse fra Kjellemann. Via en danske det også ! Som skulle fiske på mitt vald, alle skal visst fiske der :blush:

Om jeg kunne guide de og vise de godplassene på alle vannstander !

Da kan du be dem kysse meg en viss plass, si det, sa jeg. Glem det ! Får ikke betalt for å være snill guide i elva, og har egentlig nok fiskere i elva som skal ha info om det ene og det andre :blush:

De fisker ialefall ikke på Frøseth lenger. Hørte at iallefall en som var skeptisk til fisket der i år (krokryyget dansk særdeles ivrig fluefisker/fluebinder) tenkte å fortsette på valdet neste år, så da var vell endringen av tilbudet til grunneier i tråd med hva folk vil akseptere likevel da…. Rart men.. Blir vell med de fleste atter ett år.. Men dette ble OT. Sorry

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

O-laks som har rømt som smolt er skremmende lik en perfekt villfisk, og kun sløying og inspeksjon av innvoller kan gi sikker bedømming. Vi tar nok mer o-laks enn vi liker å tro.

Dette var forresten en fantastisk raljering over Norges største gourmet-suksess i utlandet noensinne, Anne. O-laks er dårlig for villfisken, men bra for middagsbordet. Michelin-kokker over hele verden finner seg merkelig nok i å spise og servere dette "grove, lause kjøttet". -Og hvis fisken har rømt som smolt, da har den spist det samme som villfisken og SMAKER det samme som villfisken. Du vet at oppdrettslaks kun er en krysning av ulike norske laksestammer, ja Anne? Og "sprøytet full av antibiotika"? Med alt du skriver om oppdrettsnæringen, skulle man tro du nå hadde lært litt om den. Det brukes knapt antibiotika i norsk lakseoppdrett i dag.

Du verken "kjøper eller spiser fjøsfisk"? At du velger å ikke kjøpe oppdrettslaks og støtte næringen er et godt standpunkt. I år er trøndelagselvene invadert av o-laks. Da håper jeg for Guds skyld at du kakker O-laksen og lager nydelig mat til familien, og heller setter ut villfisken?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ja da, jeg må nok erkjenne at jeg ikke alltid har visst om det er villfisk eller oppdrettsfisk som har rømt som smolt og vokst seg stor, jeg har fanget. Fordelen med at den rømmer så liten er at den slipper å leve i merde og spise pellets, få alle sine deformasjoner og se usannsynlig stygg ut. Jeg kjenner nok ikke forskjell på smaken da, men på oppdrettslaks og villfisk i voksen størrelse kjenner jeg forskjell, mer på konsistensen enn smaken – og ser. Selvsagt er oppdrettslaks en krysning av norske laksestammer, det er oppvekstvilkårene som ødelegger fisken.

Jeg kakker oppdrettslaksen, garantert, og leverer den på børsen så de får tatt prøver. Deretter må jeg vel ta den med meg på leit etter noen som vil ha den. Jeg vil ikke. :biggrin: I år har jeg satt ut fisken etter 5-10 sekunders kroking. Pokkers sesong, jeg pleier så deff ikke å ha trøbbel med kroking. Nedstrøms bett er noe dritt. En 7-kilos skal røkes, to 3'ere skal nytes! Setter nok på fisk ja, om jeg fanger dem, men oppdrettslaksen er ingen erstatning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

synes laksebørsen gir en fin indikator på fisket jeg, Tror ikke børsen i stj.elva er så mye værre enn andre når det gjelder feil. Selv er jeg fått oppført fisk på namsen sin børs i år med feil dato, feil redskap og feilskrevet navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Selv er jeg fått oppført fisk på namsen sin børs i år med feil dato, feil redskap og feilskrevet navn.

:scared: Og de som mottar informasjonen er på feil klode...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Er dette med laksebørsen så vesentlig for fiskere flest? Det er da vel mange (flest?) som meg: Aktuell fri-/ferieuke må plottes inn i lang tid i forveien, og fisket må sikres ved forhåndsbestilling. Da må en ta det som kommer. Har en noen "gullhår," ja da klaffer det meste. Hvis ikke må en finne seg i tørke, flom eller leirgang og slikt og fisket blir deretter.

En typisk uke skjedde i Orkla 4-5 år siden. På det aktuelle valdet var det tatt riktig så mange fisker. Da mine (og andres) fiskedager kom påfølgende uke, var det uråd for noen av oss å dra en fisk ut av elva. Oversikten fra forrige uke skapte ikke den store entusiasmen og heller ikke de helt høytflyvende tankene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Tror ikke at børsen har den effekten som den hadde når den kom, som Svensvik sier, mange laksefiskere bestiller og/eller planlegger fisket året i forveien. De som bruker børsen er ofte "ghostfishers", de ser at det er tatt mye fisk så forlater de den elva de er i, og da kommer mange for sent, da disse "bettperiodene" er ofte ganske korte. Så har en den "hjemløse fiskeren" som kun reiser på gode forhold, disse bruker gjerne børser, sjekker forhold i den enkelte elv og reiser fra elv til elv. tror nok dog disse er i mindretall..

Børsen har nok kommet for å bli, men det hadde jo vært fint om det er riktig det som står der.

Det er nok også enkelte grunneiere som bruker børsen i markedsføring hvis/når det blir fanget bra med fisk, og som StingerS sier, det er desverre enkelte grunneiere som har dratt nytte av å hatt gode fiskere på sine vald og brukt dette til å skru opp priser til det hinsidige. Så kommer de dårlige tidene(for de kommer alltid), så er det ågerpriser for "dårlige vald". Kan jo forsåvidt skjønne grunneierne, markedet er der, og noen betaler gjerne godt for å få tilgang til "gode" vald. Så kan en diskutere hva som er værst, foreningsvald som tillater ubegrenset med folk som står i kø med all mulig slags redskap, eller at ting er privatisert med X priser og med begrensning på antall fiskere. Jeg er ihvertfall glad for at vi har begge deler, da kan folk velge hvor mye de vil bruke av penger på laksefiske. Det er ikke noe problem idag og få privatfiske som ikke koster noe meren ei sydenreise, så det dreier seg om prioritering.

Det som er det fine med laksen, er at dette svinger (snakker om naturlige svingninger) i årganger. Hadde det vært 2000 sesong hvert år så hadde vel mange av oss fått tilgang til mye mindre elv til "overkommelige" priser. Se som eksempel bla Orkla midt på 90 tallet. Dette kommer igjen uavhengig av alt det andre negative påvirkninger. Dette påvirker også interressen for laksefiske, er det dårlige tider så er det mye bedre plass :biggrin:, og da tror jeg mange grunneiere ikke vil lovprise børsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...