Hopp til innhold
KaffeKarsK

Hålogalandsalmenningen

Recommended Posts

Og når de "lokale" får råderett over ressursene går det ofte slik:

Nedbeiting av Finnmarksvidda

Tja, eller så kan det være en enkel næringsgruppe som har fått spesielle fortrinn, og de lokale har ikke blitt hørt? Men helt klart et eksempel på at lokal råderett ikke er så bra. Men skjedde egentlig dette som en følge av at Finnmarkseiendommen kom? Svaret er selvfølgelig nei, og dersom det hadde eksistert en eier som tenkte langsiktig bærekraftig forvaltning hadde neppe dette skjedd :closedeyes: . Det gjenstår selfølgelig å se om Finnmarkseiendommen klarer å stå i mot press fra denne spesielle gruppen...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Men skjedde egentlig dette som en følge av at Finnmarkseiendommen kom? Svaret er selvfølgelig nei, og dersom det hadde eksistert en eier som tenkte langsiktig bærekraftig forvaltning hadde neppe dette skjedd

Ikke for å hylle Den Norske Stat som et ubestridt miljøfyrtårn, men hvis du mener at private eiere generelt er mer opptatt av, eller kapable til, å utføre "langsiktig og bærekraftig forvaltning" enn Statsskog, så nominerer jeg deg herved til Nobels Naivitetspris. Hvis, altså :msn-wink: . Og husk at det ofte også butter på manglende evne, ikke bare uvilje.

Jeg hadde den tvilsomme gleden av å være tilstede på et informasjonsmøte av og om FeFo like etter overdragelsen av Finnmark. Der fremsto FeFos ledelse som meget tvetydige og usikre på hvordan de i praksis skulle forvalte både tomtesalg, jakt- og fiskerettigheter, og de gikk ganske langt i å si at det ville i være Finnmarks befolknings interesse å selge disse godene til høyest mulig pris, fremfor å nyte godene selv. Jeg frykter dermed at lokalbefolkningen i stadig større grad blir utestengt fra ressursene som de nå tror de har fått tilbake. Inntektene vil gå til en stadig større administrasjon i FeFo, og ikke minst til utallige rettssaker etterhvert som noen får og andre ikke får, på bakgrunn av forfedres bruk av områder.

Jeg håper man rekker å høste erferinger fra FeFo før man går inn for Hålogalandseiendommen. Skulle disse erfaringene være overveiende positive i flertallets øyne, så værsågod å fortsett helt ned til femundsmarka. Foreløpig ser jeg absolutt ingen tegn til dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

... og de gikk ganske langt i å si at det ville i være Finnmarks befolknings interesse å selge disse godene til høyest mulig pris, fremfor å nyte godene selv. Jeg frykter dermed at lokalbefolkningen i stadig større grad blir utestengt fra ressursene som de nå tror de har fått tilbake. ...

Bingo!

"Morsomt" at Finnmark JFF presterte kunsttykket å være uenig med NJFF nettopp fordi de ikke skjønte dette poenget...

Og hvis noen av dere som er så heldige å bo i Finnmark lurer på hvor jævlig det kan bli er det jp bare å ta en titt på hvordan det er i mitt "hjemfylke" Buskerud:

http://www.fylkesmannen.no/Fiskekortboka-2...614705.pdf.file

"Totalt er det registrert ca 170 fiskekortsoner i fylket." :scared:

Grunde

Endret av Grunde

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ikke for å hylle Den Norske Stat som et ubestridt miljøfyrtårn, men hvis du mener at private eiere generelt er mer opptatt av, eller kapable til, å utføre "langsiktig og bærekraftig forvaltning" enn Statsskog, så nominerer jeg deg herved til Nobels Naivitetspris. Hvis, altså :msn-wink: . Og husk at det ofte også butter på manglende evne, ikke bare uvilje.

Jeg hadde den tvilsomme gleden av å være tilstede på et informasjonsmøte av og om FeFo like etter overdragelsen av Finnmark. Der fremsto FeFos ledelse som meget tvetydige og usikre på hvordan de i praksis skulle forvalte både tomtesalg, jakt- og fiskerettigheter, og de gikk ganske langt i å si at det ville i være Finnmarks befolknings interesse å selge disse godene til høyest mulig pris, fremfor å nyte godene selv. Jeg frykter dermed at lokalbefolkningen i stadig større grad blir utestengt fra ressursene som de nå tror de har fått tilbake. Inntektene vil gå til en stadig større administrasjon i FeFo, og ikke minst til utallige rettssaker etterhvert som noen får og andre ikke får, på bakgrunn av forfedres bruk av områder.

Jeg håper man rekker å høste erferinger fra FeFo før man går inn for Hålogalandseiendommen. Skulle disse erfaringene være overveiende positive i flertallets øyne, så værsågod å fortsett helt ned til femundsmarka. Foreløpig ser jeg absolutt ingen tegn til dette.

Enig i mye her. Angående Nobels Naivitetspris så stiller jeg gjerne til nominasjon :biggrin: . I prisnippet har du rett i at vi snakker om HE som "Private eiere" , men dette er jo en helt ny juridisk entitet, noe midt i mellom stalig og privat. Jeg velger å være positiv til denne formen for eierskap, og håper det er noe mer enn en vanlig markedsdrevet bedrift som har et eierskap av noen få som har en tidshorisont til neste utbytte. Det siste året har vel heldigvis gitt signaler til de som var så latterlig naive som å tro på at markedet regulerer allt.

Et eksempel på at langsiktig og bærekraftig forvaltning" kan gjøres med private er stiftelser i USA som kjøper opp store områder for å bevare de. Dvs at de bekjemper kapitalismen med egne våpen.

Du glemte å ta med denne når du siterte meg "Det gjenstår selfølgelig å se om Finnmarkseiendommen klarer å stå i mot press fra denne spesielle gruppen..." Dette sier jeg blant annet med bakgrunn i at jeg var på informasjonsmøte her i Tromsø, sikkert det samme som du var på. Om vi vil tenke langsiktig gjenstår å se. Med "vi" mener jeg befolkningen i Hålogaland og Finnmark, og flertallet her, mao eierne. For meg er Hålogandseiendommen "vi", og Statsskog "de".

Evne kommer ofte ann på tilgang til ressurer, både i form av kronasje og kompetanse. For å skaffe denne evnen må man altså få tak i dette på en eller annen måte. Det er naivt å tro at dette kommer av seg selv. Da er vi tilbake til å kunne utnytte de ressursene man har, og omsette de i kronasje.

Et eksempel på at det kan være lurt "å selge disse godene til høyest mulig pris, fremfor å nyte godene selv" er om vi skal ha sportfiske med C&R / bag limit for mange i Tana, eller om en håndfull skal kunne fiske med stenglser for å fylle fryseeren (jada, jeg er klar over at Finnmarkseiendommen ikke disponerer Tana, men jeg snakker om dette som et eksempel). Å "selge disse godene til høyest mulig pris, fremfor å nyte godene selv" kan bety fiske med overkommelige priser fordi dette gir større inntjening enn null kroner fra stengsler.

Det er lov å være "mjaaa, skeptisk", men hvilke tegn ser du som er negative sett fra eierne, dvs befolkningen?Synsing er ok, men det letter med konkrete eksempler. Og hva er egentlig alternativet som er bedre (også stillt til Grunde)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er lov å være "mjaaa, skeptisk", men hvilke tegn ser du som er negative sett fra eierne, dvs befolkningen?Synsing er ok, men det letter med konkrete eksempler. Og hva er egentlig alternativet som er bedre (også stillt til Grunde)?

Den mest åpenbare effekten som har vist seg er større avstand og mistro mellom enkeltpersoner, mellom bygdelag/bygder, og mellom folkegrupper. Dette kan jeg ikke dokumentere gjennom objektive målinger, men det ihvertfall den følelsen jeg sitter med (og det var jo min oppfatning du spurte om). Dette fordi veldig mange nå ser muligheter og har en forventning om å oppnå særrettigheter i de kommende årene. Og enda flere mistenker "de andre" for å ha planer om å grafse til seg det som før var felles eiendom. Dette er en negativ trend, og vil bare eskalere etterhvert som særrettigheter deles ut.

Videre synes jeg FeFo har vært utrolig passive, i det minste dårlige til å kommunisere ut hvilke planer de har for fremtidig forvaltning av de ressursene som de har blitt tildelt. Jeg forventet at det etter flere tiår med arbeid for å få denne tildelingen, så ville mange planer være lagt for bruken/forvaltningen allerede ved overdragelsen. Inntrykket i etterkant er at det viktigste var å oppnå rettighetene, og nå famler man rundt og krangler seg i mellom om hvordan dette skal utnyttes best. Og hvis en vanlig borger, eller eier som du sier, sitter med det inntrykket, så har man i beste fall en svak, utydelig ledelse uten evner til mediekommunikasjon. I verste fall har man en splittet, inkompetent ledelse uten en klar kurs.

Du spør etter konkrete eksempler på ting som har blitt værre. Tilsynelatende ingenting, da man ikke har fått til stort i hverken den ene eller den andre retningen. Men jeg kan nevne en sak som jeg kjenner til: En lakseelv som jeg kjenner godt ble bevisst tørrlagt av et kraftselskap vinteren 2007, gjennom klare brudd på minstevannføringen. Dette er dokumentert gjennom logg for vannføring, og av fylkesmannens miljøvernavdeling. Som grunneier hadde jeg forventet at FeFo stillte kraftselskapet til ansvar og sikret en erstatning som kunne skremme kraftselskapet fra å gjenta handlingen. Pengene burde også kunne brukes i forvaltningen av elven (ønsketenkning). FeFo viste liten interesse, og kraftselskapet slapp med en advarsel og en symbolsk bot (tror det var 10 000,-). Til sammenligning oppnådde Surna Elveeigarlag 9 millioner i erstatning fra Statkraft i en lignende sak i samme tidsrom. Dette er etter min mening typisk for den passive holdningen som FeFo utviser i forhold til de enorme ressursene de råder over, og dette er sannsynligvis et resultat av at administrasjonen er for liten og har for dårlig oversikt. Mulig at de også mangler biologisk kompetanse til å forstå alvoret i en slik situasjon.

Alternativ? Skru klokka tilbake...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Er usikker på hva jeg skal mene i denne saken foreløpig. Hvis det faktisk er slik at almennheten mister fiskemuligheter, så vet jeg hva jeg mener om det! Men, har vi faktisk "mistet" noe i Finnmark? Jeg spør rett og slett fordi jeg ikke vet. Har fisket i Finnmark de siste sesongene, og har ikke selv opplevd problemer med tilgang. Det eneste er ytterligere differensiering på kortpriser mellom lokale, tilreisende og utlendinger, men jeg har ikke opplevd dette som noe stort problem. Fint hvis noen kan gi eksempler på evt. problemer.

Simbad

I forhold til kortpriser og muligheten til å faktisk få tilgang til disse kan jeg jo nevne at jeg i sommer ble betraktet som utlending ved en Finnmarkselv. (Kommer fra et sted nært, men utenfor fylkesgrensa, og har gjennom mange somre (som fedre og mødre før meg) følt meg hjemme der oppe og.)Ikke lokal eller tilreisende.... men utlending. Dette forverret både tilgang og pris...

Mye kunne vært sagt, men jeg overlater det til andre. Men jeg venter i spenning på stortingets vedtak. :badgrin:

Endret av vespertina

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Å desentralisere forvaltningen av naturressurser høres fint ut, men går, nesten uten unntak, alltid ut over miljøet. Man trenger The Big Picture, ellers blir det scooterløyper, minikraftverk, hyttefelt og privat fiske over hele fjøla.

Grunde som miljøvernminister! (Jeg tar Fiskeri- OG Landbruksdepartementet. :biggrin: )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

g hvis noen av dere som er så heldige å bo i Finnmark lurer på hvor jævlig det kan bli er det jp bare å ta en titt på hvordan det er i mitt "hjemfylke" Buskerud:

http://www.fylkesmannen.no/Fiskekortboka-2...614705.pdf.file

"Totalt er det registrert ca 170 fiskekortsoner i fylket." :scared:

Grunde

Merkelig at jeg ikke har hørt at det har blitt opprettet Buskerudeiendommen :msn-wink: ? For vi sammenligner vel ikke USA med Island, eller var det epler & plommer? Historien er kanskje - - - litt - - - - annerledes?

DDette er etter min mening typisk for den passive holdningen som FeFo utviser i forhold til de enorme ressursene de råder over, og dette er sannsynligvis et resultat av at administrasjonen er for liten og har for dårlig oversikt. Mulig at de også mangler biologisk kompetanse til å forstå alvoret i en slik situasjon.

IJeg frykter dermed at lokalbefolkningen i stadig større grad blir utestengt fra ressursene som de nå tror de har fått tilbake. Inntektene vil gå til en stadig større administrasjon i FeFo, og ikke minst til utallige rettssaker etterhvert som noen får og andre ikke får, på bakgrunn av forfedres bruk av områder.

Igjen mange gode poenger, men du må bestemme deg. Er administrasjonen for liten eller bør de la være å bruke pengene til større administrasjon :msn-wink::biggrin: ?

Alternativ? Skru klokka tilbake...

Vanskelig å få tannkremen inn i tuben igjen....Men kanskje har du rett, se under.

Å desentralisere forvaltningen av naturressurser høres fint ut, men går, nesten uten unntak, alltid ut over miljøet. Man trenger The Big Picture, ellers blir det scooterløyper, minikraftverk, hyttefelt og privat fiske over hele fjøla.

Ja, enig (som du vet). Så hvordan få The Big Picture inn i HE? Fremdeles mye skeptisisme her, men få forslag til hva som bør gjøres.

Jeg har foresten et alternativt forslag. Vi skrur klokka ca 300 år tilbake og vips så er Finnmark og Nord-Troms statsløse. Da kan alle fra både Sverige, Finnland Russland og Sør-Norge få fiske gratis slik de gjorde på den tida, istedet for slik Grunde foreslår bare de fra Sør-Norge. Fisket var sikkert også bedre. Og alle land kan også "skattelegge" området slik de gjorde da. God ide!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

En tanke streifer meg når jeg leser slikt.

Hvorfor skal dette bare gjelde jakt og fiske?

Kunne jo favorisert innbyggerene i fylket på andre ting og som parkering- hotell-dyreparker-akvarier. Og mangedobbel pris for andre. Vi vil jo ikke at de skal ha noe de skal ha sagt. For de hører jo ikke til her. Og du finner ganske sikkert noe historie som kan forsvare det.

Kort sakt det som er trekkplastert i det området.

Så hvorfor kan ikke en familie fra Røros betale 5 dobbel pris for å komme inn i akvariet i Bergen.

De kan jo bare la være å kjøpe ny bil foreks,

Det er jo tross alt bergenserene sitt, så det må da de kunne bestemme.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Vi skrur klokka ca 300 år tilbake og vips så er Finnmark og Nord-Troms statsløse. Da kan alle fra både Sverige, Finnland Russland og Sør-Norge få fiske gratis slik de gjorde på den tida, istedet for slik Grunde foreslår bare de fra Sør-Norge. Fisket var sikkert også bedre. Og alle land kan også "skattelegge" området slik de gjorde da. God ide!

Nå må du ikke gjøre Nord Norge HELT HISTORIELØST, FlyAlf...

Snorres Kongesagaer nevner ofte folk og begivenheter i Nord-Norge. Allerede i vikingtiden var området rundt Harstad herresete for den velstående og innflytelsesrike Bjarkøy-ætten. Mest dramatisk er beretningen om "møtet" mellom rikskongedømmet, representert ved Olav Haraldssøn, og storhøvdingen Tore Hund fra Bjarkøy. Tore Hund hadde en brorsønn som het Asbjørn, som var i strid med kong Olav. Denne striden ledet til slutt til slaget på Stiklestad, der Tore Hund drepte Olav den hellige. Kan jo også nevne at Tromsø var kongsgård i vikingtiden og at Håkon Håkonson bygget en kirke i Tromsø allerede i år 1250! Så det var ikke bare samer som bodde i Nord Norge på den tiden! :msn-wink:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nå må du ikke gjøre Nord Norge HELT HISTORIELØST, FlyAlf...

Snorres Kongesagaer nevner ofte folk og begivenheter i Nord-Norge. Allerede i vikingtiden var området rundt Harstad herresete for den velstående og innflytelsesrike Bjarkøy-ætten. Mest dramatisk er beretningen om "møtet" mellom rikskongedømmet, representert ved Olav Haraldssøn, og storhøvdingen Tore Hund fra Bjarkøy. Tore Hund hadde en brorsønn som het Asbjørn, som var i strid med kong Olav. Denne striden ledet til slutt til slaget på Stiklestad, der Tore Hund drepte Olav den hellige. Kan jo også nevne at Tromsø var kongsgård i vikingtiden og at Håkon Håkonson bygget en kirke i Tromsø allerede i år 1250! Så det var ikke bare samer som bodde i Nord Norge på den tiden! :msn-wink:

Et utmerket eksempel på at at befolkning faktisk er historieløse, og en av mine tidligere poenger. Nord-Norge er ikke hsitoreløs, men folk har ikke fått vite hisitorien. Dette er ikke personlig kritikk, men et eksempel på at når et land systematisk undertrykker en del av hsitorien så funker det. Se ut av Norge så vil du se at andre land har brukt samme taktikk, og at folk lar seg lure.

Når ble Harstad eller Stiklestad en del av Nord-Troms / Finnmark? Hva har en kirke med hvilket land omåder lå under unntatt det å vise at Kirken også forsøkte å grabbe til seg?

Les litt historie, men forsøk noe annet enn normal Norsk propaganda som ganske snedig unnviker historien for områdene her (eksempel historie i grunnskolen). Forsøk noe av det Bjørlund har skrevet, og lær når Troms, Nord-Troms og Finnmark ble en del av en stat og hvordann dette skjedde.

Edit:

En tanke streifer meg når jeg leser slikt.

Hvorfor skal dette bare gjelde jakt og fiske?

Hvem har sagt at det bare gjelder jakt og fisket? Slik er det jo ikke. Det er jo slik at lokale får en andel av inntekter på andre ressurser, vannkraft, osv... Hvorfor skal ikke dette gjelde den ene ressursen?

God natt :closedeyes:

Endret av FlyAlf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Igjen mange gode poenger, men du må bestemme deg. Er administrasjonen for liten eller bør de la være å bruke pengene til større administrasjon :msn-wink::biggrin: ?

Godt forsøk på billig poeng fra deg, men jeg skal bruke teskje i tilfelle du virkelig ikke har forstått dette:

Administrasjonen i FeFo er tilsynelatende for liten til å drive en aktiv forvaltning av de enorme ressursene de råder over. For at FeFo skal kunne oppnå en langsiktig og bærekraftig forvaltning, så er de desverre nødt til å selge rettigheter og eiendommer til høystbydende for å finansiere en utbygging av administrasjonen. Dette mener jeg er et skritt i gal retning. Så jeg trenger ikke bestemme meg for det ene eller det andre, jeg ønsker ingen av delene, da jeg var i mot opprettelsen av FeFo. Skjønte du det nå?

Edit: Skrivefeil

Endret av Pølse

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Merkelig at jeg ikke har hørt at det har blitt opprettet Buskerudeiendommen :msn-wink: ? For vi sammenligner vel ikke USA med Island, eller var det epler & plommer? Historien er kanskje - - - litt - - - - annerledes?

Den historiske forskjellen mellom Finnmark og Buskerud er at i Buskerud er "allmenheten" ranet allerede (for flere hundre år siden), så det er ikke noe statsgrunn igjen å "stjele" ved å opprette en Buskerudeiendom. Kan vel heller ikke se at det ligger an til å bli ekspropriert noe privat eiendom ved en eventuell opprettelse av Hålogalandsallmenningen?

Vi skrur klokka ca 300 år tilbake og vips så er Finnmark og Nord-Troms statsløse. Da kan alle fra både Sverige, Finnland Russland og Sør-Norge få fiske gratis slik de gjorde på den tida, istedet for slik Grunde foreslår bare de fra Sør-Norge.

Statsløshet og det å skru tiden tilbake er det vel rimelig utopisk, men ellers så høres det ganske bra ut. Så vil alle behandles omtrent slik vi behandles når vi tar turen til New Zeland, Argentina, USA eller Canada. For distriktene tror jeg dette vil være en "Good Thing". Og når det gjelder ferdsel er jo alle allerede sidestilte i allemannsretten...

Slik jeg ser det så er lokalbefolkningens store fordel at de nettopp er lokale (dvs. de er nærmest naturperlene hele året), du kan jo f.eks. ta en kikk på årets fangststatistikk fra Tana og se hvor stor andel av fangsten som er tatt av lokale og tilreisende stangfiskere...

Grunde

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Slik jeg ser det så er lokalbefolkningens store fordel at de nettopp er lokale (dvs. de er nærmest naturperlene hele året), du kan jo f.eks. ta en kikk på årets fangststatistikk fra Tana og se hvor stor andel av fangsten som er tatt av lokale og tilreisende stangfiskere...

Grunde

Først til *utenforstående* så er nok ikke uenigheten mellom meg og Grunde, og kanskje andre, så stor som det kan virke av tråden :closedeyes: , spesiellt mhp å ta vare på områder.

Så til Grunde; hvilke"lokalbefolkning"? Dersom de ikke skal kunne utnytte lokale ressurser så blir det ikke igjenlokalbefolkning.

Og gjen, hva er løsningen, eller alternativet som du foreslår, bortsett fra å være mot allt :msn-wink: ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Les litt historie, men forsøk noe annet enn normal Norsk propaganda som ganske snedig unnviker historien for områdene her (eksempel historie i grunnskolen). Forsøk noe av det Bjørlund har skrevet, og lær når Troms, Nord-Troms og Finnmark ble en del av en stat og hvordann dette skjedde.

God natt :closedeyes:

OFF TOPIC men siden debatanttene ser ut til å være særs beleste settes det sikkert pris på tips til videre lesning...

FlyAlf, du sikter vel til sosialantropolog Ivar Bjørklunds bygdebok "Fjordfolket i Kvænangen. Fra samisk samfunn til norsk utkant 1550-1980" fra 1985? Absolutt verdt å lese, men fremstillingen er kanskje noe vel enkel i og med at den nordnorske historien entydig skrives inn i en assimilerings- og fornorskningsfortelling, slik også tittelen beskriver. Her finnes det ikke mye rom for en forståelse av at store deler av den norske, samiske og kvenske befolkningen i Nord-Norge (i denne sammenheng Finnmark og Troms) selv var aktivt med i integrasjonsprosessen i forhold til det "norske storsamfunnet", særlig på 1900-tallet, og slik sett nok var konfortable med at Troms, Nord-Troms og Finnmark ble tett integrert i den norske staten.

Det er helt klart at den norske statsmakten tok seg til rette i Finnmark (og andre steder) på 1800-tallet med hensyn til eiendomsretten til land og vann, blant annet gjennom å betrakte all umatrikulert grunn som statens eiendom - og det er vel her bakgrunnen for Finnmarkseiendommen ligger, ikke i romantiske forestillinger om de nordlige områder som statsløse paradis hvor befolkningen levde sammen i fred og harmoni, ulv beitet med sauene og elvene rant over av melk, honning og trekilos brunørreter... helt frem til Han Stat kom og tok seg til rette.

For de leselystne vil jeg anbefale Lars Ivar Hansens og Bjørnar Olsens "Samenes historie fram til 1750" fra 2004, gratis tilgjengelig i fulltekst for alle og enhver via Nasjonalbibiotekets nettsider

http://www.nb.no/utlevering/contentview.js...mp;struct=DIVP2

Her står det et og annet innsiktsfullt om hvordan Nordkalotten i sin tid ble stykket opp og delt mellom de fremvoksende statene...

...dog skuffende lite om gode ørretelver i Finnmark.

:msn-wink:

God helg!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Takk for tips!

Historie er alltid ut fra en kontekst,slik også med Ivar Bjørklund. Ang integrasjon på 1900 tallet så tok det jo av da med integrasjonen, og plutselig var "alle" blitt norske, også de som for et titalls år siden var ikke-norske. Hadde disse plutselig endret gener eller kan det ha vært en sammenheng med de enorme ressursene som ble brukt på fornorsking, kombinert med najsonalserings prosser som gjorde at folk følte at de burde være Norske? Dette er en måte å se "integrasjonen" på.

I alle fall ble det slik at "man" burde føle seg Norsk. Etterdønningene ser man fortsatt. Det er for eksempel slik at dersom jeg skriver at vi her nordpå "alle er samer" vil straks noen bli indignerte. Hvorfor? Fordi virkningene etter nasjonalisering/fornorskinings prosessen fremdels henger igejn, og en av utslagene var altså at det skamfull å bare evære en "finn" (det er forskjell på folk og finn).

Det kom en mot-reaksjon på 70 og 80 tallet, men desvere ble den i stor grad "kapret" av reindrifts samer.

I tillegg har man i bakgrunnen den gamle motsetningen mellom "adelen" reindrifitssamene og de mer fastboende som var sjøsamer.

Vel, nok om det. Uansett, dersom man ikke vet hvor man kommer fra (historien) vet man heller ikke hvor man går. Det er derfor synd at vi er historieløse - det gjør det vanskeligere å diskutere HE. Det er nemlig ikke slik at vi plutselig kan nullstille all histori og begynne på nytt slik noen later til å tro.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Heisann, dette er kan hende fortsatt off topic men jo, du har rett, FlyAlf: Endringene i folks etniske identifikasjoner hang tett i hop med den knallharde fornorskningen, og integrasjonen av de nordligste fylkene i den norske nasjonalstaten hadde selvsagt også identitetsmessige sider; det samiske og kvenske (eller finske) ble etter hvert sett ned på også av mange med finske og samiske røtter. Men etniske identifikasjoner var jo ikke de eneste mulige: Noen ble kommunister, andre Guds barn, andre norske... Og mange samer og kvener deltok med liv og lyst i moderniseringen av Nord-Norge på linje med norsktalende folk. Problemet var vel at der ikke var særlig rom for å ønske modernisering og samtidig holde fast ved samisk/kvensk språk og kulturuttykk, men dette har jo endret seg grunnleggende i de siste tre tiår.

Og jeg tror ikke folk endret gener - vi er vel en god blanding i utgangspunktet - men identitet og genetikk er jo ikke akkurat det samme (jf. "objektive" målinger av stangemners egenskaper og feelingen kasterne sier de får når de bruker en bestemt stang...)

FlyAlf, du skrev: "Uansett, dersom man ikke vet hvor man kommer fra (historien) vet man heller ikke hvor man går. Det er derfor synd at vi er historieløse - det gjør det vanskeligere å diskutere HE. Det er nemlig ikke slik at vi plutselig kan nullstille all histori og begynne på nytt slik noen later til å tro."

At historisk kunnskap er viktig kunne jeg ikke være mer enig i. Men i forhold til spørsmål om holdninger til HE, FeFo etc kommer jo også dagens politikk inn: Selv om vi alle leste de samme historiebøkene betyr det jo ikke at vi dermed ville være enige om hva som er den rette politikken for fremtiden. Jeg deler skepsisen mot å privatisere tilgangen til ressurser som i de siste generasjoner har vært relativt lett tilgjengelige for alle norske borgere, men det har mer med mine politiske grunnholdninger enn på manglende historiekunnskaper å gjøre (håper jeg) :msn-wink:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Les litt historie, men forsøk noe annet enn normal Norsk propaganda som ganske snedig unnviker historien for områdene her (eksempel historie i grunnskolen). Forsøk noe av det Bjørlund har skrevet, og lær når Troms, Nord-Troms og Finnmark ble en del av en stat og hvordann dette skjedde.

Joda Alf, jeg har lest ikke bare litt men mye historie opp gjennom årene.

Siden det er Hålogalandsallmenningen vi diskuterer kan jeg komme med litt fakta om hålogaland:

Til tross for at disse opplysningene har vært offentlig tilgjengelig i mer enn 200 år, er det fortsatt ukjent for de fleste, at Håløygrike så sent som i år 1000, var et selvstendig kongerike, og at vågahøvdingen Tore Hjort var rikets monark.

Håløygrike omfattet et betydelig landområde. Det strakte seg fra Namdalen i sør til Gandvik (det Hvide-Hav) i nord. Det rakk betydelig lenger innover i landet enn nå, slik at det omfattet store deler av nåværende Svensk Lappland, Nord-Finnland og Nordvest-Russland. – Dette var grunnen til at skatt ble innkrevd av Bjarmer og Finner.

På 1100 tallet var Hålogalands eksistens som fristat over og det ble en del av Kongeriket Norge, og Hålogaland ble oppdelt i 4 fylker Helgeland, Salten, Lofoten/vesterålen og Trondenes. Under Håkon Håkonsons regjeringstid(han som bygde kirka i Tromsø) var nordgrensen for Hålogaland ved Kvænangen, og i 1307 var Vardø den siste utposten. Etter dette har Hålogaland tilhørt Norge, selv om det var noen kriger, unioner osv...

Det har vært forholdsvis mange grensetrekinger landene imellom, og de fleste av dem handlet ikke om kystområdene, men derimot de indre områdene av landet. Visste du at under grensetrekningen i 1738-1748 tok de hensyn til de lokale eiendomsforholdene og rådførte seg med grensebefolkningen om hvor grensa skulle gå? Høres jo helt idyllisk ut... :clapping:

Det er for eksempel slik at dersom jeg skriver at vi her nordpå "alle er samer" vil straks noen bli indignerte. Hvorfor?

Ja, når du skriver noe slikt blir jeg også indignert.

Kan du forklare hvorfor du skriver slike usannheter? :biggrin:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

På 1100 tallet var Hålogalands eksistens som fristat over og det ble en del av Kongeriket Norge, og Hålogaland ble oppdelt i 4 fylker Helgeland, Salten, Lofoten/vesterålen og Trondenes. Under Håkon Håkonsons regjeringstid(han som bygde kirka i Tromsø) var nordgrensen for Hålogaland ved Kvænangen, og i 1307 var Vardø den siste utposten. Etter dette har Hålogaland tilhørt Norge, selv om det var noen kriger, unioner osv...

Feil. Fram til rettsaker på 1700-1800 tallet betalte Nordmenn leie for områder i Kvænangen. Det er slett ikke slik at Nord-Troms og Finnmark ble en del av Norge på 1100 tallet. Forsøk igjen :msn-wink:

Det har vært forholdsvis mange grensetrekinger landene imellom, og de fleste av dem handlet ikke om kystområdene, men derimot de indre områdene av landet.

Feil. Hva utløste Kalmarkrigen? Kystområdene var det mest verdifulle på alle vis, og det var her det ble og blir hentet ut verdier som ender i Sør. Hint: hvorfor tror du Sverige forsøkte å bygge vintervei til Alta?

Ja, når du skriver noe slikt blir jeg også indignert.

Kan du forklare hvorfor du skriver slike usannheter? :biggrin:

Mest for å irritere historieløse :biggrin: . Men fakte er at befolkning i Troms og Finnmark er mer samer enn Nordmenn. Typisk en mix av 50 / 25 / 25 Samisk / Norsk / Finsk (Kvensk). Forøvrig er jo du (no offence) et godt eksempel på at fornorskinga har virket - det er skamfullt å bli kallt same. Kvænengen kommunestyre ble så indignerte da Ivar Bjørklund skrev den sanne historien om befolkningen at de stoppet arbeide med bind 2 og 3...

Selv synes jeg det er verre ting enn å bli kallt same :msn-wink:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Fram til rettsaker på 1700-1800 tallet betalte Nordmenn leie for områder i Kvænangen. Det er slett ikke slik at Nord-Troms og Finnmark ble en del av Norge på 1100 tallet. Forsøk igjen :msn-wink:

Feil. Hva utløste Kalmarkrigen? Kystområdene var det mest verdifulle på alle vis, og det var her det ble og blir hentet ut verdier som ender i Sør. Hint: hvorfor tror du Sverige forsøkte å bygge vintervei til Alta?

Kalmarkrigen gjaldt i første rekke tvisten om Sveriges adgang til havet fra Østersjøen og gjennom Finnmark. Ved freden i 1613 oppgav Sverige kravet på Finnmark og betalte 1 mill. riksdaler i krigsomkostninger. Svenskene har jo bestandig vært frekke og tatt seg til rette på andre lands områder.

Men fakte er at befolkning i Troms og Finnmark er mer samer enn Nordmenn. Typisk en mix av 50 / 25 / 25 Samisk / Norsk / Finsk (Kvensk).

I dag regner en med at det til sammen finnes ca. 60 000 samer. Av disse bor ca halvparten i Norge.

Forøvrig er jo du (no offence) et godt eksempel på at fornorskinga har virket - det er skamfullt å bli kallt same.
Slekta mi er fra Danmark og bosatte seg i Sør Troms på 1600 tallet. Så vidt jeg vet er det ikke noen samer i slekta vår, og om det hadde vært det, så ville ikke det ha vært noen skam.

ble så indignerte da Ivar Bjørklund skrev den sanne historien om befolkningen at de stoppet arbeide med bind 2 og 3...

Er det ikke mulig at Kvænengen kommunestyre stoppet dette arbeidet fordi Ivar Bjørklund ikke var helt sannferdig?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Først til *utenforstående* så er nok ikke uenigheten mellom meg og Grunde, og kanskje andre, så stor som det kan virke av tråden :closedeyes: , spesiellt mhp å ta vare på områder.

:biggrin: Jeg er vel ikke akkurat redd for at vi skal bli uvenner :unsure::biggrin:

Og den dere historiediskusjonen skal jeg prøve å holde meg laaangt laaangt unna.

Så til Grunde; hvilke"lokalbefolkning"? Dersom de ikke skal kunne utnytte lokale ressurser så blir det ikke igjenlokalbefolkning.

Og gjen, hva er løsningen, eller alternativet som du foreslår, bortsett fra å være mot allt :msn-wink: ?

Hvem har sagt at lokalbefolkningen ikke skal kunne utnytte lokale resurser? I hvertfal ikke jeg, tvert i mot så har jeg tidligere i tråden sagt:

At vi må ta vare på landbruket og distriktene er jeg med på (dvs. at retten til beite for husdyr, skogbruk, reindrift og annen utmarksnæring er lokal)

Når det gjelder konkrete forslag så er vi vel omtrent like gode Alf? Og ja jeg er veldig imot privatisering av statsgrunn, hvis det kvalifiserer til "å være mot allt" så greit for meg :wink:

Men siden du spør så kan jeg komme med noen konkrete forslag (om fiske):

1) Innlandsfiske med snøre og krok (stang og håndsnøre) tas inn i allemannsretten. Gjerne med 2 fisk pr. fisker pr. døgn baglimit som hovedregel. Dvs. retten til å "fiske til egen panne" lovfestes. Det må så klart åpnes for lokale tilpassinger av reglene (baglimit, min-, max-mål, fredning av gyteplasser etc.)

2) Fisketrygdavgiften gjeninnføres. Alle over 18 år må betale denne for å kunne fiske. Denne kan godt omfatte fiske i saltvann også, årskort kan godt koste 400 til 500 kr. Disse pengene skal øremerkes tiltak som forbedrer fiske. Og det må legges vekt på at kompetansen styrkes lokalt og at fiskeresursene kommer lokalsamfunnene til gode (dvs. man legger til rette for lokal verdiskapning)... Det overordnede ansvaret for fiskestell gjøres statlig (dvs. at f.eks. OFA og DOFA vil være garantert videre drift).

3) Fiske-/Natur-forvaltingen styrkes drastisk både lokalt og sentralt. Dagens forvalting av innlandsfiske er svært mangelfull, og det er en skam at vi utdanner naturforvaltere som ikke får jobbe med det de er utdannet til.

Merk at dette er noe som i stor grad vil kunne kompensere for at den totale eksklusive fiskeretten "tas fra" grunneierne. Å involvere fagfolk for å bedre forvaltningen av fiskevann er kostbart og normalt ikke noe lokalsamfunn eller grunneiere vil kunne ta seg råd til.

4) Økt markedføring av Norsk innlandsfiske. I tillegg til offentlig innsats vil "fri tilgang" øke insentivet til å selge fiske og friluftsopplevelser.

5) Retten til direkte næringsfiske tilhører (fortsatt) grunneier og lokalsamfunn. Disse bør også kunne selge denne videre (f.eks. garnfiske eller økt kvote utover baglimiten i allemannsretten). Mulighetene for å gjøre dette på en bærekraftig måte styrkes gjennom at tilgangen på ekspertise bedres og gjøres gratis (se punkt. 3) over).

6) Holdningsendring blant oss lystfiskere. Vi må bli beviste på å bruke penger lokalt når vi er på tur, for vi vil jo ikke at folk skal se på oss på samme måte som "gjerrige bobilturister"... (Jepp det gjelder meg også)

Akkurat som innføringen av fritt fiske for folk under 16år for noen år siden skapte ramaskrik hos enkelte grunneiere vil sikkert dette også gjøre det. Men representerer salg av fiskekort virkelig så store verdier? Jeg liker å ta fram Gudbrandsdalslågen http://www.laagen-fiskeelv.no/

I følge web-sidene deres omsetter de fiskekort for ca. 500.000 kr. pr. år. Og da snakker vi om et vassdrag som:

# Omfatter 10 kommuner

# Vassdragsstrekning på 300 kilometer

# Nedbørfelt i alt 11500 kvadratkilometer

# Om lag 900 rettighetshavere har innmeldt areal innen;

Og så omsetter de fiskekort som kun tilsvarer ca. et årsverk, enda hovedferdselsåren fra østlandet og nordover/nord-vestover passerer gjennom dalføret... Moralen er vel at det _ikke_ er fiskekortsalg som har størst potensiale til å skape næring i glissgrendte strøk :blink:

Mvh.

Grunde

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Når det gjelder konkrete forslag så er vi vel omtrent like gode Alf? Og ja jeg er veldig imot privatisering av statsgrunn, hvis det kvalifiserer til "å være mot allt" så greit for meg :wink:

På tide å lese tråden :msn-wink: ? Fordi jeg skrev da vitterlig:

Jeg synes forslaget virker fornuftig, og skulle ønske at:

1) Forslaget tas videre .

Det kunne tas lengre, Dvs at *alle* private i prinsippet mistet retten til å eie utmarks områder og dette ble lagt inn under Hålogalandsallmenningen, eksempelvis store områder som inneholder fiskevann og lakseelver, og at dette selfølgelig blir felles ressurser.

2) At vi klarte å ta en debatt på om sammensetning av Hålogalandsallmenningen styre er riktig (se under)?

Som en av "lokalbefolkningen" (og same) mener jeg at mine og de fleste andre av "lokalbefolkningen" i Nord-Norge ikke ivaretas godt nok av Sametinget fordi disse nå bare oppfattes som en interesseorganisasjon for reindrift. (Jeg skulle ønske at Sametinget forsto og kjørte en kampanje på at "vi er alle samer i Nord-Norge" :msn-wink: )

3) At reindrift og lokales rett til å tømme vann og elver med garn prioriteres mindre og at vi ser litt framover på drift av utmark som sikrer langsiktig bærekraftig utnyttelse - dvs bort fra "fylle fryseren" mot "kjøp en opplevelse".

4) At oppdelingen var litt annerledes. Jeg skulle ønske at Finnmark, Troms og en liten del av Nordland var slått sammen til "Nordeiendommen".

5) At på sikt tas dette konseptet videre til hele Norge og at private eiedommer tilbakeføres til folket - øøøh - proletarer, samer og fluefiskere - foren dere og ta tilbake rett til å fiske på felles ressurser :biggrin: .

Men siden du spør så kan jeg komme med noen konkrete forslag (om fiske):

1) Innlandsfiske med snøre og krok (stang og håndsnøre) tas inn i allemannsretten. Gjerne med 2 fisk pr. fisker pr. døgn baglimit som hovedregel. Dvs. retten til å "fiske til egen panne" lovfestes. Det må så klart åpnes for lokale tilpassinger av reglene (baglimit, min-, max-mål, fredning av gyteplasser etc.)

Da blir det ikke spesiellt lett å ta vare på ørret-elver. Får du med deg de som fisker i Hemsila på dette da? Jeg tror dette er siste spiker i kista for ørretfiske i Norge. Men vi kan jo heldigvis dra til Kola :msn-wink: .

Det blir i praksis umulig for de som ønsker å gjøre noe spesiellt for å få opp og ta vare på vassdrag. Vi har allerede hatt slike eksempler tidligere hvor Statsskog ikke har tilatt å få lagd bedre ørretvassdrag i Finnmark. Alle skal være like dårlige lot til å være omkvedet. Med "Eiendommene" blir det heldigvis nye muligheter :thumbup: .

2) Fisketrygdavgiften gjeninnføres. Alle over 18 år må betale denne for å kunne fiske. Denne kan godt omfatte fiske i saltvann også, årskort kan godt koste 400 til 500 kr. Disse pengene skal øremerkes tiltak som forbedrer fiske. Og det må legges vekt på at kompetansen styrkes lokalt og at fiskeresursene kommer lokalsamfunnene til gode (dvs. man legger til rette for lokal verdiskapning)... Det overordnede ansvaret for fiskestell gjøres statlig (dvs. at f.eks. OFA og DOFA vil være garantert videre drift).

Enig med unntak av slutten. Et overordnet stalig ansvar vil gjøre at penger aldri havner i distrikter. Kanskje ansvar for forvaltning prisnsipper skal ligge her, men ikke utføring.

3) Fiske-/Natur-forvaltingen styrkes drastisk både lokalt og sentralt. Dagens forvalting av innlandsfiske er svært mangelfull, og det er en skam at vi utdanner naturforvaltere som ikke får jobbe med det de er utdannet til.

Merk at dette er noe som i stor grad vil kunne kompensere for at den totale eksklusive fiskeretten "tas fra" grunneierne. Å involvere fagfolk for å bedre forvaltningen av fiskevann er kostbart og normalt ikke noe lokalsamfunn eller grunneiere vil kunne ta seg råd til.

:thumbup:

4) Økt markedføring av Norsk innlandsfiske. I tillegg til offentlig innsats vil "fri tilgang" øke insentivet til å selge fiske og friluftsopplevelser.

Å selge for hva da siden det skal være gratis? Hvem tror du skal drive med mrakedsføring for noe som ikke gir utbytte? Unnskyld, men dette er vel en slags spøk.

5) Retten til direkte næringsfiske tilhører (fortsatt) grunneier og lokalsamfunn. Disse bør også kunne selge denne videre (f.eks. garnfiske eller økt kvote utover baglimiten i allemannsretten). Mulighetene for å gjøre dette på en bærekraftig måte styrkes gjennom at tilgangen på ekspertise bedres og gjøres gratis (se punkt. 3) over).

Tull. De lokals skal altså fylle fryseboksen og selge denne retten videre i tillegg til at alle andre skal kunne fiske gratis? Vi må bort fra stengsler i Tana og lignende. Verdien ligger ikke i kilo fiske, men opplevelses verdien.

6) Holdningsendring blant oss lystfiskere. Vi må bli beviste på å bruke penger lokalt når vi er på tur, for vi vil jo ikke at folk skal se på oss på samme måte som "gjerrige bobilturister"... (Jepp det gjelder meg også)

De statlige holdningskampanjene har jo tidligere ikke virket, hvorfor skulle de virke nå?

Akkurat som innføringen av fritt fiske for folk under 16år for noen år siden skapte ramaskrik hos enkelte grunneiere vil sikkert dette også gjøre det. Men representerer salg av fiskekort virkelig så store verdier?

Ja, i forhold til verdi på fisk i fryseren så gjør den det. Mange er villige til å betale for opplevelser, men de gjør de ikke dersom de vet at skal stå skulder til skulder med andre og bare få det som ikke er tatt med garn dagen før.

Jeg liker å ta fram Gudbrandsdalslågen http://www.laagen-fiskeelv.no/

I følge web-sidene deres omsetter de fiskekort for ca. 500.000 kr. pr. år. Og da snakker vi om et vassdrag som:

# Omfatter 10 kommuner

# Vassdragsstrekning på 300 kilometer

# Nedbørfelt i alt 11500 kvadratkilometer

# Om lag 900 rettighetshavere har innmeldt areal innen;

Og så omsetter de fiskekort som kun tilsvarer ca. et årsverk, enda hovedferdselsåren fra østlandet og nordover/nord-vestover passerer gjennom dalføret... Moralen er vel at det _ikke_ er fiskekortsalg som har størst potensiale til å skape næring i glissgrendte strøk :blink:

Mvh.

Grunde

Og hvor mye skulle de omsette for dersom fisket var gratis - la meg gjette på null? Ref pkt 1.

Nå skal jeg forsøke å la andre også slippe til :closedeyes:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hei Alf,

som vanlig en glede å "krangle" med deg :thumbup:

På tide å lese tråden :msn-wink: ? Fordi jeg skrev da vitterlig:

Da blir det ikke spesiellt lett å ta vare på ørret-elver. Får du med deg de som fisker i Hemsila på dette da? Jeg tror dette er siste spiker i kista for ørretfiske i Norge. Men vi kan jo heldigvis dra til Kola :msn-wink: .

Det blir i praksis umulig for de som ønsker å gjøre noe spesiellt for å få opp og ta vare på vassdrag. Vi har allerede hatt slike eksempler tidligere hvor Statsskog ikke har tilatt å få lagd bedre ørretvassdrag i Finnmark. Alle skal være like dårlige lot til å være omkvedet. Med "Eiendommene" blir det heldigvis nye muligheter :thumbup: .

Hemsila gidder jeg ikke å kommentere utover at man klarer da å gjøre lignende ting andre steder i verden uten at de som fisker må betale i dyre dommer for å fiske, det skjer til og med i offentlig regi. Nå er vel alle vesentlige vassdrag her sør på private hender, så ingen vil vel påstå at privat-eie = godt ørretfiske. Dessuten er vel Hemsila nettopp stedet for å fiske "skulder ved skulder" :glare:

Og mitt forslag om å styrke forvaltninga i alle ledd (og ja "utføringa" må være lokal) burde jo nettopp kunne legge til rette for mange mange "Hemsiler" rundt om kring i landet.

Enig med unntak av slutten. Et overordnet stalig ansvar vil gjøre at penger aldri havner i distrikter. Kanskje ansvar for forvaltning prisnsipper skal ligge her, men ikke utføring.

Tror vi er enige om dette :msn-wink:

Å selge for hva da siden det skal være gratis? Hvem tror du skal drive med mrakedsføring for noe som ikke gir utbytte? Unnskyld, men dette er vel en slags spøk.

Nå er jeg ikke sikker på hvem som spøker. Poenget mitt med å ta fram Gudbrandsdalslågen er at reiselivsnæringa i dalføret omsetter for flere størrelsesordener mer enn grunneierlaget selger fiskekort for. Da kan jeg ikke skjønne annet enn at historier som denne:

http://www.fiskersiden.no/forum/index.php?...&pid=252947

Ikke gjør annet enn å skade reiselivsnæringen... Jeg vil tro at turistnæringa i Gudbrandsdalen har en smule overkapasitet om sommeren, så gratis fiske her ville vel neppe føre til mindre lokale inntekter totalt sett.

Under følger et lite knippe eksempler på markedsføring av gratis opplevelser:

http://www.beitostolen.com/wshowb.aspx?p=5083

http://www.turistforeningen.no/

http://www.visitnorway.com/no/Historier/Ak...er/Aktiviteter/

http://www.norske-bygdeopplevelser.no/index.asp

http://www.rorbuferie.no/fiske.asp

http://www.visitdenmark.com/norge/nb-no/me...roplevelser.htm

Men det er klart det må være noe de ikke har skjønt siden de er så tette i nøtta at de reklamerer med ting de ikke kan ta seg (direkte) betalt for :unsure::thumbup:

En gang i mellom er jeg i Danmark på ferie, der kan man gå inn på et hvilket som helst turistkontor og plukke med seg hauger av brosjyrer om gratis naturopplevelser i området. Er sikkert ikke så lett å måle hvem som tjener på det men det er nå en av årsakene til at vi tar turen til Danmark igjen og igjen...

Godt, lett (ukomplisert og billig) tilgjengelig ørret-/harr-/røye-/gjedde-/abbor-fiske er garantert noe som kan trekke flere turister til Norge.

Ta ta,

Grunde

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Mange interessante meninger og et par leksjoner i historie her. Men for å gå tilbake til det som faktisk er virkelighet per i dag, så er det jo nå kokt ned til at "vi" skal ta stilling til hvem som skal forvalte statens grunn i Nordland og Troms i framtiden. Førstkommende torsdag oppfordres de som ønsker å sette seg litt mer inn i dette (uten å måtte lese de noenogtusen sidene fra SRUII) til å møte opp på Quality Saga hotell i Tromsø, hvor Troms Turlag inviterer til åpent møte angående dette (program finnes på Troms Turlags hjemmesider). Her stiller representanter fra UiTø, Statskog, Reindrifta, MJFF og Friluftsrådet for å informere og å redegjøre for sine synspunkter.

Høringsfristen for SRUII sitt forslag er 15. februar og etter dette er det i all hovedsak opp til politikere å behandle innstillinga og høringsuttalelsene til det norske folk, i det vide og brede før det om et par tre år vil bli en endring i forvaltningsmodellen for statsgrunnen her nord. Greit å få med seg dette, og å få inn en høringsuttalelse innen fristen istedenfor å sove i timen slik mange av oss nok gjorde før Finnmarkseiendommen var en ugjenkallelig realitet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...