Hopp til innhold
Silver rat

Laksens framtid

Recommended Posts

Forskerne kom med en rapport om at andelen av oppdrettslaks i elvene våre har ligget sånn gjennomsnittlig rundt 25 % de siste 20 år. Tar en et glass vann og heller litt saft i , så enda litt, osv vet vi jo at det ikke tar lang tid så er det saft. Dette skjer, men ingenting gjøres med det.

En nylig rapport konkluderte med at samtlige av oppdrettslaksens gener var dominante over villaksgenene. Det var således nok med bare en liten innblanding av oppdrettslaks for å viske ut villaksens gener. Det er urovekkende lesing.

En er fristet til å spørre om vi egentlig har laks som kan kalles villaks.

Når i tillegg en annen rapport viser at yngel og rogn fra en stor oppdrettshun er mye større (det er avlet på store rognkorn) og i utgangspunktet har mye større nistepakke (plommesekk), er yngel av oppdrettshunner mer livskraftig den første sommeren i elva. Den jager da bort all villfiskungene fordi den er mer aggressiv. Når så den kalde vinteren kommer så dør omtrent all opprettsyngelen. Problemet er at da har den også har sørget for å fjerne villlaksungene som kunne ha overlevd vinteren. Dette er ille for å si det på mildt.

Mange forskere er bekymret, men det nytter jo lite når ingen gidder å høre på "sytinga deres". De kan jo heller ikke bevise at de har rett. Politiske krefter er nok også lite interessert i at rapportene deres får oppmerksomhet.

En annen faktor som desverre ikke er nevnt er at all oppdrettslaks er vaksinert mot et hundretall sykdommer. Når villaksen kommer ut i fjordsystemet som smolt florerer det av sykdommer som oppdrettslaksen er immun mot. Sykdommene er der uansett og smitten også. Jo villaksungene får udn, ila, kgb. yks, pqr og you name it. Synker til bunns å dør. Ingen ser det og derfor fins ikke sykdommen. Jmf. det man ikke har sett fins ikke. (gammelt norsk ordspråk)

Hvilken fremtid har villlaksen i et land hvor oppdrett av laks er blitt en særdeles viktig næring og hvor sterke politiske krefter vil forsvare denne næringen uansett pris. Snakker en med "vanlige folk" om at villaksen er truet trekker de bare på skuldrene og svarer "vi har jo masse oppdrettslaks" - slipp den fri så er det villaks??.

De skjønner ikke problemet. Fisk er fisk.

Hvis all oppdrettslaksen slipper fri fra et middels stort anlegg er det mere laks her enn et helt villaksinnsig i hele Norge.

Det har vært en merkbar nedgang i laksestammen helt siden det første oppderettsanlegget kom på 70-tallet. Det har bare gått en vei. Mindre og mindre laks for hvert år. Tenk at på slutten av 70 tallet var det opptil 500 kilenøter bare i et fjordsystem. Det var drivgarn nok til en lenke som rakk fra Lindesnes til Nordkapp. Det ble fisket durabelig mye laks i havet, og elvene var smekkfulle av laks på 70 tallet. På tross av et fiske som trolig er 10-20 ganger hardere enn i dag. Sjøfisket er idag sterkt regulert. Elvefiske er hovedskalig bare sportsfiske. Vi beskatter laksen lite i forhold til før og likevel må vi være vitne til at bestanden går tilbake.

Jeg tror at totalt sett så er oppdrettslaksen det værste som har hendt villaksen.?? Ser da bort i fra gyrodactylus salaris som har radert bestanden i enkelte vassdrag.

Redningen kan være nærmere enn vi tror. Utlandet - ja EU kan hjelpe. Vi er det viktigste landet for bevarelsen av Atlantisk laks. Vi har således det største ansvar for å bevare villaksen på denne kloden. Håper EU snart får vite hvordan vi behandler villaksen i dette landet.

Jeg har god tro på at vi fortsatt skal få fiske laks i fremtiden. Det fins en liten hard kjerne av villaks i de fleste elvene våre og den lar seg ikke så lett knekke av menneskets tukling med ett og alt.

Lykke til med sommerens største eventyr. Ønsker at alle får laks så det monner, på stang vel og merke. Det vil være det beste beviset på en laksebestand i fremgang.

Hilsen Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ingen som vil si meg imot :clapping: - ok da er det bare å fortsette.

For noen år siden fisket vi Namsen og min gode fiskervenn fikk en nydelig "villaks". Prospektkortlaks. Den var særdeles vakker med lytefrie finner. Sporden var skikkelig kvass i kantene og den var smal om spordrota. Den hadde et vakkert skapt hode, men den hadde noe som er et kjent fenomen fra oppdrettslaks.

I oppdrettsanlegg er det vanlig at mærenes notvegger gror til av alger og skjell. Det er store mengder laks i mærene og det oppstår fort oksygenmangel. For å bøte på dette er det oppstått laks som har forkortet gjellelokk. Dette er effektivt for å ta opp mer osksygen. Vannet kan strømme direke gjennom gjellene under svømming.

Denne laksen hadde slike forkortede gjellelokk og må mest sansynlig ha vært avkom av oppdrettslaks og villaks.

Hvis laksen er oppvokst på vanlig måte i en vanlig elv og den er avkom av oppdrettslaks og villaks. F.eks. det mest vanlige er mellom oppdrettshun og villaks hann. Er dette da en villaks??.

Forskerne bør snarest skaffe seg en oversikt over genene hos oppdresttslaks og sjekke i hvilken grad villaksen er forurenset med disse genene.

Det siste har jeg ikke peiling på om det er mulig å finne ut av, men dette burde være viktig for forskningen å få et svar på.

Hilsen hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

I stadig flere elver er det nå gjort sammenligninger av genene til dagens laks med genene i historiske skjellprøver. I de elvene hvor det har vært lite oppdrettslaks ligner de gamle og nye prøvene på hverandre, mens i de fleste av elvene hvor det har vært høye andeler oppdrettsfisk i flere år er det klare genetiske forskjeller på dagens laks og laksen før oppdrettet kom inn. Den gentiske utvanningen foregår altså nå - forskernes advarsler er ikke science fiction, men science. Det mest kjente eksmplet på dette er Vossolaksen - en helt unik laksebestand med gjennomsnittsvekter i fangstene på over 11 kg! og smålaks på 3-3,5 kg!. Den genetisk opprinnelige Vossolaksen finnes i dag trolig bare i genbanken i Eidfjord. I Vosso er det forvillet oppdrettslaks. Nye modeller, som prøver å si noe om framtida til vill laks i Norge, viser at med dagens innslag av rømt fisk på gytegrunnene vil dagens villaks gentisk sett mer eller mindre erstattetsav forvillet oppdrettslaks innen ca 40 år (les her en internasjonal publikasjon finnes fra de samme forfatterne også, men er desverre ikke åpent tilgjengelig). Prosessen går rakere i små bestander med mye oppdrett og saktere i store bestander med lave innslag.

Forøvrig: utmerkede innlegg Silver rat!

TorbjørnF

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Takk for det Torbjørn, og takk for linken til rapporten som jeg nå stort sett har lest gjennom. Det ga jo svar på det jeg lurte på og det er jo nesten verre enn man fryktet desverre, trist lesing for oss sportsfiskere etter laks.

Kan ikke noen rope ULV!!! :scared:

Med hilsen hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det du skriver om forkortede gjellelokk er nok desverre rent vrøvl. Det er ikke en genetisk evolusjon som har oppstått i merdene for å få bedre oksygenopptak. Fortkortede gjellelokk har ingenting med oksygenopptak å gjøre. Vanlige gjellelokk vil pumpe vann mer effektivt gjennom gjellene enn forkortede, så hva du mener her er meg en gåte. Dette har nok mer å gjøre med vekstraten pga økt temperatur i egg og yngelfasen i oppdrett. Dessuten er overlevelsen større i oppdrett enn hos villfisk. Da får man en del fisk med deformiteter.

Endret av Terje E

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det du skriver om forkortede gjellelokk er nok desverre rent vrøvl. Det er ikke en genetisk evolusjon som har oppstått i merdene for å få bedre oksygenopptak. Fortkortede gjellelokk har ingenting med oksygenopptak å gjøre. Vanlige gjellelokk vil pumpe vann mer effektivt gjennom gjellene enn forkortede, så hva du mener her er meg en gåte. Dette har nok mer å gjøre med vekstraten pga økt temperatur i egg og yngelfasen i oppdrett. Dessuten er overlevelsen større i oppdrett enn hos villfisk. Da får man en del fisk med deformiteter.

Nådeløs er du, Terje. Fantasifullt var det i hvertfall :thumbup:

Har en kommentar til denne;

"En annen faktor som desverre ikke er nevnt er at all oppdrettslaks er vaksinert mot et hundretall sykdommer. Når villaksen kommer ut i fjordsystemet som smolt florerer det av sykdommer som oppdrettslaksen er immun mot. Sykdommene er der uansett og smitten også. Jo villaksungene får udn, ila, kgb. yks, pqr og you name it. Synker til bunns å dør. Ingen ser det og derfor fins ikke sykdommen. Jmf. det man ikke har sett fins ikke. (gammelt norsk ordspråk)"

Ser at trådstarter i hvertfall har én av de hundretalls sykdommene rett (om ikke ILA kom med ved en tilfeldighet). Nå er det slik at to av de sterkest medvirkende årsakene til sykdom i oppdrett er fisketetthet og stress relatert til produksjonen. En parallell i vår verden er barnehager. Mange av patogenene som kan forårsake sykdom i oppdrett finnes dessuten i vannet eller hos fisk og andre organismer i sjøen uten at det nødvendigvis er noe problem. Meg bekjent er det bare lusa som direkte kan knytte oppdrett til sykdomsproblematikk hos villfisk.

Forøvrig så inneholder dagens vaksiner på det meste seks komponenter; tre typer vibriose, furunkulose, vintersår og IPN.

Debatten er viktig, trådstarters engasjement likeså, men man kommer lengst med faktabasert og saklig argumentasjon.

/P

Endret av Pjakkur

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ja mente IKKE å være nedsettende. Hvis det blir oppfattet slik så beklager jeg på det sterkeste. Men fakta må på bordet. :msn-wink:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Angående 2. innlegg så er det mulig å undersøke innblandelse av oppdrettslaks i villstammer genetisk. Men det forutsetter at man har nok genetiske prøver fra samme vassdrag over tid. Slik kan man finne markører for en egen villaksstamme fra en elv. Dette forutsetter igjen at stammen ikke er "forurenset" fra før. Jeg er så flink å forklare :clapping:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nå da... At noen teorier blir litt for teoretiske får så være. Men det er ikke mye feil i det første innlegget til Silver rat. Og: fordi at det primært er lakselus som er det dokumenterte problemet knyttet til spredning av parasitter fra oppdrettsfisk til villfisk betyr det ikke at andre sykdomsproblemer i oppdrett er eller kan bli et betydelig problem for villaks. Det vel relativt opplagt at når man putter en uhorvelig mengde verter (for parsitter) eller potensiellt bærere (av sykdom) i fjordene så øker man smittepresset - selv om sykdomsagensene finnes i miljøet allerede.

...men man kommer lengst med faktabasert og saklig argumentasjon.
Ja da - men jaggu er det viktig å ha med seg hjertet også!

Den kartleggingen av villaksens gener som foregår i dag er spennende og kan nok bli svært nyttig. Men selv med dagens metoder - basert på det rikholdige arkivet av gamle skjellprøver - tegnes et relativt tydelig bilde av en skremmende utvikling.

TorbjørnF

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nå da... At noen teorier blir litt for teoretiske får så være. Men det er ikke mye feil i det første innlegget til Silver rat. Og: fordi at det primært er lakselus som er det dokumenterte problemet knyttet til spredning av parasitter fra oppdrettsfisk til villfisk betyr det ikke at andre sykdomsproblemer i oppdrett er eller kan bli et betydelig problem for villaks. Det vel relativt opplagt at når man putter en uhorvelig mengde verter (for parsitter) eller potensiellt bærere (av sykdom) i fjordene så øker man smittepresset - selv om sykdomsagensene finnes i miljøet allerede.

Ja da - men jaggu er det viktig å ha med seg hjertet også!

TorbjørnF

Utfordringene som er dokumentert er såpass store at det ikke er nødvendig å overdrive argumentasjonen. Det gjelder begge sider.

Mht smittepress fra oppdrettsfisk så har lakseoppdrett eksistert siden begynnelsen av 70-tallet. Effektive vaksiner sørger i stor grad for at fisken ikke blir syk og sprer patogener.

Hadde verdens befolkning kunnet livnært seg på naturlige bestander av fisk så ville det vært midt i blinken. Oppdrettsnæringa er kommet for å bli, og vil bidra til at vi nordmenn kan videreføre vår overdådige livsstil etter at oljen tar slutt. Det vi trenger er mer forskning, effektiv forvaltning, og strengere krav til sikkerhet og rutiner. Og kanskje en endring av mentalitet blant oppdretterne. Det bør også opprettes et fond for næringen som helt eller delvis dekker kostnadene ved feks nedslakting grunnet sykdom. Slik kan en kanskje bidra til tidlig varsling og unngå "tilfeldige" rømminger. Evt flytte røkla på land, men det har vist seg å ikke være spesielt lønnsomt mht laks så langt.

Er helt enig i at det ville vært en bedre verden uten den næringa, men det blir som med mange andre ting for oss mennesker - cost/benefit. Må bare gjøre det beste ut det...

Endret av Pjakkur

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Ja man må nok innse at oppdrett er kommet for å bli. Men en hel del ting kan bli bedre. Et eget fond for støtte til nedslakting hadde kanskje vært en ide, så lenge oppdretterne ikke får den innstilling at det ikke er så nøye lengre med forebyggende arbeid siden de får støtte uansett. Men velger å tro at de er interessert i å beholde en frisk næring. Det er tross alt det som bringer penger i kassa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Totalforbud er noe vi bare må å tåle å svelge, den dagen det måtte tre i kraft.

Det vil uansett være den mest effektive, å raskeste måten å få opp en bærekraftig bestand på.

I mellomtida kan vi brette opp ermene, å fiske opp noen tonn med småørret fra alle innlandsvassdraga på sørvestlandet.

Det kaller jeg effektiv forvaltning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Totalt fiskeforbud i finnmarkselvene ville innebære en større beskatning enn vi har nå. I alle fall hvis det ikke samtidig ble tildelt betydelige ressurser til vakthold. Fiske de siste årene i mine nærmeste elver har vært ganske bra. Har tom. vært normalt med smålaks.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det du skriver om forkortede gjellelokk er nok desverre rent vrøvl. Det er ikke en genetisk evolusjon som har oppstått i merdene for å få bedre oksygenopptak. Fortkortede gjellelokk har ingenting med oksygenopptak å gjøre. Vanlige gjellelokk vil pumpe vann mer effektivt gjennom gjellene enn forkortede, så hva du mener her er meg en gåte. Dette har nok mer å gjøre med vekstraten pga økt temperatur i egg og yngelfasen i oppdrett. Dessuten er overlevelsen større i oppdrett enn hos villfisk. Da får man en del fisk med deformiteter.

Det har allt å gjøre med effektivt oksygenopptak - fisken kan bare åpne munnen mens den svømmer. Hvis fisken står i ro - noe laksen sjelden gjør i et oppdrettsanlegg kan den puste ved å bevege gjellelokkene for å få gjennomstrømming over gjellene.

Forkortede gjellelokk er ofte brukt på plansjer som viser forskjeller på oppdrettslaks og villaks.

Det med oksygen i merdene har alltid vært et av problemene i oppdrettsnæringen og det

løses idag på forskjellige måter. Noen pumper sjøvann inn i merdene. Noen renser og vasker merdene regelmessig . Noen har systemer for tilsetting av oksygen via et slags nett i overflaten osv.

Sjekk denne linken: http://www.imr.no/visste_du/faq fra havforskningsinstituttet - kan fisken puste?

Hilsen hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Har en kommentar til denne;

"En annen faktor som desverre ikke er nevnt er at all oppdrettslaks er vaksinert mot et hundretall sykdommer. Når villaksen kommer ut i fjordsystemet som smolt florerer det av sykdommer som oppdrettslaksen er immun mot. Sykdommene er der uansett og smitten også. Jo villaksungene får udn, ila, kgb. yks, pqr og you name it. Synker til bunns å dør. Ingen ser det og derfor fins ikke sykdommen. Jmf. det man ikke har sett fins ikke.

Jeg hadde håpet at ovenstående spissformulerte setninger skulle oppfattes med en anelse humor. Vaksine mot 100 talls sykdommer har jeg aldri hørt om. Kgb er som kjent russisk etteretning. Yks er muligens noe yrkesgreier og pqr er tre boksataver etter hverandre i alfabetet. Udn og Ila er faktisk fiskesykdommer.

Ha en fin dag!

Hilsen Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Angående 2. innlegg så er det mulig å undersøke innblandelse av oppdrettslaks i villstammer genetisk. Men det forutsetter at man har nok genetiske prøver fra samme vassdrag over tid. Slik kan man finne markører for en egen villaksstamme fra en elv. Dette forutsetter igjen at stammen ikke er "forurenset" fra før. Jeg er så flink å forklare :clapping:

Har du ikke hørt om levende genbank for laks. Her finnes en rekke stammer. I tillegg ble det på 90- tallet sikret gener fra minimum 25 hanlaks pr vassdrag. Dette ble iallefall utført for en rekke elver i hele Nordnorge. Jeg var selv med å fange 70- 80 hanlaks i elva her hvor de 25 beste (utvalgte villaks) gikk videre til stryking og oppbevaring i genbanken.

Hilsen Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Sant at det finnes genbank, men ikke for alle stammer. Ellers, angående gjellelokk. Fisken trenger ikke forkortede gjellelokk for å få gjennomstrømming av vann. Selv med vanlige gjellelokk kan fisken bare åpne munnen når den svømmer for å få direkte vannstrøm gjennom gjellene. Dette er faktisk en ganske vanlig taktikk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Silver rat: beklager å måtte si det, men mht gjellelokkforkorting er du rett slett på jordet! Og det må ikke tolkes som hets.

Forkortede gjellelokk er ikke noe laksen klarer å utvikle gjennom noen få generasjoners avl, det er en fysisk utviklingshemming/misdannelse som oppstår før fisken kommer i sjøen - altså har den det med seg når den flyttes ut i de nedgrodde merdene dine.

Fisken får ikke mer vann over gjellene ved å ha åpning bak, det er svelgehastigheten som bestemmer dette. Og til opplysning så er ikke okysgensvikt noe stort problem i dag: tettheten i merdene er begrenset, og oppdretteren risikerer forhøyet dødelighet på fisken ved lave oksygenverdier, samt lavere fôrutnyttelse på de som overlever. Lite lønnsomt, med andre ord.

Unntaket er svært varme vestlandssomre, selvfølgelig.

Forøvrig er ikke oppdrettsfisk som klekkes i elv immun mot verken ILA eller andre sykdommer selv om moren er vaksinert.

Vaksiner er individspesifikke:

hver fisk må vaksineres for å få beskyttelse, så avkom av rømt oppdrettslaks er ikke mindre mottakelige for sykdom enn en villakssmolt fra samme elv.

Og til slutt: jeg skal på ingen måte hevde at oppdrettsnæringen har vært positiv for norsk villaks, men å tilskrive den eneansvaret blir noe tynt. Når du skriver at villaksen har hatt bestandstilbakegang siden oppdrett startet i det ørsmå på 70-tallet har du rett, men du tar samtidig ikke med at villaksen har hatt kraftig tilbakegang allerede siden 50-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...