Hopp til innhold
ka-fostad

All hunnfisk i Trondheimsfjord-elvene fredes ut 2007

Recommended Posts

Markfiskere og årskortinnehavere er allerede igang med planleggingen av hvordan evt. sesongkvoter og utsetting av hunnlaks skal unngås.
Respektsløse mataukere.
Å slutt å syt over at alle markfiskere er mataukere!
Det er ikke noe mer matauke i markfiske og sesongkortfiske enn annet fiske - så lenge reglene overholdes. Men uansett fiskemetode kan jeg ikke se annen hensikt enn å fylle fryseren når sportsfiskere med hensikt vil bryte reglene for å ta opp fisk. At sportsfiskere i hele tatt tenker tanken på å bryte reglene til egen vinning vitner om dårlig holdning og moral.

...og å forby fiske i oppgangshindrende/ og eller store "oppsamlingsplasser" for laksen! Som gaulfossen...
Så skjønt enig. Det har ikke noe med fluefiske å gjøre, det har ingenting med sportsfiske å gjøre.

Men vil det skje? Jeg tviler på det, for der er vel der pengemakta i laksefiske sitter sterkest - det er der rikinger og "rikinger" leier dyrt vann for å få laks på kroken. Kapital ha en tendens til rå over vettet...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er ikke noe mer matauke i markfiske og sesongkortfiske enn annet fiske - så lenge reglene overholdes. Men uansett fiskemetode kan jeg ikke se annen hensikt enn å fylle fryseren når sportsfiskere med hensikt vil bryte reglene for å ta opp fisk. At sportsfiskere i hele tatt tenker tanken på å bryte reglene til egen vinning vitner om dårlig holdning og moral.

Kan skjønne at du tror jeg sikta til det du skrev, men det gjorde jeg ikke. Selvfølgelig skal kvoter og regler overholdes! Å det er jo rett og slett forferdelig dumt å skulle prøve å ommgå regler som blir satt. Regner med at de som lager de har litt peil... eller? Synes bare at det virker som en generell holdning fra spesielt fluefiskere at alle som fisker med mark, er rovfiskere og fyller frysere og kjøleskap til randen hvis de har muligheten...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Da er vel dette å tolke dithen at oppkjøp av garnkvoter ikke har hatt den tiltenkte effekt for disse vassdragene. Det finnes vel også tellinger for tidligere år der gytebestanden har vært lav uten at resultatet på sikt har blitt dramatisk dårlig. Svingninger har der alltid vært i gytebestand av laks likeså at det også tidligere år har vært oppgang av særdeles småvokst fisk. Svingninger i naturen, og innvirkninger på dens individer har alltid forekommet. Så har mange kloke hoder vært enige om. Om det er klokt å dramatisere en liten knekk i et års lakseoppgang, er kanskje å strekke sin bekymring vel langt. Spesielt når en ser hvilke fangsttall det har svinget mellom de siste 20år.

Om notoppkjøpet har hatt noen effekt eller ikke, har ikke jeg kompetanse til å mene noe om. Men man kan snu det på hodet også: Om det nå er sånn at årets oppgang er for dårlig, kan man være glad for at det ikke står et hundretalls nøter i fjorden i tillegg, og plukker opp en stor andel av den laksen som faktisk kommer!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Var på en liten kveldstur i syndefloden i går. Alt som normalt foreløpig. 3 run, og 3 stykker på land. To blanke smålaks, og en på ca 3 kg. En av fiskene ble satt uti igjen. Stigende elv, med høy vannføring.

Så det er godt med fisk på elva :biggrin:

Endret av rovfisk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Var på en liten kveldstur i syndefloden i går. Alt som normalt foreløpig. 3 run, og 3 stykker på land. To blanke smålaks, og en på ca 3 kg. En av fiskene ble satt uti igjen. Stigende elv, med høy vannføring.

Så det er godt med fisk på elva :biggrin:

Beste tiltaket hadde vært å nekta Rovfisk å fiske :laugh:

Heldigvis slipper du ut noe av all laksen du tar :wub:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Syntes dette vitner om at alle tiltak gjennom oppkjøp av kvoter er helt feilslått, kun enkelte har fått en økonomisk gevinst. Laksebestanden i Elvene Rundt Trondheimsfjorden har tydelig vis ikke blitt styrket.

Dette må du forklare :question: Laksen som går opp i elvene i år er då gytt lenge før ErT starta oppkjøpet, og ei eventuell auke i tilbakevandring på grunn av fleire gytefisk etter oppkjøpet vil ein ikkje sjå på fleire år enno. Det kan vel heller vere at oppkjøpet har sikra litt fleire gytefisk i eit år med svakt innsig.

La heller fisket gå som normalt denne sesongen, for så å heller totalfrede vassdragene om nødvendig.

Om så må gjøres for å bevare bestanden i disse elvene får det koste hva det koste vil uten hensyn til grunneiere og næringsliv i elvedalene.

På denne måten kan det også bli mulig en gang for alle å få en slutt på det komersielle fisket etter villaks i Trondheimsfjorden, samt bli kvitt lakseoppdrett fra verdens viktigste laksefjord og omerådene deromkring.

I 2000 vart laksefisket i elvene i indre Nordfjord freda etter fleire år med elendig fiske. Trur du det medførte at det kommersielle fisket i fjorden vart fjerna? Og korleis koplar du ei freding av elvene til ei fjerning av oppdrettsnæringa i fjorden og områda rundt? O.næringa har då gjennom 20 år demonstrert at dei er fullstendig uavhengige av det som skjer med dei ville bestandane rundt dei.

Dette er vel første gongen i Norge at ein prøver å justere uttak basert på reelle data om oppgangen av fisk. Ein kan vere enig eller uening i detaljane i reguleringa, men det er utvilsamt rette vegen å gå for framtida.

Endret av KA

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Om notoppkjøpet har hatt noen effekt eller ikke, har ikke jeg kompetanse til å mene noe om. Men man kan snu det på hodet også: Om det nå er sånn at årets oppgang er for dårlig, kan man være glad for at det ikke står et hundretalls nøter i fjorden i tillegg, og plukker opp en stor andel av den laksen som faktisk kommer!

Akkurat!

Vedrørende lakseinnsig og årsklasser, lurer jeg på om det er påvist at smålaksen kan "velge" å bli ett eller to år ekstra i havet for å være bedre rustet til gytevandringen?

I så fall kan vi jo håpe at det er det som skjer i år feks pga lite næring i havet. Men svaret får vi ikke før om et år.... Eller er det sånn at av en gyting så er det forutbestemt hvor lenge de enkelte ynglene blir i havet...? Det er jammen mye vi ikke vet om laksen!

Kan ellers ikke skjønne at noen har problemer med at hunnfisken fredes fra og med august i disse elvene. Det vil jo hovedsaklig være større fisk som har stått en stund på elva, kanskje allerede fra månedsskiftet mai/juni, og kvaliteten som matfisk avtar jo dramatisk utover i sesongen.

Vedr markfiske så har jeg selv vært med å skulle frigjøre en vinterstøing som hadde mageslukt markangelen. Vi endte opp med å kutte snøret så langt inn kjeften vi kom, og satte den ut igjen. Forhåpentligvis overlevde den. Skal en drive gjenutsetting kan en nesten ikke tillate markfiske.

Et annet argument er bruken av blysøkker og faren for at redskapen slites og blir stående å fiske i lang tid etter. Vet om mange tilfeller der en har funnet råtnet fisk som har bitt på slik faststående bruk.

I tillegg er markfisket en utrolig effektiv metode i kulper hvor laksen samles. Og da tenker jeg mest på mindre høler hvor fisken ikke har noen mulighet til å komme seg unna agnet. I prinsippet kan markangelen senkes foran fisken, ofte fisk en ser, og holdes der til den tar...... Er dette sportsfiske?

Endret av moby

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Dette må du forklare :question: Laksen som går opp i elvene i år er då gytt lenge før ErT starta oppkjøpet, og ei eventuell auke i tilbakevandring på grunn av fleire gytefisk etter oppkjøpet vil ein ikkje sjå på fleire år enno. Det kan vel heller vere at oppkjøpet har sikra litt fleire gytefisk i eit år med svakt innsig.

I 2000 vart laksefisket i elvene i indre Nordfjord freda etter fleire år med elendig fiske. Trur du det medførte at det kommersielle fisket i fjorden vart fjerna? Og korleis koplar du ei freding av elvene til ei fjerning av oppdrettsnæringa i fjorden og områda rundt? O.næringa har då gjennom 20 år demonstrert at dei er fullstendig uavhengige av det som skjer med dei ville bestandane rundt dei.

Dette er vel første gongen i Norge at ein prøver å justere uttak basert på reelle data om oppgangen av fisk. Ein kan vere enig eller uening i detaljane i reguleringa, men det er utvilsamt rette vegen å gå for framtida.

Ja av laksen som gikk opp i Orkla i året 2000 ble det fanget ca 23,5tonn, 2001- 14,1tonn, 2002- 21,5tonn, 2003 17tonn. Disse årene burde fange avkommet for årets oppgang i denne elva. Når en da arbeider med et estimat på 12-15 tonn fangst av den totale oppgang for 2007, kan vel ikke dette være så katastrofalt. Spesielt ikke om en legger tidligere fangsttall til grunn for hva estimert gytebestand har vært i tidligere år.

Muligens har en idag også andre problemer med gytefisken, som gjenslammede gyteomeråder fororsaket av kraftig avrenning til vassdragene. Oppvekstvilkår for laksyngelen, grusgraving i vassdragene, og igjen avrenning fra omkringliggende landbruksområder.

Kloke hoder har sikkert en formel på hvor stor del av den totale oppgang av laks sportsfiskerne henter ut av et vassdrag. Det ville forundre meg om beskatningen var særlig større enn 1/4 av den totale oppgangen av gytevandrende laks i vassdraget.

Poenget med å evt å stenge et så stort vassdrag som Orkla eller Gaula med begrunnelse i at laksebestanden ikke tåler å bli beskattet med sportsfiskeredskap, ville sette sinnene i kok både i bygd og by, for ikke å snakke om på stortinget. Livsgrunnlaget for de fastboende står å faller på dette i mange av disse bygdene. Klart at en liten næring som notfiske etter laks i sjøen ville måtte vike. Denne næringen ville i denne sammenheng simpelthen ikke være samfunnsmessig formålstjenlig. Samtidig som man setter seg ned for å løse denne floken tar man å gjør en skikkelig jobb en gang for alle ved å fjerne oppdrettsanlegg i og i umiddelbar nærhet til våre laksefjorder. Men hvem er det som da skal ha eiendommsretten til økt avkastning i elvene? Er det da riktig at dagens rettighetshavere skal stikke av med hele gevinsten uten å ha gjort seg fortjent til gevinsten. Gevinsten er vel i realiteten en samfunnsgevinst, som bør deles og forvaltes av samfunnet. Dette blir nok greier. :whistling1:

Naturlig nok er dette ikke mulig å få til ved stengning av "småbekker" på vestlandet, disse er desverre ikke et så iøyenfallende problem som de større vassdragene, og ei heller er samfunnets gevinst like stor. Dessverre i denne kampen må noen dø :down:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Kloke hoder har sikkert en formel på hvor stor del av den totale oppgang av laks sportsfiskerne henter ut av et vassdrag. Det ville forundre meg om beskatningen var særlig større enn 1/4 av den totale oppgangen av gytevandrende laks i vassdraget.

Har hørt at 60-70% av totalen blir fiska opp, men går ikke god for de talla. Varierer nok det og fra vassdrag til vassdrag....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Har hørt at 60-70% av totalen blir fiska opp, men går ikke god for de talla. Varierer nok det og fra vassdrag til vassdrag....

Mest trolig har du snudd på regnestykket. :ermm: Det er jo selvfølgelig ikke selvmordskandidater vi har med å gjøre, så "gode jegere" er vi heldigvis ikke.

30-40% elvefangst av den totale oppgang er veldig høyt. Vi er ivrige og "gode fiskere" om vi klarer en så høy andel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Da er vel dette å tolke dithen at oppkjøp av garnkvoter ikke har hatt den tiltenkte effekt for disse vassdragene.

Effektene av kilenotoppleien i Trondheimsfjorden så langt kan vel vanskelig beskrives som annet enn positive:

70 tonn ekstra laks i elvene på to år sier NINA:

http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article889498.ece

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Effektene av kilenotoppleien i Trondheimsfjorden så langt kan vel vanskelig beskrives som annet enn positive:

70 tonn ekstra laks i elvene på to år sier NINA:

http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article889498.ece

De skriver jo i klar tekst at det er vanskelig å spå, samt at det ved spådom er vanskelig å si noe sikkert om framtida. Dette var publisert i full optimisme for bare en måned siden. En måned seinere klager de sin nød over en "liten " gytebestand i en for noen år siden normal-oppgang.

At oppkjøpet er positivt for oppgangen av laks i elvene er vel hevet over en hvær tvil, men har den hatt tiltrekkelig effekt? Dette er vel hva det strides om, og som ennå ikke har latt seg dokumentere. Her svinger det jo fra jubel over rekordinnsig til krise bare på 25døgn. :whistling1:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

At oppkjøpet er positivt for oppgangen av laks i elvene er vel hevet over en hvær tvil, men har den hatt tiltrekkelig effekt? Dette er vel hva det strides om, og som ennå ikke har latt seg dokumentere. Her svinger det jo fra jubel over rekordinnsig til krise bare på 25døgn. :whistling1:

Men det er som Henning Lund sier, hevet over en hver tvil at oppkjøpet har medført mere laks i elvene, og derved større utgang av smolt om noen år, enn om oppkjøp ikke var kommet i stand. :renske:

Hva som er tilstrekkelig antall smolt er jo det store spørsmålet. :question: Hvis lakselusa tar knekken på mestparten må antallet økes.

Kan vi risikere å komme til et stadie i lakseforvaltningen hvor utsetting av yngel blir aktuelt :question: Da tenker jeg på smolt fra stedegen stamme som settes ut så langt ut i fjordsystemene at den unngår lakselusa. Men overlevelsesgraden til slik smolt er jo dårlig, så det må kompenseres med et voldsomt antall.....

Nei kjernen til problemene for villaksen ligger i oppdrettsnæringen. Det er den eneste faktoren som har forverret villaksens vilkår de siste 20 årene. Det hjelper ikke med masse gytefisk i elvene hvis ikke smolten overlever :angry:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Mest trolig har du snudd på regnestykket. :ermm: Det er jo selvfølgelig ikke selvmordskandidater vi har med å gjøre, så "gode jegere" er vi heldigvis ikke.

30-40% elvefangst av den totale oppgang er veldig høyt. Vi er ivrige og "gode fiskere" om vi klarer en så høy andel.

Ikke eg :biggrin: mener eg har hørt det en gang. Burde vel vært mulig å få noen eksakte tall på det???

NINA???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

At oppkjøpet er positivt for oppgangen av laks i elvene er vel hevet over en hvær tvil, men har den hatt tiltrekkelig effekt? Dette er vel hva det strides om, og som ennå ikke har latt seg dokumentere.

Les siste setning i artikkelen i Adresseavisen:

"Både de biologiske og økonomiske effektene av frikjøpet blir undersøkt gjennom et stort forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd."

Det må da vel være bra at det er noen som faktisk foretar seg noe? Det er nok av folk som sitter på gjerdet og synser om ditt og datt. Her har elveeierne tatt tak i en konkret problemstilling (kilenotfiske), satt i gang et tiltak (oppleie) og det blir utarbeidet en evalueringsrapport når leieavtalene utgår etter 2009-sesongen.

Endret av Vegard Heggem

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Akkurat!

Vedrørende lakseinnsig og årsklasser, lurer jeg på om det er påvist at smålaksen kan "velge" å bli ett eller to år ekstra i havet for å være bedre rustet til gytevandringen?

I så fall kan vi jo håpe at det er det som skjer i år feks pga lite næring i havet. Men svaret får vi ikke før om et år.... Eller er det sånn at av en gyting så er det forutbestemt hvor lenge de enkelte ynglene blir i havet...? Det er jammen mye vi ikke vet om laksen!

Kan ellers ikke skjønne at noen har problemer med at hunnfisken fredes fra og med august i disse elvene. Det vil jo hovedsaklig være større fisk som har stått en stund på elva, kanskje allerede fra månedsskiftet mai/juni, og kvaliteten som matfisk avtar jo dramatisk utover i sesongen.

Vedr markfiske så har jeg selv vært med å skulle frigjøre en vinterstøing som hadde mageslukt markangelen. Vi endte opp med å kutte snøret så langt inn kjeften vi kom, og satte den ut igjen. Forhåpentligvis overlevde den. Skal en drive gjenutsetting kan en nesten ikke tillate markfiske.

Et annet argument er bruken av blysøkker og faren for at redskapen slites og blir stående å fiske i lang tid etter. Vet om mange tilfeller der en har funnet råtnet fisk som har bitt på slik faststående bruk.

I tillegg er markfisket en utrolig effektiv metode i kulper hvor laksen samles. Og da tenker jeg mest på mindre høler hvor fisken ikke har noen mulighet til å komme seg unna agnet. I prinsippet kan markangelen senkes foran fisken, ofte fisk en ser, og holdes der til den tar...... Er dette sportsfiske?

Dette er overhode ikke sportsfiske, å heldigvis fisker fåtallet av markfiskere på denne måten! Sånne plasser må fredes for alt fiske. Men har da lest x antall bøker (bl.a "Laksefiske", Hugh Falkus) om fluefiskere som har hatt speidere liggende på hyller over elva mens de har stått å kasta, kasta, kasta på samme fisk helt til den har tatt... Er det noe bedre bare fordi det er med flue...? Å hva med fiske på Island? Er det ikke slik at de går på åskammene å speider ned i elva før de går ned for å kaste nettopp der det står fisk? Nei, hvis markfiskere skulle finne på å gjøre noe sånt er det helt forferdelig, men så lenge det henger ei flue i snøre er det helt greit... Riktig at fisken som regel sitter veldig godt på mark, men har da fått laks som regelrett har slukt flua å... Fastsittende redskap er sjelden noe problem lenger, da de fleste bruker mye tynnere sene ut til søkket, er ikke så forbanna morsomt å knyte opp igjen hele takklet...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Spesielt ikke om en legger tidligere fangsttall til grunn for hva estimert gytebestand har vært i tidligere år.

Det er då akkurat det som er gjort. Talet på fisk som har passert tellaren på Bjørset i år møter ikkje det gytebestandsmålet som er sett for Orkla, ergo så prøver ein å redusere uttaket av fisk. Dette står faktisk i pressemeldinga som er sendt ut.

Muligens har en idag også andre problemer med gytefisken, som gjenslammede gyteomeråder fororsaket av kraftig avrenning til vassdragene. Oppvekstvilkår for laksyngelen, grusgraving i vassdragene, og igjen avrenning fra omkringliggende landbruksområder.

Alle argument som slik situasjonen er i dag understrekar at dei fangstreduserande tiltaka som er foreslått er heilt på sin plass.

Kloke hoder har sikkert en formel på hvor stor del av den totale oppgang av laks sportsfiskerne henter ut av et vassdrag.

Det finst mange undersøkelsar av dette. Variasjonen mellom 20-70%. For Orkla sin del meiner eg å hugse at talet ligg på 30-40%, basert på data frå telling og fangstal litt avhengig om du er langt oppe eller langt nede i elva. Det finst ein stor rapport om Orkla laga av NINA der dette er diskutert.

Direktoratet for naturforvaltning har konkret foreslått fredning av fiske i fleire elver, bla. Namsen på grunn av for stor del oppdrettsfisk - kor stor verknad har du sett at dette har på den politiske diskusjonen rundt oppdrettsnæringa? Dei har så stor gjennomslagskraft at litt oppstyr i ein trøndersk dal ikkje har særleg påverknad. Det er interessant å diskutere korleis utleige skal gjerast og inntekter fordelast, men alle slike forslag vil krevje endringar i grunneigarretten (med mindre staten gir store bidrag til elva som t.d. ved kalking). Du ville ikkje overleve lenge som politikar om du kom opp med eit forslag om å lempe på grunneigarane sin rett til å styre det dei eig :smile:

Naturlig nok er dette ikke mulig å få til ved stengning av "småbekker" på vestlandet, disse er desverre ikke et så iøyenfallende problem som de større vassdragene, og ei heller er samfunnets gevinst like stor. Dessverre i denne kampen må noen dø :down:

Dette er vås. Stryn og Olden samt t.d. Lærdal og Vosso hadde alle unike stammer av storlaks som gjorde dei til verdskjende fiskeelver, og alle hadde stor økonomisk verdi for lokalsamfunna. Når dei klappa saman av ulike grunnar vart det gjort svært lite for å endre på den sjøbelastninga ein hadde på den tilbakevandrande storlaksen. Det er finst ingen grunn til å tru at Gaula/Orkla har ein status som ville gjere ting annaleis om dei vart freda.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er då akkurat det som er gjort. Talet på fisk som har passert tellaren på Bjørset i år møter ikkje det gytebestandsmålet som er sett for Orkla, ergo så prøver ein å redusere uttaket av fisk. Dette står faktisk i pressemeldinga som er sendt ut.

Ja det står så, men utifra fangst ielven hittil iår skal ikke dette være katastofalt såfremt ikke vi er blitt så gode fiskere som enkelte påstår ved at sportsfisket beskatter gytebestanden med opptil 70%.

Alle argument som slik situasjonen er i dag understrekar at dei fangstreduserande tiltaka som er foreslått er heilt på sin plass.

Det finst mange undersøkelsar av dette. Variasjonen mellom 20-70%. For Orkla sin del meiner eg å hugse at talet ligg på 30-40%, basert på data frå telling og fangstal litt avhengig om du er langt oppe eller langt nede i elva. Det finst ein stor rapport om Orkla laga av NINA der dette er diskutert.

Endret av Nobody

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

:sad: Javel,får bare håpe da att fiskere respekterer dette,men tviler på at alle gjør det uten att det får følger for dem selv, er jeg redd de siter på skulderen å drar hunn laksen på land, enten den er blank eller brun.

Kun 3 av 27 innmeldte laks sålangt i august i Orkla er utsatt og to av de utsatte er smålaks. Enten melder ikke folk inn gjenutsatt holaks ellers slår de fleste holaksen ihjel på tross av fredningen.

Forøvrig fremdeles ingen lyspunkter å se i oppgangen verken i Gaula eller Orkla. Den siste uken er det kun tatt 20 smålaks i Gaula, rundt 60 mellomlaks og i underkant av 20 storlaks. Dette leser jeg som at det meste av det som taes er fisk som har stått en stund på elva. Så håper folk respekterer fredningen av holaksen slik at det blir noe igjen til gytinga.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

:down: Når det først skal innføres reguleringer som en mere "rettet avretting"ett utrykk som blir brukt på jaktspråket for å bevare reproduktive stamme for fremtiden.burde det vært innført fredning av all laks isteden, med unntak av oppdrettfisk.Vi som følger med på diverse laksebørser å ser dagens fangster vet at det ikke bare er hannlaks som blir tatt. :mad: e

Kun 3 av 27 innmeldte laks sålangt i august i Orkla er utsatt og to av de utsatte er smålaks. Enten melder ikke folk inn gjenutsatt holaks ellers slår de fleste holaksen ihjel på tross av fredningen.

Forøvrig fremdeles ingen lyspunkter å se i oppgangen verken i Gaula eller Orkla. Den siste uken er det kun tatt 20 smålaks i Gaula, rundt 60 mellomlaks og i underkant av 20 storlaks. Dette leser jeg som at det meste av det som taes er fisk som har stått en stund på elva. Så håper folk respekterer fredningen av holaksen slik at det blir noe igjen til gytinga.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

For min del har jeg tatt 12 lakser (5 mellomlaks og 7 smålaks) så langt i år hvor ALLE er hannlakser.... En kompis av meg har tatt 7 lakser (2 storlakser og resten mellomlaks) hvor også ALLE er hannlaks.

Fiskene er tatt fra slutten av juni og frem til nå i Gaula og par smålakselver. Mulig dette er tilfeldig, men jeg begynner virkelig å lure... Kanskje ikke det er så mange som jukser allikevel...??

:down: Når det først skal innføres reguleringer som en mere "rettet avretting"ett utrykk som blir brukt på jaktspråket for å bevare reproduktive stamme for fremtiden.burde det vært innført fredning av all laks isteden, med unntak av oppdrettfisk.Vi som følger med på diverse laksebørser å ser dagens fangster vet at det ikke bare er hannlaks som blir tatt. :mad: e
Endret av frokri

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hej

Om jag förstår de rätt så måste all hon lax släppas från när säsongen börjar. Jag tycker de bra dom försöker göra något. Men har Inte Norge förbjudit C§R så då förstår jag inte hur de ska fungera. Vad händer med att stoppa fisket till havs och all notfiske och Vad med alla Odlingar så som smustar ner och fisk som rymer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hej

Om jag förstår de rätt så måste all hon lax släppas från när säsongen börjar. Jag tycker de bra dom försöker göra något. Men har Inte Norge förbjudit C§R så då förstår jag inte hur de ska fungera. Vad händer med att stoppa fisket till havs och all notfiske och Vad med alla Odlingar så som smustar ner och fisk som rymer.

Norge har ikke forbudt gjenutsettning av fisk ved rettet fiske. Man kan pålegge fiskerne å sette ut holaks og kun lov å avlive hannlaks. Man kan pålegge å sette ut all laks og kun fiske etter sjøørret dersom sjøørret er den primære arten i elven.

Men det med fredning av holaks gjaldt for i august ifjor...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Norge har ikke forbudt gjenutsettning av fisk ved rettet fiske. Man kan pålegge fiskerne å sette ut holaks og kun lov å avlive hannlaks. Man kan pålegge å sette ut all laks og kun fiske etter sjøørret dersom sjøørret er den primære arten i elven.

Men det med fredning av holaks gjaldt for i august ifjor...

Hej Oddbjörn

Tack för ditt svar då förstår jag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...