Hopp til innhold
AR

::Oversikt over CCS::

Recommended Posts

Hva er CCS?

CCS er et målesystem som beskriver bestemte egenskaper til en stang, kort sagt. Hensikten bak systemet er å få en mer presis beskrivelse av hvordan en stang oppfører seg, annet enn AFTM (som tross alt ikke er en kvantitativ størrelse på stenger, men en vurdering produsentene foretar seg i forhold til hvilken snørevekt som kan passe stanga.

Det vanligste er å bruke to størrelser for å beskrive stanga, og det er det som blir gjort her på forumet:

AA - Aksjonsvinkel. Måles ved å lese av vinkelen hylsen til toppringen danner med det vannrettet planet. Gir et mål på hvor stor toppaksjon det er i stanga.

Følgende tabell gir en kvalitativ beskrivelse for AA-verdiene:

AA [oppgitt i grader] Aksjon

Mindre enn 59.........Dyp (slow)

59 - 63....................Moderat (moderate)

63 - 66....................Moderat topp (moderate fast)

Over 66...................Topp (fast)

ERN - Effektivt stang nummer. Gir vekten av antall 50-øringer som trengs for å belaste stanga slik at avbøyningen er 1/3 av stangens totale lengde. ERN er altså et mål for stivhet og er forsøkt tilpasset AFTM for å gi et slags mål for idelle snøreklasse for stanga. Ekesmeplevi vil ERN = 2,5 bety et klasse 2 snøre, 3,5 et klasse 3 snøre, osv.

Dette var veldig kort. Det finnes en del gode artikler om emnet. For en grundig og god innføring anbefales artikkelen til FlyAlf og Tabaqui:

- Common Cents Systemet

Om du vil ha dypere innsikt er kanskje dette et sted å starte:

- Common Cents Info

Hvorfor bør du bruke CCS?

Slik det er nå, er det produsentene som bestemmer hvilken AFTM (snørevekt) som passer til stanga de lager. Dette kan lett misbrukes, selv om det kanskje ikke er så åpenbart. Dermed har man ingen objektiv framstilling av stanga, og produsentene står fritt til å sjonglere med AFTM-tall kontra stivhet, følsomhet osv. Det kan altså ikke understrekes godt nok at oppgitt AFTM på stanga bør sees på med kritiske øyne.

Nettopp derfor er det bra at vi har CCS. CCS beskriver stanga ut i fra målte data, og ingen subjektive vurderinger ligger til grunn. Selvfølgelig kan man velge å tolke disse dataene slik man vil, men CCS muliggjør i det minste en rettferdig sammenligning.

Nå bør det dog legges til at de fleste CCS-målinger gjøres av oss forbrukere. Ergo vil det alltid være en viss usikkerhet forbundet med målingene, og man skal ha dette i bakhodet når man vurderer tallene. Det er mye som kan påvirke målinger.

På forumet her har det blitt ymtet frampå at frekvens også burde inngå i slike målinger. Dette er det eneste som kan beskrive hvor raskt stangtuppen beveger seg fra baksleng til framsleng, en viktig egenskap. Så langt er ikke dette vanlig i forbindelse med CCS-målinger.

En stor takk til alle som poster tall og målinger. Det er garantert veldig mange som har nytte av dette! Keep up the good work!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Tabeller

Det finnes et par oversikter ute på nettet hvor folk har lagt inn målinger. Den mest omfattende er nok Sexyloop sin:

- Sexyloop CCS-database

- Målinger fra foredrag i Tromsø

- Superbob

Fordi vi har vår egen lille CCS-tråd her på forumet, vil jeg legge ut målinger gjort på forumet og oppdatere disse i denne posten. Dere vil ikke kunne poste her, bruk denne tråden til å legge inn målinger.

- Jeg har laget en tabell hvor målinger er inndelt etter oppgitt AFTM-klasse på stanga. Dette fordi det er den beskrivelsen vi møter når vi leter etter stenger i butikken og på internett.

- Noen ganger kommer det flere målinger av samme stangmodell. Når dette har jeg skjedd har jeg satt et tall i parentes som viser kronologisk hvilken måling det er, etter hva som først har blitt lagt inn i tråden.

- (HB) betyr hjemmebygd, eller selvbygd.

- Jeg har ikke sortert etter produsent innenfor hver AFTM-klasse, dette blir for tidkrevende, beklager.

- Noen stenger er postet inn som f.eks AFTM 3/4. Da har jeg lagt de under AFTM 4 i tabellen, fordi dette er anbefalt vekt med WF-snøre.

Tabell 1: MÅLINGER POSTET PÅ FORUM

AFTM 0:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Sage TXL00...................7'10''.....................3.........................1,67.................63

AFTM 1:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Orvis the one weight......7'5''.....................2.........................2,31.................51

AFTM 2:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Hardy Marvel................6'6''.....................4............................2,4.................55

Sage RPL.....................8'6''.....................2............................3,2.................63

Loop Opti Creek............8'2''....................3............................2,3.................66

AFTM 3:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Hardy Marvel................8'8''.....................4............................2,6.................62

Sage VPS.....................8'5''.....................2...........................3,9.................65

Kalmarstix...................11'1''....................4............................4.7.................76

TFO Professional...........8',6''....................4............................3,01................66

Loop Yellow Line...........7'8''.....................3............................2,38................62

TFO Professional (2).....8',6''.....................4............................2,58................60

Hardy Featherlight Smugler...7'6''.....................3............................2,2................61

CTS, Affinity One (HB)...8'0''.....................4............................3,2..................64

Slate Light Weight.........8'0''.....................3............................2,58.................60

Scott S3.......................8'6''.....................4...........................6,0...................N/A

AFTM 4:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Hardy Elite....................9'0''.....................3............................4,7.................74

Hardy Marvel................7'11''....................4...........................3,9.................61

Lamiglass G1289..........5'9''.....................4............................3,0.................53

HiLevel.........................8'0''.....................2............................3,0.................63

Scierra TI+...................9'0''.....................4............................5,37................67

Loop Yellow Line...........8'8''.....................3............................4,10................60

Guideline Tricast...........8'6''.....................3............................4,73................63

Orvis T3........................9'0''....................4.............................4,7.................65

Hardy Perfection...........7'6''....................3.............................1,9.................68

Slate Lightweight...........8'6''....................3............................3,34................68

Loop Yellow Line (2)......8'8''.....................3............................3,44................64

Evolutionstix 2..............9'0''.....................4............................4,9..................70

Temperance river splitcane...7'0''....................2...........................3,7...................72

Loop GASS....................9'4''...................4............................4,5.................60

Winston TMF IM6............8'0''...................2............................2,8.................65

Scott S4........................9'0''.................N/A...........................5,8.................65

Scott S4........................8'6''.................N/A...........................4,9.................67

Winston Boron 2T...........8'6''...................4............................3,44................67

Orvis Frequent flyer........8'5''...................7............................5,2...............63-64

Scott S3........................8'6''..................N/A..........................7,5................65

Vision 3Zone.................8'0''..................N/A..........................4,9................63

Scott G2.......................8'8''....................4............................3,9................62

Scott S3 (2)..................8'6''.....................4...........................7,4................N/A

AFTM 5:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

CD XLS.........................9'0''.....................4...........................7,2.................67

GL3..............................9'0''.....................2...........................5,8.................65

Sage SLT......................9'0''...................N/A..........................4,5................64,5

Scott G.........................9'0''.....................3...........................4,3.................62

Streamstix T5...............9'0''.....................4............................9,0................72,5

LTS X1.........................9'0''.....................3............................5,6................64

Gatti F..........................9'0''.....................2............................5,8................65

Målinger fra Edge-testen

Sage TCR.....................9'0''..................N/A...........................6,5.................78

Loop Yellow Line...........8'6''...................N/A...........................6,3................63

Scott S3.......................9'0''.....................4............................7,9................69

Sage Launch................9'0''.....................2............................6,8.................70

Shimano Freestone.......8'0''.....................2............................2,01...............66

Loop Adventure............9'0''.....................3.............................4,95...............62

Loop Black Line............8'8''.....................3............................3,87................57

Sage XP......................9'0''....................4.............................6,0.................58 (stangen er kappet 10,4cm topp)

Loop Greyline..............9'0''.....................3.........................5,7/5,8.............65/65

Orvis HLS....................9'0''....................4.............................6,3.................58

Fenwick Ironfeather......9'0''....................4.............................6,4.................65

Black Ghost (HB)..........9'0''...................2............................7,2.................62

Kalmarstix...................10'0''...................4............................5,2.................68

Troutstix......................9'0''....................4............................6,2.................67

Sage SLT (2)................9'0''....................4............................5,1.................66

Sage XP (HB)...............9'0''....................4............................5,7.................71,5

Scott G (2)...................9'0''....................4............................4,0.................60

GLoomis StreamDance GLX High Line Speed:

...................................8'6''...................4............................5,7.................71

...................................9'0''...................4............................5,0.................72

...................................10'0''.................4............................5,8.................78

T & T Paradigm.............9'0''...................3............................4,1.................63

Scott G2......................8'8''....................4............................4,0.................69

Loop Optistream...........9'0''....................4............................5,4.................67

Hardy Angel.................9'0''....................4............................6,6.................75

Orvis Frequent Flyer.....9'0''....................7............................5,6.................64

CTS Affinity MX (HB).....N/A....................4...........................6,1.................66

Vangen Green Vision....9'0''...................N/A.........................8,5.................72

LOVSTAD Bamboo.......7'3''.....................2...........................4,9.................60

Partridge S 1650,260...8'6''.....................3...........................6,8.................70

AFTM 6:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Hardy Smugler (old)......9'0''....................7............................3,9.................53

G-Loomis GLX...............9'0''....................4............................6,2.................68

Fenwick Techna AV.......9'0''....................2............................7,2.................63

CD Rods GHR...............9'0''....................4............................7,5.................63

Shimano Freestone.......9'0''....................2............................7,7.................78

Scott G........................7'0''....................3............................4,3.................57

Loop Adventure............9'0''....................3............................6,6.................60

AFTM 7:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Gatti FR-TA...................9'0''....................2............................8,6.................65

Hørgård Lillemor (cane).8'6''....................2............................5,7.................63

Sage RPL+...................9'6''....................4............................9,6.................72

Fenwick Ironfeather IFF.9'0''....................4............................7,2.................63

Fenwick Ironfeather IFF (2)...9'0''....................4............................7,5.................62

Fenwick Ironfeather II IFF.....9'9''....................2............................7,9.................64

Streamstix Evolutionstix 2.....9'6''....................4............................8,4.................72

Guideline XTS...............10'0''...................3............................10,2...............73

T & T Horizon................9'6''....................2............................6,7.................63

Peregrine S3.................10'0''..................3............................5,3.................70

Winston IM6..................9'0''....................3............................5,8.................63

Guideline LeCie fast.......10'0''..................4............................7,2.................69

GL Native Run GLX........10'0''..................4............................7,5.................68

Guideline Salar.............10'0''..................2............................8,3.................73

AFTM 8:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Scott E2.......................9'6''....................4.............................8,6................67

Loop Blueline................9'3''....................3............................6,21................60

Loop Blueline (2)...........9'3''....................3............................6,21................61

Loop blackline...............11'2''..................3............................6,21................62

Loop blackline...............9'3''....................3............................6,59................59

Loop Greenline..............9'3''...................3............................6,59................59

Loop Greyline...............9'6''....................3............................6,59................61

Loop Greenline sw.........9'3''....................3............................8,58...............60

Loop Blueline sw...........9'3''....................3............................9,21................64

Loop blueline (2)...........10'0''..................3............................9,62................64

Fenwick Signa Seatrout..9'6''...................3............................7,2..................61

Targus, Gary A. Borger Pro Series.9'0''....................4............................9,4.................71

Silstar Boron Graphite....9'4''...................4............................6,4..................70

Scierra Ti+....................9'6''...................4............................10,1................65

AFTM 9:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Scott SES.....................9'0''....................3............................9,8.................66

GL Roaringriver Dredger kispiox.13'9''..............4............................7,34................62

Loop Greenline sw........9'3''....................3............................10,14..............65

Loop Blackline..............14'0''..................4............................10,98..............64

Loop Yellowline.............14'0''..................4............................11,98..............71

Orvis T3.......................9'0''....................2............................6,0.................67

Guideline LPXE.............11'0''...................3............................7,7.................62

AFTM 10:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

GL Roaringriver shootingtaper stinger alta..9'0''....................2............................6,0.................67

Slate AXP.....................14'0''...................4............................11,48.............66

LPXE............................14'0''...................3............................11,48.............68

GL glx stinger...............14'0''..................N/A..........................11,98.............67

hørgård........................14'0''...................3............................12,65.............65

B&W Norway spey.........14'0''...................3............................12,82.............62

Hardy Gem...................15'0''...................4............................13,34.............71

Guideline Pro Cast XPE..14'0''...................3............................12,3.............70

AFTM 11:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Slate AXP.....................15'0''...................4............................12,25.............66

GL Forcelite Glx spey.....14'9''...................3............................12,82.............65

Shimano Twinpower......15'1''...................3............................13,07.............58

B&W Norway spey.........15'0''...................3............................13,68.............63

Fulling Mill FM-GXT-SAL..15'0''...................6............................13,0...............65

AFTM 12:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

CND Thompson Specialist..16'7''...................4............................13,9(?).............55

Daiwa Spey (MadeinScotland)....18'0''...........4............................18,0(?).............65

AFTM 13:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

AFTM 14:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Andre stenger:

Merke/modell________Lengde_________Stangdeler_________ERN_________AA

Hørgård Vesla Splitcane...6'0''...................2............................6,8................65

Daiwa samurai..............10'0''...................2............................7,53..............62

Hørgård Lord killwell #8567....N/A...............269.5cm......................4,7.............63

Tom's Streamstix T5 test

Castingstanga til Nielsen.N/A..................N/A.........................18,7..............66

Hørgård "Golden Fly"......9'5''.....................3.........................7,4................55

Daiwa Strike Force-Z......7'0''.....................2.........................8,5................65 (slukstang)

Endret av AR

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder
Gjest
Denne tråden er stengt for flere innlegg.

×
×
  • Legg til ny...