Hopp til innhold
Fiskern35

Forsøkt jaget bort fra fiskeplass på Snarøya

Recommended Posts

Nå har du mye bra ballast så gå til avisa med saken. Du og alle andre det berører har uansett ingenting å tape..

Sportsfiskefjorden!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Siste nytt i saken:

Jeg sendte dette spørsmålet til natur- og idrettsforvaltningen:

Vil det bli gjort befaring angående gjerdet jeg mener er ulovlig

oppsatt nå, eller vil det bli gjort etter at kystonegruppen evt. er opprettet?

Det er en del fiskere som passerer dette området og det er ikke helt

ufarlig å komme seg over gjerdet, da fallhøyden ned til steinstranda er minst

to meter.

Hvis det er ønskelig, kan jeg være behjelpelig med å ta bilder av

gjerdet,

og maile det over til deg.

Og fikk dette svaret:

Hei igjen!

Ansvarsfordelingen er spredt i ulike avdlinger. Det er derfor vi har

tatt initiativ til å få på plass en kystsonegruppe. Dette jobber vi med å

få på plass. Ansvaret ligger nå, slik jeg ser det, hos

byggesaksavdelingen, da det er de som jobber mot ulovligheter. Det

første som vi må finne ut er om det aktuelle gjerde/ muren er en

ulovlighet eller ikke. Du kan her rette en formell henvendesle til

byggesaksavdelingen i kommunen der du gjerne legger ved bilder av de

ulike tiltakene som du ønsker en vurdering på. Dernest kan vi ta

stilling til om, og eventuelt hvordan det kan fjernes. Slike saker vil

kystsonenettverket ta seg av etterhvert, men som sagt er ikek dette

foraet oppe og går ennå. Det kan ta noe tid (1-2 mnd). Men henvend deg

gjerne til byggesak der du sender over bilder med forespørsel.

Det som skjer nå, er at jeg drar ned og tar bilder i løpet av helgen, og sender klagen til byggesaksavdelingen, så får vi se hva som skjer. Hvis det ikke skjer noe i denne omgang, så er dette en sak for kystsonenettverket. Legger ut bilder av gjerdet i løpet av helga.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

er så utrolig bra at du fortsetter og ikke gir deg midtveis!

følg på,sjefen,ikke gi deg!

Jeg kan love at jeg ikke gir meg før det er tatt en endelig avgjørelse på om gjerdet skal fjernes eller ikke, og at saken oppdateres kontinuerlig helt til saken er løst.

Kan hende det tar tid, men her er det bare å være tålmodig. Når det første gjerdet har falt, så faller de andre temmelig raskt tipper jeg. En sak blir presedens for andre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg kan love at jeg ikke gir meg før det er tatt en endelig avgjørelse på om gjerdet skal fjernes eller ikke, og at saken oppdateres kontinuerlig helt til saken er løst.

Kan hende det tar tid, men her er det bare å være tålmodig. Når det første gjerdet har falt, så faller de andre temmelig raskt tipper jeg. En sak blir presedens for andre.

En applaus er sendt din vei :clapping:

venter spent på mere....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Fiskern35, ikke gi deg!

Kan ikke du også begynne å jobbe for OL i Tromsø etterhvert... :biggrin:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg har noen kontakter i Budstikka, ta kontakt på pm dersom du ønsker å benytte deg av disse...

Flottings. Kan godt hende jeg får bruk for det. Tar kontakt med deg i tilfelle. Jeg har ikke hatt tid til å gjøre noe mer med saken, da det har vært mye jobbing og sykt barn hjemme denne uka.

Var ute en tur i dag og svingte stanga, og benyttet da anledningen til å ta noen bilder.

Porten til stien som går ned til strande. Bærum kommune mener jeg kan gå her. Porten er skiltet med "privat sti og strand" (lite skilt på porten).

Her har jeg gått stien (ca. 40 meter) ned til vannet, og tatt bilde mot der jeg kom fra. Bærum kommune mener at jeg kan bruke denne stien.

Bilde er tatt fra samme plass som bilde nr. 2, men retning langs stranda. Gjerdet er der det ja!!

Bedøm selv!

Ikke lett å komme seg over her!!

Synes bua så ganske ny ut (kan seff være oppusset), så jeg foreviget den et bilde og.

Ble dessverre ingen fisk, men det var ikke det som var hovedformålet med turen heller ;-)

Jeg sender nå disse bildene til bygningsetaten i Bærum kommune. Vil ikke de ta saken, regner jeg med at kystsonegruppa tar det når den er opprettet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

"Vil ikke de ta saken"

Kommunen kan svare at de ikke har kapasitet til å se på saken, det samme som når politiet henlegger saken pga bevistets stilling...... Hvis kommunen gir et slikt svar, kan man gå til/klage til Sivilombudsmannen og påpeke at dette er en viktig sak for offentligheten. Så vil trolg S. pålegge kommunen å gå videre med saken. Politisk Rabalder, som fest på skjæret og omtale i avisene hjelper også, speiselt nå fremmover til valget. Det er en ting politikerene er meeeget oppmerksm på. Politikerne har som regel gode kontakter inn i administrasjonen.!!!!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Lite visste denne mann

At fluefiskere kommunisere kan

En inkluderende, hyggelig gest

Hadde gitt en sporadisk, fluefiskende gjest

.. Istedet for skjærgårdfest ..

Endret av Olagaard

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
Guest JanM

Akkurat den oppe ved porten der var litt kinkig. Den er nok klart en port inn til deres inngjerdede eiendom, hvor hovedhus er tett opptil, så å passere gjennom selve porten mener jeg personlig at Bærum kommune ikke kan gi deg tilgang til. Problemet er jo at stien stikker inn rett på baksiden litt til høyre der. Slik denne stien er anlagt, utenfor inngjerdet område, så vil jeg også tro at du muligens har rett til å ferdes på stien, men bråsikker er jeg ikke. Inngangen/tilgangen til stien burde uansett vært lagt utenom porten.

Når det gjelder gjerdet nede ved sjøkanten, så skulle den etter min mening være rimelig grei; vekk med det.

Av respekt ville i hvertfall ikke jeg passert gjennom selve porten oppe.

Men... nå er det Bærum som bestemmer, og ikke jeg :biggrin:

Mvh. Jan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Spennende tider vi lever i, vil muren falle? :biggrin:

Den vil nok falle. Og JanM, jeg setter veldig pris på de konstruktive innleggene dine her, men hvis du fisker i området så vil jeg anbefale deg å ta en titt på stien. Det blir etter min mening så detaljert, at en ikke har noe godt grunnlag for å uttale seg om den stien før en har vært der. En grunn til at det går sti ned til sjøen, er jo at andre personer enn de som bor i husene nede ved sjøen, skal komme seg ned til alle de lekre fiskeplassene :biggrin: !

Saken angående gjerdet ligger på samlebåndet i Bærum kommune. Rapport følger ASAP :P

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

tatt fra Aftenposten i dag:

Siden 1965 har det vært generelt byggeforbud i 100-meterebeltet langs sjøen.

Hvert år registreres 800-1000 dispensasjoner.

Formålet med lover er at 100-metersbetet skal ha et særlig vern. Dette skal være retningsgivende for kommunene.

Fra nå ligger forslag om høyere bøter, fengsel og inndragelse av verdiøkningen. Det vil altså si at det snart vil svi å bygge ulovlig i strandsonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Beklager at denne saken har ligget død så lenge.

Jeg har vært i kontakt med Bærum Kommune i dag, og de kunne bekrefte at kystsonegruppen er opprettet. Ansvarlig person var ikke tilgjengelig i dag, så jeg prøver igjen i morgen. Skal vel gå ganske kjapt å få en avklaring på saken nå vil jeg tro.

Skriver mer så fort jeg vet noe, og takker alle her for støtten. Det varmer!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Mye blåfolk i Bærum for dette er en kurant sak egentlig.

Med mindre området brukes til beite er gjerdet ulovlig og skal forlanges fjernet av Bærum kommune ved Plan-bygningseetaten jfr Pbl §113-114

§ 113. Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg med frist om retting av dette, herunder forbud mot fortsatt virksomhet. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve hjelp av politiet for gjennomføring av pålegg om stansing av arbeidet eller opphør av bruk. Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse og gis opplysning om at vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.

Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke reise søksmål etter denne paragraf før forelegg etter § 114 er utferdiget.

Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).

§ 114. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov. Der det er gått mer enn 6 måneder siden pålegget eller forbudet ble gitt, skal den som forelegget rettes mot gis anledning til å uttale seg før forelegget utferdiges. Forelegget skal gi opplysning om bestemmelsene i annet ledd, og skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot.

Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.

Forelegg kan ikke påklages.

Det vises i den forbindelse til MiljøvernDepartementets glimrende veileder angående ulovlige tiltak i standsonen og hva som defineres som tiltak innen for 100-meters beltet hvor det er byggeforud(genrelt, uregulert område) for alle tiltak, jfr Pbl §17

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hei Fiskern35! Dette var interessant lesning. Jeg slutter meg til hopen som mener du her har en god sak.

Jeg skal ikke delta i §-kastinga, som trolig kan bli nokså omfattende i dette tilfellet. Men for stiens del bør man allikevel ikke glemme hevd og sedvane (Alders og tids bruk).

Ellers var det interessant med noen bilder. Støtter meg også til din betraktning av at bryggehuset så ut til å være i svært godt hold. Faktisk så godt hold at det ser helt nytt ut, til tross for at det står så eksponert for vær og vind. Dersom dette ikke er et nyoppført bygg, vil jeg tro det i såfall har gjennomgått så omfattende "restaurering" at det allikevel er medlepliktig tiltak...

Uansett er det utrolig viktig at du, og andre med deg, tar tak i sånne saker og står på krava! Og skulle kommunen feige ut, så klag til fylkesmann!

Takk for at du engasjerer deg! Det blir spennende å følge fortsettelsen...

H. Streamdip

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Suveränt!

Jag har irriterat mig på det staketet ett par år men jag har aldrig haft problem med ägaren (har aldrig sett honom). Jag har som svensk svårt att bli van med den begränsade tillgången till kustlinjen här och inte minst på Snaröya. Trodde faktiskt att det var hopplöst att klaga. Hemma i Skåne har jag aldrig sett ett staket i närheten av strandsonen.

Blev så imponerad av att du tog tag i problemet att jag var tvungen att registrera mig på forumet för att säga Bravo! :thumbup:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Suveränt!

Jag har irriterat mig på det staketet ett par år men jag har aldrig haft problem med ägaren (har aldrig sett honom). Jag har som svensk svårt att bli van med den begränsade tillgången till kustlinjen här och inte minst på Snaröya. Trodde faktiskt att det var hopplöst att klaga. Hemma i Skåne har jag aldrig sett ett staket i närheten av strandsonen.

Blev så imponerad av att du tog tag i problemet att jag var tvungen att registrera mig på forumet för att säga Bravo! :thumbup:

Hehe :-) Hyggelig at dere synes dette er bra. Jeg venter nå på svar på kystsonegruppen i Bærum kommune. Jeg vet saken har vært drøftet i møte den 1. april, men har ikke lykkes med å komme i kontakt med saksbehandler. Hvis dette går som jeg håper, dvs at gjerdet blir fjernet, så kommer jeg til å ta kontakt med lokalavis for å høre om de vil skrive litt om denne problemstillingen på generell basis. Sinte beboere og inngjerdede fiskeplasser er et problem som mange fiskere (særlig i og rundt Oslofjorden) opplever. Nå som Bærum kommune har opprettet en kystsonegruppe som skal ta seg av slike saker, oppfordrer jeg dere til å ta kontakt med kommunen hvis dere vet om noen ulovlige stengsler etc. Gjerne skrive om det på forumet og.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...