Hopp til innhold
Deetuben

Numedalslågen

Recommended Posts

For et jævla muppetshow. De får holde på akkurat som de vil...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

For et jævla muppetshow. De får holde på akkurat som de vil...

Hadde du egentlig trodd noe annet? Så lenge det finnes fisk igjen i den elva får de holde på med sitt næringsfiske. Man får bare gi f*** i å engasjere seg vedr Num.Lågen, og heller finne ei annen elv å bruke sin tid til fiske. At enkelte sjeler gidder å holde på med sitt store engasjement med kunstig åndedrett og prøverørslaks i denne elva er meg uforståelig. Det måtte vel være mer hensiktsmessig å bruke all denne energien på noe som gir resultater framfor å fylle teiner og garnposene til flåtafiskerne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Jeg har lurt på en ting gjennom årene. Hvor går fisken som erverves gjennom det kulturhistoriske fisket? Altså hvor havner disse relativt store mengdene med laks, på hvem sitt bord?

Jan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Jeg har lurt på en ting gjennom årene. Hvor går fisken som erverves gjennom det kulturhistoriske fisket? Altså hvor havner disse relativt store mengdene med laks, på hvem sitt bord?

Jan.

Har jeg lurt på også, men de selger iallefall fersk lågenlaks på dagligvaren i Svarstad. En del selges også under bordet vil jeg tro, og venner/familie tar vel også sitt. Fulle frysere hvor halvparten blir kastet etter et års tid??

Ca 2500 kg. laks utgjorde dette siste sesong. Ca 500 laks.

En annen sak er de som klarer å få opp en 50-70 laks på stanga i Holm hvert år..?? Blir mange middager det...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Har jeg lurt på også, men de selger iallefall fersk lågenlaks på dagligvaren i Svarstad. En del selges også under bordet vil jeg tro, og venner/familie tar vel også sitt. Fulle frysere hvor halvparten blir kastet etter et års tid??

Ca 2500 kg. laks utgjorde dette siste sesong. Ca 500 laks.

En annen sak er de som klarer å få opp en 50-70 laks på stanga i Holm hvert år..?? Blir mange middager det...

Drar de opp 50-70 laks der nede som enkelt privatpersoner hver sommer? Hva i all verden tenker de på?

Jan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Drar de opp 50-70 laks der nede som enkelt privatpersoner hver sommer? Hva i all verden tenker de på?

Jan.

Noen klarer det i gode år ja, tilogmed noen som klarer det i dårlige år....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Jeg går utifra at bak de beslutningene som er fattet for de 4 neste år, ligger en dokumentert faglig vurdering?

Leser at det lå på plass en føring fra Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning i forhold til vern og forebygging. Hvis denne ikke ble tatt til etterretning, hvor kan vi finne beslutningstakernes egne faglige vurderinger som dannet grunnlaget for de bestemmelser som nå er satt? De er vel offentlige?

Jan.

Endret av Myhre Fluefiske

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Rieber-Mohn i TB 20.11.09;

Mange laksevassdrag i Norge har hatt lange tradisjoner med faste redskaper som teiner, garn osv. Alt dette ble forbudt i 1978, uansett lange tradisjoner. Jeg har møtt mange grunneiere som knytter nevene i bukselommene etter at dette forbudet kom. Da det ble tillatt videreført i Numedalslågen som "kulturhistorisk fiske", var den reelle årsak at laksestammen var livskraftig, og at det i realiteten dreide seg om et viktig næringsfiske, som var mer utbredt enn i andre elver, og som man ikke våget å røre ved.

I dag har dette næringsfisket begrenset økonomisk betydning for rettighetshaverne. Dersom det sentrale formål med å opprettholde fisket er kultur og tradisjon, kan samtlige av redskapstypene benyttes til demonstrasjonsfiske. I så fall kan laksen som fanges, normalt slippes levende tilbake i elva. Det ville i så fall være et fang-og-slipp-fiske med høyere legitimitet enn det sportsfiskerne bedriver.

Heller ikke de laksevassdrag som ikke har status som nasjonale laksevassdrag, tillater fiske med annet enn stang. Derved kommer vi i den paradoksale situasjon at laksen i Lågen er dårligere vernet mot beskatning enn laksen i alle andre vassdrag.

http://tb.no/arkiv/lagen-og-laksen-1.1041457

Granerud / NF;

Biologisk sett er det likegyldig hvordan fisken fanges, en død laks får ikke gytt uansett. For å ta det politiske (og enkleste) først; vi er bundet av en rettskraftig dom fra 2007. Dommen ble resultatet av en jordskiftesak i Lågen. Denne slår fast at ved reguleringer av fisket i Lågen, skal alle fiskemetoder rammes forholdsmessig likt. Dermed er diskusjonen i praksis redusert til hvor mye laks det er forsvarlig å fange. Den relative fordeling mellom fiskemetodene er gitt!

http://www.lagenlaks.no/nyheter/2009/Lagen%20og%20laksen.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Rieber-Mohn i TB 20.11.09;

Mange laksevassdrag i Norge har hatt lange tradisjoner med faste redskaper som teiner, garn osv. Alt dette ble forbudt i 1978, uansett lange tradisjoner. Jeg har møtt mange grunneiere som knytter nevene i bukselommene etter at dette forbudet kom. Da det ble tillatt videreført i Numedalslågen som "kulturhistorisk fiske", var den reelle årsak at laksestammen var livskraftig, og at det i realiteten dreide seg om et viktig næringsfiske, som var mer utbredt enn i andre elver, og som man ikke våget å røre ved.

Korrekt, men en skal huske på at det kulturhistoriske fisket foregår på dispensasjon. Altså kan en eller annen myndighet oppheve denne dispensasjonen...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Korrekt, men en skal huske på at det kulturhistoriske fisket foregår på dispensasjon. Altså kan en eller annen myndighet oppheve denne dispensasjonen...

Jeg går utifra at "en eller annen myndighet" i realiteten kan oppheve det aller meste jeg, for å sikre det biologiske mangfoldet. Kommer det til det, har vel ikke rettighetshaverne i Lågen det minste de skulle ha sagt. Får de derimot myndighetene i sin hule hånd, ja så stiller det seg kanskje annerledes?

Neida, likhetsprinsipper er bra. Det jeg er opptatt av er at grådighet tar stopp, og at vi alle sammen, uansett redskap, bare tar ut det som til enhver tid anses forsvarlig.

Når det skriker og hyles over mindre laks, kan vi da for faen ikke bare slappe av litt da?

Jeg er opptatt av at Arne der oppe på Brufoss og de andre som driver tilsvarende langsmed vassdraget skal leve godt jeg, og jeg mener at det ikke betyr noenting for trafikken dit om en innfører en strengere kvoteskjerpelse. Når den er innført for stangfiskeren, så sitat: "skal jo alle fiskemetoder rammes forholdsmessig likt". Følgelig bør en bli strengere for de andre fiskemetodene også, i forhold til uttak.

Det er ikke nødvendig å støvsuge elva. Ris til egen bak.

Jan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Lågens framtid er heller ikke videre fornøyd med utfallet, og bra er det. Personlig synes jeg at de hadde det aller mest fornuftige høringssvaret.

http://www.lagens-framtid.no/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=74&cntnt01returnid=15

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Jeg har fra øyenvitner at det også drives pilking med svenskepilk og store triangel kroker i noen fosser litt nedover i elva, hvilken fiske glede dette gir kan man jo lure på :nono:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Lågens framtid er heller ikke videre fornøyd med utfallet, og bra er det. Personlig synes jeg at de hadde det aller mest fornuftige høringssvaret.

http://www.lagens-fr...x.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=74&cntnt01returnid=15

Lågens Framtid kan umulig si seg fornøyd med et slikt resultat tatt i betraktning all dugnad og alt av penger som den har langt ned i arbeidet for Lågalaksen. Det mest riktige kan kanskje være å trekke seg helt ut fra dette arbeidet i Numedalslågen, og heller fokusere på et annet vassdrag hvor alt dugnadsarbeid og penger kommer mer til sin rett framfor å fylle flåta og teinefiskernes lommer. Har nevnt dette før; hvor er grunneiere / rettighetshavere som ikke tilhører gruppen av næringsfiskere? Disse har jo alt å tjene på at laksen blir forsvarlig forvaltet. Min entusiasme for Lågen er i alle fall borte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Dette er en interessekrig, og både Rieber Mohn og Granerud har interessante poeng.

En død laks er en død laks uansett om den blir tatt på dorg, oter, not, feller, dynamitt, reke eller flue. Ønsker elveeierne å ta opp fisken med garn og feller i stedet for å "selge" den dyrt til sportsfiskere(mener å ha lest at en kilo sportsfiskerfanget laks i snitt betyr 1500 kroner i inntekt til nærmiljøet) så har de vel rett til det, men å pakke det inn som kulturhistorisk fiske er helt bak mål.

Hvem skal definere og bestemme på hvilken måte det er etisk riktig å ta livet av en laks så lenge bestanden forvaltes på en forsvarlig måte? Er flåtefiske verre enn rekefiske? Er rekefiske verre enn markfiske og slukfiske? Er markfiske og slukfiske verre enn fluefiske? Er tubefluer verre enn enkeltkrokede fluer? Ganske interessant problemstilling. Skal en tenke på fisken og dyrevelferd så er det kanskje mer skånsomt å bli fanget på noen måter fremfor andre?

Slik jeg ser det taper NF store summer på å ikke heller overlate de 30 prosentene (ca 2,5 tonn)av uttaket som tas med "kulturredskap" til sportsfiskerne. Som Rieber-Mohn er inne på vil det kulturhistoriske fisket være mer legitimt om uttaket reduseres til et minimum eller laksen slippes ut etter demonstrasjon. Men det er jo ikke det det dreier seg om for rettighetshaverne.

Endret av Pjakkur

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

 • [[Template core/front/sharelinks/email is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
×
×
 • Legg til ny...