Hopp til innhold
knutis

Nei til fang og slipp på laks

Recommended Posts

Jeg leste reportasjen.

Saklighetsnivået er ganske trist lavt.

Vi får vel bare leve med at som fiskere er nordmenn ikke istand til å se sitt eget beste. Det er ikke noe annet å si når NJFF nekter å ta i bruk kanskje et av de mest effektive virkemidler vi kjenner til for å hjelpe fiskebestander som sliter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

At et slikt forslag kommer fra NJFF Møre og Romsdal er vel ingen overraskelse. Når har en møring gitt fra seg noe når han har fått det?

På tide å ta seg en tur ut i verden å se hva som skjer? De trenger ikke reise langt, Scottland.

Sitat "Jeg har et forslag: Få laksen opp, og slå den ihjel, sa Sven Stenbrenden fra NJFF Hedmark."

Han Sven må være mye plaget av alle lakseelvene i Hedmark som har alt for stor gytebestand av laks. Alt jeg kan si er at en blir trist av slikt. :shock:

Skal NJFF gjøre noe for laksen som kan redde den. Så må de forby makkefiske, det kunne vært med på å redde laksen. Kunne vært interessant å ha sjekket hvor mye smolt som dør av makkefiske.. Til ettertanke

Endret av Fly-fish

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

La de fiske elvene tomme! :clapping:

Når disse flotte elvene er tomme laks så blir de utmerkede sjøørret/ørretelver! :thumbup:

Heia Norge!! :blush: :scared:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det eneste som holder liv i laksen i våre dager er vel fang og slipp, vi HAR IKKE EN ENESTE BÆREKRAFTIG ELV I VÅRT VIDSTRAKTE LAND. man hevder at beskatningen av enkelte elver er bærekraftig, se på gaula, etter sesongen er det alt for lite gytegroper, og dette er altså elva som skal være den mest bærekraftige elva i landet vårt. Uten catch and release hadde vel bestanden kolapset, Hvis vi tilegg skal ta bort dette har vi ikke Laksen i norge mye å støtte seg på. Alt for mange oppdrets anlegg, gyro, en regjering der fiskeri ministeren er selve oppdretsdronningen. Mange spekulerer i om c&r gjør så laksen ikke gyter ved at den blir skadet. Vi må slutte å spekulere, å begynne å handle i stedenfor å spekulere om alt. vi må handle før det er for sent. mer penger til gyro forskning, få oppdrets anleggene opp på land. Hvis vi i tilegg skal begynne å rakke ned på gode tiltak som er gjort, ja jeg klapper for Norge :clapping:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Har lest innlegget..

Dette er ikke enkelt..

SITAT:

#NJFFs landsmøte vedtok i dag at NJFF skal stå fast på høstingsprinsippet, og at fang og slipp ikke skal brukes som generelt forvaltningstiltak i fisket etter anadrome laksefisk.

Hva innebærer egentlig dette i praksis? Det er en stor forskjell om det " I denne elven er det kun F&S som er tillatt", eller om det er forbud eller tillatt og slippe ut fisk, da er det vel opp til lokal elveforvalter og opp til fiskerne selv?

Eksempel: Jeg og madammen fisker i Stjørdalselva, frivillig tilbakesetting av laks kombinert med sesongkvote gjør at det lar seg gjøre og ha mulighet til og fiske i hele den tillatte tiden i elva. Dette gjør at fiskerne har mulighet til og bruke så mye tid i bygda som ens egen ferietid tillater. Dette gjør igjen at campingplasser, butikker, osv, og den lokale foreningen nyter godt av dette. Den lokale foreningen får solgt nok kort til og opprettholde sine leiekontrakter som gir god tilgang for almennheten.

De siste to år har det vært praktisert frivillig utsetting, i 2008 ble det sluppet ut 203 fisk, og i 2009 - 164 stk. Ganger en dette med gjennomsnittsvekt ca 4,5 kg så får en ca 3/4 tonn med laks som får muligheten til og gyte.

Har ikke hørt om i inneværende sesong at det er observert/registrert mer død laks enn i andre år før dette tiltaket, noe som da indikerer at tiltaket fungerer for alle parter til og med laksen.

Synes dette er et godt bidrag fra sportsfiskeren i og med at vi setter fokus på at bla sjølaksefisket skal reduseres og at villaksen som art er i faresonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Boye hvordan er denne ordningen mer detaljert forklart? Betyr det f.eks. at i elver med sesongkvote uten frivillig utsetting så MÅ man kakke fisken man får og slutte og fiske når kvota er nådd? Og hvor høye er kvotene? Hvor mange lakseelver har ingen kvote? Er det vanlig?

Dette har jeg tro på:

*Sesongkvoter kombinert med dagskvoter. I kombinasjon med frivillig C&R, dvs at man kan slippe ut fisk og fortsette og fiske hvis man ønsker.

Dette kan f.eks. håndheves ved at man for utdelt strips som festes på fisken umiddelbart etter at den er avlivet, slik det gjøres i enkelte områder i Canada.

Dette har jeg IKKE tro på:

*Ren C&R hvor all fisk må settes tilbake. Heller ikke i ørretelver (eller spesielt ikke i ørretelver). Hovedgrunnen er at hvis vassdraget er SÅ skjørt så bør det få være i fred for sportsfiskere helt og holdent. Ihvertfall til bestanden tar seg opp såpass at en viss avhøsting er forsvarlig.

*Ren catch and freeze uten noen som helst for for kvoter. Det vil før eller siden føre til bestandens undergang. Et slikt system, eller mangel på sådant hører strengt talt ikke noe sted hjemme i 2009...

At C&R ikke skal brukes som tiltak høres litt lugubert ut. Det er en naturlig del av en holdbar løsning, f.eks. slik Boye beskriver om Stj.elva.

Just my two cents worth... :blush:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Boye hvordan er denne ordningen mer detaljert forklart? Betyr det f.eks. at i elver med sesongkvote uten frivillig utsetting så MÅ man kakke fisken man får og slutte og fiske når kvota er nådd? Og hvor høye er kvotene? Hvor mange lakseelver har ingen kvote? Er det vanlig?

Dette har jeg tro på:

*Sesongkvoter kombinert med dagskvoter. I kombinasjon med frivillig C&R, dvs at man kan slippe ut fisk og fortsette og fiske hvis man ønsker.

Dette kan f.eks. håndheves ved at man for utdelt strips som festes på fisken umiddelbart etter at den er avlivet, slik det gjøres i enkelte områder i Canada.

Dette har jeg IKKE tro på:

*Ren C&R hvor all fisk må settes tilbake. Heller ikke i ørretelver (eller spesielt ikke i ørretelver). Hovedgrunnen er at hvis vassdraget er SÅ skjørt så bør det få være i fred for sportsfiskere helt og holdent. Ihvertfall til bestanden tar seg opp såpass at en viss avhøsting er forsvarlig.

*Ren catch and freeze uten noen som helst for for kvoter. Det vil før eller siden føre til bestandens undergang. Et slikt system, eller mangel på sådant hører strengt talt ikke noe sted hjemme i 2009...

At C&R ikke skal brukes som tiltak høres litt lugubert ut. Det er en naturlig del av en holdbar løsning, f.eks. slik Boye beskriver om Stj.elva.

Just my two cents worth... :blush:

Fiskeregler for 2009:

Døgnkvote for Stjørdalsvassdraget: 1 fisk i juni, og 2 fisker i juli og august, hvorav en kan være over 3.0 kg.

Sesongkvote: 10 laks, hvorav 5 kan være over 3.0 kg, i tillegg en sø kvote på kun 2 stk.

Når kvoten på en fisk over 3.0 kg er oppfisket skal fisket avsluttes intill nytt fiskedøgn starter.

Når kvoten på 10 lakser er oppfisket skal videre fiske opphøre.

Fra og med 1.august skal all laks i gytedrakt over 3.0 kg eller 70 cm lengde settes levende tilbake.

Jeg synes dette er en veldig fin ordning som begrenser totaluttaket i elva, de (få) som da skal fylle fryseren også til andre blir forhindret til dette. Hver enkelt fisker har da den frihet til og disponere sitt uttak og selv være med på og forvalte elva.

Vil en da slå ihjel 5 laks over 3.0 kg i juni så kan han ikke beholde den på 20+ som han kan få i juli, det er opp til hver enkelt fisker.

Jeg synes dette er fin ordning, får en en laks på 6 kg tidlig på morgenen så velger man om man vil gamble på en på 10 senere på dagen ved og sette tilbake den på 6.

Mener ihverfall de 4 store trøndelagselvene hadde noeglunde lik ordning, og man er ikke påtvunget at man MÅ slå ihjel den fisken man får. Dette med totalkvote kombinert med frivillig tilbakesetting blir også praktisert på vestlandet (kjenner ei elv). Har ikke satt meg inn i alle andres regelverk.

Så, jeg er helt enig med deg, sesongkvote kombinert med døgnkvote, igjen kombinert med frivillig tilbakesetting er en veldig fin modell.

Den sikrer at fiskere vil bruke av tid i elva, fiskeren har tillitt under eget ansvar, sikrer allmenhetens fiske, bra for laksestammen, bra for elvedalen, bra forvaltningsmessig. I tillegg får man med seg laks på matbordet!

Er enig med NJFF i at man skal ikke fjerne høstingsprinsippet, men finne modeller som ivaretar interresser og en vettug forvaltnig i hver enkelt sak. Bruke høstingsprinsippet der det er berettiget!

Vi dundrer løs på oppdrettsnæring og sjølaksefiske, og jeg synes det gir dårlige signaler til samfunnet hvis ikke elvefisket (som er det enkleste stedet hvor en kan regulere og ha kontroll på uttak, gyting osv), ikke kan bruke fornuftige tiltak som et frivillig tilbakesetting kombinert med kvoter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

SITAT:

#NJFFs landsmøte vedtok i dag at NJFF skal stå fast på høstingsprinsippet, og at fang og slipp ikke skal brukes som generelt forvaltningstiltak i fisket etter anadrome laksefisk.#

Hva innebærer egentlig dette i praksis?

Ikke noe bombe at jeg er innpå her :msn-wink:

Det som menes er at laksefiske i Norge ikke skal foregå med C&R som generelt forvaltningstiltak.

Det vil si at det ikke blir påbudt C&R i lakseelvene - men at det SKAL være anledning til å kakke fisk og spise den for de som syns at dette er grunnen til å fiske.

Høstningsprinsippet er altså fiske basert på at man skal spise fisken og ikke leke med den.

Så om da det fins en kvote for sesong/uke/døgn og noen fiskere velger å sette ut fisk slik at de kan fiske hele sommeren så er det helt ok. Om jeg velger å kakke og spise alle mine laks - eller om jeg setter ut gytelaks - så er det ok.

Det som ikke er ok - er at det skal være C&R og at grunnforutsetningen for forvaltningen baseres på C&R - istedet for da høstningsprinsippet.

Dette er NJFFs syn og også etter min oppfatning av hvordan denne hobbyen bør praktiseres.

Dyrevernere vil få ammunisjon så det holder hvis vi forvandler fiske etter høstningsprinsippet til en lek/hobby for mennesker basert på å plage dyr uten annen mening enn å underholde seg selv.

Capish ? :scared:

Endret av CatchAndFreeze

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ikke noe bombe at jeg er innpå her :msn-wink:

Det som menes er at laksefiske i Norge ikke skal foregå med C&R som generelt forvaltningstiltak.

Det vil si at det ikke blir påbudt C&R i lakseelvene - men at det SKAL være anledning til å kakke fisk og spise den for de som syns at dette er grunnen til å fiske.

Høstningsprinsippet er altså fiske basert på at man skal spise fisken og ikke leke med den.

Så om da det fins en kvote for sesong/uke/døgn og noen fiskere velger å sette ut fisk slik at de kan fiske hele sommeren så er det helt ok. Om jeg velger å kakke og spise alle mine laks - eller om jeg setter ut gytelaks - så er det ok.

Det som ikke er ok - er at det skal være C&R og at grunnforutsetningen for forvaltningen baseres på C&R - istedet for da høstningsprinsippet.

Dette er NJFFs syn og også etter min oppfatning av hvordan denne hobbyen bør praktiseres.

Dyrevernere vil få ammunisjon så det holder hvis vi forvandler fiske etter høstningsprinsippet til en lek/hobby for mennesker basert på å plage dyr uten annen mening enn å underholde seg selv.

Capish ? :scared:

Takk, og i all enkelthet for ikke å pådra meg en av de unge moderatorers vrede er jeg enig. Jeg finner det ikke problematisk å fange og spise fisk, ei heller å sette ut en jeg ikke ønsker å avlive og spise.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ikke noe bombe at jeg er innpå her :msn-wink:

Det som menes er at laksefiske i Norge ikke skal foregå med C&R som generelt forvaltningstiltak.

Det vil si at det ikke blir påbudt C&R i lakseelvene - men at det SKAL være anledning til å kakke fisk og spise den for de som syns at dette er grunnen til å fiske.

Høstningsprinsippet er altså fiske basert på at man skal spise fisken og ikke leke med den.

Så om da det fins en kvote for sesong/uke/døgn og noen fiskere velger å sette ut fisk slik at de kan fiske hele sommeren så er det helt ok. Om jeg velger å kakke og spise alle mine laks - eller om jeg setter ut gytelaks - så er det ok.

Det som ikke er ok - er at det skal være C&R og at grunnforutsetningen for forvaltningen baseres på C&R - istedet for da høstningsprinsippet.

Dette er NJFFs syn og også etter min oppfatning av hvordan denne hobbyen bør praktiseres.

Dyrevernere vil få ammunisjon så det holder hvis vi forvandler fiske etter høstningsprinsippet til en lek/hobby for mennesker basert på å plage dyr uten annen mening enn å underholde seg selv.

Capish ? :scared:

Helt enig i dette. Laksebestanden i Norge skal ikke reguleres med C&R. C&R er noe den enkelte får velge om man vil utøve. Om det er tvil om at GBM nås i det aktuelle vassdrag, så får en heller stenge for videre fiske fram til man igjen finner det forsvarlig å beskatte bestanden.

Jeg syntes ikke våre vassdrag skal infiseres av dette amerikansk og svenskt pregede fiske som C&R. Snart forlanges det vel tilrettelegging for P&T også :unsure:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Førsteprioritet må være å få noenlunde kontroll på HVOR MYE fisk som tas ut.

Så kan man etterpå diskutere om man skal få lov til å slippe fisk tilbake, eller bli tvunget til å slutte å fiske når kvota er nådd. Det virker ikke som det går an å ha to tanker i hodet på en gang, så da må man prioritere... :blink:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Førsteprioritet må være å få noenlunde kontroll på HVOR MYE fisk som tas ut.

Så kan man etterpå diskutere om man skal få lov til å slippe fisk tilbake, eller bli tvunget til å slutte å fiske når kvota er nådd. Det virker ikke som det går an å ha to tanker i hodet på en gang, så da må man prioritere... :blink:

Det er ingen diskusjon om man KAN sette fisk ut - det kan man - fisket praktiseres som i dag. Så hvis kvota er på 1 fisk i sesongen så kan du velge å sette ut og fortsette å fiske, eller å kakke fisken og stoppe.

Dette er kun et verdivalg for hva som skal ligge til grunn for forvaltning - NJFF ønsker ikke at vi skal komme dit at laksefiske i Norge skal være påbudt C&R.

Uttaket av fisk skal foregå kontrollert - blir en lakseelv bedømt til at det ikke er forsvarlig med uttak så fredes den til bestanden tåler utak. Det blir da IKKE C&R i den perioden - det blir full stopp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvis det er det som er konklusjonen så er jeg enig.

Har forøvrig samme syn når det gjelder ørretvassdrag. Selv om mange har fått inntrykk av noe annet :biggrin: .

Så lenge de nå diskuterer prinsipper så regner jeg med at de har tatt rundene med grunneiere etc. i alle lakseførende vassdrag og har fått fastsatt kvoter...?!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Når disse flotte elvene er tomme laks så blir de utmerkede sjøørret/ørretelver! :thumbup:

Tror du må ha oppholdt deg for mye i utlandet, Tore, siden du ikke kjenner til forvaltningstiltaket for laks som innebærer aktiv utfisking av (sjø)ørretstammen, både i elv og sjø, slik at de to gjenværende hannpjakkene skal få leke seg i fred på gyteplassen :clapping: For ikke å glemme uttak av stamfisk for å kunne tjene penger på salg av ørretyngel til lokale innlandsvassdrag...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ikke noe bombe at jeg er innpå her :msn-wink:

Det som menes er at laksefiske i Norge ikke skal foregå med C&R som generelt forvaltningstiltak.

Det vil si at det ikke blir påbudt C&R i lakseelvene - men at det SKAL være anledning til å kakke fisk og spise den for de som syns at dette er grunnen til å fiske.

Høstningsprinsippet er altså fiske basert på at man skal spise fisken og ikke leke med den.

Så om da det fins en kvote for sesong/uke/døgn og noen fiskere velger å sette ut fisk slik at de kan fiske hele sommeren så er det helt ok. Om jeg velger å kakke og spise alle mine laks - eller om jeg setter ut gytelaks - så er det ok.

Det som ikke er ok - er at det skal være C&R og at grunnforutsetningen for forvaltningen baseres på C&R - istedet for da høstningsprinsippet.

Dette er NJFFs syn og også etter min oppfatning av hvordan denne hobbyen bør praktiseres.

Dyrevernere vil få ammunisjon så det holder hvis vi forvandler fiske etter høstningsprinsippet til en lek/hobby for mennesker basert på å plage dyr uten annen mening enn å underholde seg selv.

Capish ? :scared:

Er helt enig jeg og. C&R skal ikke brukes som forvaltningstiltak for laksen, den beste forvaltningen har man med kvoter og så får de som ønsker å praktisere C&R gjøre det frivillig.

Jeg fisker for å spise laksen, ikke for å leke med den.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

...

Jeg fisker for å spise laksen, ikke for å leke med den.

Nå er det fristende å gjenopplive en gamme diskusjon :biggrin: .

Er du sikker på at du fisker fordi du er sulten eller trenger maten? :msn-wink:

Offisiell holdning er en ting. Egentlig årsak til det vi driver med er nok noe helt annet.

Jeg slipper ut 99% (kanskje mer) av all fisken jeg får. Men jeg tør allikevel å hinte at du og jeg fisker av tilnærmet samme årsak. Og at det har svært lite med mat å gjøre.

Ingen er vel SÅ glad i røykelaks at de bruker tusenvis av kroner og hundrevis av hardt opparbeidede ferietimer for å få noen ynkelige kilo i fryseren? Spesielt ikke når dette er fullt tilgjengelig mat overalt i Norge? Og det er da tross alt mer "humant" å spise en fisk som allerede er død? Det ER faktisk billigere å kjøpe hel villaks fra fiskehandleren enn å fiske den selv. Ihvertfall for de aller fleste.

Og på toppen av det hele er det en truet art i Norge... Osv osv.

Å "lure" eventuelle forvirrede "dyrevernere" er en ting, å lure oss selv er noe helt annet.

Bare for å erte litt... :biggrin::msn-wink: .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Er du sikker på at du fisker fordi du er sulten eller trenger maten? :msn-wink:

Hvem sier at det er "kun" fordi man er sulten eller trenger maten da.Spise er da mere en som så. Spiser du kun dessert fordi du er sulten eller trenger det.? når er det blitt unaturlig å glede seg over ting en strengt talt ikke nødvendigvis trenger for å overleve.?? :msn-wink:

Det må da være bedre å fange fisken selv og kunne vurdere kvaliteten på fisken og la den gå om den er for dårlig. Kjøper du den i butikken er det ingen garanti for at du støtter en mere human fangstmetode som ivaretar bestanden bedre en fluefiske.

Fisken i fersvaredisken er som regel også halvråtten.. :biggrin: (misbruk av råvarer)

laksen som mat(selvfanget), er en del av en pakkeløsning...som Sex i ekteskapet...man trenger ikke sex, men det er helt naturlig og godt for det :biggrin: ...såre enkelt.

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvem sier at det er "kun" fordi man er sulten eller trenger maten da.Spise er da mere en som så. Spiser du kun dessert fordi du er sulten eller trenger det.? når er det blitt unaturlig å glede seg over ting en strengt talt ikke nødvendigvis trenger for å overleve.?? :msn-wink:

Det må da være bedre å fange fisken selv og kunne vurdere kvaliteten på fisken og la den gå om den er for dårlig. Kjøper du den i butikken er det ingen garanti for at du støtter en mere human fangstmetode som ivaretar bestanden bedre en fluefiske.

Fisken i fersvaredisken er som regel også halvråtten.. :biggrin: (misbruk av råvarer)

laksen som mat(selvfanget), er en del av en pakkeløsning...som Sex i ekteskapet...man trenger ikke sex, men det er helt naturlig og godt for det :biggrin: ...såre enkelt.

:clapping: :clapping:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

At et slikt forslag kommer fra NJFF Møre og Romsdal er vel ingen overraskelse. Når har en møring gitt fra seg noe når han har fått det?

På tide å ta seg en tur ut i verden å se hva som skjer? De trenger ikke reise langt, Scottland.

Sitat "Jeg har et forslag: Få laksen opp, og slå den ihjel, sa Sven Stenbrenden fra NJFF Hedmark."

Han Sven må være mye plaget av alle lakseelvene i Hedmark som har alt for stor gytebestand av laks. Alt jeg kan si er at en blir trist av slikt. :shock:

Skal NJFF gjøre noe for laksen som kan redde den. Så må de forby makkefiske, det kunne vært med på å redde laksen. Kunne vært interessant å ha sjekket hvor mye smolt som dør av makkefiske.. Til ettertanke

er litt enig med deg her, men først å fremst må det forbys og fiske etter laks i sjøen. her i Vesterålen har det vært så lav vannstand i flere år at laksen ikke har kommet seg opp elvene! og den muligheten har ikke slukfiskerene og garnfiskerne gå fra seg. jeg vet at de slukfiskene som har fisket i havet har fått opp til 90 laks på to månder der de ikke har fisket så mye, runt 2 turer i uka!. å når man tenker på antall fiskere så blir det veldig mye fisk for disse vassdragene. vi har også et stort problem med garvfiskerne som ligger og tar all laksen som fær forbi i disse tidene. jeg vet at det er kommet mye restruksoner, men ikke nok. ALT FISKE I HAVET SKULLE VÆRT FOBUTT

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

ALT FISKE I HAVET SKULLE VÆRT FOBUTT

Burde det ikke heller være omvendt?

Er ikke laksen på gytevandring i elvene? Ørret er vel fredet under gytevandring i bekker og elver. Det meste av vilt har fredningsperiode i ynglingstiden.

Vil man ha opp bestanden av laks bør den iallefall få gyte i fred. Slipp ut de store som har mest å gi tilbake til naturen.

Problemene i sjøen er en annen sak men det er ikke noen tvil om at det må gjøres noe der også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Burde det ikke heller være omvendt?

Er ikke laksen på gytevandring i elvene? Ørret er vel fredet under gytevandring i bekker og elver. Det meste av vilt har fredningsperiode i ynglingstiden.

Vil man ha opp bestanden av laks bør den iallefall få gyte i fred. Slipp ut de store som har mest å gi tilbake til naturen.

Problemene i sjøen er en annen sak men det er ikke noen tvil om at det må gjøres noe der også.

En død laks gyter jo egentlig ikke samme om den er tatt i sjøen eller i elva... :msn-wink: dessuten er jo laksen fredet i beste gytetiden på samme måte som viltet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Burde det ikke heller være omvendt?

Er ikke laksen på gytevandring i elvene? Ørret er vel fredet under gytevandring i bekker og elver. Det meste av vilt har fredningsperiode i ynglingstiden.

Vil man ha opp bestanden av laks bør den iallefall få gyte i fred. Slipp ut de store som har mest å gi tilbake til naturen.

Problemene i sjøen er en annen sak men det er ikke noen tvil om at det må gjøres noe der også.

her er gyte plassene fredet for fiske etter laks.så sportfiskeren ikke sakl plage laksen på sine gyteplasser, dette er helt greit! men derimot så er det helt feil å la slukfiskeren krøke laksen slik at den går med tarmene på utsiden av kroppen for slik er det nemmlig her. no respekt sei æ bære. laksen kjæm sæ ikke opp i elven på grunn av lav vannstend å så skal slukfiskan få gå ubemerka å krøke laksen. laksen e skada å e ikke det på grænsa tell dyreplageri? laksen de krøka slæpp de ut igjæn, før at de har fårmye laks og e det nåkka meire rett at de som går i sjøen skal få gå der uten å måtte registrere fangs og betale. det er nemlig fritt fram av fiske i sjøen, å det gjør mæ så jævli førbanna :mad2: kan ikke fålk tenke med det lille hode de har fått ka de gjør med gytebestan. tænk da 20 stk. som står på ei rekka kvær feskar får 5 eller meire å når de har fått det så tenke de ikke som så at de har fått nok idag. Nei de fårtsette krøke laks som kommer forbi. laksen er i så srore mengde og den kommer i stimer slik at det er lett å krøke den.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

At dette forslaget kommer fra Møre Og Romsdal er jo ingen bombe. De har snart utrydda alt de har av anadrom fisk, enten på grunn av oppdrett, overfiske/yrkesfiske, oppfisking av sild etc. Dette fylket har jo historiens lengste trening i griskhet. Jævla idioter........

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...