Hopp til innhold
salar

Røkkes reketråler?

Recommended Posts

Jeg har hørt at Røkke får bygget en reketråler som han vil tråle etter reker med i indre oslofjord.Den skal vissnok bygges så liten at han unngår å søke om konsesjon.Det skal ha stått noe om dette i vg men ettersom jeg ikke leser avisa og heller ikke er en kløpper på å finne slikt stoff på nettet spør jeg dere der ute om hjelp.Tar man rekene fra fjorden,noe som dessverre gjøres i dag, tar man maten fra fisken og ødelegger bunnvegetasjonen.Man høster i feil ende av næringskjeden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

trur ikkje trålaren kjem til å utgjere nåke skade...han skal bruke den på fritida, å han e vel en travelt opptatt man.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Har vel kansje noe med å få tilladelse for å sette opp ei brygge. Tror man har "rett" til å sette opp en sådan når man har båt til næring, og kansje han kan få stønad til minstelott. :biggrin: Hvem vet, ikke jeg i allefall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg har hørt at Røkke får bygget en reketråler som han vil tråle etter reker med i indre oslofjord.Den skal vissnok bygges så liten at han unngår å søke om konsesjon.Det skal ha stått noe om dette i vg men ettersom jeg ikke leser avisa og heller ikke er en kløpper på å finne slikt stoff på nettet spør jeg dere der ute om hjelp.Tar man rekene fra fjorden,noe som dessverre gjøres i dag, tar man maten fra fisken og ødelegger bunnvegetasjonen.Man høster i feil ende av næringskjeden.

Trur neppe du skal bekymre deg over de som tråler reker i oslofjorden eller andre kystfiskere med småbåter - Røkke har noen trålere som soper rent rundt på verdenshavene - det er noe å gjøre motstand mot :evil:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Trur neppe du skal bekymre deg over de som tråler reker i oslofjorden eller andre kystfiskere med småbåter -

Om mann ikka skal bekymre seg så veldig om det ,så må det eventuelt være fordi det er for seint å gjøre noe <_< ..og ikke fordi det er så "mye verre" andre steder.... :wink:

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Om mann ikka skal bekymre seg så veldig om det ,så må det eventuelt være fordi det er for seint å gjøre noe <_< ..og ikke fordi det er så "mye verre" andre steder.... :wink:

Vel kystfiskere med sin redskap er å foretrekke istedet for industritrålere som opererer som alle andre bedrifter når det gjelder miljø - de holder seg i beste fall i gråsonen av regelverk og skal kun ha avkastning på investeringene sine. Derfor så fisker de i internasjonale farvann eller i farvann som er under kontroll av bananrepublikker hvor penga snakker. Se foreksempel på Sør-amerika hvor lokale kystfiskere er fortrengt av fabrikktrålere , de sitter på land og sulter mens Røkke hans likemenn støvsuger havet for fisk og yngel.

Så tar de fangsten i land og lager f.eks. laksefor ( 4 kg yngel pr.kilo ferdig laks ).

Resultatet av dette er at maten for villfisk forsvinner , økosystemene kollapser , folk sulter - mens fabrikktrålerrederne tjener fett med penger.

Når det gjelder kystfiskere så har de aldri drevet rovfiske - selv om en reketråler er en bunntrål så har de ikke lov til å tråle grunnere enn 60 meter og redskapen er liten. Fjorden har en topografi som tilsier at de kun kan få redskapen til å gå på mindre bunnområder. Det vil si at mesteparten av fjorden ikke blir dratt over da de ikke kan få redskapen frem.

Problemet med bunntrål generelt er at den ødlegger korallrev - noe som disse små trålerne også er med på. Dette er et problem som nå er kommet frem i dagen og burde ikke være noe problem å forby fiske på disse områdene og avmerke det på kartet slik som f.eks. dumpeområdene for ammunisjon som ligger i dyprenna mellom Østfold og Vestfold.

Alle disse trålrederne som har tjent seg søkkrike i Norge har bygd seg opp på miljøkriminaliter ( overfiske ) og tvilsomme familiekontakter inn i fiskeridep.

Nei - vi bør alle slå et slag for kystfiskerne som fisker i mindre skala , men de er det snart slutt på siden de med penger har kjøpt opp alle kvotene.

Så hurra for vårt moderne samfunn hvor penger betyr mer enn miljø og hvor alle lukker øya.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hvis man, som jeg, mener at indre oslofjord bør forbeholdes sportsfiske er reketråling ødeleggende.Alt uttak av bytte for rovfisken resulterer i mindre fisk. Alt henger som kjent sammen.Så kan man diskutere hva man skal høste.Det siste man nå er opptatt av å høste er Rauåte som driver rundt i samme vannlag som fiskeegg og yngel.Røkke har vist interesse for krillen i Sørishavet, og der som ellers i verden håper jeg de store og tunge miljøorganisasjonene er på banen.

Det er ikke for sent å kjempe mot uvettig fangst enten den foregår i Mistra (siste alt om fiske), Barentshavet eller Oslofjorden.Rundt Hvaler er torsken borte, det burde bekymre en fra Onsøy,eller er det o.k.????Neste art man kaster øynene på kan for eks være havabboren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Alle disse trålrederne som har tjent seg søkkrike i Norge har bygd seg opp på miljøkriminaliter ( overfiske ) og tvilsomme familiekontakter inn i fiskeridep.

At overfiske er et stort problem er det ingen tvil om ...men gjelder det ikke Oslofjorden da .Er det virkelig ingen som har drevet med overfiske her slik at bestanden av fisk generelt er blitt minimal... :huh:

Nei - vi bør alle slå et slag for kystfiskerne som fisker i mindre skala , men de er det snart slutt på siden de med penger har kjøpt opp alle kvotene.

Så hurra for vårt moderne samfunn hvor penger betyr mer enn miljø og hvor alle lukker øya.

Grådighet og overfiske handler vel ikke akkurat bare om industrifiske og penger ..det er faktisk et fenomen som dukker opp blant alle fiskeformer ....eller tar jeg feil :unsure:

Jeg kan vel tenke meg at det er vanskeligere å kontrollere"ti kystfiskere" som driver overfiske enn "èn industrifisker" som driver overfiske ...spesielt i Oslofj....eller hva :wink: ...samme det , det er jo det totale uttak som er poenget ...og ikke er det så vanskelig å lukke øynene for det faktum.....det er bare å "koke sammen" en teori som "klør i sine egne ører"... :wink:

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

At overfiske er et stort problem er det ingen tvil om ...men gjelder det ikke Oslofjorden da .Er det virkelig ingen som har drevet med overfiske her slik at bestanden av fisk generelt er blitt minimal... :huh:

Grådighet og overfiske handler vel ikke akkurat bare om industrifiske og penger ..det er faktisk et fenomen som dukker opp blant alle fiskeformer ....eller tar jeg feil :unsure:

Jeg kan vel tenke meg at det er vanskeligere å kontrollere"ti kystfiskere" som driver overfiske enn "èn industrifisker" som driver overfiske ...spesielt i Oslofj....eller hva :wink: ...samme det , det er jo det totale uttak som er poenget ...og ikke er det så vanskelig å lukke øynene for det faktum.....det er bare å "koke sammen" en teori som "klør i sine egne ører"... :wink:

Er litt usikker på hvilket standpunkt du prøver å få frem - er det at alt fiske bør legges ned og at ressursene skal forbeholdes fritidsfiskere med stang ???

Du nevner et totalt uttak som en viktig faktor og det er faktisk et vesentlig poeng - men bildet av dette er nok vesentlig mer sammensatt en yrkesfiskerne ( er faktisk snart ingen igjen - antallet er aikkert halvert de siste 20 åra ) det når det gjelder fiskebestanden i Oslofjorden.

Vi har( listet etter egen kunnskap );

Yrkesfiskere

( som er de eneste som kan kontrolleres skikkelig da de har kvoter , fredningsbestemmelser og må levere til fiskemottak ( unntatt de båtene på kaia i oslo med disp. som selger direkte til forbruker )

Fiske som binæring

( dårlig kontroll og mer snusk )

Svartfiske som biinntekt

( ingen kontroll- mye rene kjeltringer )

Hobbyfiske med garn og stang

( det er blant annet oss - råtne epler her også , ikke minst når badegjestene kommer så er det skummelt å være hummer eller ørret )

Dykkere

( for de plukker vel ikke hummer ??? )

Sel , skarv m.m

( naturlig uttak - men bestandene rundt her har eksplodert i senere år )

Miljøproblemer

( avrenning fra landbruk m.m )

Utbygging og utfylling av gruntområder , fjerning av mudderbukter m.m

( hurra for lokal forvaltning :evil: )

Det er fortsatt fisk i fjorden , det var elendig med torsk for noen år siden men det er mye bedre nå.

Grunnen til dette mener mange er at selbestanden ble sterkt redusert etter selpest - trur nok at dette ikke er eneste årsak men kanskje en delårsak. Andre årsaker er kanskje at mengden med folk på sjøen har ekslodert med økt salg av båter grunnet bedre økonomi og at " alle " har et garn eller to.

Mye å ta tak i her - men personlig så foretrekker jeg å spise selvfanget fisk eller å kjøpe fra en fiskebutikk lokalt som får råvarene sine fra kystfiskerne.

Jeg spiser heller fisk fra noe jeg mener er et økologisk bærekraftig fiske enn fiskepinner av pollock fra Røkketrålere som rovfisker både i norsk sektor ( med regler ) eller fra andre havområder uten regler.

( Noe som bør interessere oss fiskere med stang er at bifangst av laks på disse havgående trålerne kan være enormt )

Men tilbake til mitt første spørsmål - hvis standpunktet er at kysten i norge skal være forbeholdt stangfiskere og at vi skal spise oppdrettsfisk og fiskepinner fra storindustrien så vil det faktisk føre til at det ikke blir noe fisk igjen ved kysten til slutt.

Jeg mener det må være bedre å fiske med kystflåten og at fisken går til menneskeføde istedet for å tømme havet slik at 4 kg av maten til livet i havet blir 1 kg oppdrettslaks.

Så på reportasjen på nyhetene om de spanske trålerne - dette er nok bare toppen av isfjellet :cry:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Man kan finne mye fornuftig om kystfiske på sidene til naturvernforbundet,naur og ungdom og bellona.Det er dessverre skapt en myte om at fiske må foregå med trål, not,garn eller snurrevad for å være lønnsomt.Hadde fiskerne måtte betale miljøavgift på dieselen hadde mye av trålfiske begrenset seg selv.

Rundt indre oslofjord bor det ca 1,2 millioner mennesker det er det samme som det bor i våre seks nordligste fylker.Det sier i grunnen det meste om hvilket fisketrykk vi har både fra lovlig og ulovlig fiske.

Hvis man mener at man ved å gjøre en liten fjordarm om til sportsfiskefjord dermed også mener at resten av kysten skal inngå har man tatt fullstendig feil.Selv kommer jeg opprinnelig fra Ofotfjorden med ca 30 000 mennesker rundt fjorden.Det kunne aldri falle meg inn å foreslå den som ren sportsfiskefjord,men med 600 000 potensielle sportsfiskere rundt fjorden slik det er her er det god samfunnsøkonomi å legge om.Svært god!!!!!!!!!!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Man kan finne mye fornuftig om kystfiske på sidene til naturvernforbundet,naur og ungdom og bellona.Det er dessverre skapt en myte om at fiske må foregå med trål, not,garn eller snurrevad for å være lønnsomt.Hadde fiskerne måtte betale miljøavgift på dieselen hadde mye av trålfiske begrenset seg selv.

Rundt indre oslofjord bor det ca 1,2 millioner mennesker det er det samme som det bor i våre seks nordligste fylker.Det sier i grunnen det meste om hvilket fisketrykk vi har både fra lovlig og ulovlig fiske.

Hvis man mener at man ved å gjøre en liten fjordarm om til sportsfiskefjord dermed også mener at resten av kysten skal inngå har man tatt fullstendig feil.Selv kommer jeg opprinnelig fra Ofotfjorden med ca 30 000 mennesker rundt fjorden.Det kunne aldri falle meg inn å foreslå den som ren sportsfiskefjord,men med 600 000 potensielle sportsfiskere rundt fjorden slik det er her er det god samfunnsøkonomi å legge om.Svært god!!!!!!!!!!!

Mulig det 8)

Indre oslofjord - definerer du det som innenfor Moss ?

Det er vel ikke så mange reketrålere i indre oslofjord kanskje 4-5 ? , fins nok en del fler ålefiskere og tradisjonelt så kommer det en del båter fra ytre oslofjord inn for å fiske sild/brisling når den trekker inn.

Dette er jo folk som lever av å fiske så dette må da vel være frivillig utkjøp ala det de gjorde med notfiskere i trøndelag ?

( trur faktisk at hvis du hadde fått forbud mot garnfiske/teinefiske for andre enn yrkesfiskere så hadde det gitt større utslag )

Du får vel ikke med deg staten til å betale de for å stoppe å fiske - så da må du lage deg en organisasjon og finansiere dette da - lykke til :roll:

Morsom tanke - men fjernt fra mine prioriteringer når det gjelder forvaltning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Er litt usikker på hvilket standpunkt du prøver å få frem - er det at alt fiske bør legges ned og at ressursene skal forbeholdes fritidsfiskere med stang ???

Nei det er nok ikke så rart at du ikke skjønner noe :) ..i følge lista di så finnes alle "miljøsvina" blandt bønner ,lokalpolitikere,turister,lokalbefolkning ,dykkere,(sel og skarv :roll: ) og hva vet jeg hva du har hatt i tankene...men av en og merkelig grunn så er de Yrkesfiskerene som du nevner verdens ærligste folk.De som skal kontrollere dem (styre og stell) har jo vist seg å ha en "utrolig god" kontroll på sakene , for hele fjorden er jo stappfull med fisk :P ...hvis Røkkes "støvsugere" nede i søramerika kan gjøre rent bord der ...hvorfor kan ikke yrkesfiskere gjøre det i en "liten trang sensibel" fjor..??

Ingen tvil i at det er mange ting i Oslofjorden som det må ryddes opp i ..men at Yrkesfiskere skal ha noen som helst fortrinn...er jeg ikke enig i.Det skal være plass til de det er plass til ....hvis mann kan si det sånn...slik at vi flest mulig kan få mest mulig glede av hele fjorden ...er det en så frygtelig dårlig tanke da.. d :wink:

Men tilbake til mitt første spørsmål - hvis standpunktet er at kysten i norge skal være forbeholdt stangfiskere og at vi skal spise oppdrettsfisk og fiskepinner fra storindustrien så vil det faktisk føre til at det ikke blir noe fisk igjen ved kysten til slutt.

Ingen som har sagt at hele kysten av Norge skal være forbeholdt stangfiskere ...er det det ??

Debatten dreier seg vel om Oslofjorden ..eller :unsure:

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Nei det er nok ikke så rart at du ikke skjønner noe :) ..i følge lista di så finnes alle "miljøsvina" blandt bønner ,lokalpolitikere,turister,lokalbefolkning ,dykkere,(sel og skarv :roll: ) og hva vet jeg hva du har hatt i tankene...men av en og merkelig grunn så er de Yrkesfiskerene som du nevner verdens ærligste folk.

Tror ikke jeg skrev det - jeg skrev vel at de er de eneste som det er kontroll med ?

Det jeg sier er at kystfiskere ikke tømmer havet på lik linje som industrifiskere , men forholder seg til et regelverk som faktisk er forholdsvis strengt og som virker brukbart. Sikkert noen som selger litt på si av de også og som gjør uærlige ting.

De som skal kontrollere dem (styre og stell) har jo vist seg å ha en "utrolig god" kontroll på sakene , for hele fjorden er jo stappfull med fisk :P ...hvis Røkkes "støvsugere" nede i søramerika kan gjøre rent bord der ...hvorfor kan ikke yrkesfiskere gjøre det i en "liten trang sensibel" fjor..??

Uttaket av fisk i Oslofjorden av yrkesfiskere er mindre enn noengang og dette er nok ikke årsaken til mindre fisk de senere år. Her er det nok de halvproffe + badegjester som tar mer fisk enn det som er fornuftig samt at miljø/predatorer sikkert også virker inn.

Ingen tvil i at det er mange ting i Oslofjorden som det må ryddes opp i ..men at Yrkesfiskere skal ha noen som helst fortrinn...er jeg ikke enig i.Det skal være plass til de det er plass til ....hvis mann kan si det sånn...slik at vi flest mulig kan få mest mulig glede av hele fjorden ...er det en så frygtelig dårlig tanke da.. d :wink:

Ingen som har sagt at hele kysten av Norge skal være forbeholdt stangfiskere ...er det det ??

Debatten dreier seg vel om Oslofjorden ..eller :unsure:

Yrkesfiskere som fisker innenfor de kvoter som er satt og etter gjeldende regler bør etter min mening ha fortrinn før de som fisker for å spe på inntekt og selger svart , de som fisker ulovlig enten det er med garn eller andre metoder. Vi har en unik regel i norge om rett til å fiske i havet men dessverre så er det mange som misbruker denne retten.

Du skjærer alle yrkesfiskere over en kam - det jeg påpeker er at det er stor forskjell på en fabrikktråler som etter min mening driver ren og skjær miljøkriminalitet og som MÅ fiske enorme mengder for å kunne drive med overskudd - og som sysselsetter noen få mennesker - enn kystflåten som har fisket på en bedre måte sett i forhold til ressursene.

Ingen som har sagt at hele kysten av Norge skal være forbeholdt stangfiskere ...er det det ??

Debatten dreier seg vel om Oslofjorden ..eller :unsure:

Ser faktisk ikke forskjellen på kystfiskere i Harstad og på Hvaler - dette prosjektet ( hvis noen klarer å få det til ) - passer faktisk best i indre oslofjord hvor folk har mistet oversikten over hvordan det er å leve av annet enn det man finner i fiskedisken på super`n :blink:

360 tonn med forbudt blåkveite er det nok ingen kystfisker hverken i Finnmark , Vestlandet eller i Oslofjorden som fisker opp.......

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Tror ikke jeg skrev det - jeg skrev vel at de er de eneste som det er kontroll med ?

Mulig det, men det "lugta" veldig i den retningen. :blink:

Kontroll??... du må jo ikke glemme at det allerede foregår kontroll også med fritidfiskere , så kan mann jo mene at den er for dårlig .Selv har jeg set politiet i aksjon flere ganger , jeg kjenner oppsynsmenn som gjør en iherdig jobb og grunneiere som engasjerer seg når det er tjyvfiskere på gang.Så det skjer da mye positivt i den retningen .Holdningene til folk flest går kanskje forhåpentligvis den rette veien ,selv om det helt sikkert kan gjøres enda mere.

Du skjærer alle yrkesfiskere over en kam -

Absolutt ikke ...som du kanskje husker så sa jeg i et tidligere innlegg at det er det "totale uttak som er poenget"---og med det tenker jeg på alle som driver fiske og at det skal være en rettferdig fordeling ..både når det gjelder innhøsting og det mann bidrar med i "felleskassen" for å oppretholde et fullverdig artsmangfold i Oslofjorden.I hvilken grad de enkelte industri/yrkesfiskere så bidrar til den "felleskassen" ved feks. å drive på et ærlig vis, har nok hverken du eller jeg noe særlig greie på.

Men det er klart at vil mann ha en økende fiskebestand i fjorden så er det mye å hente på ved å "dempe" yrkesfisket mer eller mindre i en kort eller lengre periode ...og det er vel i utgangspunktet ikke nødvendigvis å skjære alle over en kam, Selv om jeg ikke er interessert i en diskusjon om hvem som er verst av industrifiskere og kystfiskere.

Jeg ser heller ikke bort i fra at det kan innføres andre restriksjoner , som ikke nødvendigvis berører yrkefiskere, men heller fritidfiskere,så lenge hensikten er at flest mulig får glede av "kaka" :biggrin:

Yrkesfiskere bør i alle fall ikke "fredes"...spesielt ikke med tanke på det at det kan være langt mere å hente i både penger og arbeidsplasser ved å la flere turister slippe til. :)

Hvis du synes det ,at Røkke som i følge deg "stjeler maten" ut av munn på sine medmennesker i andre land,skal få lov å kose seg med rekefiske i Oslofj. må du få lov til det . :cry:

Etter min mening burde han i steden vært landsforvist og dumpa utaskjærs, Han juksa jo med båtsertifikatet ...så hvorfor skulle han være ærligheten selv når han skal drive rekefiske... :wink:

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Hei karer,ikke la dette bli en debatt om Røkke. Jeg brukte bare navnet hans ettersom jeg hadde hørt at hans prosjekt var omtalt i VG. Bygger man bare tråleren liten nok kan man sette igang uten konsesjon. Noen kaller det en unik rett å kunne fiske relativt fritt med garn og trål.Personlig synes jeg det er en uting. Fritidsfiskere tar sannsynligvis like mye fisk,10 000 tonn,som yrkesfiskerne på Skagerakkysten.

Catch and freeze har rett i at folk langs indre oslofjord, innenfor horten-moss også burde få sjanse til å fange sin egen fisk i mye større grad enn i dag.Det er akkurat det jeg også mener, og det er de med dårligst råd som lettest velger pølser i stedet for fisk ettersom fisken er tre,fire ganger så dyr.

En totalomlegging vil være samfunnsøkonomisk overlegent dagens ordning, for sportsfiske vil ikke bare i innkjøp av alt fra fluer til båter generere mere penger enn det yrkes og fritidsfiskerne gjør, men vel så viktig er utbyttet av fysisk og psysisk velvære for den enkelte.Dette er det forskningsresultater på og med en helseminister som vil ha flere ut i naturen er dette noe å satse på. Miljøvernministeren kommer fra partiet som vil dele godene og fiskeriministeren vil vel ikke bli oppfattet som en fortsettelse av team Ludvigsen!!!!!!!!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Catch and freeze har rett i at folk langs indre oslofjord, innenfor horten-moss også burde få sjanse til å fange sin egen fisk i mye større grad enn i dag.Det er akkurat det jeg også mener, og det er de med dårligst råd som lettest velger pølser i stedet for fisk ettersom fisken er tre,fire ganger så dyr.

Jeg for min del har overhodet ikke noe i mot at folk i indre Oslofj. får en bedre tilgang på fisk og fiske ..tvert i mot ..alle i verden skulle ha de samme mulighetene selvfølgelig...så her mangler det ikke på "gavmildhet"... :roll: :biggrin: Desverre er det som regel slik at det er de resursterke menneskene som vil dominere og få mest ut av å høste i naturen når forholdene er til rette.Så jeg lurer litt på hva du legger i utrykket "dårligst råd" :unsure:

De fattigste er fattige hovedskalig fordi de er syke eller har andre skavanker/hemninger som vel i mange tilfeller er "frihetsberøvende" slik at det å fiske neppe blir en enkel måte å spe på matbudsjettet med , selv om det skulle være aldrig så stappfult med fisk i havet.De måtte da eventuelt bli de få som har råd til å bo så nærme sjøen at de kan rusle ned med stanga en kjapp tur.Båt ,bil,bensin,sykkel,fiske utstyr og transport koster det også ...så fiskelykka bør være uhørvelig god før det kan lønne seg .....og spør du meg så er vel ikke fisken så frygtelig dyr på Rema 1000.

Mulig jeg svartmaler dette nå :cry: ...men selv er jeg under attføring pga. sykdom og har vel ikke tall på hvor mange ganger jeg selv har måttet vende nesen hjem på fiske tur, til tross for at jeg har all verdens tid(iver så det holder) og kort gangavstand til sjøen , pga. av dem fordømte sykdommen.

Økonomien også setter sine grenser til tider ,pluss alle andre problemer som kommer i kjølvannet av hele "opplegget".

Tar jeg ikke feil så er jeg neppe særlig unik i den sammenhengen...det finnes nok mange som har det verre enn meg ...

og det er også poenget : er det så mange med "dårlig råd" som vil benytte seg av det som havet kan gi , i indre Oslofj.???...riktignok er det sundt å fiske ...men det kan være Drittslitsomt hvis mann er utkjørt fra før.... og det er da at sofaen og TV'en blir bestekompisser med meg, her i huset ...og stakkars de som kommer i mellom oss da :evil::biggrin:

Så JA til mere fisk i fjorden . :) så få de som kan ...glede seg over den.. :wink:

MVH ...."kim den rastløse på sofaen" :P

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Mulig det, men det "lugta" veldig i den retningen. :blink:

Kontroll??... du må jo ikke glemme at det allerede foregår kontroll også med fritidfiskere , så kan mann jo mene at den er for dårlig .

Denne kontrollen er en vits - i praksis så er det ingen kontroll med fritidsfiskere eller garnfiskere som fisker for å omsette svart. Det er en oppsynsmann på hele sterkningen fra Svenskegrensen til Drøbak. Og han har i tillegg små bevilgninger og må prioritere hardt.

Heldigvis så har de begynt å bøtlegge ganske hardt - de oppdaget fiskebutikk i Fredrikstad som solgte garnfanget sjøørret for noen år siden - både selger og fisker fikk 10.000.- i bot.

I hvilken grad de enkelte industri/yrkesfiskere så bidrar til den "felleskassen" ved feks. å drive på et ærlig vis, har nok hverken du eller jeg noe særlig greie på.

Har nok litt greie på dette - har faktisk vært rekefisker i oslofjorden sånn rundt 86/87 og har fortsatt god kontakt med miljøet ( er med som turist et par dager i året ). Har også god oversikt over de mest ivrige av fritidsfiskerne i nærmiljøet og der er det flere som fisker mer enn de kan spise - uten å levere til råfiskelaget.

Problemet som jeg ser det er at det ikke fins begrensninger for redskap for disse såkalte fritidsfiskerne som driver med garn , ruser , teiner m.m.

Som eksempel så ble det rabalder da de satte en grense med antall hummerteiner for fritidsfiskere for noen år siden - de mente ( selvfølgelig på prinsippielt grunnlag )at retten til fritt fiske i saltvann ble tatt fra dem.

Bekgrunnen kunne vel ikke være at det var lukrativt å selge hummer utenfor den offisielle salgskanalen der yrkesfiskerne leverer sin hummer ???

( sikkert noen av yrkesfiskerne som selger litt andre steder også - men de i allefall levere til salgslaget som er den eneste offisielle salgskanalen )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Denne kontrollen er en vits -

Heldigvis så har de begynt å bøtlegge ganske hardt - de oppdaget fiskebutikk i Fredrikstad som solgte garnfanget sjøørret for noen år siden - både selger og fisker fikk 10.000.- i bot.

Litt selvmotsigende det der kanskje. :wink: ..Selvfølgelig er det ikke en vits...det er et skritt i riktig retning nettopp fordi det gjerne er gjengangere av fritidsfiskere som er verstinger,og ikke nødvendigvis den "brede befolkning".

Jeg vet om "ærlige" :biggrin: fritidsfiskere som sliter med garn som blir stjålet ,tømt for fangst, e.l. hærverk slik at det ender med at de omtrent ikke gidder å bry seg med det lenger ...så fritidsfiske er ikke bare "lukrativt" :wink:

Har nok litt greie på dette - har faktisk vært rekefisker i oslofjorden sånn rundt 86/87 og har fortsatt god kontakt med miljøet ( er med som turist et par dager i året ). Har også god oversikt over de mest ivrige av fritidsfiskerne i nærmiljøet og der er det flere som fisker mer enn de kan spise - uten å levere til råfiskelaget.

Ja det var jo imponerende . ^_^ .. jeg burde kanskje ha blitt litt flau her, men jeg hadde vel en liten anelse om at du hadde drevet med noe sånt ja, siden du har vært så veldig sterkt opptatt av å rope ut de skyldige blandt fritidsfiskere (folk flest) eller de store Indusrtifiskere som også , på lik linje med den vanlige kystfisker, må forholde seg til regelverket.Du har jo åpenbart skjønt at det å fiske opp maten til annen fisk i havet ikke er et smart trekk ...men unskylder det( rekefiske) inndirekte med at det er "de andre" som allikevel vil "tømme havet".

Er ikke det en slags monopoltendens, omtrent som hvis folk må slutte å kjøre bil og begynne å ta tog eller buss i fritiden fordi noen få feks har kjørt for fort eller i fylla i fritiden.

Oppkjøp av laksenot e.l. er vel nå ikke lenger et ukjent fenomen ..hvorfor skulle mann ikke kunne gjøre noe lignende med yrkesfiskere/kvoter eller hva det nå måtte være,her i Oslofjorden.?? :wink:

Takker for en "hyggelig hanekamp" :biggrin:

Endret av Thormill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Takker for en "hyggelig hanekamp" :biggrin:

hehe - i lige måte 8)

Jeg har fortsatt trua på at bærekraftig forvaltning går ann hvis de som er for grådige stoppes og at det viktigste er å få stanset de som driver som våre venner spanjolene som har vært i nyhetsbildet de siste dagene. ( ikke det at ikke Norge har sine svin på skogen også - men vi vet jo alltid best :blink: )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Jeg er enig med c&f i at det er mulig å få til en mye bedre forvaltning både i fjordene og på de store fiskefeltene.Men da svenskene ville stenge endel områder i østersjøen for torskefiske for å få opp bestanden nektet EU dem å gjøre det!!!!!!!!.Bærekraftig utvikling er forresten et av de mest misbrukte og tøyelige begreper jeg vet om.

Ta en titt på Schrødingers katt neste torsdag der tar de opp forsvinningen av tareskogen i oslofjordområdet,kanskje en av de aller største grunnene til at mange fiskearter har gått mye tilbake.Problemet finnes også andre steder langs kysten.Jeg kan ikke tenke meg noe som er nærmere det uoppnåelige paradiset enn en tett frodig tareskogen så det er vel der jeg havner til slutt, men det er en annen sak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

For ordens skyld, indre Oslofjord er definert som fjorden innenfor Drøbakterskelen.

Jeg tror det var Salar som skrev at nå har de til og med begynt å fiske krill i sørishavet.

Krillen (Euphausia superba på omtrent 7 cm) har blitt fisket av japanske og russiske (i hvert fall) trålere i en årrekke i sørishavet. Dette er ikke den samme krillen som vi har i f.eks Oslofjorden.

Salar, er det virkelig tilfelle at noen har begynt å fiske økonomisk etter rauåte (Calanus finmarchicus)?

Da skal de jammen jobbe for å få fisket bare en liter med hoppekreps! :)

Mvh

Tom

Endret av Tom Larsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på sosiale medier/andre steder

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Svar på denne tråden...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laster...

×
×
  • Legg til ny...