Hopp til innhold
Anne

Trondheimsleia: Ny lakserømning

Recommended Posts

Fiskeridirektoratet 14. februar 2011:

Fiskeridirektoratet oppfordrer til fiske etter rømt oppdrettslaks i Trondheimsleia, etter at vi i dag fikk melding om rømt laks fra oppdrettsanlegget til SalMar Farming AS, på lokaliteten 24197 Værøya Ø i Hitra kommune.

Oppgitt snittvekt på fisken som har rømt er ca. 1,95 kg. Hvor mange fisk som har rømt og årsaken til rømmingen er foreløpig ikke avklart.

Anlegget har meldt fra om rømmingen, igangsatt relevante tiltak for å sikre gjenstående fisk og igangsatt gjenfangstfiske.

Fiskeridirektoratet region Trøndelag er blitt opplyst om at fisken ikke har vært medisinert eller fått påvist sykdommer av noe slag.

Fiskeridirektoratet region Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppfordrer til fiske etter rømt oppdrettslaks i Trondheimsleia, i området mellom Sandstad (Hitra) - Sunde (Hemne) og Smøla – Ertvågsøya (Aure)

Oppfordringen gjelder ikke i fredningssonene i elvemunningene i dette området.

Vi gjør oppmerksom på at i sjøen har grunneieren eneretten til å fiske etter anadrom laksefisk med faststående bunden redskap så langt hans grunn går (§ 16 b i Lov om laksefisk og innlandsfisk). Rømt oppdrettslaks er å definere som anadrom laksefisk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Totalt var det 176.000 fisk i merden ved lokaliteten Værøya Ø.

Da er det vel enkelt å telle de som er att, tenker jeg – og trekke i fra for å finne tallet.

:mad2:Dette er den største rømningen i Trøndelag noensinne.

– Vi har satt 160 garn i nærheten av dette anlegget. Vi har også en felles beredskapsplan med Lerøy og Marine Harvest, og de har satt ut sine garn, sier Bjørn Larsen, oppdrettssjef i SalMar til NRK.

- Vi varslet fiskeridirektoratet umiddelbart, samtidig som vi satte i gang en felles beredskapsplan sammen med Lerøy Midnor og Marine Harvest. Til sammen har vi satt 300 garn rundt området, og vi har allerede fanget laks som helt sikkert stammer fra vårt anlegg, sier oppdrettssjef Bjørn Larsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Da er det vel enkelt å telle de som er att, tenker jeg – og trekke i fra for å finne tallet.

:mad2:Dette er den største rømningen i Trøndelag noensinne.

160000 er jo "kun" ca 5% av totalt rømnt oppdrett hvert år. N

Anne,

Kan du opprette en tråd der vi summere alle rømninger i 2011 som vi finner i nyhetene etc? Og hvor vi tipper antallet. Tragisk som det er.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ja, jo, men det kan du også gjøre. Kan du ikke det, så skal jeg bidra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

160000 er jo "kun" ca 5% av totalt rømnt oppdrett hvert år. N

Anne,

Kan du opprette en tråd der vi summere alle rømninger i 2011 som vi finner i nyhetene etc? Og hvor vi tipper antallet. Tragisk som det er.

Tenker du da å summere rapporterte rømninger? Blir ikke det egentlig ganske uinteresant? Vi gikk gjennom disse tallen i høst, og lo oss skakke. Så vidt jeg husker var de kun to rapporterte rømninger dere gjorde utfiske på i etne, mens dere fant fisker som indikerte 4 eller 5 rømninger - Om jeg husker riktig?

Hva da om man heller laget en tråd eller database om fanget O laks- størrelse og vekt, antall lus og skader. Hvor man i tillegg sender inn skjell prøver!? Ja, og hvor den er fanget. Som et lite motstykke til de offisielle tallene mener jeg, som er en vits!

Endret av Polkapung

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg har hørt, og jeg vil gjerne bli korrigert på dette, at den totale norske villaksbestanden teller rundt 350 000 individer. - eller en dobbel lakserømming som vi nå kan si.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg har hørt, og jeg vil gjerne bli korrigert på dette, at den totale norske villaksbestanden teller rundt 350 000 individer. - eller en dobbel lakserømming som vi nå kan si.

Hørte det samme som deg på nyhetene her om dagen at det var ca. 350 000 ja..... :msn-wink:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Dermed er denne ene rømmingen av nær 175.000 oppdrettslaks fra en av SalMars merder ved Hitra etter alt å dømme større enn det totale antall villaks som kommer inn Trondheimsfjorden for å gyte.

Jada det stemmer sikkert det som står der... Som det er snakk om så er dette da anntall villaks inn Trondheimsfjorden...Ja.. I NORGE totalt så ble det sagt rundt 350 000 villaks... :msn-wink: :wink:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

- Bør miste oppdrettskonsesjon

Det skriver SVs fylkesleder i Nord-Trøndelag, Trond Martin Sæterhaug, på Facebook-sidene til NRK Trøndelag.

:blush: Ja, SVs fylkesleder når jo langt med sine meininger...

:blink: Dette hjelper heller ikke noe. Det preller vel av som vann på gåsa:

175.000 laks rømte før helgen fra et oppdrettsanlegg på Hitra i Sør-Trøndelag. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fikk onsdag krass kritikk fra miljøkrigeren Kurt Oddekalv, og ble blant annet kalt for «kriminell» under debattmøtet som ble holdt i Bergen.

:nono: Nå skal dem ta fra bakstekjerringene vørkja å nå.

Forskere vil vinne kampen mot lakselus med gjærprodukter. Tenkt om de hadde hindret lakselusa å komme til i stedet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

For å ha det klarlagt; dreier det seg om 175 000 fisk fra EN mære?

Ja. Et middels stor oppdrettsanlegg inneholder flere laks enn Norges samlede bestand villaks. Begynn å telle antall anlegg, antall rapporterte rømminger, antall antatte urapporterte rømminger og det begynner å tegne seg et rimelig dystert bilde.

Det rømmer sannsynligvis flere laks hvert eneste år enn det finnes villaks i elvene.

Slik jeg ser det så finnes det en eneste fornuftig løsning og det er lukkede anlegg. Nå er teknologien tilgjengelig og det viser seg merkelig nok :shock: at det ikke koster en formue. Ved å samle opp avfallet og la det gå til foredling kan det til og med vise seg å være en lønnsom investering.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Uten tilsyn i fire dager!

Oppdrettsmerder skal ha tilsyn hver dag. Men da 175.000 oppdrettslaks rømte fra ei merde ved SalMars anlegg på Forsnes på Hitra i helga, så hadde ikke merden fått tilsyn på fire dager.

Og sier Lisberg Berg-Hansen på Tinget:

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen beklaget fra Stortingets talerstol i går at det forrige uke rømte cirka 175.000 laks fra ei merd til oppdrettselskapet Salmar.

– Eierne sier at brudd på interne rutiner er årsaken. Det er en veldig alvorlig sak, sa Berg-Hansen, da hun hadde sin havbrukspolitiske redegjørelse i Stortinget i går formiddag. Rømmingstilfellet til Salmar i Sør-Trøndelag sto ikke i det opprinnelige manuset i den havbrukspolitiske redegjørelsen til Berg-Hansen.

- Hun er nok skuffet over at dette skjedde. Men verken hun eller vi har mistet troen på næringen. Denne episoden er imidlertid et tilbakeslag, sier stortingsrepresentant og Høyres fiskeripolitiske talsmann, Frank Bakke-Jensen, til Fiskeribladet Fiskaren.

Bakke-Jensen satt i Stortingssalen og hørte på fiskeri- og kystministerens redegjørelse. Redegjørelse

– Jeg synes at redegjørelsen var god, men det var et par mangler. Hun burde ha sagt litt om konsesjonssystemet. At de siste konsesjonsrunde viser det brukes mye penger til å kjøpe dyre konsesjoner som ble kjøpt «billig» fra staten. Hun burde også ha sagt noe om forholdet mellom oppdrettslaks og villaks, at laksenæringen med sin kompetanse kan bidra til å sikre villaksbestandene, sier Bakke-Jensen.

Berg-Hansen snakket i sin redegjøelse om hvor viktig oppdrettsnæringen er for Norge. Hun brukte også en del tid i sin redgjørelse på de to store hovedutfordingene til laksenæringen, rømming og lakslus.

Mer her.

Risikerer straff etter lakserømming

Frp:

- Salmar fortjener ikke å bli hengt ut

http://www.youtube.com/watch?v=0chpU5zLH9A

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Her endte rømlingene fra Hitra sine dager

Frem til tirsdag 8. mars hadde Salmar registrert at 1543 laks er fisket opp, opplyser Alf Skjærvik ved Salmar Farming til adressa.no.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Var en lakserømning her i Hordaland for ca 2-3 år siden, da fikk man 100 kr pr. fisk man

klarte å fange. Sikkert noen flere som ble med å fisket da.

Men for 2-4 år siden så sjekket jeg litt rundt dette med gjenfangst av rømt oppdrettsfisk og

ut fra det man hadde av erfaringer (statistikk, rapportert gjennfangst ved div rømninger etc)

så lå det på maks 3-4% av den rømte laksen uansett tiltak etc.

Så det er egentlig ganske håpløst uansett for å si det enkelt.

Dvs at forurenser bør betale for opprydding og nødvendige tiltak i berørte vassdrag.

Det kan være snakk om å fange oppdrettslaks i berørte elver eller ekstra kultivering

av villaks og kanskje sjøørret hvis man mener det er nødvendig for å sikre vassdragets unike stammer.

Det vil jo alltid være en risiko for rømninger, og over tid vil det derfor alltid

være rømninger "en sjelden gang". Så får man vurdere risiko og konsekvenser etc og

finne ut hvor man skal legge seg for å kunne drive bærekraftig.

Flytte på oppdrettsanlegg som ligger nærme viktige vassdrag, eller kun tillate

oppdrett av ørret nærme vassdrag med viktige villaksstammer. Steril oppdrettsfisk hvis

mulig og fisk og folket kan leve med det. Lukkete annlegg på sjøen kunne jo vært noe

hvis dette er realistisk, men ting tar vel tid. Oppdrettsanlegg på land hadde jo vært

flott men har man areal og produksjonen vil vel bli mye dyrere så tror ikke helt på dette ennå hvertfall.

Egentlig har jeg bare troen på at man må regulere næringen langt sterkere i dag.

Flytte på annlegg og redusere volumet hvis nødvendig.

Rømninger vil det desverre alltid forekomme selv om ordet nullvisjon er noe som stadig

missbrukes av de som styrer og oppdrettsnæringen. Nullvisjon er jo bare en drøm, noe

man aldri kan oppnå. Så bedre om man heller diskuterer dette mere realistisk og regulerer

næringen slik at man driver bærekraftig. Hvis det er hva man vil da, hvis pengene er viktigst

så er det ok det. Men da må hvertfall noen ha "baller nok" til å si det slik at vi slipper

å kaste vekk tid på denne ikke realistiske nullvisjonen og annet (unnskyld) "pisspreik".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Tidenes lakserømming kan bli dødsstøtet for det lille øysamfunnet på Sørburøy.

I februar rømte 175.000 laks fra Salmar sitt oppdrettsanlegg på en av naboøyene. Det kan få store konsekvenser for Salmar-anlegget som ligger på Sørburøy.

– Det viktigste vi har på øya er butikken og skolen. Vi er nødt til å beholde oppdrettsanlegget hvis de to delene ikke skal forsvinne, forklarer Gården.

Anlegget på Sørburøy ligger midt i et verneområde, og har i årevis vært drevet på nåde fra miljøvernmyndighetene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Leste nettopp dagens næringsliv på flyet. Her står det om ny rømming frå Salmar sitt anlegg på Hitra. denne gangen hadde dei viss telleapparat som anslo rømmingen til å være på mellom 50 og 150 laks. Dei vart pumpet til havs ved ein feil... Me må vel legge på nokre nullar! Men dei tenker vel at det allerede er så mange rømlinger i omløp at ingen gjennomskuer løgnen...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Lukter fabrikkert historie lang vei... Skal gje inntrykk av at dei har kontroll og rutinar som blir fulgt. Selvfølgelig trykker DN dette...

ELSKER KONSPIRASJONSTEORIER OM OPPDRETTSNÆRINGA!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...