Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. For å bedre beskytte personvernet, viser vil til denne kunngjøringen som forklarer praksisen vår og de valgene du kan gjøre om hvordan informasjonen blir innhentet og brukt. For å gjøre denne notisen lett å finne, gjør vi den tilgjengelig på vår bunntekst og på hvert punkt der personopplysninger kan bli bedt om.

Loggfiler er vedlikeholdt og analysert av alle forespørsler for filer på dette nettstedets webservere. Loggfiler fanger ikke opp personlig informasjon, men loggfører brukerens IP-adresse, som automatisk gjenkjennes av våre webservere.

Vår forpliktelse til barns personvern
Å beskytte personvernet til de helt unge er spesielt viktig. Derfor vi aldri samle eller vedlikeholde informasjon på våre nettsider fra de vi faktisk vet er under 13 år, og ingen del av nettstedet er strukturert for å tiltrekke personer under 13 år.

Informasjonskapsler
Dette nettstedet lagrer ikke noen informasjonskapsler (cookies) som på egen hånd vuk tillate oss å identifisere individuelle brukere av denne tjenesten uten deres tillatelse. Alle cookies som kan brukes av dette nettstedet er brukt enten utelukkende på sesjoner eller for å opprettholde brukerens preferanser. Cookiene er ikke delt med noen tredjepart.

Fluefiske.net forum, Åsmarkvegen, Lillehammer, Oppland, 2614