Hopp til innhold
Oddbjørn Midbø

Underskriftaksjon for villaksen

Recommended Posts

Kom over link til denne på annet forum og tar meg friheten om å oppfordre også ff.net's medlemmer om å signere denne underskriftslisten som støtter NASF brev til norske myndigheter om å gjøre mer for å berge villaksen.

http://www.redvildlaksen.skrivunder.dk/index.php

Brevet fra NASF ligger i link på siden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nå kommer det snart nye forskrifter for neste femårs-periode for laksefisket. I disse inngår vel tiltak ment på å berge villaksen.

Denne Orri Vigfusson er jeg jammen litt usikker på. Greit at han kjemper for å berge villaksen, men i hans kjølevann har det en tendens til å følge eksklusivt fiske. Og det et er ikke noe jeg ønsker velkommen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nå kommer det snart nye forskrifter for neste femårs-periode for laksefisket. I disse inngår vel tiltak ment på å berge villaksen.

Denne Orri Vigfusson er jeg jammen litt usikker på. Greit at han kjemper for å berge villaksen, men i hans kjølevann har det en tendens til å følge eksklusivt fiske. Og det et er ikke noe jeg ønsker velkommen.

Fisket på island var vel ekslusivt også før Orri og NASF gikk igang med oppkjøp av fiskeretter i sjøen. Jeg har ihvertfall ikke noen problemer å skrive under på det brevet som det er snakk om her. Det betyr ikke at jeg binder meg til å være enig med Orri i alt som har med forvaltning av laks å gjøre.

Mye positivt i de nye reglene som kommer blant annet i at det ser ut til at det blir kortere sesong for kilenotfiskere de fleste plasser og strengere kvoter for sportsfiskerne. Men få lyspunkter å se i forhold til oppdrettsnæringen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Vigfusson er absolutt ikke tilknyttet til eksklusive fiske eller lignende. Han kjöper fiskekvoter eller rettigheter på havs (grönland, fåröyene) at denne lakser svömmer tilbake til DIN elv, uansett esklusiv, privat, foreningsvald eller fritt fiske!

Dessuten stötter han også lokale aktiviteter finansiell (stikkord notoppkjöp, gjennomdiskutert her tidliger),

men uten at han er direkt involvert.

Han jobber hårdt for laksen og er en ekte ivrig fyr!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Vigfusson er absolutt ikke tilknyttet til eksklusive fiske eller lignende. Han kjöper fiskekvoter eller rettigheter på havs (grönland, fåröyene) at denne lakser svömmer tilbake til DIN elv, uansett esklusiv, privat, foreningsvald eller fritt fiske!

Dessuten stötter han også lokale aktiviteter finansiell (stikkord notoppkjöp, gjennomdiskutert her tidliger),

men uten at han er direkt involvert.

Han jobber hårdt for laksen og er en ekte ivrig fyr!

Enig med deg. Kjenner han ikke personlin, men det jeg har sett av hva han driver med så blir det helt feil å sette en sammenheng mellom Orri og ekslusivt fiske på island. NASF setter ingen krav til hvordan fisket skal drives når de går inn med penger i et prosjekt, men støtter de prosjektene som er bra for villaksen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Påstår ikke at Orri Vigfusson i egen person er tilknyttet eksklusivt fiske. Mannen gjør sikkert enormt mye bra for å berge villaksen.

Baserer det jeg skrev på Georg Fredrik Rieber-Mohns kritikk av Vigfusson i et nr. av Alt om fiske.

Har ikke artikkelen for hånden, men her står litt om det:

http://www.lakseelver.no/Nyheter/Et%20isla...%20forbilde.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Påstår ikke at Orri Vigfusson i egen person er tilknyttet eksklusivt fiske. Mannen gjør sikkert enormt mye bra for å berge villaksen.

Baserer det jeg skrev på Georg Fredrik Rieber-Mohns kritikk av Vigfusson i et nr. av Alt om fiske.

Har ikke artikkelen for hånden, men her står litt om det:

http://www.lakseelver.no/Nyheter/Et%20isla...%20forbilde.htm

Orri får ihverfall ikke min underskrift, vi trenger overhode ikke disse karene for å berge villaksen.

Et lite utdrag fra artikkelen: "Og hvem skal betale? Det gjør Vigfusson klart: sportsfiskerne skal betale sluttprisen".

Anbefaler at artikkelen leses, jeg ønsker ikke slike tilstander i Norge, det burde ingen andre heller ønske. Våkn opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nå kommer det snart nye forskrifter for neste femårs-periode for laksefisket. I disse inngår vel tiltak ment på å berge villaksen.

Denne Orri Vigfusson er jeg jammen litt usikker på. Greit at han kjemper for å berge villaksen, men i hans kjølevann har det en tendens til å følge eksklusivt fiske. Og det et er ikke noe jeg ønsker velkommen.

Bifalles. Jeg kan aldri tenke meg å støtte en av våre største kapitalister i Norden uten å vite hvilken konkret strategi han vil følge for å berge villaksen?

Nummer to er det umåtelig viktig å se for seg hvem en slik aksjon egentlig skal tilgodese.

1.) Er det snakk om strategier for et ekslusivt fiske der allmennheten utestenges i våre elver?

2.) Eller ligger det en genuin interesse for villaksen som individer og stammer - der du og jeg er tilgodesett i en skånsom høstingsprosess?

For meg holder det at en av våre største villakseksperter Georg Fr. Rieber-Mohn gir til kjenne en stor skepsis til den måten Orri V posisjonerer sine interesser på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Bifalles. Jeg kan aldri tenke meg å støtte en av våre største kapitalister i Norden uten å vite hvilken konkret strategi han vil følge for å berge villaksen?

Nummer to er det umåtelig viktig å se for seg hvem en slik aksjon egentlig skal tilgodese.

1.) Er det snakk om strategier for et ekslusivt fiske der allmennheten utestenges i våre elver?

2.) Eller ligger det en genuin interesse for villaksen som individer og stammer - der du og jeg er tilgodesett i en skånsom høstingsprosess?

For meg holder det at en av våre største villakseksperter Georg Fr. Rieber-Mohn gir til kjenne en stor skepsis til den måten Orri V posisjonerer sine interesser på.

Hva er Georg Fr. Rieber-Mohn sine interesser da? Han fisker også på ekslusive vald. Kanskje han har fått det billig og dermed ikke ser på det som eksklusivt, men det ekskluderer likevel de som ikke har like gode kontakter som han. Så mange som uttaler seg om en eksklusivisering av laksefisket som selv fisker eksklusivt så ofte de får muligheten.

Jeg har lest igjennom brevet og er enig med det som står der. Da kan jeg også skrive under med god samvittighet. Om det er skrevet av en kapitalistisk vodka produsent er da likegyldig for meg. I denne saken deler vi en oppfatning om at norske myndigheter gjør alt for lite for å berge villaksen.

Edit: Nei, jeg er ikke sur, bare litt, men det har sin årsak i at det er altfor lenge til sesongstart, blir alltid litt gretten på denne årstiden, så beklager om noen oppfatter noen av mine innlegg som sure kverulerende oppstøtt :unsure:

Endret av Oddbjørn Midbø

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Uansett tror jeg at Rieber Mohn er også politisk orientert. Hen er jo sikkert medlem i en politisk parti, og jeg tviler ikke hvilken farge den har. Statlige regulering står her mot marktens frie krefter.

Rieber-Mohns utvalg var dannet noen år tilbake, og hva hard skjedd med norske villaksbestander? Stopper staten flåtefiske i lågen, eller stengselfiske i tana???? Har oppretting av norske laksefjorder satt ned lakselusbelastning? Som Odd sier RM fisker sikkert ikke i Borten-Losen eller hos SJFF foreningsvald i Stören.

Orris mål er en barekraftig laksestamm, som han sier "abundance". Hvis man har mer laks i elvene, stiger verdien av fiskeretter - fiskeretten vil blir mer eksklusiv, ingen tvil. Men fiskeretten er privat i Norge, alt annet er nasjonalisering (les sosialisering).

Jeg selv har INGEN tro i buerokratien, enten i Norge eller i andere land :badgrin:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Rieber Mohn fisker begge deler han. Ville også fisket eksklusive vald om jeg fikk sjansen. Men saken er den at vi ikke ønsker flere slike vald/elver her i landet. Er i grunnen nok som det er.

Har ikke skjedd all verden etter at utvalget kom, nei, men vi har fortsatt elver som faktisk fisker svært bra her i landet. Så selv om det er kritisk for laksen så er det ikke helt mørkt. Og la oss håpe at de nye reguleringene som nå kommer bedrer laksens situasjon uten at vi trenger å blande inn denne Vigfusson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hva er Georg Fr. Rieber-Mohn sine interesser da?

Neida, vi tåler litt kverulering og oppstøt... :biggrin:

Helt i korttekst hva G.F. Rieber-Mohn står for: Han ser en meget stor fare i at våre lakseelver gjøres mer og mer eksklusive for fåtallet.

Hvorfor det?

Jo, den dagen allmennhetens generelle tilgang til et godt laksefiske i det store flertall av våre elver blir innskrenket på grunn av eksklusivering og høye priser, slutter også våre politiske myndigheter å bry seg...

Hvorfor det?

Jo, vårt politiske system bygger på et press fra større interessegrupper og bredere lag av befolkningen. Og den dagen folk flest gis betydelig trangere anledning til å fiske i våre elver, dabber interessen for villaksen av - og dermed også den politiske interessen.

Skjønner?

Dette er det største faresignal for villaksen som individer og stammer.

Dette er en enkel tankegang som burde være lettfattelig, og som jeg har luftet flere ganger tidligere her på forumet.

Mange som gis anledning til å prøve fiskelykken etter laksen i våre attraktive elver = stor interesse fra forvaltningsmyndighetene.

Ingen andre enn disse myndighetene er i stand til å styre det virvar av sterke interesser som er knyttet til villaks-fisket.

Og jeg - ja, jeg er komplett enig med herr Rieber-Mohn - sjøl om jeg altså ikke betegner meg sjøl som en utpreget sosialist. :msn-wink:

Endret av willyrs

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvilke motiver den styrtrike islendingen Orri Vigfurrson har for å berge villaksen i nord, aner jeg ikke.

Men jeg er temmelig sikker på at han ikke har den vanlige laksefiskeren i f.eks Nord-Norge i fokus når han oppfordrer til en bergningsaksjon. Ei heller en genuin kjærlighet til villaksen.

Jeg heller mer i retning av at der ligger en annen agenda bak.

En agenda som jeg hverken vil eller synes er riktig å antyde, utenom at han klart sier at der er rom for betydelig større profitt i det norske elvefisket etter laks...

En fundamentert opprop for å berge villaksen i nord bør komme fra laksefiskere som bor og lever her oppe - med en punktvis strategi/konsekvensutredning - hvor vi legger premissene både for villaksens og vårt beste i framtida.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvilke motiver den styrtrike islendingen Orri Vigfurrson har for å berge villaksen i nord, aner jeg ikke.

Men jeg er temmelig sikker på at han ikke har den vanlige laksefiskeren i f.eks Nord-Norge i fokus når han oppfordrer til en bergningsaksjon. Ei heller en genuin kjærlighet til villaksen.

Jeg heller mer i retning av at der ligger en annen agenda bak.

En agenda som jeg hverken vil eller synes er riktig å antyde, utenom at han klart sier at der er rom for betydelig større profitt i det norske elvefisket etter laks...

En fundamentert opprop for å berge villaksen i nord bør komme fra laksefiskere som bor og lever her oppe - med en punktvis strategi/konsekvensutredning - hvor vi legger premissene både for villaksens og vårt beste i framtida.

Antyder du at dere har en annen kampsak i nord kontra sør hva villaksen anngår?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Føler behov for å komme med noen saksopplysninger og enkelte kommentarer, før mytene om Orri tar helt overhånd. Beklager at det blir litt langt.

Får starte med å si at jeg kjenner både Orri Vigfusson og Georg Fr Rieber-Mohn godt, sistnevnte gjennom tre år da han var leder og jeg sekretær for Villaksutvalget, og jeg har stor respekt for begges innsats for villaksen.

Når det gjelder Orris arbeid og Island så er det viktig å informere om følgende, som kanskje kan endre bildet av "kapitalisttrollet" litt:

- Orris arbeid har hvert år i snart 20 år reddet titusener av villaks for norske sjøfiskere, elvefiskere og for gyting i norske elver gjennom oppkjøpsordningene ved Færøyene og Grønland, og fortsetter å gjøre det. Sist i 2007 ble det undertegnet en ny 7-årsavtale for Grønland mellom NASF og ASF (en canadisk laksevernorganisasjon) og KNAP (fangstmannsorganisasjonen på Grønland) på den andre siden. Færøyfisket fanget opp mot 40-50 % norsk laks da det pågikk. I dag tar vi det som en selvfølge at det ikke foregår fiske der, men det er langt fra noen selvfølge. Orris støttespillere bak arbeidet på Færøyene er ikke norske, og har ingen interesser i Norge eller norsk laksefiske såvidt meg bekjent. Alt dette koster altså nå ikke norske laksefiskere en eneste krone, men vi nyter godt av det hver eneste sesong.

- Orris arbeid baserer seg på det enkle faktum at laksen er mye mer verdt som sportsfisk enn som matfisk. Kostnadene ved å kompensere yrkesfiskerne for ikke å fiske er, dersom alle som er engasjert i sportsfisket bidrar, lite per fisker eller per laks eller per grunneier.

- Orris arbeid har vært, og er støttet av flere lands myndigheter, og var også en kort periode støttet av norske myndigheter (tidlig på 1990-tallet). Blant annet støtter US Fish & Wildlife Service arbeidet ved Grønland, og Spanske myndigheter Færøyene.

- Islandsk laksefiske er dyrt og har vært det lenge, hovedårsaken er at islandske myndigheter alltid har regulert fisket gjennom å sette svært stramme stangbegrensninger per elv (feks fire stenger i en to mil lang elv der det fanges 400 laks i året). På tross av dette er andelen laksefiskere i den islandske befolkningen høyere enn i Norge. Mitt inntrykk (jada, jeg fisker på Island...) er at de fleste islandske fiskere ikke fisker like mange dager i snitt som norske, og det har med kostnader å gjøre.

- Orri har mottatt en lang rekke miljøvernpriser. Og det er ikke kun av amerikanske millionærer han har fått de... Det er litt rart å registrere hvor merkelig oppfatningen av ham er her i Norge - mye basert på myter og spekulasjoner. Men å si at Orri er ukontroversiell i utlandet er også feil. Men han har flest uvenner blant byråkrater og forskere som han stadig vekk spør om hva nyttig de egentlig gjør for villaksen...

- Om Orri har agendaer, kjenner jeg kun to: Ta vare på villaksen, og avvikl alt garnfiske på blandede bestander. Få opp tallrike bestander som tåler andre miljøproblemer og som gir grunnlag for rikt sportsfiske.

Når det gjelder lakseforvaltning, så er det selvsagt interessante både politiske og faglige spørsmål og temaer rundt ansvarfordelingen mellom private og offentlige aktører. De fleste av oss er vel innstilt på at det bør være litt av begge deler - i Norge har det vært både privat og offentlig lakseforvaltning siden middelalderen. Mitt syn er at villaksen nok ville tjent på at vi forsøkte å gjøre det beste ut av hver del og få de to til å samhandle bedre, istedenfor at private forvaltere og grunneiere sloss med myndigheter og JFF om makt og innflytelse, med laksen som offer. Den nåværende lakseloven (utformet og stemt gjennom med sentrale AP politikere i sentrale posisjoner, interessant nok) legger bevisst opp til at privat forvaltning skal få større ansvar og rettigheter. Det er det vi har sett en rekke eksempler på de siste årene, mest vellykket etter min mening i Trondheimsfjordsprosjektet. Men vi ser selvsagt også en rekke eksempler på grunneiere som ikke tar sitt ansvar på alvor og som kun er ute etter å tjene raske, svarte penger, slik vi også ser sportsfiskere hvis sentrale mål er billigst mulig fiske og minst mulig begrensning.

Det vi også ser i Norge er at offentlige myndigheter med enkelte unntak (kalkingsarbeidet på Sørlandet er det viktigste positive i norsk offentlig lakseforvaltning, og jeg kommer ikke på så mye annet) driver en spareblussforvaltning av villaks, med minimumsbestander i flere og flere elver. Det er tydelig at politikerne kvier seg for å gjennomføre viktige tiltak som å få til en bærekraftig oppdrettsnæring, løse gyroproblemet og få regulert fisket slik at gytebestandene blir så store som de bør være (se rapporter om de svake gytebestandene i Norge som er utarbeidet før reguleringene) - fordi de tror det koster dem for mange stemmer. Samtidig er ikke villaksforvaltningen en større sektor enn at privat engasjement av oss sportsfiskere i samarbeid med grunneiere, sportsutstyrbransjen osv. kan utgjøre en stor forskjell i positiv forstand. Da er det viktig at disse interessene står sammen, deler på kostnadene slik at de ikke blir for store og tar ansvar både som forvaltere av villaks og sportsfiske.

Jeg er overbevist om at allmennheten er best tjent med tallrike laksebestander, slik at vi har en lang, reell (dvs at det er sjans på fisk) sesong i så mange elver som mulig som er interessante å fiske. I dag kniver vi om færre og færre gode elver, som har færre og færre fiskeplasser som er verdt å prøve, og snart kun i to-tre uker i slutten av juni og begynnelsen av juli. Elv etter elv ødelegges, og fiskerne klumper seg på det som er igjen. Hva er det som er så bra med det? Samtidig ser vi at mer og mer av verdiene i samfunnet samles på private hender. Filantropi, dvs gaver til almennyttige formål som naturvern, helse, forskning griper om seg. Det er dette Orri forsøker å utnytte til villaksens beste. Selvsagt kan en være prinsipielt kritisk til privat rikdom, men er en realist er det liten grunn til å tro at dette forandrer seg før neste revolusjon. Da er i alle fall mitt syn at det kan være fornuftig å påvirke bruken av slike midler, også at de brukes til villaksens og sportsfiskets beste, uten uheldige sideeffekter som prisøkning og utestengning.

Med ønske om fortsatt engasjement for laksefluefiske og villaksvern,

Øystein Aas

NINA forsker, skribent og laksefluefisker

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvilke motiver den styrtrike islendingen Orri Vigfurrson har for å berge villaksen i nord, aner jeg ikke.

Men jeg er temmelig sikker på at han ikke har den vanlige laksefiskeren i f.eks Nord-Norge i fokus når han oppfordrer til en bergningsaksjon. Ei heller en genuin kjærlighet til villaksen.

Jeg heller mer i retning av at der ligger en annen agenda bak.

En agenda som jeg hverken vil eller synes er riktig å antyde, utenom at han klart sier at der er rom for betydelig større profitt i det norske elvefisket etter laks...

En fundamentert opprop for å berge villaksen i nord bør komme fra laksefiskere som bor og lever her oppe - med en punktvis strategi/konsekvensutredning - hvor vi legger premissene både for villaksens og vårt beste i framtida.

Å herregud....du ser for mye x-files. Du lovde før i vinter å komme med oppbyggende dokumentasjon. Ha'kke sett no' jeg.

Tilbake til underskriftsbrevet. Det er jo fanken så typisk nissenorsk å sitte her å kritisere absolutt alt. Her har det kommet ett glimrende tiltak i form av en underskriftsaksjon - eiendomlig nok fra utlandet, da vi ikke greier engang å lage våre egne. Jeg klarer fan ikke å finne NOE som hindrer min underskrift og støtte til dette. Men det klarer jaggu du Willyrs å lage. Bare vissvass som er og forblir vissvass intil du klarer å underbygge dine luftige argumenter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvilke motiver den styrtrike islendingen Orri Vigfurrson har for å berge villaksen i nord, aner jeg ikke.

Men jeg er temmelig sikker på at han ikke har den vanlige laksefiskeren i f.eks Nord-Norge i fokus når han oppfordrer til en bergningsaksjon. Ei heller en genuin kjærlighet til villaksen.

Jeg heller mer i retning av at der ligger en annen agenda bak.

En agenda som jeg hverken vil eller synes er riktig å antyde, utenom at han klart sier at der er rom for betydelig større profitt i det norske elvefisket etter laks...

En fundamentert opprop for å berge villaksen i nord bør komme fra laksefiskere som bor og lever her oppe - med en punktvis strategi/konsekvensutredning - hvor vi legger premissene både for villaksens og vårt beste i framtida.

Willy,

Hvis du ikke aner hvilke motiver Orri Vigfusson har for sitt engasjement, så ville jeg være forsiktig med å spekulere og antyde at mannen ikke har en genuin kjærlighet til villaksen.

Orri Vigfusson har vel mer enn noen annen satt villaksproblematikken på dagsorden. At mannen har tjent seg rik på vodka er vel ikke diskvalifiserende?

Inge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Føler behov for å komme med noen saksopplysninger og enkelte kommentarer, før mytene om Orri tar helt overhånd. Beklager at det blir litt langt.

Tusen takk. Her var det mye bra, Øystein. Det hjelper alltid godt når vi får fagfolk på banen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Typisk Norsk å være etterpå klok, her har utleninger vært med på å styrke norsk villaksstamme ved oppkjøp av drivgarn retter som fisker på blandet stammer av laks som tilhører den norske, britiske og islanske stammen mens vi sitter her og diskuterer hva myndighetene i norge ikkje klarer å sjå eller vil gjøre noe med.

Her i norge virker det ikkje som det er kampen for laksen men kampen om å få den siste laksen, og den siste som går fra elva med villaks må være så snill å slokke lyset etter seg :mad2:

Det er altså til utlandet vi må for å finne noen som gjør noe også for den norske stammen.... og så sitter vi her og prøver å finne negative ting ved dette, fy flate att det er mulig.

Georg har gjort en god jobb i mange år, tross i att han er en kjent og respektert person så ser det ut som han har blitt kneblet og dei fleste av forslagene niglesjert og oppdrettsnæringen vunnet fram.

Dei reguleringene vi gjør i elvene er som å pisse i fossen og håpe på flom, det er Orri og slike folk som har skjønt att det er i sjøen kampen står,og når vi først har fått en bærekraftig stamme i dei fleste elver og lusproblemer eliminert kan beskatning i sjøen være tema igjen.

Vi skal prise oss lykkelig(laksen også) att vi har slike folk som Orri :clapping: og det er ikkje noen bombe att dei kommer fra andre land en molbo landet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Også tusendtakk fra min side Öystein,

jeg kjenner Orri også personlig og er veldig imponert over hans innsats for villlaksen! Det var en stor nedtur for meg at norske myndigheter stöttet ham bare så kort tid i nittitallet.

Men han har også stöttespiller i Norge, som samler penger for sine NASF-Aksjoner gjennom dinner-kveldene eller auksjoner hvert år.

PS det er ingen kommersiell laksefiske i Islands 200 mile zone fra lenge siden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Føler behov for å komme med noen saksopplysninger og enkelte kommentarer, før mytene om Orri tar helt overhånd. Beklager at det blir litt langt.

Får starte med å si at jeg kjenner både Orri Vigfusson og Georg Fr Rieber-Mohn godt, sistnevnte gjennom tre år da han var leder og jeg sekretær for Villaksutvalget, og jeg har stor respekt for begges innsats for villaksen.

Når det gjelder Orris arbeid og Island så er det viktig å informere om følgende, som kanskje kan endre bildet av "kapitalisttrollet" litt:

- Orris arbeid har hvert år i snart 20 år reddet titusener av villaks for norske sjøfiskere, elvefiskere og for gyting i norske elver gjennom oppkjøpsordningene ved Færøyene og Grønland, og fortsetter å gjøre det. Sist i 2007 ble det undertegnet en ny 7-årsavtale for Grønland mellom NASF og ASF (en canadisk laksevernorganisasjon) og KNAP (fangstmannsorganisasjonen på Grønland) på den andre siden. Færøyfisket fanget opp mot 40-50 % norsk laks da det pågikk. I dag tar vi det som en selvfølge at det ikke foregår fiske der, men det er langt fra noen selvfølge. Orris støttespillere bak arbeidet på Færøyene er ikke norske, og har ingen interesser i Norge eller norsk laksefiske såvidt meg bekjent. Alt dette koster altså nå ikke norske laksefiskere en eneste krone, men vi nyter godt av det hver eneste sesong.

- Orris arbeid baserer seg på det enkle faktum at laksen er mye mer verdt som sportsfisk enn som matfisk. Kostnadene ved å kompensere yrkesfiskerne for ikke å fiske er, dersom alle som er engasjert i sportsfisket bidrar, lite per fisker eller per laks eller per grunneier.

- Orris arbeid har vært, og er støttet av flere lands myndigheter, og var også en kort periode støttet av norske myndigheter (tidlig på 1990-tallet). Blant annet støtter US Fish & Wildlife Service arbeidet ved Grønland, og Spanske myndigheter Færøyene.

- Islandsk laksefiske er dyrt og har vært det lenge, hovedårsaken er at islandske myndigheter alltid har regulert fisket gjennom å sette svært stramme stangbegrensninger per elv (feks fire stenger i en to mil lang elv der det fanges 400 laks i året). På tross av dette er andelen laksefiskere i den islandske befolkningen høyere enn i Norge. Mitt inntrykk (jada, jeg fisker på Island...) er at de fleste islandske fiskere ikke fisker like mange dager i snitt som norske, og det har med kostnader å gjøre.

- Orri har mottatt en lang rekke miljøvernpriser. Og det er ikke kun av amerikanske millionærer han har fått de... Det er litt rart å registrere hvor merkelig oppfatningen av ham er her i Norge - mye basert på myter og spekulasjoner. Men å si at Orri er ukontroversiell i utlandet er også feil. Men han har flest uvenner blant byråkrater og forskere som han stadig vekk spør om hva nyttig de egentlig gjør for villaksen...

- Om Orri har agendaer, kjenner jeg kun to: Ta vare på villaksen, og avvikl alt garnfiske på blandede bestander. Få opp tallrike bestander som tåler andre miljøproblemer og som gir grunnlag for rikt sportsfiske.

Når det gjelder lakseforvaltning, så er det selvsagt interessante både politiske og faglige spørsmål og temaer rundt ansvarfordelingen mellom private og offentlige aktører. De fleste av oss er vel innstilt på at det bør være litt av begge deler - i Norge har det vært både privat og offentlig lakseforvaltning siden middelalderen. Mitt syn er at villaksen nok ville tjent på at vi forsøkte å gjøre det beste ut av hver del og få de to til å samhandle bedre, istedenfor at private forvaltere og grunneiere sloss med myndigheter og JFF om makt og innflytelse, med laksen som offer. Den nåværende lakseloven (utformet og stemt gjennom med sentrale AP politikere i sentrale posisjoner, interessant nok) legger bevisst opp til at privat forvaltning skal få større ansvar og rettigheter. Det er det vi har sett en rekke eksempler på de siste årene, mest vellykket etter min mening i Trondheimsfjordsprosjektet. Men vi ser selvsagt også en rekke eksempler på grunneiere som ikke tar sitt ansvar på alvor og som kun er ute etter å tjene raske, svarte penger, slik vi også ser sportsfiskere hvis sentrale mål er billigst mulig fiske og minst mulig begrensning.

Det vi også ser i Norge er at offentlige myndigheter med enkelte unntak (kalkingsarbeidet på Sørlandet er det viktigste positive i norsk offentlig lakseforvaltning, og jeg kommer ikke på så mye annet) driver en spareblussforvaltning av villaks, med minimumsbestander i flere og flere elver. Det er tydelig at politikerne kvier seg for å gjennomføre viktige tiltak som å få til en bærekraftig oppdrettsnæring, løse gyroproblemet og få regulert fisket slik at gytebestandene blir så store som de bør være (se rapporter om de svake gytebestandene i Norge som er utarbeidet før reguleringene) - fordi de tror det koster dem for mange stemmer. Samtidig er ikke villaksforvaltningen en større sektor enn at privat engasjement av oss sportsfiskere i samarbeid med grunneiere, sportsutstyrbransjen osv. kan utgjøre en stor forskjell i positiv forstand. Da er det viktig at disse interessene står sammen, deler på kostnadene slik at de ikke blir for store og tar ansvar både som forvaltere av villaks og sportsfiske.

Jeg er overbevist om at allmennheten er best tjent med tallrike laksebestander, slik at vi har en lang, reell (dvs at det er sjans på fisk) sesong i så mange elver som mulig som er interessante å fiske. I dag kniver vi om færre og færre gode elver, som har færre og færre fiskeplasser som er verdt å prøve, og snart kun i to-tre uker i slutten av juni og begynnelsen av juli. Elv etter elv ødelegges, og fiskerne klumper seg på det som er igjen. Hva er det som er så bra med det? Samtidig ser vi at mer og mer av verdiene i samfunnet samles på private hender. Filantropi, dvs gaver til almennyttige formål som naturvern, helse, forskning griper om seg. Det er dette Orri forsøker å utnytte til villaksens beste. Selvsagt kan en være prinsipielt kritisk til privat rikdom, men er en realist er det liten grunn til å tro at dette forandrer seg før neste revolusjon. Da er i alle fall mitt syn at det kan være fornuftig å påvirke bruken av slike midler, også at de brukes til villaksens og sportsfiskets beste, uten uheldige sideeffekter som prisøkning og utestengning.

Med ønske om fortsatt engasjement for laksefluefiske og villaksvern,

Øystein Aas

NINA forsker, skribent og laksefluefisker

Det er vel ingen som kan være uenig i innledningen på ditt siste avsnitt!

Og det er vel ingen som bestrider at norske myndigheter nå har tatt skjeen i en annen hånd og begynt et reelt arbeid for å styrke villaksforvaltninga - sml det siste halvårets utspill fra DN.

Det som forbauser meg, er at du som NINA-forsker (underskriver som dette) går så langt i å antyde at det er det private initiativ som er til det beste for forvaltninga - og at dette kan vi gjøre lite med "før neste revolusjon"?

Det er nettopp dette som er mitt anliggende og ankepunkt - og som gjør at jeg gidder å engasjere meg i denne debatten.

Jeg har tro på en offentlig, sterk og myndig forvaltning av villaksen.

Jeg har tro på at et krav fra de mange som finner rekreasjon i sportsfiske, retter reelle krav til forvaltningsorganene om en bedre forvaltning av villaks - og en rettferdig fordeling av et allment, sunt sportsfiske.

Jeg har tro på at vi engasjerer oss som sportsfiskere - og tør si at vi meler vår egen kake om et framtidig bredt folkefiske - tuftet på restriksjoner og vern om villaksen - ut i fra VÅRT ståsted som Per og Pål.

Men.

Jeg har ikke tro på retorikken om at det offentlige ikke tør gjøre noe "fordi de tror det koster dem for mange stemmer"? Det er å snu tankegangen i det norske demokratiet på hodet. Myndigheten får nettopp sine stemmer hvis de tufter sin forvaltning på et folkekrav!

Og folkekravet om en solid forvaltning er økende og fører til at myndighetene ikke tør annet enn å bry seg - ja, nettopp om de mange stemmene.

Jeg har dessverre liten tro på at utlendinger a la en Vigfurrson skal være rette mannen for norsk villaksforvaltning.

Og det bekymrer meg at NINA-ansatte lovpriser et engasjement - kun basert på at denne mannen vil villaksens beste - ut i fra en merittliste. Jeg er jaggu stolt over å ha en sunn skepsis til folk som hele livet har sett penger som det eneste saliggjørende.

Hvis mytene og spekulasjonene rundt denne mannen skal opphøre, får han sannelig stå fram og si punktvis hva hans egentlige agenda er. Så får vi se.

(Å si at du kjenner mannen Orri Vigfurrson, framstår for meg som en dunkel kobling i det du sier videre.)

Konstruktivt til slutt: La de mange stemmene som er både her på forumet og ellers i folkedypet med interesse for en økende villaksbestand heller kunne enes om at vi sjøl både har ressurser og kapasitet til å lage et solid opprop/organisere våre interesser - hvor både virkemidler og konsekvenser (les strategi og uttak/høsting) skal koste villaksen mindre!

Og kravet om en solid forbedring i oppdrettsnæringen er ikke til å komme utenom i så henseende.

Det viktigste er tross alt at vi er familiær meg vår egen agenda. :biggrin:

Endret av willyrs

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg har tro på at vi engasjerer oss som sportsfiskere - og tør si at vi meler vår egen kake om et framtidig bredt folkefiske - tuftet på restriksjoner og vern om villaksen - ut i fra VÅRT ståsted som Per og Pål.

For meg virker det som du sier....ja vi prøver med begge bein i alle leirer.

Men er det ikke flaut da, at dansker er mer på hugget om den norske villaksen enn vi sjøl klarer å sette fingeren på - og ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det som forbauser meg, er at du som NINA-forsker (underskriver som dette) går så langt i å antyde at det er det private initiativ som er til det beste for forvaltninga - og at dette kan vi gjøre lite med "før neste revolusjon"?

Har tatt meg den frihet å utheve deler av det siste innlegget ditt. Jeg lurer på om du helt bevisst ønsker å mistolke? Jeg anbefaler at du leser avsnitt fire i innlegget til Aas. Det virker som du ikke har gjort det...

Når det gjelder lakseforvaltning, så er det selvsagt interessante både politiske og faglige spørsmål og temaer rundt ansvarfordelingen mellom private og offentlige aktører. De fleste av oss er vel innstilt på at det bør være litt av begge deler - i Norge har det vært både privat og offentlig lakseforvaltning siden middelalderen. Mitt syn er at villaksen nok ville tjent på at vi forsøkte å gjøre det beste ut av hver del og få de to til å samhandle bedre, istedenfor at private forvaltere og grunneiere sloss med myndigheter og JFF om makt og innflytelse, med laksen som offer. Den nåværende lakseloven (utformet og stemt gjennom med sentrale AP politikere i sentrale posisjoner, interessant nok) legger bevisst opp til at privat forvaltning skal få større ansvar og rettigheter. Det er det vi har sett en rekke eksempler på de siste årene, mest vellykket etter min mening i Trondheimsfjordsprosjektet. Men vi ser selvsagt også en rekke eksempler på grunneiere som ikke tar sitt ansvar på alvor og som kun er ute etter å tjene raske, svarte penger, slik vi også ser sportsfiskere hvis sentrale mål er billigst mulig fiske og minst mulig begrensning.

Anbefaler også at du tar deg tid til litt research. F.eks bør en del av artiklene til Aas være nyttig å pløye gjennom, før man begir seg inn på å diskutere lakseforvaltning og samfunn/økonomi. Spesielt for en journalist.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Anbefaler også at du tar deg tid til litt research. F.eks bør en del av artiklene til Aas være nyttig å pløye gjennom, før man begir seg inn på å diskutere lakseforvaltning og samfunn/økonomi. Spesielt for en journalist.

Jeg tror ikke du bør dra min research i tvil. Det at Aas underskriver et innlegg her på forum som en offentlig ansatt forsker, fraskriver ikke meg retten, fra mitt ståsted, å stusse over vedkommedes argumentasjon.

En argumentasjon som egentlig tilkjennegir svært lite nytt - utenom at man drar statlig forvaltning i tvil - og at man bifaller et sterkere privat engasjement med de farer som det medfører.

( :msn-wink: : Noe av min jobb i hverdagen er nettopp å tolke innlegg og teksters egentlige innhold)

Jeg opptrer ikke her på forum som en journalist, men som laksefisker og privatperson.

Og jeg er mer og mer sikker på at jeg aldri vil underskrive en liste fundamentert av Orri Islending.

Men det gjør kanskje du på Parabolflua i Harstad?

Jah?

Jeg er faktisk redd for at sprikende særinteresser gjør at folk flest og myndighetene etter hvert ikke gidder å følge opp den gode begynnelsen som DN har startet på - mht en ryddigere og mer treffsikker forvaltning av villaksen...

Det er det jeg har å si.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...