Hopp til innhold
salar

Røkkes reketråler?

Recommended Posts

Jeg leste om det i en rapport om kysttorsken.Rapporten finnes på sidene til naturvernforbundet.Ja du har rett i at det må være noe av det mest ulønnsomme man kan "fiske" etter.Har prøvd å få vite om åten eventuellt skal brukes i lakseoppdrettet men har ikke fått noe svar,som kjent har de omtrent støvsugd Nordsjøen for tobis. Leste på sidene her at mange fisker makrell med små røde fluer og det er vel rauåte de imiterer.

Jeg er nok klar over at indre oslofjord er innenfor Drøbak men der er det allerede noen restriksjoner som er fornuftige og bunnforholdene er annerledes enn lenger ut.

Hvorfor er man så skeptisk til at indre oslofjord skal/kan bli en ren sportsfiskefjord? Er det ikke på tide å vekke museeumsvaktene i departement og direktorat.Hvem eier fisken?Alle andre??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Leste på sidene her at mange fisker makrell med små røde fluer og det er vel rauåte de imiterer.

Beklager at jeg sporer litt av fra hovedtemaet her, men som gammel marinbiolog med hovedfag på zooplankton i Oslofjorden, klarer jeg ikke å dy meg! :)

Rødfargen som har gitt rauåta navnet skyldes en rød "olje" rauåta danner som opplagsnæring i vinterhalvåret. Sommerstid er rauåta blank, slik som de fleste andre dyreplanktonarter. Denne oljen endrer også tettheten i rauåta slik at den kan "henge" i vannsøylen uten svømmebevegelser for å holde seg oppe. Selv om rauåta har nesten samme tetthet som vann, ville den sakte synke ned om ikke oljen økte oppdriften.

Det kan godt være at makrellfiskerne om sommeren har tenkt å imitere rauåta med røde fluer, men dyret er på den tiden av året som det meste av makrellen fanges, nærmest transparent.

Mvh

Tom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Rauåta (Calanus finmarchicus) er en hoppekreps som er på størrelse med et riskorn, de voksne er på rundt 4-5 mm. Den største hoppekrepsen i fjorden, Euchaeta, er rundt 1 cm lang. Hoppekrepsene i Oslofjorden ligger grovt regnet mellom 1 og 10 mm.

Storkrillen (Meganyctiphanes norvegica), som er den dominerende krillarten i Oslofjorden, er 3-4 cm lang.

Mvh

Tom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

var ute etter sjøøerreten en kald og vindstille vinterdag ...da jeg og Robin O kom over en stim med ørret som beita på et eller annet (??? :unsure: ).Robin hadde napp på en liten rekeimitasjon men ellers ville de ikke ta samme hva vi slengte etter dem ...helt til jeg satte på en bitte-bitte liten rosa flue (ca 10-13 mm) ..da tok den helt umiddelbart :) ....desverre ble det bare den ene da de andre vel ble skremt :cry:

Siden den gang har jeg alltid et par slike små krypp i flueboksen ...og den funker...så er fisken kresen og vannet klart/kaldt, så er det frem med den lille rosa... :)

fors_k_1.jpg

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Noen så kanskje innslaget om tareskogens forsvinning fra Hvaler til Stavanger på "schrødingers katt".Der presterte en marinbiolog å si at når tareskogen forsvinner får KANSKJE fisk og skalldyr dårligere forhold.Litt tidligere hadde han sammenlignet tareskogen med regnskogen på land.Tareskogen er faktisk et enda mer mangfoldig økosystem. Når regnskogen eller vanlig skog forsvinner på land kalles det katastrofe, men det som skjer under vann og særlig i havet bryr man seg lite om.Vi har sett det samme med lakselusproblemet hvor man dekker seg bak setningen "det er ikke vitenskapelig bevist" selv om man står med en død smolt dekket av lus i hånden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg reagerte også på at han sa `kanskje`. Hvorfor er de redde for å si det ubehagelige? En farlig underdrivelse `kanskje`?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Programmet "ut i naturen" fra en øy i Sogn og Fjordane viste med all tydelighet at vi er på ville veier og med fullt overlegg.Sjøfugl og fisk er stort sett borte selv ute i havgapet,og det er en villet utvikling. Vi tar med fullt overlegg maten fra fisk og fugl, men (bort)forklaringene er miljøgifter og klimaendringer.Man kan lure på om forskerne er kjøpt og betalt av staten ettersom de alltid vil glatte over problemene og fortelle oss at dette må man forske videre på.Strakstiltak er ikke aktuellt. Tobisen for eks. går til lakseoppdrett og det er kanskje den mest lønnsomme måten å bruke den på?? Men nå er den stort sett fisket opp, og så er oppgaven å finne erstatning inntil det igjen blir lønnsomt å tråle/harve etter den.

Se også artikkelen "sjøørreten mot stupet" her på sidene..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

jeg driver selv rekefiske og ser på det som en liten trusel mot fisken,,,,,det me at vi tar maten fra fisken vill jeg egentlig påstå at er bull shit....for det lille fiske som blir drevet på reke påvirker ikke bestannen noe......+ derimot at det bør kartlegges hvor det er koraler og så frede disse områdene er jeg enig i.......det som påvrker den fiske bestanden som folk flest fisker er fjorder fulle i garn,,,jeg mener det bør forbys og drive aktivt garn fiske blant olk som ikke skall leve av det(da regner jeg ikke 2 garn men folk som har 200

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

jeg driver selv rekefiske og ser på det som en liten trusel mot fisken,,,,,det me at vi tar maten fra fisken vill jeg egentlig påstå at er bull shit....for det lille fiske som blir drevet på reke påvirker ikke bestannen noe......+ derimot at det bør kartlegges hvor det er koraler og så frede disse områdene er jeg enig i.......det som påvrker den fiske bestanden som folk flest fisker er fjorder fulle i garn,,,jeg mener det bør forbys og drive aktivt garn fiske blant olk som ikke skall leve av det(da regner jeg ikke 2 garn men folk som har 200

Beklager, men jeg tror du tar dundrende feil :) . De fleste ærlige fiskere og andre som som skjønner hvordann en trål fungerer er vel enige i at dette er en fiskemetode som gjør utrolig mye skade på havbunnen og for alle arter i sjøen. Så selv om det fanges lte, så gjøres det desto mer skade. La oss tenke oss at vi forsøkte oss med en trål på som vi slepte på land på Finmarksvidda for å fange rype :) (blås i om det lot seg gjøre rent praktisk, dette er bare et eksempel). Vi kunne da si at egentlig utgjorde denne en liten trussel for andre enn de rypene som var innen for trålens vei. Men hvor mye skade ville den gjøre for resten av biotopen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Vannledmingen til Langøya ved Holmestrand har blitt revet av minst to ganger de siste årene av reketrålere.Det er en kraftig ledning ettersom øya har hatt et stort kalksteinsbrudd og nå deponi,rensing av forurenset masse. FlyAlf har helt rett i at tråling gjør stor skade på bunnvegetasjonen. Det som forundrer meg er at det alltid er andre eller noe annet som er skyld i tingenes tilstand. Yrkes og fritidsfiskerne viser at de enten ikke er interessert i å høste med måte , eller ikke er i stand til det. Resultatene kan vi alle se men til tross for det går vi altså på fintene og synes til og med synd på dem.

Jeg vil jobbe for å få folk til å forstå at indre del av Oslofjorden bør forbeholdes sportsfiske ettersom det rundt denne fjordarmen bor godt over 1 mill. mennesker (det samme som i de fem nordligste kystfylkene). Samfunnsøkonomisk er yrkes og fritidsfiske her det samme som å kaste en masse penger på sjøen. Miljømessig er det ødeleggende. Hvor på næringskjeden man høster er ikke likegyldig. Reker,brisling,og tobis er mat for all predatorfisk. Vi må bort fra tvangsforestillingen om at selv en liten fjordarm skal høstes med not,trål,garn, line eller snurrvad. I tillegg til at trolig også fritidsfiskerne vil få mer fisk med juksa som med dagens garn vil oppsynet bli langt lettere og bedre ettersom all diskusjon ville falle bort og flere folk ved sjøen vil bety flere "vakter". Jeg kan ikke uttale meg om hvor dumt eller klokt det er å tråle reker på Vestlandet. Men når både fisk og sjøfugl forsvinner selv ute i havgapet i Sogn har alle et større eller mindre ansvar. Alle kan ikke være uskyldige.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Mitt forslag om å gjøre indre del av oslofjorden om til ren sportsfiskefjord er en drøm om å lage et fantastisk helårs fiskevann for alle som bor her. For å få det til er man nødt for å fjerne noen få yrkesfiskere og et ukjent antall fritidsfiskere. Yrkesfiskerne kan få overgangsordninger,førtidspensjon eller jobbe med oppsyn og fiskepleie. I et land hvor ingen protesterer når landbruksministeren går ut og garanterer for at staten kan kjøpe opp 2000 melkekvoter er dette peanøtter og i tillegg en lønnsom omlegging. Jeg tar ikke til orde for rent sportsfiske i Varangerfjorden, ikke engang i ytre oslofjord selv om det også trolig hadde vært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Jeg vil i likhet med politikerne ha flest mulig ut og i aktivitet. Jeg blir glad over å se måker rundt en sjark hvor man fisker med håndsnøre. Det er fiske med trål,not garn og snurrvad jeg vil ha vekk. Ikke fordi jeg er egoist, men fordi flest mulig skal få mulighet til å få fisk. Del godene mener noen, men som en av dem sa til meg "vi har ikke sagt på hvor mange"

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Mitt forslag om å gjøre indre del av oslofjorden om til ren sportsfiskefjord er en drøm om å lage et fantastisk helårs fiskevann for alle som bor her. For å få det til er man nødt for å fjerne noen få yrkesfiskere og et ukjent antall fritidsfiskere. Yrkesfiskerne kan få overgangsordninger,førtidspensjon eller jobbe med oppsyn og fiskepleie. I et land hvor ingen protesterer når landbruksministeren går ut og garanterer for at staten kan kjøpe opp 2000 melkekvoter er dette peanøtter og i tillegg en lønnsom omlegging. Jeg tar ikke til orde for rent sportsfiske i Varangerfjorden, ikke engang i ytre oslofjord selv om det også trolig hadde vært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Jeg vil i likhet med politikerne ha flest mulig ut og i aktivitet. Jeg blir glad over å se måker rundt en sjark hvor man fisker med håndsnøre. Det er fiske med trål,not garn og snurrvad jeg vil ha vekk. Ikke fordi jeg er egoist, men fordi flest mulig skal få mulighet til å få fisk. Del godene mener noen, men som en av dem sa til meg "vi har ikke sagt på hvor mange"

Jaja, nå er vi tilbake i indre Oslofjord og jeg må bare innrømme at den fjorden vet jeg lite om.

Men når det gjelder fiskerier ellers er jeg meget godt informert og er av den formening at før man utaler seg om fiskerier bør man i det minste skaffe seg et minimum av info slik at vi får lagt populistiske oppfatninger til side.

Det finnes useriøse og snuskete bønder og det samme i transportnæringen og forsåvidt alle næringer men skal vi legg dem ned på bakgrunn av det?

MVH

HelgeB

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jaja, nå er vi tilbake i indre Oslofjord og jeg må bare innrømme at den fjorden vet jeg lite om.

Men når det gjelder fiskerier ellers er jeg meget godt informert og er av den formening at før man utaler seg om fiskerier bør man i det minste skaffe seg et minimum av info slik at vi får lagt populistiske oppfatninger til side.

Det finnes useriøse og snuskete bønder og det samme i transportnæringen og forsåvidt alle næringer men skal vi legg dem ned på bakgrunn av det?

MVH

HelgeB

Hvis du har gode grunnlegggende kunnskaper om yrkesfiskets innvirkninger på fiskebestanden i Oslofjorden så er jeg veldig interessert i å høre mere om det ..for all del. :wink:

Jeg for min del har sett hvordan yrkesfiskere i "lukkede farvann" ,her hvor jeg bor, kan ta "drepen" på et ellers etterlengtet og flott fritidsfiske. Det er ikke dermed sagt at yrkesfiskere er en gjeng med "ulver"...men de står tross alt høyt i "næringskjeden" og er fiskebestandene truet er yrkesfiskere nok bare en ...av mange "trusler" som må taes på alvor.

Kan det være noen tvil om at Oslofjorden har vært en slags .."matboks som alle driter i"...opp i gjennom årene og desverre prøver man fremdeles å dumpe den ene uhumskheten etter den andre...med "vitenskapelige beviser" om at dette er trygt... :roll: ...for akkurat DET har vi jo aldrig hørt/sett før :P

Hvem prøver å stoppe det .... <_<

Populistiske oppfatninger eller ikke......litt rart og tenke på at mange innen fluefiskemiljøet er sterk forkusert på kultivering og vedlikehold av elver og bekker rundt Oslofjorden ....mens fjorden i seg selv , som fisken er like avhengig av , ofrer man knapt nok en tanke, annet enn når man skal ut og ta storørreten eller ta kverken på et ulovlig garn....

Mennesker som Salar fortjener bedre støtte en det du gir HelgeB......at Salar kan virke "overfokusert" på yrkesfiskerne er mulig , men dette er vel egentlig ikke en "krig" mot yrkesfiskere alene men et ønske om en trivelig og bedre fjord vi kan benytte fiskestanga i...hva galt kan det være i det... :wink:

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvis du har gode grunnlegggende kunnskaper om yrkesfiskets innvirkninger på fiskebestanden i Oslofjorden så er jeg veldig interessert i å høre mere om det ..for all del. :wink:

Jeg for min del har sett hvordan yrkesfiskere i "lukkede farvann" ,her hvor jeg bor, kan ta "drepen" på et ellers etterlengtet og flott fritidsfiske. Det er ikke dermed sagt at yrkesfiskere er en gjeng med "ulver"...men de står tross alt høyt i "næringskjeden" og er fiskebestandene truet er yrkesfiskere nok bare en ...av mange "trusler" som må taes på alvor.

Kan det være noen tvil om at Oslofjorden har vært en slags .."matboks som alle driter i"...opp i gjennom årene og desverre prøver man fremdeles å dumpe den ene uhumskheten etter den andre...med "vitenskapelige beviser" om at dette er trygt... :roll: ...for akkurat DET har vi jo aldrig hørt/sett før :P

Hvem prøver å stoppe det .... <_<

Populistiske oppfatninger eller ikke......litt rart og tenke på at mange innen fluefiskemiljøet er sterk forkusert på kultivering og vedlikehold av elver og bekker rundt Oslofjorden ....mens fjorden i seg selv , som fisken er like avhengig av , ofrer man knapt nok en tanke, annet enn når man skal ut og ta storørreten eller ta kverken på et ulovlig garn....

Mennesker som Salar fortjener bedre støtte en det du gir HelgeB......at Salar kan virke "overfokusert" på yrkesfiskerne er mulig , men dette er vel egentlig ikke en "krig" mot yrkesfiskere alene men et ønske om en trivelig og bedre fjord vi kan benytte fiskestanga i...hva galt kan det være i det... :wink:

Jeg er mer en villig til å støtte Salar, men når jeg sier at debatten må nyanseres fortjener jeg samme respekten for også jeg er for en resursforvaltning som hindrer overfiske og skadevirkninger.

Ettersom jeg har forstått forskere så er det nettopp det at det bor 1,5 mill rundt fjorden med alle de utslipp og inngrep det medfører som er selve hovedproblemet.

Det er vel og bra at fiskerinæringens skyggesider blir brakt frem i lyset, men en skal altså huske at Norge hadde blitt et fattigere land uten denne næringen.

Skal vi fremstå som en seriøs gruppe må vi nok legge for dagen litt mer forståelse for et komplekst problem en det mange her gir utrykk for.

Fiskerne i Oslofjorden er av mange sett som grunnen til at tilstanden er som den er, det jeg peker på er at problemstillingen er mye mer kompleks en som så.

Så husk at neste gang du flusher dassen din hjemme dreper du kanskje ei hyse!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Kolmule anses som en erstatning for sil i forhold til produksjon av pelets. Nok en pelagisk gytenede stimfisk vi tydeligvis anser at vi kan utrydde uten konsekvenser.

Jeg er litt skeptisk til denne fredningen av yrkesfiskeren. Industritrålere som fenomen genererer intet til lokalsamfunn langs kysten og burde vært eliminert før den kom i drift. Kystfiskeren har ikke bare livets rett, men representerer en trivelig tradisjon som byr svært få imot. Men hvorfor er denne arbeidsplassen av så mange påtenkt som fredet også når bærekreften er fullstendig revet bort. Det finnes god dokumentasjon på at viktige bestander i Oslofjorden, Skagerak og Nordsjøen befinner seg utenfor biologisk sikre grenser.

En mann som utdanner seg til snekker blir henvist til arbeidskontoret når bedriften hans ikke har oppdrag! Ja, de fleste fiskere er sågar selvstendig næringsdrivende! Om ditt danske snekkerfirma ikke lenger kan skaffe tømmer blir du tvunget til å legge ned. Mannen har satset på en næring som er i ferd med å utrydde grunnlaget for drift!!!!!! Hvorfor er det ingen som ser dette. Hvorfor er det værre for en fisker å trå over terskelen hos A-etat enn for en hotellansatt i vinterhalvåret?

Ja... forskere er avhengige av staten for å skaffe penger til sitt arbeide. Det handler ofte om dyre prosjekter som ikke genererer umiddelbar inntjening. Kampen om midlene er hard og økologene taper alltid for medisinerne. Det nærmeste man kommer et unntak er bevilgninger til undersøkelser av laksefisk. Blankfisknorge har nemlig skjønt noe som kystnorge sliter med å forstå: Det er så dyrt å utrydde bestander at staten er den eneste organisajon som er i stand til å reetablere. Men husk; bevilgningene blir aldri større enn at det holder til et plaster på såret. "Føre var" er stikkordet.

Når det er sagt er jeg enige med dem som sier at hobbyfiskeren bidrar negativt i like stor grad som kystfiskern. Kanskje ville han vise seg å være værre om problemet ble tilstrekkelig undersøkt. Jeg er vokst opp på sørlandet, og det er ikke få ganger jeg har hørt gamle ringerever si at garnfiske på torskens gyteplasser om vinteren er blitt så kleint at det må 10 ganger så mange garnlenker til for å få samme mengde fisk som før. Sier ikke det litt om hvor galt det har blitt.

Fiskeeksporten noen skryter av er i seg selv et onde. Lakseoppdrett (eller lyseoppdrett) vet vi mye om, selv om ikke alt er "bevist". Det er til bekymring at man nå som følge av at torsken er fraværende langs sørlandskysten har satt sine griske øyne på torskeoppdrett. Hvem gagner egentlig dette. Oppdrett genererer ikke mange arbeidsplasser i lokalsamfunnene langs kysten. Det meste eies av selskaper som Hydro og Panfish.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er vel og bra at fiskerinæringens skyggesider blir brakt frem i lyset, men en skal altså huske at Norge hadde blitt et fattigere land uten denne næringen.

Akkurat der har du jo et veldig godt poeng :wink: .Som mennesker så har vi det grunnleggende problemet at verdier som oftest skal gjøres opp i kroner og ører og da er det en enkel sak og la miljøet komme på annenplass.

Dessuten.....Hadde det ikke vært for oljen hadde vi neppe blitt rike, i alle fall ikke på den bestand vi har av fisk , pr. i dag...så hvorfor ikke la bestandene av fisk ta seg opp mens vi har oljen....vi har allerede mere enn nok kroner i kassa. :roll:

Det er nok heller ikke bare "fisken eller oljen" som har gitt mor Norge penger i kassa...men også hvalfangsten.....og vi vet hvilken "pris" verden ellers har måttet betale for det. :wink: ...og det er ikke den eneste bestand vi har greid å ta knekken på :evil:

Skal vi fremstå som en seriøs gruppe må vi nok legge for dagen litt mer forståelse for et komplekst problem en det mange her gir utrykk for.

Fiskerne i Oslofjorden er av mange sett som grunnen til at tilstanden er som den er, det jeg peker på er at problemstillingen er mye mer kompleks en som så.

Jeg vet ikke hva du legger i ordene seriøs og kompleks.. :unsure: ..men så langt har vel tingenes tilstand vært overlatt til den slags seriøs og komplekse politiske diskusjoner , som det vel ikke hadde kommet så frygtelig mye godt ut av hvis ikke det hadde vært for enkeltmennesker (el andre organisajoner) hadde gjort en iherdig innsats for miljøet.

Beklageligvis så blir slike alltid sett på som "opprørere" og jeg vet ikke hva ...bare fordi de er en tanke mere årvåkne enn oss andre som er så fordømt seriøse at vi skal "diskutere brannårsaken mens brannalarmen går for fullt og det svir i baken." :P

Så....jo det er viktig med et nyansert syn på tingene...men vi må samtidig passe oss for at de"nyansene" ikke kompliserer problemstillingen så mye at den føles uoverkommelige og det hele ender opp med at det er enklere å snu ryggen til ..enn å bry seg .....

Så husk at neste gang du flusher dassen din hjemme dreper du kanskje ei hyse!

^_^

Det er faktisk bare et par år siden at to fulle trillebår-lass med ørret gikk føyken i bekken ,her jeg bor ,på grunn av kloakkutslipp....så.. jo det er et viktig poeng det der... <_<

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Noen så kanskje innslaget om tareskogens forsvinning fra Hvaler til Stavanger på "schrødingers katt".Der presterte en marinbiolog å si at når tareskogen forsvinner får KANSKJE fisk og skalldyr dårligere forhold.Litt tidligere hadde han sammenlignet tareskogen med regnskogen på land.Tareskogen er faktisk et enda mer mangfoldig økosystem. Når regnskogen eller vanlig skog forsvinner på land kalles det katastrofe, men det som skjer under vann og særlig i havet bryr man seg lite om.Vi har sett det samme med lakselusproblemet hvor man dekker seg bak setningen "det er ikke vitenskapelig bevist" selv om man står med en død smolt dekket av lus i hånden.

Du har nok rett i at tråling skader undervannsfaunaen, men når det gjelder tareskogen har dette ingen sammenheng i det at tråling ikke forekommer i tarebeltet. Det forskere og ansvarlige fiskere har gått samen om er å kartlegge soner hvor tråling ikke er tilrådlig nettopp for å skåne oppvekstområder og spesielt sårbare områder. Bunnforhold ble det tidligere ikke tatt særlige hensyn til men de fleste innen fiskerinæringen har etterhvert skjønt såpass at skal næringen overleve må man ta slike hensyn.

Klart det er skremmende å se tilbake på den skjødesløse omgangen spesielt trålerne har hatt med fiskeforekomster og bunnfauna, Mye av æren for dette må likevel forskerene ta i det at de opp gjennom 70 og 80 tallet spriket vanvittig i resultater av arbeidet sitt. Man kan vel også si at de forskerne som vitterlig forutså problemene ble kneblet og slett ikke ble hørt av myndighetene.

Det sier seg selv at det fortsatt er mye å ta fatt i innen for denne kulturen men vi ser heldigvis stadig mer bevisgjøring av problemene i næringen.

Jeg er oppvokst midt i det kjukkeste fiskerinorge og jeg har selv vært trålfisker og har jeg upopulære meninger om dette her i forumet skulle du bare ha vist vilke oppfatninger mange har av meg her påhjemmefronten! Tjukkhudet har jeg i alle fall blitt...

MVH

HelgeB

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Dessuten vil jeg gjenta det jeg tidligere sa om forurensing; 1,5 mill mennesker som forurenser i tillegg til industriutslipp, veisalter og masse fritidsfiskere i et lite område må få store konsekvenser.

Reketrålere blir automatisk gitt ansvaret for det hele av sportsfiskere og andre. Jeg hevder ikke at yrkesfiskere er uten skyld men de er nok bare en liten del av problemene i fjorden.

Så langt har ingen komentert dette, ser ut som at det i allefall er nok sand rundt fjorden til at en del her på forumet kan leke struts.....

MVH

HelgeB

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Klart det er skremmende å se tilbake på den skjødesløse omgangen spesielt trålerne har hatt med fiskeforekomster og bunnfauna, Mye av æren for dette må likevel forskerene ta i det at de opp gjennom 70 og 80 tallet spriket vanvittig i resultater av arbeidet sitt. Man kan vel også si at de forskerne som vitterlig forutså problemene ble kneblet og slett ikke ble hørt av myndighetene.

Det sier seg selv at det fortsatt er mye å ta fatt i innen for denne kulturen men vi ser heldigvis stadig mer bevisgjøring av problemene i næringen.

Det er vel litt sterkt å legge skylden på hva fiskere gjør i dag, på det enkelte forskere hevdet for 30 år siden? :wink:

Jeg tror du har rett i at det er en begynnende bevissthet (regner med at du mente 'bevisstgjøring' i innlegget ditt), men det er fremdeles en lang vei å gå. Jeg vil igjen trekke parallellen til oppdrettsnæringen, der man også er i ferd med å innse omfanget av problemene man har skapt, mens rømningene dessverre fremdeles fortsetter.

Mvh

Tom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Dessuten vil jeg gjenta det jeg tidligere sa om forurensing; 1,5 mill mennesker som forurenser i tillegg til industriutslipp, veisalter og masse fritidsfiskere i et lite område må få store konsekvenser.

Reketrålere blir automatisk gitt ansvaret for det hele av sportsfiskere og andre. Jeg hevder ikke at yrkesfiskere er uten skyld men de er nok bare en liten del av problemene i fjorden.

Så langt har ingen komentert dette, ser ut som at det i allefall er nok sand rundt fjorden til at en del her på forumet kan leke struts.....

MVH

HelgeB

Er da helt enig med deg HelgeB.... :wink: at det forkuseres for lite på alle de faktorene som er årsak til en tvilsom fiskebestand i Oslofjorden...men det har jeg vel allerede påpekt fra før. 8)

Men når det gjelder hvem som skylder på hvem her og ellers så synes jeg vel du går glipp av de nyansene som du selv forvente vi skal ta høyde for.Slik jeg kjenner sportfiskere klager de på så mangt ,eksempelvis sel, fugl, ulovlig garnfiske ,mataukefiskere...osv.faktisk så har jeg for min del aldrig hørt noen klage på reketrålere før denne tråden kom opp. :wink: ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Det er vel litt sterkt å legge skylden på hva fiskere gjør i dag, på det enkelte forskere hevdet for 30 år siden? :wink:

Jeg tror du har rett i at det er en begynnende bevissthet (regner med at du mente 'bevisstgjøring' i innlegget ditt), men det er fremdeles en lang vei å gå. Jeg vil igjen trekke parallellen til oppdrettsnæringen, der man også er i ferd med å innse omfanget av problemene man har skapt, mens rømningene dessverre fremdeles fortsetter.

Mvh

Tom

Jeg snakker ikke om hva fiskerne gjør i dag men hvordan de gikk frem på 70-80 og 90 tallet på bakgrunn av sprikende forskning.

I dag er det heldigvis mindre avstand mellom forskning og næring men avstanden kunne unektelig vært mindre. Jeg finner det vanskelig å trekke så mange paralleller til oppdretsnæringen pga det er en "ny" næring som hadde en utvikling så rask at ingen kunne forutse utfallet, forskerne klarte rett å slett ikke å produsere resultater i tritt med tempoet i næringen. Det forskerne gjorde i det tillfellet var å advare mot en utvikling ingen kjente virkningen av.

Dette er ikke tillfellet inen for fiskerinæringen der veldig mange advarte mot resursforvaltningen på bakgrunn av sin forskning.

MVH

HelgeB

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg snakker ikke om hva fiskerne gjør i dag men hvordan de gikk frem på 70-80 og 90 tallet på bakgrunn av sprikende forskning.

I dag er det heldigvis mindre avstand mellom forskning og næring men avstanden kunne unektelig vært mindre. Jeg finner det vanskelig å trekke så mange paralleller til oppdretsnæringen pga det er en "ny" næring som hadde en utvikling så rask at ingen kunne forutse utfallet, forskerne klarte rett å slett ikke å produsere resultater i tritt med tempoet i næringen. Det forskerne gjorde i det tillfellet var å advare mot en utvikling ingen kjente virkningen av.

Dette er ikke tillfellet inen for fiskerinæringen der veldig mange advarte mot resursforvaltningen på bakgrunn av sin forskning.

MVH

HelgeB

Jeg tror ikke det var så mye sprik i forskningen. Det var (og er) nok først og fremst spriket mellom forskernes anbefalinger og fiskeridirektoratets kvotetildelinger som har ført oss ut i uføret. Når det er sagt så er vel ikke havforsker et like sterk sjeldsord i fiskeriforeningen i dag som det det var på 70 og 80 tallet, men det er vel strengt tatt på tide at noen begynner å høre på dem (forskerne altså)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg tror ikke det var så mye sprik i forskningen. Det var (og er) nok først og fremst spriket mellom forskernes anbefalinger og fiskeridirektoratets kvotetildelinger som har ført oss ut i uføret. Når det er sagt så er vel ikke havforsker et like sterk sjeldsord i fiskeriforeningen i dag som det det var på 70 og 80 tallet, men det er vel strengt tatt på tide at noen begynner å høre på dem (forskerne altså)?

Hvis du leter frem forskningsraporter fra det nevnte tidsrom vil du se veldig mange sprikende resultater.

Dette er en kjensgjerning og fiskerinæringen støttet seg naturlig nok til de resultatene som passet dem best og kalte resten for idioter og gærninger.

Det ligger i oss alle å tro på det som passer oss best, fornuften er til for å regulere slike tilbøyligheter i oss.

Noen er utstyrt med mer fornuft en andre dessverre, av og til overtar grådighet og vanetenkning denne kjekke evnen vi i varierende grad er utstyrt med.

MVH

HelgeB

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvis du leter frem forskningsraporter fra det nevnte tidsrom vil du se veldig mange sprikende resultater.

Dette er en kjensgjerning og fiskerinæringen støttet seg naturlig nok til de resultatene som passet dem best og kalte resten for idioter og gærninger.

Det ligger i oss alle å tro på det som passer oss best, fornuften er til for å regulere slike tilbøyligheter i oss.

Noen er utstyrt med mer fornuft en andre dessverre, av og til overtar grådighet og vanetenkning denne kjekke evnen vi i varierende grad er utstyrt med.

MVH

HelgeB

Det har kanskje blitt bedre, men for få år siden kom det ut i nyhetene på sørlandet at havforskningsinstituttet i Flødevigen (Arendal) hadde funnet at det sto bra til med gutebestanden av torsk på kjente gyteplasser langs kysten av sørlandet. Dette ble undersøkt i sammenheng med kartlegging av gyteplasser i Tvedestrand kommune. Kjenner til flere i området som tok frem gamle garn som følge av dette utspillet. Denne høsten kom kontrabeskjeden og gytebestanden ble omtalt som på et historisk minimum langs sørlandskysten. Variasjon fra år til år eller sprikende ressultater...kall det hva man vil. Et lengre perspektiv hadde ikke skadet.

Endret av The Poacher

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...